CPV kód

30200000-1

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 27 097 552 EUR
Mesto Štúrovo 1 25 833 EUR
Mesto Malacky 1 32 083 EUR
Mesto Prešov 1 14 831 EUR
Mesto Poprad 1 1 340 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 315 450 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 9 140 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 3 994 EUR
Obec Šenkvice 1 20 664 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 44 224 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 161 732 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 224 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 2 078 463 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 408 077 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 9 320 143 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 288 296 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 5 750 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 6 425 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 24 368 EUR
Trnavský samosprávny kraj 6 420 328 EUR
Slovak Business Agency 2 945 681 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 371 828 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 36 4 251 697 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 2 141 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 1 404 443 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 2 914 699 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 669 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 28 000 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 7 523 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 1 872 630 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 8 822 543 EUR
Technická univerzita v Košiciach 18 6 876 314 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 73 671 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 4 992 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 4 756 499 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 94 692 EUR
Mesto Komárno 4 6 539 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 104 397 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 257 333 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 1 934 526 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 837 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 41 738 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 13 973 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 15 484 715 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 45 322 295 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 142 905 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 239 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 94 581 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 8 123 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 658 571 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24 2 823 148 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34 7 609 939 EUR
Mesto Holíč 19 38 931 EUR
Mesto Partizánske 5 47 876 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 5 665 EUR
Gymnázium 2 25 122 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 30 275 874 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 80 288 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 400 000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 34 462 EUR
Stredná umelecká škola 1 44 059 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 3 275 152 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 18 320 EUR
Mesto Ilava 2 1 000 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 2 009 507 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 708 EUR
KFB Control s.r.o. 1 57 080 EUR
Gymnázium 1 38 077 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 121 850 EUR
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 2 57 246 EUR
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava 2 40 564 EUR
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 2 66 120 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 84 998 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 2 700 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 3 125 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 9 467 053 EUR
Mesto Galanta 3 44 524 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 5 881 EUR
Záchranná služba 4 1 163 EUR
Mesto Hlohovec 43 83 285 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 132 824 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 0 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 148 991 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 2 30 268 EUR
Mesto Trenčín 1 57 888 EUR
Obec Markovce 1 0 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 89 368 EUR
Mesto Púchov 4 19 375 EUR
Obec Varín 1 12 500 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 125 954 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 677 EUR
Národné rehabilitačné centrum 15 35 432 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 48 746 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 1 100 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 9 973 620 EUR
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 2 71 187 EUR
Stredná odborná škola, Turany 2 61 263 EUR
Gymnázium, SNP 1, Gelnica 1 55 570 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 2 126 180 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 75 750 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 38 650 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 11 5 540 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania 1 40 980 EUR
Stredná odborná škola technická 2 111 833 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 1 030 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 25 474 966 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 47 141 EUR
Súkromná stredná odborná škola pedagogická 1 34 760 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 155 312 262 EUR
Horská záchranná služba 1 16 575 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 84 629 331 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 10 103 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 20 16 293 EUR
Národný bezpečnostný úrad 6 66 744 EUR
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 1 23 000 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 1 100 600 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 69 730 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 6 3 780 EUR
Biofarma Turie, a.s. 2 30 015 EUR
Ústav polymérov SAV 17 68 293 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6 895 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 1 753 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 3 1 159 839 EUR
Mesto Lučenec 1 5 417 EUR
PINE Systems s.r.o. 1 178 080 EUR
BIONT, a.s. 2 4 905 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 36 756 EUR
Obec Nesvady 1 726 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 11 176 001 072 EUR
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 1 56 933 EUR
Obec Raslavice 14 1 398 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 483 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7 10 993 EUR
FLEX-IS, spol. s r.o. 1 63 000 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 104 420 EUR
Archeologický ústav SAV 3 24 092 EUR
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 2 90 181 EUR
MCGA legal, s.r.o. 1 78 747 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 920 EUR
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 1 35 200 EUR
D.M.P. STEEL s.r.o. 1 58 692 EUR
ALCASYS Slovakia, a.s. 1 77 740 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 86 700 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 253 953 EUR
Vysoká škola Danubius s.r.o. 1 4 447 500 EUR
Výskumná agentúra 1 81 250 EUR
Hudobné centrum 2 1 161 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1 906 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 616 360 EUR
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 83 125 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 2 969 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 5 141 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 2 518 725 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 150 430 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 2 035 000 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 962 EUR
Obec Košeca 1 18 083 EUR
TCX s.r.o. 2 167 797 EUR
Mesto Bojnice 1 16 958 EUR
PREFA invest, a.s. 1 29 700 EUR
Soft-Tech EU, s.r.o. 2 114 423 EUR
Dom Maríny, s.r.o. 1 99 900 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 1 548 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 3 62 074 EUR
ALIEN studio s.r.o. 3 118 500 EUR
SAD Prešov, a.s. 1 917 100 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 110 073 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 14 789 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 4 099 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 1 967 EUR
Spojená škola 3 1 956 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 11 150 EUR
Ústav merania SAV 2 133 EUR
Gymnázium - Gimnázium 1 272 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 8 4 281 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 31 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 6 984 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 6 315 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 4 142 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 916 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 413 EUR
Herbarius s.r.o. 1 1 217 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1 249 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 6 292 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 0 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 9 10 605 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2 152 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 1 868 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3 600 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 2 4 999 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 1 200 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 1 720 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 285 EUR
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 2 889 EUR
Spojená škola 2 9 671 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 8 829 EUR
Súkromná základná umelecká škola 1 3 625 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 9 908 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 23 444 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 3 222 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 23 304 EUR
Centrum voľného času 1 492 EUR
Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 1 0 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 1 4 225 EUR
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice 1 8 583 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 995 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 5 13 708 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 77 740 EUR
Slovanet, a.s. 5 839 146 EUR
DATALAN, a.s. 74 41 620 349 EUR
AutoCont SK a.s. 58 49 332 442 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 1 175 EUR
GAMO a.s. 10 406 776 EUR
F.A.T., s.r.o. 7 11 836 EUR
Synergon, s.r.o. 1 95 416 EUR
Gratex International, a.s. 20 2 085 207 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 6 3 417 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 3 130 527 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 1 669 EUR
EMM, spol. s r.o. 2 12 102 376 EUR
SOFOS, s r. o. 6 30 550 936 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 1 042 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 4 123 471 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 45 17 013 056 EUR
Tecton, a.s. 6 125 959 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 2 13 071 890 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 45 483 333 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 19 392 383 EUR
ITEnS, s.r.o. 1 289 EUR
IVEKO, s.r.o. 10 349 450 EUR
Scholaris, s.r.o. 9 342 011 EUR
Venron, s.r.o. 1 23 000 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 25 715 143 EUR
ANECT a.s. 1 7 300 EUR
TransData s.r.o. 1 917 100 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 33 329 EUR
Datacomp s.r.o. 21 69 482 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 8 4 726 870 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 398 185 EUR
TEMPEST a.s. 9 43 634 124 EUR
Camea Computer System a.s. 1 35 200 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 40 980 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 6 7 983 397 EUR
elfa, s.r.o. 19 7 028 098 EUR
BSP Solutions, a.s. 1 1 949 350 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 1 47 141 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 8 561 EUR
Disig, a.s. 2 818 393 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 4 1 059 645 EUR
PRIM, spol. s r.o. 1 2 615 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 86 700 EUR
Design Club s.r.o., 1 178 080 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 325 EUR
ITSK, s.r.o. 186 455 139 EUR
Aliter Technologies, a.s. 6 8 260 831 EUR
TooNet, s. r. o. 1 63 000 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 62 395 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 30 1 017 893 EUR
mcpower.sk, s.r.o. 1 78 747 EUR
DD21 s.r.o. 3 911 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 45 585 617 EUR
SANDING spol. s r.o. 1 58 692 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 9 973 620 EUR
MHH, s.r.o. 1 27 400 EUR
mc.edu, s.r.o. 2 101 267 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 2 983 EUR
CellQoS, a.s. 1 4 447 500 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 1 0 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 3 2 977 EUR
DATA SYSTEMS spol. s r.o. 6 257 572 EUR
exe, a.s. 1 24 610 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 25 500 EUR
BUSE s.r.o 2 1 132 687 EUR
ARNET, s.r.o. 1 1 000 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 1 5 508 EUR
MB TECH BB s.r.o. 12 32 560 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 13 29 881 EUR
GRADIENT ECM s. r. o. 1 2 035 000 EUR
ims, a.s. 1 9 308 333 EUR
Next Team, s.r.o. 1 483 EUR
Buse s.r.o 1 1 165 050 EUR
Kapsch s.r.o. 1 253 953 EUR
I.S.D.D. plus, s.r.o. 1 28 000 000 EUR
MindIT, s.r.o. 1 28 000 000 EUR
Inloop, s.r.o. 1 99 900 EUR
SOFIS, s.r.o. 1 7 750 EUR
STEP software s.r.o. 2 167 797 EUR
Flex-Automatika kft. 2 114 423 EUR
NordERP a.s. 1 29 700 EUR
Unihouse, s.r.o. 3 118 500 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 36 756 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 14 12 066 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 1 309 EUR
Legia, a.s. 1 12 850 EUR
nanoTECH s.r.o. 10 4 647 EUR
ATECH.NET s.r.o. 5 12 036 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2 161 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 570 EUR
TOWDY s. r. o. 1 899 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 837 EUR
Skyfall s.r.o. 1 7 000 EUR
IKARO s.r.o. 2 17 764 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 4 013 EUR
Altrinia s. r. o. 2 3 033 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 25 49 150 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 1 5 750 EUR
BB-IT s. r. o. 1 0 EUR
Martin Gall - MG COMP 23 198 393 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 331 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 1 270 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 8 11 948 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 0 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 40 844 EUR
COMINFO, a.s. 1 320 EUR
ASM Slovakia, spol. s r.o. 1 71 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 2 1 076 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 2 439 EUR
DASTIN s.r.o. 1 175 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 43 EUR
SHARK Computers, a.s. 2 1 669 EUR
TechAid s.r.o. 5 11 466 EUR
MICOMP spol. s r.o. 1 0 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1 038 EUR
JRM Slovakia, s.r.o. 1 250 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 1 16 958 EUR
LtcNet, s.r.o. 8 20 755 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 1 4 790 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 4 2 371 EUR
RENTON SK s.r.o. 1 50 EUR
Mária Vinczeová 1 49 975 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 6 5 984 EUR
microform, s.r.o. 1 116 700 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 3 000 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 15 857 EUR
realshop.sk, s.r.o. 2 3 961 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 4 083 EUR
Tribiano s. r. o. 1 828 EUR
Andrej Holka 4 46 326 EUR
C.solution s.r.o. 1 200 EUR
KonekTel, spol. s r.o. 1 83 125 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 5 2 806 EUR
EuroServis LK spol. s r. o. 1 81 250 EUR
Avalon IT s.r.o. 1 101 EUR
ACTE, s. r. o. 7 13 078 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 31 145 EUR
flex-it, s.r.o. 2 7 596 EUR
MUZIKUS, s.r.o. 2 1 696 EUR
HENRYSO, s.r.o. 50 268 301 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 2 5 659 EUR
MCN s.r.o. 2 1 689 EUR
Setop, s.r.o. 16 83 872 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 4 160 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 875 EUR
Pavel Scholtz 9 134 302 EUR
24music Martin s.r.o. 1 265 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 79 EUR
X logistics, s.r.o. 20 86 136 EUR
GIEGO s.r.o. 10 6 898 EUR
KASON, s.r.o. 30 175 463 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 35 098 EUR
Fanny s.r.o. 5 3 797 EUR
IT Life s.r.o. 3 94 581 EUR
TEGEM s.r.o 1 31 166 EUR
MOBILERENT, s.r.o. 1 7 295 EUR
LittleLane, a.s. 1 32 083 EUR
NIGEL s.r.o. 5 40 868 EUR
HTONER s.r.o. 2 16 950 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT vybavenie a učebné pomôcky Gymnázium 34 350 EUR 2015 Tovary Áno 2
Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 81 445 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT vybavenie projektu - Stredná umelecká škola Prešov Stredná umelecká škola 65 737 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o. KFB Control s.r.o. 82 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu Gymnázium 40 041 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 53 827 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava 41 386 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 61 168 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 56 778 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 86 226 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 69 548 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola, Turany 56 770 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, SNP 1, Gelnica 46 317 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 32 600 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromná stredná odborná škola podnikania 39 482 EUR 2014 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Súkromná stredná odborná škola pedagogická 29 544 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT zariadení, učebných pomôcok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 46 072 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia, vybavenia a didaktických prostriedkov Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 28 615 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 39 874 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre potreby ÚPo SAV Ústav polymérov SAV 39 950 EUR 2014 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 59 063 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia pre rekonštukciu, dostavbu a modernizáciu Penziónu Poludnica v Liptovskom Jáne PINE Systems s.r.o. 194 256 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka IKT Mesto Banská Bystrica 105 232 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 60 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Integrovaná technologická podpora odborných činností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 93 492 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s.r.o. FLEX-IS, spol. s r.o. 64 465 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov Stredná odborná škola elektrotechnická 100 226 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 76 643 EUR 2015 Tovary Áno 4
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická 101 411 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 86 055 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zavedenie CRM softvéru a informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MCGA legal, s.r.o. MCGA legal, s.r.o. 78 947 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, časť 1:Vybavenie Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 35 427 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 104 986 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti D.M.P. STEEL s.r.o. D.M.P. STEEL s.r.o. 59 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia infokomunikačných systémov ALCASYS Slovakia, a.s. 85 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola Snina 101 616 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie pre spoločnosť Biofarma Turie, a.s. Biofarma Turie, a.s. 32 369 EUR 2014 Tovary Áno 2
Výpočtová technika a multifunkčné zariadenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 50 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 84 697 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 466 039 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 814 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 339 345 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 487 827 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 750 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 074 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 219 610 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 163 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zabezpečenie technického a softvérového vybavenia pre výskumno - vývojové laboratórium Vysoká škola Danubius s.r.o. 4 447 500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 943 173 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 272 691 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 257 674 EUR 2014 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 337 966 EUR 2014 Tovary Nie 5
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 28 143 956 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 207 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 319 226 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 809 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 367 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 390 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 121 775 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 947 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 332 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 708 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 970 875 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 41 390 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 40 933 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 133 448 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií Trnavský samosprávny kraj 333 250 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 105 712 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 44 538 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 108 128 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR Generálna prokuratúra SR 1 595 800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenia a didaktické prostriedky Technická univerzita v Košiciach 67 868 EUR 2014 Tovary Nie 12
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 125 526 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 159 840 EUR 2014 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 44 947 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83 641 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182 EUR 2013 Tovary Nie 5
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182 EUR 2014 Tovary Nie 11
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 750 000 EUR 2013 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 285 006 EUR 2014 Tovary Nie 5
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 460 842 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 276 592 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 175 468 EUR 2015 Tovary Áno 3
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 630 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technickej infraštruktúry UKE SAV Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 518 725 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 612 661 EUR 2015 Tovary Áno 5
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 33 388 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216 988 EUR 2015 Tovary Nie 5
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 115 904 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 257 758 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 42 731 EUR 2015 Tovary Áno 1
„HW pre potreby ŽSR“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 899 758 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 389 727 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 708 360 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 9 420 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 225 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 59 808 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technológie pre výskum v oblasti informačno-komunikačných systémov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 308 333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 055 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 064 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 381 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 065 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 407 100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno - komunikačných technológií Slovak Business Agency 796 514 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 908 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mobilných dátových zdrojov a služieb podpory DWC Slovakia a.s. 2 035 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 44 452 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 649 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 77 291 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 112 787 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 000 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 165 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 121 181 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 951 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 149 792 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 128 043 EUR 2015 Tovary Áno 7
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 332 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55 105 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 250 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 167 718 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73 374 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 30 275 876 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 230 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25 357 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Pracovné stanice, servery a dátové sklady Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 257 333 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 87 020 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 055 EUR 2014 Tovary Nie 1
IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ Ústav ekológie Lesa SAV 150 430 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 741 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 161 812 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Posilnenie inštitucionálnych kapacít Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v oblasti výmeny DNA údajov systémom CODIS a daktyloskopických údajov systémom AFIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 499 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 142 517 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 248 373 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 525 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124 604 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup diskových polí typu NAS (Network Attached Storage) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 253 953 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 760 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 718 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 925 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 183 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106 267 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 150 160 EEK 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej a telekomunikačnej technológie pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 015 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3 083 333 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Rozšírenie služieb dátového centra pre výskum a vývoj a zodpovedajúcej infraštruktúry – vybudovanie vedeckého cloudu Centrum vedecko-technických informácií SR 15 483 333 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 822 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 369 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 596 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 000 000 EUR 2017 Tovary Áno 9
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 908 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 019 527 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 205 293 EUR 2017 Tovary Nie 6
Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 132 824 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 215 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 37 828 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 000 000 EUR 2017 Tovary Nie 2
Technológia na 3D - rozšírenú holografickú realitu Dom Maríny, s.r.o. 99 900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155 152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 117 700 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 105 019 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134 609 EUR 2017 Tovary Nie 3
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3 083 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach od 0 do 0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 544 988 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 862 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 122 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 845 EUR 2018 Tovary Nie 4
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 170 357 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie pre výrobu plastových dielov TCX s.r.o. 167 797 EUR 2018 Tovary Áno 2
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45 585 617 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o. Soft-Tech EU, s.r.o. 119 166 EUR 2018 Tovary Áno 2
Hardvérové a softvérové vybavenie pracovísk PREFA invest, a.s. 29 700 EUR 2018 Tovary Áno 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 166 374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 166 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 397 547 EUR 2017 Tovary Nie 2
„Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.“ ALIEN studio s.r.o. 125 650 EUR 2018 Tovary Áno 3
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému. Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu SAD Prešov, a.s. 932 126 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne ePZP kariet Národné centrum zdravotníckych informácií 22 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Black 15,6"/AMD Dual Core E1-6015/AMD Radeon HD R2/2G/500GB/bez OS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatizované robotické napaľovacie zariadenie s riadiacim PC a SW Perenity, pripojitelne na DICOM,doprava,instalacia, zaskolenie Fakultná nemocnica Trnava 7 469 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, dotykové pero k tabletu, USB konvertor Štatistický úrad Slovenskej republiky 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB kľúč, dotykové pero k tabletu, USB adaptér, bezdrôtová combo sada Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, LCD monitor, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava stolová Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 6 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska zostava IKT Mesto Ilava 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno komunikačná technológia - Dátové úložisko a 4 x pevný disk Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k notebooku: batérie a matičná doska Ústav merania SAV 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tienený kábel prípojný VGA k monitoru 15M/15M 10 m Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 371 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo jeho ekvivalent; notebook HP ProBook 470 G2 alebo jeho ekvivalent BIONT, a.s. 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Základná škola, Seňa 507 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový úložný systém (diskové pole) , ekvivalent Synology RS2416rp+ Rack Station Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera, CD-R, obal na CD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových počítačových komponentov a IKT techniky Gymnázium - Gimnázium 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo k IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych počítačov a monitorov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitor, multifunkčné zariadenie, OFFICE 2016 Obec Markovce 21 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Archeologický ústav SAV 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo UNIVERZITA J. SELYEHO 912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 832 EUR 2016 Tovary Nie 1
širokouhlá počítačová kamera Microsoft LifeCam HD-3000, alebo ekvivalent, Kábel RJ-45 Ústav experimentálnej fyziky SAV 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 280 EUR 2016 Tovary Áno 1
USB data logger, operačná pamäť, pevný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradná batéria Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón a notebook s príslušenstvom na účely plnenia pracovných úloh pre medzinárodný projekt Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k PC a notebooku Katolícka univerzita v Ružomberku 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All In One 21,5" Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj UNIVERZITA J. SELYEHO 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP CF283A originál alebo ekvivalent - Obec Raslavice 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 357 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 21 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj, napaľovačka, sieťová karta UNIVERZITA J. SELYEHO 641 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD ext. WDBBKD0020BBY-EESN, 2TB, 2,5", USB 3.0, My Passport® Ultra Berry a obal na externý disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 93 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G2.5 SFF, i5-4590S, IntelHD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV+MYS, W10Pro-W7Pro, 1y alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 961 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné a mobilné pracovné stanice s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 1TB 2,5 " SSD disku Ústav polymérov SAV 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC súčiastky alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 39 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - interný Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a USB flash disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač - HP 260 G1 DM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 M9T44EA#BCM alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E450 20DC0084XS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prístupových Wifi AP s napájacími zdrojmi a s implementáciou. Ústav polymérov SAV 7 143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhotovenie informačných panelov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G2 MT J8T40ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a externá optická mechanika Katolícka univerzita v Ružomberku 268 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 a Projektor Epson EB-X31/ekvivalent Obec Nesvady 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung SSD 850 EVO, SATA, 250GB Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO E550 15,6"HD/I3-4005U/4G/500GB/ATI 2G/W7P+W8.1P alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač All in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytvorenie prostredia pre implementáciu a lokalizáciu softvérového nástroja Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 118 404 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP a externý pevný disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska HP LTO3 Ultrium RW 800 GB C7973A Ľubovnianska nemocnica, n. o. 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál, telefón Mesto Holíč 1 943 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Alza GameBox Neo GTX950+ s kapacitou SSD disku 250 GB alebo jeho ekvivalent; Tablet PC - HP Pavilion x2 10-n200nc Turbo Silver alebo jeho ekvivalent; Externý disk 3,5 "; LCD monitor 24" Dell S2415H alebo jeho ekvivalent. alebo ekvivalent BIONT, a.s. 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 752 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 056 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple AirPort Extreme 802.11ac Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér a WiFi router Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň I-Sensys Canon LBP6310dn+PowerLine Mesto Ilava 355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - externý Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24D300HS alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
TOSHIBA CANVIO CONNECT II, 2,5" 3TB USB 3.0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 19 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný snímač kariet USB Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Spojená škola 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu sieťovej infraštruktúry Ústav polymérov SAV 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napájací adaptér HP 65 W (4,5 mm) Smart alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podporné technológie rôzneho druhu pre osoby so špeciálnymi potrebami alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 181 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 9 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítače -desktopy a laptop s operačnou pamäťou a OS Windows Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hardisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a prenosný počítač Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT, tonery Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 5 036 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač pre grafické pracovisko Trnavský samosprávny kraj 6 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC zostáv, notebookov, tlačiarní, multifunkčných zariadení a projektorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 49 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 2 014 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 90 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Black 17,3"/Intel Core i7-6700HQ/16GB/1TB/W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo S500 SFF /Intel Core i3 4170 Haswell/4GB DDR3/Intel HD Graphics/1TB/W10/ alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ricoh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 065 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 16 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače v prevedení MT s minimálnymi parametrami a snímače čiarových kódov alebo ekvivalent Verejná knižnica Mikuláša Kováča 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely do PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 653 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné AKB do UPS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 293 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebooky, smartfóny, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Realizácia elektroinštalácie a dátovej siete multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 17 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou 17‘‘ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola drevárska 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverový disk Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťový modul so zníženým odberom pre server Centrum vedecko-technických informácií SR 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný externý disk, obal na pevný disk, taška na notebook, operačná pamäť, batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušentsvom Mesto Lučenec 7 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové , audiovizuálne televízne zariadenia Horská záchranná služba 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (zariadenie virtuálnej reality, robotické zariadenia, 3D tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, PC zostava, notebook, tablety, USB kľúče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 382 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Štátny ústav pre kontrolu liečiv 61 463 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 449 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, hard disky Štátny fond rozvoja bývania 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 394 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava klávesnice s myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a počítačové siete Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu k prezentácii Ústav polymérov SAV 298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne IKT zariadenia pre osoby so špeciálnymi potrebami Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektorov Stredná zdravotnícka škola 2 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One dotyková plocha a počítač 70" so stojanom Stredná zdravotnícka škola 3 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná zdravotnícka škola 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 42 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 8 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo a spotrebný materiál k PC Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 108 514 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 735 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje, káble Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 112 623 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Trnavský samosprávny kraj 11 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a čítačka elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory UNIVERZITA J. SELYEHO 1 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 6 354 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Púchov 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky, skenery, monitory, projektor, tlačiareň, wifi, myši Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre výpočtovnú techniku Mesto Holíč 921 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 8 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 10 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slúchadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá napaľovačka a gamepad Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
PoE Swtitch Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup desktopu, notebookov a spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 121 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumná agentúra 102 150 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dátové konektory, káble a zosilovače Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 873 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor k interaktívnej tabuli Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačového príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 287 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 25 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové PC a monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 090 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Záchranná služba 1 009 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Switch port Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 019 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP originál súprava na údržbu podávača Q7842A Záchranná služba 126 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 3 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server s operačným systémom Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta GTX1080Ti, PSU 600W, 8GB DDR4 RAM Ústav experimentálnej fyziky SAV 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 17 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa UNIVERZITA J. SELYEHO 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolných počítačov pre zdravotníctvo Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 6 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup konvertibilného notebooku pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 949 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 172 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka IT zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 25 935 EUR 2017 Tovary Áno 1
Projekčné plátno Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12 224 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M402dn C5F94A alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a monitory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12 224 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový skener vysokého rozlíšenia formátu 60x90cm NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Dell Optiplex 3050 MT /Intel Core i3-7100/ s Dell monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 20 850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre výpočtovú techniku Mesto Holíč 3 633 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 655 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z240 TW alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farebnej tlačiarne a PC pre potreby materskej školy_83 Mesto Komárno 1 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronika a príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 4 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 48 733 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z240 TW alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nízkoprofilová fotografická tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 15 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov a NDIII do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čítačka elektronických kníh, USB flash disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 608 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 44 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 793 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 055 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačova zostava (PC+Monitor) Stredná odborná škola obchodu a služieb 10 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie "PressCentra" Národný bezpečnostný úrad 17 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT 2 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 8 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo, počítače, monitory, interaktívne tabule, projektory a príslušenstvo Základná škola J. F. Rimavského 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 2 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tichý počítač LENOVO TC M710t TOW 10M9004TXS i3-7100/4GB DDR4/1TB/GT 730 2GB/W10H/ s možnosťou pripojiť najmenej 3 monitory alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa a notebook pre MŠ_120 Mesto Komárno 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diktafón Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava vrátane dopravy HP ML30 Gen9 831068-425 Tower alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP EliteDesk 705 G3 SFF R5 s príslušenstvom Herbarius s.r.o. 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor(TV) PROFI pre kamerový systém Mesto Turčianske Teplice 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
STOLNÝ SKENER - tenký Záchranná služba 372 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snímač čiarových kódov Symbol LS2208, drôtový, so stojanom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO ThinkPad L470 20J4002FXS alebo ekvivalent s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál súprava na údržbu pre HP LaserJet 700 M712 Krajský súd v Banskej Bystrici 2 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mesto Partizánske 1 472 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 6 090 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s operačným systémom a príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 6 213 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 2 715 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Správa ciest Košického samosprávneho kraja 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k výpočtovej technike, softvér Mesto Holíč 2 066 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- tablet Národný bezpečnostný úrad 2 895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 2 354 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor 22" Centrum voľného času 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky Národný bezpečnostný úrad 26 796 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia formátu A4- čiernobiela, tlačiareň, skener, kopírka Obec Veľké Raškovce 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamera a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítač, tlačiareň, externý disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Ústav merania SAV 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 092 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 051 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optické moduly - Small Form Factor Pluggable transceiver Národný bezpečnostný úrad 18 826 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 122 979 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava pre MŠ Mesto Komárno 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska a výpočtová technika vrátane softvéru Mesto Púchov 4 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 070 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 3 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 358 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky UNIVERZITA J. SELYEHO 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 447 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 618 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenie s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrotiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall Checkpoint SG5100 (CPAP-SG5100-NGTP-SSD) Národný bezpečnostný úrad 26 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 439 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenie s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC typu "all-in-one" ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 9 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov a ND do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 513 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu na obnovu, rozšírenie HW a archiváciu zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 626 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT-externá DVD mechanika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC trieda Stredná odborná škola obchodu a služieb 11 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinský samosprávny kraj 1 886 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 309 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 1 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 609 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača a dokovacej stanice Mesto Poprad 1 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 754 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítače, tablety, tlačiareň Stredná priemyselná škola elektrotechnická 32 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet APPLE iPad (2018) 32GB Wi-Fi Silver MR7G2FD/A - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky a rozšírenie licencie pre diskové pole Slovenská agentúra životného prostredia 14 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 918 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäťové moduly do serverov Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 304 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 383 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3 101 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 549 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server na vedecké výpočty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC polygraf Stredná odborná škola obchodu a služieb 9 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 842 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Záchranná služba 511 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 2 ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií (IKT) Slovak Business Agency 236 870 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2 525 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 17 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2 525 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačové komponenty pre virtuálna realitu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný držiak na PC monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - optická drôtová myš Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: káble, prepínače, USB kľúče, externé disly, konvertor USB na SATA, média Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 510 EUR 2018 Tovary Nie 6
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, monitor, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 574 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 24 078 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook HP Envy 13-ad101nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 884 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook; multifunkčná farebná tlačiareň, toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 400 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay LED LCD E243m 23,8" Wide IPS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, komponenty a príslušenstvo PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 343 EUR 2018 Tovary Áno 1
stolný počítač s operačným systémom a príslušenstvom, monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 757 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 179 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT zariadenia do Základnej školy Endre Adyho v Štúrove 2018 Mesto Štúrovo 31 014 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook Lenovo Ideapad720S-13-81BV0010CK Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, rôzne počítačové vybavenie, príslušenstvo počítačov, tlačiarne, videoprojektory, príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam, softvérové balíky a informačné systémy Stredná zdravotnícka škola 11 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 557 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 567 EUR 2018 Tovary Áno 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 5 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38 032 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 167 578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB myš, switch (8 a 16 portový) a kancelárska technika: elektrický viazací stroj na hrebeňovú väzbu Štatistický úrad Slovenskej republiky 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou a bezdrôtovou myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 745 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou a bezdrôtovou myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 745 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 991 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 42 917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 83 125 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 669 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 546 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zdroj a SSD disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova PC a multifunkčných zariadení v UKB (2018) Univerzitná knižnica v Bratislave 115 349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 95 416 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 544 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT- vybavenie učebne Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 800 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - 23,8 - 24" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 642 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD: 5 kusov : 1x SSD 500GB, 1x 1TB, 2 x 4TB, 1x 10TB Ústav experimentálnej fyziky SAV 967 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 236 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 104 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 200 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Mesto Bojnice 22 523 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 19 825 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 35 402 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- interiérové vybavenie Komunitného centra Mesto Kráľovský Chlmec 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 250 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 904 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 207 083 EUR 2018 Tovary Nie 3
IKT vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 19 825 EUR 2018 Tovary Áno 1
Gymnazista IT odborník – hardware Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice 11 618 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 35 402 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 729 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -23" monitor, ext. disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky pre školiacu miestnosť Žilinský samosprávny kraj 28 330 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Obec Dunajská Lužná 9 748 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 10 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 7 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IT spotrebného materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IT spotrebného materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač, monitor, klávesnica, notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 11 361 EUR 2018 Tovary Nie 1
Crucial P1 500GB, CT500P1SSD8 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Trenčín 77 398 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 113 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 82 778 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 33 333 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 792 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 802 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ II Mesto Galanta 4 850 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT zariadenia pre Základnú školu Obec Šenkvice 30 407 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 802 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 21 989 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ I Mesto Galanta 25 670 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ III Mesto Galanta 31 230 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -24“ LCD monitor, ext. disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 346 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - pre CFD modelovanie Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 13 909 EUR 2019 Tovary Nie 1
Programovateľný robot Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interný SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 718 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Switch Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pamäte DIMM DDR3 2 GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSD UV SATA3 2.5" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 255 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT učebňa Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 231 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 755 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSD UV SATA3 2.5" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSDNOW UV500 Bundle Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 405 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rackový server 1U bez OS Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická stavebnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 18 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 205 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné stanice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 363 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent s dokovacou stanicou Dell D3100 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 437 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 667 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 466 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 214 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 544 988 EUR 2018 Tovary Nie 2
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 368 794 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kingston 240GB SSDNOW UV 500 SATA3 2,5" Bundle (R520MB/s; W500MB/s) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 64 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitory kancelárske širokouhlé Fakultná nemocnica Trenčín 6 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Obec Košeca 28 545 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 377 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 947 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IT tovaru, rozšírenie virtualizačného centra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 161 732 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD 2,5" 500 GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7 mm Budle popr. ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 251 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 352 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 988 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
,,Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje" - výpočtová technika Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 29 882 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebooky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 10 704 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -PC, 24“ LCD monitor, ext. disk, USB Výskumný ústav vodného hospodárstva 32 052 EUR 2019 Tovary Áno 1
SSD disk a pamäť RAM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 124 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP ZBook 15u G5 2ZC29ES#BCM alebo ekvivalent s dokovacou stanicou HP 2013 UltraSlim alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 10 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a prenosné počítače (notebooky) s príslušenstvom Exportno-importná banka Slovenskej republiky 33 333 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 174 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 593 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálna pedagogická pomôcka - ručný skener Scan Marker Air Bluetooth Delux alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 50 628 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD disky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre zostavenie stolového počítača Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 085 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Malacky 48 360 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rozšírenie dátového prostredia pre elektronický mobilný spis Generálna prokuratúra SR 268 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 593 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 427 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebooky, MS Office, Projektor, Externý disk, SSD disk Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 482 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80 025 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Obec Varín 23 819 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 499 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 957 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 649 166 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD 960 GB Burst Patriot 2,5" SATAIII alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC typu "all-in-one" ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 5 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 249 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samsung 860 EVO 500GB, MZ-76E500B/EU Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 056 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 736 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 509 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo výpočtovej techniky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 545 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 619 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -PC, 24“ LCD monitor, ext. disk, USB Výskumný ústav vodného hospodárstva 27 846 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT a softvéru Základná škola s materskou školou 25 566 EUR 2019 Tovary Áno 1
Okuliare na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - nákup Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 25 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty k PC - RAM, RAID, adaptér, disk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 734 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 701 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zakúpenie náhradnej lampy do dataprojektoru Mesto Komárno 174 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 701 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 191 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň s profesionálnym finišerom pre tvorbu brožúr V1 + spinkovanie Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 616 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 865 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre projekt : Fond malých projektov Žilinský samosprávny kraj 27 588 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 073 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér pre spracovanie a správu dokumentov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 192 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 973 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 325 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 747 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 783 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 230 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 366 EUR 2019 Tovary Nie 5

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×