Dodávateľ

MAXNETWORK, s.r.o.

Veľké Úľany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAXNETWORK, s.r.o.

IČO: 36250481

Adresa: Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké Úľany

Registračné číslo: 2020/6-PO-D230

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Jún 2020

Záznam platný do: 19. Jún 2023

Posledná zmena: 21. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 083 588,00 EUR 1 1
2015 4 750 377,00 EUR 30 30
2016 3 171 468,00 EUR 36 36
2017 342,00 EUR 1 1
2020 10 874,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 083 588,00 EUR 1 1
2015 4 750 377,00 EUR 30 30
2016 3 171 468,00 EUR 36 36
2017 342,00 EUR 1 1
2020 10 874,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Malacky 1 29 907,00 29907.00 EUR
Obec Strážne 1 144 000,00 144000.00 EUR
Obec České Brezovo 1 99 802,00 99802.00 EUR
Obec Janíky 1 99 870,00 99870.00 EUR
Obec Seč 1 97 500,00 97500.00 EUR
Obec Haláčovce 1 99 580,00 99580.00 EUR
Obec Rimavské Brezovo 1 99 987,00 99987.00 EUR
Obec Sedmerovec 1 99 919,00 99919.00 EUR
Obec Mad 2 276 712,00 276712.00 EUR
Mesto Komárno 1 1 083 588,00 1083588.00 EUR
Obec Dolný Bar 1 139 320,00 139320.00 EUR
Obec Ostratice 1 180 120,00 180120.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Obec Bobrovník 1 99 991,00 99991.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 0,00 0.00 EUR
Obec Bobot 1 99 816,00 99816.00 EUR
Obec Oľdza 1 99 433,00 99433.00 EUR
Obec Padáň 1 99 502,00 99502.00 EUR
Obec Povoda 2 243 120,00 243120.00 EUR
Obec Trstená na Ostrove 1 99 676,00 99676.00 EUR
Obec Jurová 1 99 958,00 99958.00 EUR
Obec Bory 1 99 834,00 99834.00 EUR
Obec Dolná Seč 1 99 993,00 99993.00 EUR
Obec Mýtne Ludany 1 99 594,00 99594.00 EUR
Obec Zlatníky 1 99 789,00 99789.00 EUR
Obec Šišov 1 99 928,00 99928.00 EUR
Obec Bohunice 1 99 963,00 99963.00 EUR
Obec Slavnica 1 99 867,00 99867.00 EUR
Obec Horné Otrokovce 1 99 834,00 99834.00 EUR
Obec Zemianske Sady 1 99 328,00 99328.00 EUR
Obec Dolné Dubové 1 99 672,00 99672.00 EUR
Obec Kunova Teplica 1 99 816,00 99816.00 EUR
Obec Nedašovce 1 179 940,00 179940.00 EUR
Obec Neporadza 1 180 330,00 180330.00 EUR
Obec Bardoňovo 1 191 880,00 191880.00 EUR
Obec Dulov 1 99 806,00 99806.00 EUR
Obec Brezolupy 1 99 721,00 99721.00 EUR
Obec Tuchyňa 1 99 990,00 99990.00 EUR
Obec Kameničany 1 110 460,00 110460.00 EUR
Obec Gabčíkovo 1 82 842,00 82842.00 EUR
Obec Iža 1 143 940,00 143940.00 EUR
Obec Dunajský Klátov 1 124 920,00 124920.00 EUR
Mesto Púchov 1 18 500,00 18500.00 EUR
Obec Ohrady 1 177 720,00 177720.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 3 000,00 3000.00 EUR
Obec Hrubá Borša 1 99 561,00 99561.00 EUR
Obec Medveďov 1 151 920,00 151920.00 EUR
Obec Lastovce 1 144 000,00 144000.00 EUR
Obec Svätuše 1 167 760,00 167760.00 EUR
Obec Plechotice 1 99 997,00 99997.00 EUR
Obec Malinová 1 179 400,00 179400.00 EUR
Obec Zamarovce 1 181 020,00 181020.00 EUR
Obec Sirník 1 143 940,00 143940.00 EUR
Obec Vydrany 1 187 320,00 187320.00 EUR
Obec Matúškovo 1 178 800,00 178800.00 EUR
Obec Santovka 1 156 000,00 156000.00 EUR
Obec Malé Dvorníky 1 188 640,00 188640.00 EUR
Obec Topoľnica 1 171 000,00 171000.00 EUR
Obec Čenkovce 1 172 200,00 172200.00 EUR
Obec Sap 1 166 800,00 166800.00 EUR
Obec Kajal 1 177 600,00 177600.00 EUR
Obec Malý Horeš 1 143 880,00 143880.00 EUR
Obec Čakany 1 147 720,00 147720.00 EUR
Obec Čerhov 1 99 967,00 99967.00 EUR
Obec Šalgočka 1 145 440,00 145440.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 342,00 342.00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 1 10 874,17 10874.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci České Brezovo Obec České Brezovo 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Janíky Obec Janíky 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Seč Obec Seč 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Haláčovce Obec Haláčovce 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Rimavské Brezovo Obec Rimavské Brezovo 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sedmerovec Obec Sedmerovec 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dolný Bar Obec Dolný Bar 116 245,00 116245.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému - Ostratice Obec Ostratice 150 213,00 150213.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Bobot Obec Bobot 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Mad Obec Mad 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Oľdza Obec Oľdza 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Padáň Obec Padáň 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Povoda Obec Povoda 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Trstená na Ostrove Obec Trstená na Ostrove 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Jurová Obec Jurová 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Bory Obec Bory 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dolná Seč Obec Dolná Seč 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Mýtne Ludany Obec Mýtne Ludany 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zlatníky Obec Zlatníky 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Šišov Obec Šišov 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Bohunice Obec Bohunice 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Slavnica Obec Slavnica 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Horné Otrokovce Obec Horné Otrokovce 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zemianske Sady Obec Zemianske Sady 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dolné Dubové Obec Dolné Dubové 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Kunova Teplica Obec Kunova Teplica 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dulov Obec Dulov 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Brezolupy Obec Brezolupy 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Tuchyňa Obec Tuchyňa 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Bobrovník Obec Bobrovník 82 000,00 82000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému - Malinová Obec Malinová 149 625,00 149625.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému - obec Neporadza Obec Neporadza 150 435,00 150435.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému - Zamarovce Obec Zamarovce 151 100,00 151100.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Obec Sirník 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Povoda Obec Povoda 139 622,00 139622.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Vydrany Obec Vydrany 159 296,00 159296.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému Obec Matúškovo 151 329,00 151329.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Bardoňovo Obec Bardoňovo 160 125,00 160125.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Iža Obec Iža 120 050,00 120050.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Santovka Obec Santovka 130 090,00 130090.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Malé Dvorníky Obec Malé Dvorníky 157 354,00 157354.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Topoľnica Obec Topoľnica 142 618,00 142618.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Obec Čenkovce 143 657,00 143657.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Ohrady Obec Ohrady 148 316,00 148316.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dunajský Klátov Obec Dunajský Klátov 104 397,00 104397.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Svätuše Obec Svätuše 140 000,00 140000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Strážne Obec Strážne 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému - obec Nedašovce Obec Nedašovce 150 112,00 150112.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Lastovce Obec Lastovce 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Mad Obec Mad 147 671,00 147671.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sap Obec Sap 139 157,00 139157.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Kajal Obec Kajal 148 213,00 148213.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Malý Horeš Obec Malý Horeš 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému - obec Kameničany Obec Kameničany 150 320,00 150320.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Medveďov Obec Medveďov 126 729,00 126729.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čakany Obec Čakany 123 247,00 123247.0 EUR 2015 Práce Áno 1
MODERNIZÁCIA MONITOROVACIEHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU MESTA MALACKY Mesto Malacky 39 226,00 39226.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie kamerového systému v Gabčíkove Obec Gabčíkovo 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá Borša Obec Hrubá Borša 81 650,00 81650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Šalgočka Obec Šalgočka 121 345,00 121345.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Plechotice Obec Plechotice 82 000,00 82000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čerhov Obec Čerhov 83 000,00 83000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno Mesto Komárno 1 083 588,00 1083588.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Monitorovací kamerový systém Mesto Púchov 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zariadenia pre pokrytie priestorov bezdrôtovým signálom (wifi). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 190,03 12190.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové, nerepasované sieťové zariadenia Cisco WS-C2960X-48TS-L Krajská prokuratúra 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW UL Users HA 3DES/AES Národné centrum zdravotníckych informácií 4 939,00 4939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač na kancelárske úkony a spracovanie dát Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zriadenie optického prepoja Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 14 364,00 14364.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421317878225


toth@maxnet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 73 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zoltán Tóth
Adresa:
Jána Nálepku 18 Veľké Úľany 92522
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zoltán Tóth
Adresa:
Jána Nálepku 18 Veľké Úľany 92522
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lanikova Group, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×