Obstarávanie

Informačné a komunikačné technológie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
33 900,00
Zaplatené:
0.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu IKT vybavenia skupiny 302, 324, 482, 483, 485, 486, 487 a triedy 4882 a položiek 30125100-2 Spoločného slovníka obstarávania, ktoré je bežne dostupné na trhu. V rámci zriadeného DNS sa budú zasielať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie najmä nasledovných tovarov (tento výpočet nie je definitívny a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávať podľa potreby aj iné tovary, ktoré spadajú do skupiny 302, 324, 482, 483, 485, 486, 487 a triedy 4882 a položiek 30125100-2 Spoločného slovníka obstarávania): Servery pre vnútornú potrebu verejného obstarávateľa Datacentrové switche pre vnútorné potreby verejného obstarávateľa PC /notebooky, Monitory, Príslušenstvo k PC Routre pre optickú sieť Switche pre optickú sieť - veľké Switche pre optickú sieť - stredné Switche pre optickú sieť - malé Firewally core - dátové centrum Firewall perimeter a VPN koncentrátory AP wifi Tlačiarne veľké Tlačiarne stredné Tlačiarne malé Diskové polia Skenery Tonery Spotrebný materiál (CD/DVD, USB klúče,...) Softvérové balíky štandardizované softvérové balíky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 5 33 900,00 Neuvedené EUR 20. Október 2020 290003

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EvoAukciou 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116698/content/1108294/download","filename":"ZÁPISNICA vyhodnotenie ponúk_19.10 (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 1048682.pdf 10. November 2020 10. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116927/content/1108778/download","filename":"Odpovede na otázky VO 1048682.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114586/content/1104375/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk (2).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zriadení DNS 28. Apríl 2020 28. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089568/content/1053694/download","filename":"Správa o zriadení DNS podľa § 24 ods. 3 a § 60 ods. 9 ZVO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Dodatok k Zápisnici o vyhodnotení ponúk po EvoAukcii 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116701/content/1108299/download","filename":"Dodatok č.1 k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk_23.10.2020 (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk Výzva č. 1 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114579/content/1104366/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_7.10.2020_tablety (4).pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizované súťažné podklady 2. Október 2020 2. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110980/content/1097566/download","filename":"Súťažné podklady_DNS_s EA na profil.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady dynamický nákupný systém "Informačné a komunikačné technológie" 27. Február 2020 27. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081667/content/1037706/download","filename":"Súťažné podklady_DNS_2020_02_13_FINAL na profil.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke DNS č. 3 11. November 2020 11. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117073/content/1109042/download","filename":"Správa o zákazke DNS č.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača DATALAN 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116693/content/1108289/download","filename":"cp_datalan (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene súťažných podkladov 2. Október 2020 2. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110976/content/1097565/download","filename":"Oznámenie o zmene SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SOFOS, a.s. (výzva č. 1) 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114583/content/1104370/download","filename":"ponuka_na_zverejnenie (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Gratex (výzva č. 1) 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114581/content/1104367/download","filename":"PONUKA_SU SR_GRATEX_TABLETY_bez podpisov (2).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke č. 1 3. November 2020 3. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115963/content/1106905/download","filename":"Správa o zákazke zadanej na základe DNS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Datalan (výzva č. 1) 26. Október 2020 26. Október 2020 []
Jednotný európsky dokument - výzva Informačné a komunikačné technológie 28. Február 2020 28. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081764/content/1038130/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081764/content/1038131/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SOITRON,s.r.o. (výzva č. 1) 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114585/content/1104372/download","filename":"02_Podrobny_opis_predmetu_plnenia_BEZ_PODPIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114585/content/1104373/download","filename":"03_Navrh_Zmluvy_BEZ_PODPIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114585/content/1104374/download","filename":"06_Navrh_na_plnenie_kriteria_BEZ_PODPIS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Sofis 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116697/content/1108293/download","filename":"cp_sofis (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka flex-it, s.r.o. (výzva č. 1) 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114584/content/1104371/download","filename":"Kopia_ponuky (1).pdf"}]
Zmluva Uzatvorená kúpna zmluva (Výzva č. 3 core switch) 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116691/content/1108287/download","filename":"ZML_2_2_2020_500 (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk k Výzve č. 3 core switch 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116692/content/1108288/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 13.10.2020 (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača flex-it 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116695/content/1108291/download","filename":"cp_flex_it (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Zmluva Uzatvorená zmluva - Výzva č. 1 Dodávka tabletov 26. Október 2020 26. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114578/content/1104365/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Gratex 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116696/content/1108292/download","filename":"cp_gratex (k Výzve č. 3 core switch).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111854/content/1098960/download","filename":"Oznámenie o výsledku.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×