CPV kód

30200000-1

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 27 119 635 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 340 000 EUR
Mesto Štúrovo 1 25 833 EUR
Mesto Malacky 2 72 127 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 16 381 EUR
Mesto Prešov 1 14 831 EUR
Mesto Poprad 1 1 340 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 315 450 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 44 305 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 80 347 EUR
Obec Šenkvice 1 20 664 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 75 498 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 447 378 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 224 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140 2 461 352 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 191 055 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 408 077 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 9 327 842 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 288 296 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 1 475 000 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 5 750 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 6 425 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 114 362 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 24 368 EUR
Trnavský samosprávny kraj 6 420 328 EUR
Slovak Business Agency 2 945 681 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 13 527 001 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 36 4 251 697 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 2 141 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 125 724 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 3 933 615 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 136 187 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 2 914 699 EUR
Mesto Rajec 2 18 280 EUR
Košický samosprávny kraj 2 2 550 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 3 458 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 28 000 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 19 778 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 1 872 630 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 9 255 736 EUR
Technická univerzita v Košiciach 18 6 876 314 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 73 671 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 23 724 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 4 772 579 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 94 692 EUR
Mesto Komárno 5 11 971 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35 171 632 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 257 333 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 1 954 295 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 837 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 66 217 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 10 26 047 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 9 15 955 756 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 48 481 911 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 142 905 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 239 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 137 601 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 8 123 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 77 692 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 658 571 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 4 75 125 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 3 009 382 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34 7 609 939 EUR
Mesto Holíč 29 61 952 EUR
Mesto Partizánske 5 47 876 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 10 629 EUR
Gymnázium 2 25 122 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 30 275 874 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 80 288 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 400 000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 34 462 EUR
Stredná umelecká škola 1 44 059 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 13 3 514 474 EUR
Mesto Pezinok 2 50 195 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 39 903 EUR
Mesto Ilava 2 1 000 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 2 009 507 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 708 EUR
KFB Control s.r.o. 1 57 080 EUR
Gymnázium 1 38 077 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 121 850 EUR
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 2 57 246 EUR
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava 2 40 564 EUR
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 2 66 120 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 84 998 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 2 700 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 16 167 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 9 467 053 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 197 400 EUR
Mesto Galanta 6 80 314 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 9 8 718 EUR
Záchranná služba 6 8 082 EUR
Mesto Hlohovec 54 117 417 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 132 824 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 0 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 7 011 192 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 2 30 268 EUR
Mesto Trenčín 2 136 786 EUR
Mesto Handlová 1 31 498 EUR
Obec Markovce 1 0 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 89 368 EUR
Mesto Púchov 5 21 466 EUR
Obec Varín 1 12 500 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 125 954 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 677 EUR
Národné rehabilitačné centrum 15 35 432 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 23 66 651 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 1 100 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 9 973 620 EUR
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 2 71 187 EUR
Stredná odborná škola, Turany 2 61 263 EUR
Gymnázium, SNP 1, Gelnica 1 55 570 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 2 126 180 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 75 750 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 38 650 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 17 7 665 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania 1 40 980 EUR
Stredná odborná škola technická 2 111 833 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 1 030 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 25 495 293 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 47 141 EUR
Súkromná stredná odborná škola pedagogická 1 34 760 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 453 783 EUR
Horská záchranná služba 1 16 575 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 114 151 267 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 30 791 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 27 20 804 EUR
Národný bezpečnostný úrad 6 66 744 EUR
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 1 23 000 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 1 100 600 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 69 730 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 6 3 780 EUR
Biofarma Turie, a.s. 2 30 015 EUR
Ústav polymérov SAV 20 69 152 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 8 440 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6 895 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 1 753 EUR
Národný onkologický ústav 1 2 919 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 3 1 159 839 EUR
Mesto Lučenec 5 20 294 EUR
PINE Systems s.r.o. 1 178 080 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 2 045 EUR
BIONT, a.s. 2 4 905 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 36 756 EUR
Obec Nesvady 1 726 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 11 176 001 072 EUR
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 1 56 933 EUR
Obec Raslavice 14 1 398 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 483 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 8 11 701 EUR
FLEX-IS, spol. s r.o. 1 63 000 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 104 420 EUR
Archeologický ústav SAV 3 24 092 EUR
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 2 90 181 EUR
MCGA legal, s.r.o. 1 78 747 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 920 EUR
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 1 35 200 EUR
Obec Pohorelá 2 34 998 EUR
D.M.P. STEEL s.r.o. 1 58 692 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 231 EUR
ALCASYS Slovakia, a.s. 1 77 740 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 86 700 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 253 953 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 3 112 840 EUR
Vysoká škola Danubius s.r.o. 1 4 447 500 EUR
Výskumná agentúra 1 81 250 EUR
Hudobné centrum 2 1 161 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1 906 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 7 396 539 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 616 360 EUR
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 83 125 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 2 969 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 5 141 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 2 518 725 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 150 430 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 2 035 000 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 962 EUR
Obec Košeca 1 18 083 EUR
TCX s.r.o. 2 167 797 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 1 008 EUR
Mesto Bojnice 1 16 958 EUR
PREFA invest, a.s. 1 29 700 EUR
Soft-Tech EU, s.r.o. 2 114 423 EUR
Dom Maríny, s.r.o. 1 99 900 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 1 548 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 3 62 074 EUR
ALIEN studio s.r.o. 3 118 500 EUR
SAD Prešov, a.s. 1 917 100 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 218 238 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 14 789 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 4 099 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 1 967 EUR
Spojená škola 3 1 956 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 11 150 EUR
Ústav merania SAV 2 133 EUR
Gymnázium - Gimnázium 1 272 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 8 4 281 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 31 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 6 984 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 6 315 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 4 142 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 916 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 413 EUR
Herbarius s.r.o. 1 1 217 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1 249 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 708 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 6 292 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 0 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 9 10 605 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2 152 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 1 868 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3 600 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 2 4 999 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 1 200 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 1 720 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 285 EUR
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 2 889 EUR
Spojená škola 2 9 671 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 3 100 563 EUR
Súkromná základná umelecká škola 1 3 625 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 9 908 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 23 444 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 3 222 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 32 129 EUR
Centrum voľného času 1 492 EUR
Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 1 0 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 2 8 733 EUR
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice 1 8 583 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 5 433 729 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 995 EUR
iLO, s. r. o. 4 906 979 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 2 1 468 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 7 19 258 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 77 740 EUR
Slovanet, a.s. 8 890 110 EUR
DATALAN, a.s. 82 42 069 933 EUR
AutoCont SK a.s. 75 59 878 713 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 1 175 EUR
GAMO a.s. 10 406 776 EUR
F.A.T., s.r.o. 7 11 836 EUR
Synergon, s.r.o. 2 124 216 EUR
Gratex International, a.s. 22 2 121 203 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 8 5 224 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 3 130 527 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 1 669 EUR
EMM, spol. s r.o. 3 12 122 703 EUR
NABIMEX, s.r.o. 2 29 680 EUR
SOFOS, s r. o. 14 36 028 702 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 1 042 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 5 127 161 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 48 17 245 083 EUR
Tecton, a.s. 9 176 142 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 2 13 071 890 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 45 483 333 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 24 543 358 EUR
ITEnS, s.r.o. 1 289 EUR
IVEKO, s.r.o. 10 349 450 EUR
Scholaris, s.r.o. 9 342 011 EUR
Venron, s.r.o. 1 23 000 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 25 715 143 EUR
ANECT a.s. 1 7 300 EUR
TransData s.r.o. 1 917 100 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 1 197 400 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 33 329 EUR
Datacomp s.r.o. 48 336 317 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 8 4 726 870 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 398 185 EUR
TEMPEST a.s. 12 43 951 904 EUR
Camea Computer System a.s. 1 35 200 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 40 980 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 9 8 365 626 EUR
elfa, s.r.o. 19 7 028 098 EUR
BSP Solutions, a.s. 1 1 949 350 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 1 47 141 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 10 1 630 EUR
CDP, spol. s r.o. 3 12 077 EUR
Disig, a.s. 2 818 393 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 4 1 059 645 EUR
PRIM, spol. s r.o. 1 2 615 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 2 131 200 EUR
Design Club s.r.o., 1 178 080 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 2 38 655 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 325 EUR
ITSK, s.r.o. 190 521 217 EUR
Aliter Technologies, a.s. 6 8 260 831 EUR
TooNet, s. r. o. 1 63 000 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 62 395 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 60 1 242 376 EUR
mcpower.sk, s.r.o. 1 78 747 EUR
DD21 s.r.o. 3 911 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 3 75 107 553 EUR
SANDING spol. s r.o. 1 58 692 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 9 973 620 EUR
MHH, s.r.o. 1 27 400 EUR
mc.edu, s.r.o. 2 101 267 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 2 983 EUR
CellQoS, a.s. 1 4 447 500 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 1 0 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 6 6 096 EUR
DATA SYSTEMS spol. s r.o. 6 257 572 EUR
exe, a.s. 1 24 610 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 25 500 EUR
BUSE s.r.o 2 1 132 687 EUR
ARNET, s.r.o. 1 1 000 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 1 5 508 EUR
MB TECH BB s.r.o. 13 39 210 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 13 29 881 EUR
GRADIENT ECM s. r. o. 1 2 035 000 EUR
ims, a.s. 1 9 308 333 EUR
Next Team, s.r.o. 1 483 EUR
Buse s.r.o 1 1 165 050 EUR
IXPERTA s.r.o. 1 125 724 EUR
Kapsch s.r.o. 1 253 953 EUR
C & C Košice s.r.o. 1 950 EUR
I.S.D.D. plus, s.r.o. 1 28 000 000 EUR
MindIT, s.r.o. 1 28 000 000 EUR
BEGA, s.r.o. 1 3 917 EUR
Inloop, s.r.o. 1 99 900 EUR
SOFIS, s.r.o. 1 7 750 EUR
STEP software s.r.o. 2 167 797 EUR
Flex-Automatika kft. 2 114 423 EUR
NordERP a.s. 1 29 700 EUR
Unihouse, s.r.o. 3 118 500 EUR
TatraMed Software s.r.o. 1 75 780 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 36 756 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 24 23 636 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 31 89 101 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 2 50 195 EUR
Legia, a.s. 1 12 850 EUR
nanoTECH s.r.o. 11 5 254 EUR
ATECH.NET s.r.o. 5 12 036 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2 161 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 570 EUR
TOWDY s. r. o. 2 1 031 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 837 EUR
Skyfall s.r.o. 1 7 000 EUR
IKARO s.r.o. 3 32 019 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 4 013 EUR
Altrinia s. r. o. 2 3 033 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 25 49 150 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 8 17 326 EUR
BB-IT s. r. o. 1 0 EUR
Martin Gall - MG COMP 42 374 176 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 2 459 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 1 270 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 8 11 948 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 2 318 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 40 844 EUR
COMINFO, a.s. 1 320 EUR
ASM Slovakia, spol. s r.o. 1 71 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 4 23 823 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 2 439 EUR
DASTIN s.r.o. 1 175 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 43 EUR
SHARK Computers, a.s. 2 1 669 EUR
TechAid s.r.o. 5 11 466 EUR
MICOMP spol. s r.o. 1 0 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1 038 EUR
JRM Slovakia, s.r.o. 1 250 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 1 16 958 EUR
LtcNet, s.r.o. 8 20 755 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 1 4 790 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 5 3 606 EUR
RENTON SK s.r.o. 1 50 EUR
Mária Vinczeová 1 49 975 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 6 5 984 EUR
microform, s.r.o. 1 116 700 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 3 000 EUR
tnTEL, s.r.o. 1 683 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 15 857 EUR
realshop.sk, s.r.o. 2 3 961 EUR
Hardware Support s.r.o. 2 8 750 EUR
Tribiano s. r. o. 1 828 EUR
Andrej Holka 4 46 326 EUR
C.solution s.r.o. 1 200 EUR
KonekTel, spol. s r.o. 1 83 125 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 5 2 806 EUR
EuroServis LK spol. s r. o. 1 81 250 EUR
Avalon IT s.r.o. 3 22 184 EUR
ACTE, s. r. o. 8 16 808 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 31 145 EUR
flex-it, s.r.o. 6 1 538 219 EUR
MUZIKUS, s.r.o. 2 1 696 EUR
HENRYSO, s.r.o. 103 507 474 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 2 5 659 EUR
MCN s.r.o. 2 1 689 EUR
Setop, s.r.o. 16 83 872 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 4 160 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 875 EUR
Pavel Scholtz 11 299 027 EUR
24music Martin s.r.o. 4 2 630 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 79 EUR
X logistics, s.r.o. 32 148 174 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 3 589 EUR
GIEGO s.r.o. 13 10 183 EUR
KASON, s.r.o. 42 210 741 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 9 825 EUR
T.Z.M., s.r.o. 2 818 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 35 098 EUR
Škola.sk, s. r. o. 3 47 034 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 27 264 EUR
Fanny s.r.o. 5 3 797 EUR
IT Life s.r.o. 5 137 601 EUR
TEGEM s.r.o 1 31 166 EUR
HS technology s.r.o. 23 49 885 EUR
MOBILERENT, s.r.o. 1 7 295 EUR
LittleLane, a.s. 1 32 083 EUR
NIGEL s.r.o. 5 40 868 EUR
HTONER s.r.o. 8 49 680 EUR
Interaktívna trieda.sk s.r.o. 1 2 916 EUR
dotFive s.r.o. 1 21 583 EUR
Fast Web s. r. o. 1 23 433 EUR
Dávid Vorčák 5 348 560 EUR
GAPIT s. r. o. 3 860 279 EUR
ELZAP s. r. o. 1 46 700 EUR
INVER spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 166 EUR
PLUG s.r.o. 1 8 917 EUR
Peter Kapusta 1 83 EUR
MegaLan Consulting s.r.o. 1 17 317 EUR
LightStorm Services s.r.o. 1 13 121 EUR
MASTER IT Technologies a.s. 1 1 475 000 EUR
SAVOG s. r. o. 2 98 385 EUR
Techfun s. r. o. 1 583 EUR
OR-CZ spol. s r.o. 2 97 908 EUR
OR-CZ spol. s .r. o. 1 23 594 EUR
I SEE IT, s.r.o. 1 3 790 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT vybavenie a učebné pomôcky Gymnázium 34 350 34350.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 81 445 81445.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT vybavenie projektu - Stredná umelecká škola Prešov Stredná umelecká škola 65 737 65737.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o. KFB Control s.r.o. 82 000 82000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu Gymnázium 40 041 40041.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 53 827 53827.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava 41 386 41386.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 61 168 61168.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 56 778 56778.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 86 226 86226.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 69 548 69548.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola, Turany 56 770 56770.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, SNP 1, Gelnica 46 317 46317.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 32 600 32600.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromná stredná odborná škola podnikania 39 482 39482.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Súkromná stredná odborná škola pedagogická 29 544 29544.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT zariadení, učebných pomôcok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 46 072 46072.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia, vybavenia a didaktických prostriedkov Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 28 615 28615.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 39 874 39874.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre potreby ÚPo SAV Ústav polymérov SAV 39 950 39950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 59 063 59063.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia pre rekonštukciu, dostavbu a modernizáciu Penziónu Poludnica v Liptovskom Jáne PINE Systems s.r.o. 194 256 194256.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka IKT Mesto Banská Bystrica 105 232 105232.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Integrovaná technologická podpora odborných činností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 93 492 93492.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s.r.o. FLEX-IS, spol. s r.o. 64 465 64465.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov Stredná odborná škola elektrotechnická 100 226 100226.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 76 643 76643.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická 101 411 101411.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 86 055 86055.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zavedenie CRM softvéru a informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MCGA legal, s.r.o. MCGA legal, s.r.o. 78 947 78947.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, časť 1:Vybavenie Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 35 427 35427.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 104 986 104986.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti D.M.P. STEEL s.r.o. D.M.P. STEEL s.r.o. 59 000 59000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia infokomunikačných systémov ALCASYS Slovakia, a.s. 85 000 85000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola Snina 101 616 101616.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie pre spoločnosť Biofarma Turie, a.s. Biofarma Turie, a.s. 32 369 32369.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Výpočtová technika a multifunkčné zariadenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 50 800 50800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 84 697 84697.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 466 039 2466039.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 814 36814.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 339 345 339345.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 487 827 487827.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 750 26750.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 600 3600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 074 24074.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 219 610 219610.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 163 51163.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zabezpečenie technického a softvérového vybavenia pre výskumno - vývojové laboratórium Vysoká škola Danubius s.r.o. 4 447 500 4447500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 943 173 2943173.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 272 691 272691.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 257 674 1257674.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 337 966 337966.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 28 143 956 28143956.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 207 150207.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 319 226 319226.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 809 49809.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 367 59367.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 390 3390.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 121 775 121775.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 947 16947.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 332 22332.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 708 35708.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 970 875 970875.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 41 390 41390.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 40 933 40933.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 133 448 133448.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií Trnavský samosprávny kraj 333 250 333250.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 105 712 105712.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 44 538 44538.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 108 128 108128.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR Generálna prokuratúra SR 1 595 800 1595800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenia a didaktické prostriedky Technická univerzita v Košiciach 67 868 67868.0 EUR 2014 Tovary Nie 12
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 125 526 125526.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 159 840 1159840.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 44 947 44947.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83 641 83641.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182 1192182.0 EUR 2013 Tovary Nie 5
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182 1192182.0 EUR 2014 Tovary Nie 11
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 750 000 7750000.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 285 006 285006.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 460 842 460842.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 276 592 276592.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 175 468 1175468.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 630 000 630000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technickej infraštruktúry UKE SAV Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 518 725 2518725.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 612 661 612661.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 33 388 33388.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216 988 216988.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 115 904 115904.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 257 758 257758.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 42 731 42731.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
„HW pre potreby ŽSR“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 899 758 10899758.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 389 727 389727.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 708 360 708360.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 9 420 9420.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 225 49225.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 59 808 59808.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technológie pre výskum v oblasti informačno-komunikačných systémov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 308 333 9308333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 055 83055.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 064 7064.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 381 36381.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 065 79065.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 407 100 407100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno - komunikačných technológií Slovak Business Agency 796 514 796514.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 908 1908.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mobilných dátových zdrojov a služieb podpory DWC Slovakia a.s. 2 035 000 2035000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 44 452 44452.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 649 38649.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 77 291 77291.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 112 787 112787.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 000 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 165 050 1165050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 121 181 121181.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 951 1951.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 149 792 149792.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 128 043 128043.0 EUR 2015 Tovary Áno 7
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 332 5332.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55 105 55105.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 250 36250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 167 718 1167718.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73 374 73374.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 30 275 876 30275876.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 230 4230.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25 357 25357.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Pracovné stanice, servery a dátové sklady Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 257 333 257333.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 87 020 87020.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 055 29055.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ Ústav ekológie Lesa SAV 150 430 150430.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 741 139741.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 161 812 161812.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Posilnenie inštitucionálnych kapacít Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v oblasti výmeny DNA údajov systémom CODIS a daktyloskopických údajov systémom AFIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 499 51499.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 142 517 142517.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 248 373 4248373.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 525 87525.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124 604 124604.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415 977415.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup diskových polí typu NAS (Network Attached Storage) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 253 953 253953.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 760 67760.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 718 2718.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 925 25925.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 183 183.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106 267 106267.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 150 160 150160.0 EEK 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej a telekomunikačnej technológie pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 015 172015.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3 083 333 3083333.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Rozšírenie služieb dátového centra pre výskum a vývoj a zodpovedajúcej infraštruktúry – vybudovanie vedeckého cloudu Centrum vedecko-technických informácií SR 15 483 333 15483333.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 822 64822.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 369 500 369500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 596 99596.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 000 000 30000000.0 EUR 2017 Tovary Áno 9
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 908 16908.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 836 1836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 019 527 2019527.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 205 293 1205293.0 EUR 2017 Tovary Nie 6
Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 132 824 132824.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 215 102215.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 37 828 37828.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 000 000 7000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Technológia na 3D - rozšírenú holografickú realitu Dom Maríny, s.r.o. 99 900 99900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155 152 155152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 117 700 117700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 105 019 105019.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134 609 134609.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3 083 333 3083333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach od 0 do 0 0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 544 988 8544988.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 254 8254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 862 73862.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 122 806 122806.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 845 29845.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 170 357 170357.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 424 6424.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie pre výrobu plastových dielov TCX s.r.o. 167 797 167797.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45 585 617 45585617.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o. Soft-Tech EU, s.r.o. 119 166 119166.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Hardvérové a softvérové vybavenie pracovísk PREFA invest, a.s. 29 700 29700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 166 374 166374.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 458 51458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 166 144166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 895 31895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 397 547 397547.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
„Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.“ ALIEN studio s.r.o. 125 650 125650.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému. Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu SAD Prešov, a.s. 932 126 932126.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 558 3558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 000 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne ePZP kariet Národné centrum zdravotníckych informácií 22 445 22444.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Black 15,6"/AMD Dual Core E1-6015/AMD Radeon HD R2/2G/500GB/bez OS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatizované robotické napaľovacie zariadenie s riadiacim PC a SW Perenity, pripojitelne na DICOM,doprava,instalacia, zaskolenie Fakultná nemocnica Trnava 7 469 7469.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 252 2252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 537 8536.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, dotykové pero k tabletu, USB konvertor Štatistický úrad Slovenskej republiky 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB kľúč, dotykové pero k tabletu, USB adaptér, bezdrôtová combo sada Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, LCD monitor, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava stolová Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 6 289 6289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska zostava IKT Mesto Ilava 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno komunikačná technológia - Dátové úložisko a 4 x pevný disk Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k notebooku: batérie a matičná doska Ústav merania SAV 166 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 83 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tienený kábel prípojný VGA k monitoru 15M/15M 10 m Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 371 371.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo jeho ekvivalent; notebook HP ProBook 470 G2 alebo jeho ekvivalent BIONT, a.s. 3 150 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Základná škola, Seňa 507 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový úložný systém (diskové pole) , ekvivalent Synology RS2416rp+ Rack Station Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera, CD-R, obal na CD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových počítačových komponentov a IKT techniky Gymnázium - Gimnázium 326 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo k IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych počítačov a monitorov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitor, multifunkčné zariadenie, OFFICE 2016 Obec Markovce 21 950 21950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Archeologický ústav SAV 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo UNIVERZITA J. SELYEHO 912 912.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 832 2832.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
širokouhlá počítačová kamera Microsoft LifeCam HD-3000, alebo ekvivalent, Kábel RJ-45 Ústav experimentálnej fyziky SAV 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 280 5280.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
USB data logger, operačná pamäť, pevný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradná batéria Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón a notebook s príslušenstvom na účely plnenia pracovných úloh pre medzinárodný projekt Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 179 2178.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k PC a notebooku Katolícka univerzita v Ružomberku 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All In One 21,5" Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 975 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj UNIVERZITA J. SELYEHO 471 471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP CF283A originál alebo ekvivalent - Obec Raslavice 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 357 357.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 21 000 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj, napaľovačka, sieťová karta UNIVERZITA J. SELYEHO 641 641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD ext. WDBBKD0020BBY-EESN, 2TB, 2,5", USB 3.0, My Passport® Ultra Berry a obal na externý disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 93 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G2.5 SFF, i5-4590S, IntelHD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV+MYS, W10Pro-W7Pro, 1y alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2 216 2216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 961 4961.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné a mobilné pracovné stanice s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 748 130748.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 172 1172.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 1TB 2,5 " SSD disku Ústav polymérov SAV 345 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 715 2715.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC súčiastky alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 280 279.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 39 000 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - interný Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a USB flash disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 726 726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač - HP 260 G1 DM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 265.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 74 73.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 M9T44EA#BCM alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E450 20DC0084XS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prístupových Wifi AP s napájacími zdrojmi a s implementáciou. Ústav polymérov SAV 7 143 7143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhotovenie informačných panelov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G2 MT J8T40ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a externá optická mechanika Katolícka univerzita v Ružomberku 268 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 a Projektor Epson EB-X31/ekvivalent Obec Nesvady 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung SSD 850 EVO, SATA, 250GB Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO E550 15,6"HD/I3-4005U/4G/500GB/ATI 2G/W7P+W8.1P alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1 380 1380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač All in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytvorenie prostredia pre implementáciu a lokalizáciu softvérového nástroja Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 118 404 118404.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 690 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP a externý pevný disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska HP LTO3 Ultrium RW 800 GB C7973A Ľubovnianska nemocnica, n. o. 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál, telefón Mesto Holíč 1 943 1943.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Alza GameBox Neo GTX950+ s kapacitou SSD disku 250 GB alebo jeho ekvivalent; Tablet PC - HP Pavilion x2 10-n200nc Turbo Silver alebo jeho ekvivalent; Externý disk 3,5 "; LCD monitor 24" Dell S2415H alebo jeho ekvivalent. alebo ekvivalent BIONT, a.s. 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 999 999.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 752 4751.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 056 1056.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple AirPort Extreme 802.11ac Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér a WiFi router Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň I-Sensys Canon LBP6310dn+PowerLine Mesto Ilava 355 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 266.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - externý Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 116 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24D300HS alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 125 124.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
TOSHIBA CANVIO CONNECT II, 2,5" 3TB USB 3.0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 19 632 19632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný snímač kariet USB Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Spojená škola 1 540 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu sieťovej infraštruktúry Ústav polymérov SAV 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napájací adaptér HP 65 W (4,5 mm) Smart alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 20.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podporné technológie rôzneho druhu pre osoby so špeciálnymi potrebami alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 181 7181.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 9 420 9420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítače -desktopy a laptop s operačnou pamäťou a OS Windows Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 725 724.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hardisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 126 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a prenosný počítač Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 344 1344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT, tonery Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 5 036 5035.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 897 896.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 310 7310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač pre grafické pracovisko Trnavský samosprávny kraj 6 211 6210.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC zostáv, notebookov, tlačiarní, multifunkčných zariadení a projektorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 49 992 49991.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 2 014 2014.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 90 000 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Black 17,3"/Intel Core i7-6700HQ/16GB/1TB/W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo S500 SFF /Intel Core i3 4170 Haswell/4GB DDR3/Intel HD Graphics/1TB/W10/ alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ricoh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 065 1065.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 146 1145.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 16 300 16300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače v prevedení MT s minimálnymi parametrami a snímače čiarových kódov alebo ekvivalent Verejná knižnica Mikuláša Kováča 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 932 931.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 236 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely do PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 653 3653.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné AKB do UPS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 512 5512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 293 4292.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebooky, smartfóny, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 100 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Realizácia elektroinštalácie a dátovej siete multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou 17‘‘ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 835 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 597 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola drevárska 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverový disk Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťový modul so zníženým odberom pre server Centrum vedecko-technických informácií SR 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný externý disk, obal na pevný disk, taška na notebook, operačná pamäť, batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušentsvom Mesto Lučenec 7 250 7250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové , audiovizuálne televízne zariadenia Horská záchranná služba 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (zariadenie virtuálnej reality, robotické zariadenia, 3D tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, PC zostava, notebook, tablety, USB kľúče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 382 2381.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 748 2748.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Štátny ústav pre kontrolu liečiv 61 463 61462.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 540 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 449 3449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, hard disky Štátny fond rozvoja bývania 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 394 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava klávesnice s myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51 51.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a počítačové siete Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195 830 195830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu k prezentácii Ústav polymérov SAV 298 298.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 988 2988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 125 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 277 1277.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 143 1143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne IKT zariadenia pre osoby so špeciálnymi potrebami Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 820 15820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektorov Stredná zdravotnícka škola 2 060 2060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One dotyková plocha a počítač 70" so stojanom Stredná zdravotnícka škola 3 590 3590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná zdravotnícka škola 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 780 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 332 332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 42 917 42917.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 8 060 8060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo a spotrebný materiál k PC Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 108 514 108513.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 735 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje, káble Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7 280 7280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 112 623 112622.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Trnavský samosprávny kraj 11 369 11368.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 880 5880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a čítačka elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 204 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory UNIVERZITA J. SELYEHO 1 140 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 6 354 6354.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Púchov 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky, skenery, monitory, projektor, tlačiareň, wifi, myši Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 520 3520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 997 4996.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre výpočtovnú techniku Mesto Holíč 921 921.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 55 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 41 41.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 8 360 8360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 10 350 10350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slúchadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 22 22.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 346 2346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá napaľovačka a gamepad Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PoE Swtitch Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 231 231.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 140 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup desktopu, notebookov a spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4 335 4335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 121 920 121920.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumná agentúra 102 150 102150.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dátové konektory, káble a zosilovače Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 695 3695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 873 5873.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor k interaktívnej tabuli Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačového príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 287 1287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 695 3695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 105 40105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 25 600 25600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové PC a monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 936 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 090 2090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Záchranná služba 1 009 1009.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 134 1134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Switch port Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 019 1019.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP originál súprava na údržbu podávača Q7842A Záchranná služba 126 125.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 105 40105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 631 2631.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 3 250 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server s operačným systémom Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 096 9096.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta GTX1080Ti, PSU 600W, 8GB DDR4 RAM Ústav experimentálnej fyziky SAV 912 912.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 17 760 17760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa UNIVERZITA J. SELYEHO 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolných počítačov pre zdravotníctvo Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 6 710 6710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup konvertibilného notebooku pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 949 949.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 172 171.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 376 376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka IT zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 25 935 25934.7 EUR 2017 Tovary Áno 1
Projekčné plátno Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 420 1420.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 425 2425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12 224 12224.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 875 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M402dn C5F94A alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a monitory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 580 12580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12 224 12224.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 621 1621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 228 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový skener vysokého rozlíšenia formátu 60x90cm NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116 700 116700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Dell Optiplex 3050 MT /Intel Core i3-7100/ s Dell monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 529 1528.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 20 850 20850.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre výpočtovú techniku Mesto Holíč 3 633 3632.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 655 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 984 983.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z240 TW alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 040 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farebnej tlačiarne a PC pre potreby materskej školy_83 Mesto Komárno 1 216 1215.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53 53.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronika a príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 525 6525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 331 331.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 236 235.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 526 128525.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 4 950 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 565 1565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 48 733 48733.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z240 TW alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 526 128525.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 680 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 055 3055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 793 4793.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nízkoprofilová fotografická tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 365 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 15 750 15750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 680 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov a NDIII do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 297 4297.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čítačka elektronických kníh, USB flash disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 332 332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323 323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 608 1608.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 44 000 44000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 793 4793.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 590 1590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 055 3055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 278 277.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačova zostava (PC+Monitor) Stredná odborná škola obchodu a služieb 10 200 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie "PressCentra" Národný bezpečnostný úrad 17 252 17252.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT 2 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo, počítače, monitory, interaktívne tabule, projektory a príslušenstvo Základná škola J. F. Rimavského 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 100 99.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 2 340 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 590 1590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tichý počítač LENOVO TC M710t TOW 10M9004TXS i3-7100/4GB DDR4/1TB/GT 730 2GB/W10H/ s možnosťou pripojiť najmenej 3 monitory alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa a notebook pre MŠ_120 Mesto Komárno 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diktafón Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava vrátane dopravy HP ML30 Gen9 831068-425 Tower alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP EliteDesk 705 G3 SFF R5 s príslušenstvom Herbarius s.r.o. 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor(TV) PROFI pre kamerový systém Mesto Turčianske Teplice 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
STOLNÝ SKENER - tenký Záchranná služba 372 372.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snímač čiarových kódov Symbol LS2208, drôtový, so stojanom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 672 3672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 206 1206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17 886 17886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 217.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO ThinkPad L470 20J4002FXS alebo ekvivalent s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál súprava na údržbu pre HP LaserJet 700 M712 Krajský súd v Banskej Bystrici 2 960 2960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mesto Partizánske 1 472 1472.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 215 215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 6 090 6090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21 500 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 080 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s operačným systémom a príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 6 213 6212.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 398 1397.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 2 715 2715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 697 3696.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Správa ciest Košického samosprávneho kraja 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k výpočtovej technike, softvér Mesto Holíč 2 066 2066.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- tablet Národný bezpečnostný úrad 2 895 2895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 2 354 2354.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor 22" Centrum voľného času 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 95.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky Národný bezpečnostný úrad 26 796 26796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia formátu A4- čiernobiela, tlačiareň, skener, kopírka Obec Veľké Raškovce 661 661.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 192 191.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamera a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítač, tlačiareň, externý disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Ústav merania SAV 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 425 4425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 635 1635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 092 2091.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 425 4425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 051 3051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optické moduly - Small Form Factor Pluggable transceiver Národný bezpečnostný úrad 18 826 18825.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 122 979 122979.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 056 3056.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava pre MŠ Mesto Komárno 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska a výpočtová technika vrátane softvéru Mesto Púchov 4 490 4490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 056 3056.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 070 1070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 3 756 3756.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2 880 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 358 358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky UNIVERZITA J. SELYEHO 759 759.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 447 1447.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 618 1618.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenie s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 196 5196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrotiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall Checkpoint SG5100 (CPAP-SG5100-NGTP-SSD) Národný bezpečnostný úrad 26 000 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 439 439.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenie s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 682 1682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC typu "all-in-one" ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 9 900 9900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 074 8074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 057 3057.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 196 5196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 440 2440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov a ND do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 513 5513.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu na obnovu, rozšírenie HW a archiváciu zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 626 626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44 777 44777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 360 2360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT-externá DVD mechanika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 30 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 509 509.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC trieda Stredná odborná škola obchodu a služieb 11 880 11880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinský samosprávny kraj 1 886 1886.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 309 309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83 090 83089.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 1 380 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 840 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 609 609.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 350 8350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 690 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača a dokovacej stanice Mesto Poprad 1 798 1798.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 754 8754.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44 777 44777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 850 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítače, tablety, tlačiareň Stredná priemyselná škola elektrotechnická 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet APPLE iPad (2018) 32GB Wi-Fi Silver MR7G2FD/A - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4 680 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83 090 83089.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky a rozšírenie licencie pre diskové pole Slovenská agentúra životného prostredia 14 445 14445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 918 1918.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäťové moduly do serverov Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 304 11304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 383 2383.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3 101 3101.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 180 9180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 549 549.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server na vedecké výpočty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC polygraf Stredná odborná škola obchodu a služieb 9 548 9548.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 842 2841.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 192 5192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Záchranná služba 511 511.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2 880 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 2 ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 910 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 585 585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 287 287.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií (IKT) Slovak Business Agency 236 870 236869.63 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2 525 2525.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 17 700 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2 525 2525.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačové komponenty pre virtuálna realitu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný držiak na PC monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - optická drôtová myš Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39 39.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 510 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: káble, prepínače, USB kľúče, externé disly, konvertor USB na SATA, média Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 510 72510.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 750 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, monitor, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 574 574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 350 8350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 24 078 24077.66 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook HP Envy 13-ad101nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 884 884.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook; multifunkčná farebná tlačiareň, toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 854 854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 400 000 400000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay LED LCD E243m 23,8" Wide IPS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, komponenty a príslušenstvo PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 343 342.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
stolný počítač s operačným systémom a príslušenstvom, monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 830 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 757 757.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 179 10179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT zariadenia do Základnej školy Endre Adyho v Štúrove 2018 Mesto Štúrovo 31 014 31014.31 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook Lenovo Ideapad720S-13-81BV0010CK Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, rôzne počítačové vybavenie, príslušenstvo počítačov, tlačiarne, videoprojektory, príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam, softvérové balíky a informačné systémy Stredná zdravotnícka škola 11 890 11890.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 557 1557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 167 1167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 567 11567.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 5 450 5450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38 032 38032.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 167 578 167578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB myš, switch (8 a 16 portový) a kancelárska technika: elektrický viazací stroj na hrebeňovú väzbu Štatistický úrad Slovenskej republiky 625 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou a bezdrôtovou myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 745 745.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou a bezdrôtovou myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 745 745.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 991 148991.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56 586 56586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 226 5226.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 42 917 42917.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 83 125 83125.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 669 1669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 138 3138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 546 54546.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 860 2860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zdroj a SSD disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 295 295.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova PC a multifunkčných zariadení v UKB (2018) Univerzitná knižnica v Bratislave 115 349 115349.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 95 416 95416.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 544 17544.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT- vybavenie učebne Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 800 13800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - 23,8 - 24" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 642 641.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 290 2290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 530 530.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD: 5 kusov : 1x SSD 500GB, 1x 1TB, 2 x 4TB, 1x 10TB Ústav experimentálnej fyziky SAV 967 967.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 236 1236.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 104 104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 200 000 2200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Mesto Bojnice 22 523 22523.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 375 5375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 020 2020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 333 8333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 19 825 19825.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 35 402 35401.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 265 264.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 500 25500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- interiérové vybavenie Komunitného centra Mesto Kráľovský Chlmec 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 250 250.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 904 904.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 207 083 8207083.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
IKT vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 19 825 19825.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Gymnazista IT odborník – hardware Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice 11 618 11617.52 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 35 402 35401.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 729 4729.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 333 79333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -23" monitor, ext. disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 565 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky pre školiacu miestnosť Žilinský samosprávny kraj 28 330 28330.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Obec Dunajská Lužná 9 748 9747.83 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 10 245 10244.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 7 105 7105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IT spotrebného materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 122 5122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IT spotrebného materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 122 5122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 180 1180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač, monitor, klávesnica, notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 750 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 11 361 11361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Crucial P1 500GB, CT500P1SSD8 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Trenčín 77 398 77398.15 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 440 3440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 113 1113.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828 828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 750 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 82 778 82778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 33 333 33333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 792 1792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 802 802.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ II Mesto Galanta 4 850 4850.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT zariadenia pre Základnú školu Obec Šenkvice 30 407 30406.66 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 802 1802.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 21 989 21989.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ I Mesto Galanta 25 670 25670.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ III Mesto Galanta 31 230 31230.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 180 3180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -24“ LCD monitor, ext. disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 346 1346.24 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - pre CFD modelovanie Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 600 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 13 909 13908.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Programovateľný robot Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interný SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 82 82.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 740 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 718 718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 460 1460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Switch Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323 323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pamäte DIMM DDR3 2 GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 37 37.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSD UV SATA3 2.5" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 255 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT učebňa Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 231 231.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 755 2755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSD UV SATA3 2.5" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 191.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSDNOW UV500 Bundle Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 685 1684.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 405 7405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rackový server 1U bez OS Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125 1125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická stavebnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 18 370 18370.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 205 3204.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné stanice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 363 15363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent s dokovacou stanicou Dell D3100 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 437 5437.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 100 32100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 64 63.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 79.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 667 16667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 466 7466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 214 79214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 544 988 8544988.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 330 38330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 368 794 1368794.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kingston 240GB SSDNOW UV 500 SATA3 2,5" Bundle (R520MB/s; W500MB/s) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 64 63.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitory kancelárske širokouhlé Fakultná nemocnica Trenčín 6 800 6800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Obec Košeca 28 545 28544.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 377 2376.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 947 4947.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IT tovaru, rozšírenie virtualizačného centra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 900 21900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 640 11640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 161 732 161732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 000 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD 2,5" 500 GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7 mm Budle popr. ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 251 250.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 352 352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 988 988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 150 25150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 833 17833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
,,Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje" - výpočtová technika Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 29 882 29881.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebooky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 10 704 10703.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -PC, 24“ LCD monitor, ext. disk, USB Výskumný ústav vodného hospodárstva 32 052 32052.41 EUR 2019 Tovary Áno 1
SSD disk a pamäť RAM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 124 123.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP ZBook 15u G5 2ZC29ES#BCM alebo ekvivalent s dokovacou stanicou HP 2013 UltraSlim alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 620 1620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 10 620 10620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a prenosné počítače (notebooky) s príslušenstvom Exportno-importná banka Slovenskej republiky 33 333 33333.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 174 38174.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 593 1593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167 166.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálna pedagogická pomôcka - ručný skener Scan Marker Air Bluetooth Delux alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 50 628 50628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD disky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre zostavenie stolového počítača Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 085 1085.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Malacky 48 360 48360.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rozšírenie dátového prostredia pre elektronický mobilný spis Generálna prokuratúra SR 268 860 268860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 980 1980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 593 592.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 427 62426.63 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebooky, MS Office, Projektor, Externý disk, SSD disk Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 482 4482.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80 025 80025.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Obec Varín 23 819 23819.34 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 499 498.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 957 956.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 649 166 1649166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD 960 GB Burst Patriot 2,5" SATAIII alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC typu "all-in-one" ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 5 380 5380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 249 249.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samsung 860 EVO 500GB, MZ-76E500B/EU Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 056 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 736 736.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 509 1509.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo výpočtovej techniky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 666 17666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 545 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 619 619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -PC, 24“ LCD monitor, ext. disk, USB Výskumný ústav vodného hospodárstva 27 846 27846.36 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT a softvéru Základná škola s materskou školou 25 566 25565.96 EUR 2019 Tovary Áno 1
Okuliare na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - nákup Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 25 500 25500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty k PC - RAM, RAID, adaptér, disk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 734 1733.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 701 2701.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zakúpenie náhradnej lampy do dataprojektoru Mesto Komárno 174 173.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 240 1240.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 701 2701.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 191 1191.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň s profesionálnym finišerom pre tvorbu brožúr V1 + spinkovanie Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 616 2615.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 000 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 865 865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre projekt : Fond malých projektov Žilinský samosprávny kraj 27 588 27587.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 073 2073.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér pre spracovanie a správu dokumentov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 500 24500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 192 1191.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 973 13973.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 325 7325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 747 11747.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 783 21783.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 230 000 1230000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 366 25366.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 440 8440.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 200 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 66 679 66679.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 12 658 12658.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 156 1156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 516 635 516635.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 358 000 7358000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 817 35817.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 652 120 652120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 099 793 2099793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 296 292 296292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 702 5702.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 27 422 143 27422143.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 477 30477.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 34 840 34840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 155 38155.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 30 362 30362.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 52 250 52250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 25 750 25750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 23 433 23433.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415 977415.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 285 817 5285817.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 327 20327.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 124 999 124999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 414 054 414054.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 471 976 471976.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 389 516 2389516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače a notebooky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 270 110 270110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, serverov, komponentov automatizácie a ventilátorov iLO, s. r. o. 906 979 906979.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 347 059 347059.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 696 28696.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 310 2310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – hardvér Mesto Handlová 41 000 41000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
PC box Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 54 54.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 438 438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, notebook Štátny ústav pre kontrolu liečiv 81 279 81279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 853 2853.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ II/2 Mesto Galanta 4 334 4334.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ III/2 Mesto Galanta 36 359 36359.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734 734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 199 2199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie, nabíjačky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 234 234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické vybavenie Múzeum Slovenského národného povstania 236 892 236892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 000 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika nákup IT technológie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 600 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 826 826.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 398 1398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika nákup PC a NTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 602 7602.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 600 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 538 1538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 174 2174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498 498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 445 2445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a PC príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 190 5190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre projekt : Fond malých projektov Žilinský samosprávny kraj 27 201 27200.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebooky, PC komponenty Trenčiansky samosprávny kraj 6 225 6225.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
MAS - 200, vrátane softwaru a notebookov Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 102 726 102726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač s klávesnicou a myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 61 466 61465.59 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika do laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 483 4483.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač s klávesnicou a myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TONERY Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 340 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 213 213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 331 331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 996 5996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo IdeaCentre 730S-24IKB Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odmeny za súťaže žiakov a výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 4 428 4427.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 369 369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Switch 5x GLAN Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 40 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 4 850 4850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 252 1252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 832 2832.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 810 3810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač HP Pavilion Gaming 690-0020nc 7PX40EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 750 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky alebo ekvivalent a spotrebný materiál Mesto Zlaté Moravce 3 995 3995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 375 1375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 600 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 953 2953.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika do laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 43 622 43622.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 27 26.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 213 213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 033 1032.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 375 1375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 732 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 040 3040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 166 166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodoskový Mini počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC Trenčiansky samosprávny kraj 3 380 3379.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 265 2265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 550 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň + upgrade kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 762 4762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Záchranná služba 3 060 3060.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 485 485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
KAT WALK MINI – KAT VR pohybová platforma Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 565 1565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika nákup Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 604 1603.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý disk UNIVERZITA J. SELYEHO 303 303.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 071 1071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 762 4762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Lučenec 2 050 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 24" LCD monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 850 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 225 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 542 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač DELL Optiplex 3070 MT Mesto Lučenec 6 600 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovládače Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 703 124703.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Developer Kit s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 589 3589.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 311 1311.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čítačky čiarových kódov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 592 1592.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej kancelárskej techniky a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo k počítaču Výskumný ústav vodného hospodárstva 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 690 1690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 958 958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 100 4100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 24 925 24924.82 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 768 2768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 8 095 8095.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 6 720 6720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 203 3202.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s operačným systémom a príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 362 25362.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Počítače a 23,8" monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 888 8888.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD disk Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 816 816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor, router Mesto Holíč 630 630.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 368 15367.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 360 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ IV Mesto Galanta 5 008 5008.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Záchranná služba 4 808 4808.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu sieťovej infraštruktúry Ústav polymérov SAV 190 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 959 959.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 485 485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 120 3120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2.5" SSD disky 500GB s rámčekom. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 000 240000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT učebňa Stredná odborná škola obchodu a služieb 11 632 11632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Disky pre dátové centrá NAS - SEAGETE IRONWOLF alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 980 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 457 456.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 210 2210.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 35 211 35211.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 635 635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaca podložka pre notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 7 958 7958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19 950 19949.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebooku a púzdra na notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 499 1499.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850 2850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava vrátane operačného systému, 2 x led monitor 24" 1980x1080 Mgr.art. Martin Rosenberger 1 860 1860.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 10 800 10800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One, tlačiareň, mechanika DVD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 056 2056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19 950 19949.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 8 080 8080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny grafický tablet ovládaný dotykom Mgr.art. Martin Rosenberger 460 460.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 293 6293.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 886 18886.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 001 17001.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 318 235 318235.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 000 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka IKT pre potreby projektu VEPKESZ Národné centrum zdravotníckych informácií 31 396 31395.65 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 167 3167.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložné zdroje a batérie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 583 1583.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 144 46144.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 38 539 38539.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 139 656 139656.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 059 750 1059750.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
IKT VYBAVENIE UČEBNÍ Gymnázium Antona Bernoláka 340 000 340000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 709 709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT vybavenie učební pre ZŠ s MŠ Obec Pohorelá 23 197 23197.07 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - HW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 603 945 603945.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415 977415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 260 21260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitory kancelárske Fakultná nemocnica Trenčín 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 650 000 650000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 309 2309.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 270 985 270985.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666 4791666.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Informatizácia MHD v Bratislave - Informačné tabule Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 898 500 1898500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup notebooku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 260 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 182 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvuková karta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 182 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 6 627 6627.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 600 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 810 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT vybavenie učební pre ZŠ s MŠ Obec Pohorelá 23 197 23197.07 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 78 833 78833.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové dátové úložisko NAS, SSD disk Katolícka univerzita v Ružomberku 1 441 1441.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 297 1297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One, mechanika DVD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573 573.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie pre sčítanie domov a bytov SODB2021 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 299 5299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 234 145 234145.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 938 1938.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 6 627 6627.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie tried v elokovanom pracovisku ZŠ Mesto Pezinok 31 200 31200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 870 12870.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 107 6107.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie pavilónu - novostavba školy Mesto Pezinok 46 920 46920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 kusov notebookov Košický samosprávny kraj 1 307 1307.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375 375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet, pero Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 098 1098.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
VYBAVENIE UČEBNE IKT Mesto Rajec 18 280 18280.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 216 19216.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 341 3341.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 x notebookov - štandard + 1 x notebook - vyššia rada + 2 x monitor Košický samosprávny kraj 2 641 2641.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 78 833 78833.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika Mesto Púchov 2 521 2520.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Server Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 734 3734.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 958 14958.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 10 991 10991.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 6 500 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 528 15528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 213 213.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 435 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, kamera a spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 300 5300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook, klávesnica, trackpad, monitor, HDD, SDD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 015 2015.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 370 9370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415 977415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 47 694 47694.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 460 2460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk SSD Samsung T5, 1TB alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 725 7725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 663 663.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, projektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 142 1142.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666 4791666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 100 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mulitimediálny prehrávač - APPLE TV 4K HDR alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 192 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TONERY Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 400 21399.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 39 209 39209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 071 5071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova Mesto Kysucké Nové Mesto 85 765 85765.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 832 16832.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Elektronika pre MŠ Mesto Komárno 6 901 6901.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 975 4975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Lučenec 5 060 5060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Lučenec 5 060 5060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - tabletový počítač, tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 310 2310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 310 2310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a PC príslušenstvo Štátny ústav pre kontrolu liečiv 68 215 68214.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD pevný disk 1 TB SAMSUNG SSD 860 QVO, 2.5" - 1TB alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 187 2187.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň , prenosný reproduktor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické stanice Univerzitná nemocnica Bratislava 191 056 191056.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 464 32464.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 728 728.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 821 820.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky, počítačové príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 675 2675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky, počítačové príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika do laboratória, externý disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 768 768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Trenčín 96 637 96637.37 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 049 90049.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
Súčasti počítačov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 995 2995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pevný disk SAMSUNG SSD 860 EVO, 2.5", 500 GB Národný onkologický ústav 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odborné učebne ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Malacky 48 086 48086.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 867 7867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej kancelárskej techniky Stredisko sociálnej starostlivosti 4 600 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk, multifunkčné zariadenie, notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 429 1428.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 637 637.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240 1240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 990 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 119 118.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 182 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 27 542 27542.0 EUR 21. Október 2014 13. November 2014 Nie 2014-10-21 00:00:00 UTC 2014-11-13 11:00:00 UTC
IKT pre projekt Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea Hlohovec Trnavský samosprávny kraj 139 461 139460.75 EUR 19. Jún 2015 10. Júl 2015 Áno 2015-06-19 00:00:00 UTC 2015-07-10 09:00:00 UTC
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 594 104 594103.65 EUR 18. December 2019 27. Január 2020 Áno 2019-12-18 00:00:00 UTC 2020-01-27 10:00:00 UTC
Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 035 539 1035539.0 EUR 17. December 2019 15. Január 2020 Nie 2019-12-17 00:00:00 UTC 2020-01-15 09:00:00 UTC
Informačné a komunikačné technológie Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 000 000 4000000.0 EUR 28. Február 2020 27. Marec 2020 Nie 2020-02-28 00:00:00 UTC 2020-03-27 10:00:00 UTC
Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 035 539 1035539.0 EUR 31. Január 2020 3. Marec 2020 Nie 2020-01-31 00:00:00 UTC 2020-03-03 10:00:00 UTC
Projekt IDS ako súčasť udržateľnej mobility v meste - Inteligentný, integrovaný a ekologický systém ARRIVA NITRA a.s. 1 086 717 1086716.67 EUR 26. November 2018 8. Január 2019 Áno 2018-11-26 00:00:00 UTC 2019-01-08 10:00:00 UTC
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 213 520 213520.0 EUR 19. Jún 2020 20. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-19 00:00:00 UTC 2020-07-20 10:00:00 UTC
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT Mesto Banská Bystrica 207 756 207756.03 EUR 4. Jún 2019 26. Jún 2019 Neuvedené 2019-06-04 00:00:00 UTC 2019-06-26 11:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE IKT pre Spojovú školu Spojená škola 135 123 135122.7 EUR 28. Apríl 2020 20. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-28 00:00:00 UTC 2020-05-20 12:00:00 UTC
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom Základná škola 11 422 11421.67 EUR 28. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-28 00:00:00 UTC 2020-05-11 12:00:00 UTC
Nákup výpočtovej techniky a softvérového vybavenia Stredná odborná škola 56 271 56270.83 EUR 23. Júl 2014 11. August 2014 Áno 2014-07-23 00:00:00 UTC 2014-08-11 10:00:00 UTC
RO-1_Vybavenie špecializovaných učební IKT technikou a softvérom Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 132 837 132836.64 EUR 30. Apríl 2020 14. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-30 00:00:00 UTC 2020-05-14 12:00:00 UTC
Podpora dizajnérskych činností Ing. arch. Peter Marko 82 101 82100.56 EUR 23. Marec 2017 13. Apríl 2017 Áno 2017-03-23 00:00:00 UTC 2017-04-13 11:00:00 UTC
Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu v Kátlovciach Obec Kátlovce 14 939 14939.0 EUR 30. Jún 2020 10. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-30 00:00:00 UTC 2020-07-10 12:00:00 UTC
Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Boleráz 456 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 19 643 19643.0 EUR 30. Jún 2020 10. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-30 00:00:00 UTC 2020-07-10 12:00:00 UTC
Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti ALIEN studio s.r.o. ALIEN studio s.r.o. 125 650 125650.0 EUR 12. Apríl 2017 5. Máj 2017 Áno 2017-04-12 00:00:00 UTC 2017-05-05 10:00:00 UTC
Počítačová zostava TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie 7 750 7749.69 EUR 1. Júl 2020 13. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-01 00:00:00 UTC 2020-07-13 09:00:00 UTC
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 524 510 1524510.25 EUR 17. Júl 2020 14. August 2020 Áno 2020-07-17 00:00:00 UTC 2020-08-14 10:00:00 UTC
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice Mesto Košice 329 513 329512.78 EUR 20. Júl 2020 18. August 2020 Áno 2020-07-20 00:00:00 UTC 2020-08-18 10:00:00 UTC
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 000 000 1000000.0 EUR 22. Júl 2020 17. August 2020 Áno 2020-07-22 00:00:00 UTC 2020-08-17 10:00:00 UTC
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 2 068 946 2068945.96 EUR 22. Júl 2020 21. August 2020 Áno 2020-07-22 00:00:00 UTC 2020-08-21 10:00:00 UTC
IKT Súkromná hotelová akadémia 41 080 41079.85 EUR 16. Júl 2014 8. August 2014 Áno 2014-07-16 00:00:00 UTC 2014-08-08 11:00:00 UTC
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - IKT Stredná odborná škola informačných technológií 522 990 522990.4 EUR 31. Júl 2020 2. September 2020 Áno 2020-07-31 00:00:00 UTC 2020-09-02 09:00:00 UTC
Nákup počítačového vybavenia a didaktickej techniky Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 42 270 42269.6 EUR 27. Jún 2014 17. Júl 2014 Áno 2014-06-27 00:00:00 UTC 2014-07-17 11:00:00 UTC
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti D.M.P. STEEL s.r.o. D.M.P. STEEL s.r.o. 45 000 45000.0 EUR 24. November 2014 11. December 2014 Áno 2014-11-24 00:00:00 UTC 2014-12-11 10:00:00 UTC
Tvorba slovenskej strategickej počítačovej hry Red Bridge s.r.o. 82 872 82872.05 EUR 27. Marec 2017 18. Apríl 2017 Áno 2017-03-27 00:00:00 UTC 2017-04-18 09:00:00 UTC
Informatizácia MHD v Žiline Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 375 800 1375800.0 EUR 23. September 2020 23. Október 2020 Áno 2020-09-23 00:00:00 UTC 2020-10-23 09:00:00 UTC
Počítačová zostava TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie 7 750 7749.69 EUR 29. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-29 00:00:00 UTC 2020-05-11 10:00:00 UTC
Zariadenie /vybavenie a didaktické prostriedky IKT softwérovej a inovovanej odbornej učebne Časť A: Hlasovacie zariadenie a interaktívny slovník anglického jazyka v gastronómii Časť B: Informačná a komunikačná technológia odbornej učebne Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 32 240 32240.33 EUR 4. August 2014 22. August 2014 Áno 2014-08-04 00:00:00 UTC 2014-08-22 14:00:00 UTC
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy SAD Prievidza, a.s. 635 158 635158.33 EUR 2. September 2020 8. Október 2020 Áno 2020-09-02 00:00:00 UTC 2020-10-08 18:00:00 UTC
Rámcová dohoda na dodávku výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 696 250 1696250.0 EUR 4. Október 2019 31. Október 2019 Nie 2019-10-04 00:00:00 UTC 2019-10-31 12:00:00 UTC
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc Úrad vlády Slovenskej republiky 986 035 986034.52 EUR 18. September 2019 15. Október 2019 Nie 2019-09-18 00:00:00 UTC 2019-10-15 10:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Dexterity, s.r.o. Dexterity s.r.o. 248 572 248572.0 EUR 6. Marec 2018 13. Apríl 2018 Áno 2018-03-06 00:00:00 UTC 2018-04-13 11:00:00 UTC
Dodávka serverov a IKT komponentov iLO, s. r. o. 226 017 226017.28 EUR 5. December 2018 12. Február 2019 Áno 2018-12-05 00:00:00 UTC 2019-02-12 09:00:00 UTC
"Inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove" Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 50 507 50507.0 EUR 20. August 2014 12. September 2014 Áno 2014-08-20 00:00:00 UTC 2014-09-12 09:00:00 UTC
„LabArt SNG“ - Chemicko-technologické pracovisko SNG Slovenská národná galéria 6 505 819 6505818.56 EUR 21. Máj 2015 30. Jún 2015 Áno 2015-05-21 00:00:00 UTC 2015-06-30 10:00:00 UTC
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 000 600000.0 EUR 18. Marec 2015 14. Apríl 2015 Nie 2015-03-18 00:00:00 UTC 2015-04-14 09:00:00 UTC
Rozšírenie a skvalitnenie služieb Hotel Panoráma III. Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o. 46 272 46272.1 EUR 28. Júl 2014 14. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-14 10:00:00 UTC
IKT vybavenie - podpora medicínskych procesov Nemocnica na okraji mesta, n.o. 53 995 53995.0 EUR 2. Marec 2015 20. Marec 2015 Áno 2015-03-02 00:00:00 UTC 2015-03-20 09:00:00 UTC
Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky Slovenská správa ciest 800 000 800000.0 EUR 30. Jún 2017 25. Júl 2017 Nie 2017-06-30 00:00:00 UTC 2017-07-25 09:30:00 UTC
Nákup výpočtovej techniky (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 125 000 125000.0 EUR 27. Február 2015 19. Marec 2015 Áno 2015-02-27 00:00:00 UTC 2015-03-19 10:00:00 UTC
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické pomôcky Obchodná akadémia 58 952 58952.25 EUR 25. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-25 00:00:00 UTC 2014-08-15 11:00:00 UTC
Ochrana a monitoring Kamzíka tatranského Občianske združenie Les 77 000 77000.0 EUR 14. Jún 2016 28. Jún 2016 Áno 2016-06-14 00:00:00 UTC 2016-06-28 12:00:00 UTC
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt Modernizácia vyučovacieho procesu na KSŠ Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM-Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 48 846 48846.0 EUR 5. August 2014 22. August 2014 Áno 2014-08-05 00:00:00 UTC 2014-08-22 12:00:00 UTC
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice 55 475 55475.17 EUR 5. August 2014 22. August 2014 Áno 2014-08-05 00:00:00 UTC 2014-08-22 12:00:00 UTC
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej škole v Banskej Štiavnici Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského 44 324 44323.71 EUR 5. August 2014 22. August 2014 Áno 2014-08-05 00:00:00 UTC 2014-08-22 12:00:00 UTC
Zariadenia a vybavenia Stredná priemyselná škola dopravná 30 285 30285.0 EUR 24. Október 2014 18. November 2014 Áno 2014-10-24 00:00:00 UTC 2014-11-18 12:00:00 UTC
Nákup PC techniky - notebook - vybavenie PC učebne CZŠ sv. Cyrila a Metoda 5 400 5400.0 EUR 27. Október 2014 14. November 2014 Nie 2014-10-27 00:00:00 UTC 2014-11-14 09:00:00 UTC
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť digitalizácia výrobného procesu CSM Industry s.r.o. 430 841 430841.33 EUR 4. Máj 2018 4. Jún 2018 Áno 2018-05-04 00:00:00 UTC 2018-06-04 10:00:00 UTC
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - hardware CSM Industry s.r.o. 219 749 219749.33 EUR 7. Máj 2018 6. Jún 2018 Áno 2018-05-07 00:00:00 UTC 2018-06-06 10:00:00 UTC
Obnova NsP Revúca – IKT - hardware Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 92 434 92434.33 EUR 21. November 2018 17. December 2018 Áno 2018-11-21 00:00:00 UTC 2018-12-17 10:00:00 UTC
Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 51 667 51666.67 EUR 10. September 2014 21. Október 2014 Nie 2014-09-10 00:00:00 UTC 2014-10-21 08:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×