Dodávateľ

Simply supplies s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Simply supplies a.s.

IČO: 36283355

Adresa: Bojnická 3, Bratislava

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7213

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. August 2021

Záznam platný do: 13. August 2024

Posledná zmena: 14. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 74 201,87 EUR 16 16
2017 143 219,63 EUR 44 44
2018 70 898,83 EUR 17 17
2019 7 079,48 EUR 6 6
2020 83 729,55 EUR 8 8
2021 6 281,66 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 74 201,87 EUR 16 16
2017 143 219,63 EUR 44 44
2018 70 898,83 EUR 17 17
2019 7 079,48 EUR 6 6
2020 83 729,55 EUR 8 8
2021 6 281,66 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 675,00 2675.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 4 966,69 4966.69 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 375,00 375.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 240,00 240.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 246,15 1246.15 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 171,50 171.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 21 487,00 21487.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 141,67 1141.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 658,33 1658.33 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 411,13 1411.13 EUR
Dopravný úrad 1 11 233,33 11233.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 1 029,17 1029.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 595,83 1595.83 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 1 807,00 1807.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 262,33 262.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 6 358,33 6358.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 4 581,67 4581.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 412,50 412.50 EUR
Mesto Trstená 2 463,50 463.50 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 355,00 355.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 31,82 31.82 EUR
Mesto Fiľakovo 1 483,00 483.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 26 680,00 26680.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 003,32 1003.32 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 5 840,00 5840.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 520,00 1520.00 EUR
Mesto Senec 1 120,83 120.83 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 4 060,00 4060.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 853,33 853.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 100,00 1100.00 EUR
Mesto Michalovce 1 299,00 299.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 1 583,33 1583.33 EUR
Mesto Kežmarok 1 2 433,33 2433.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 6 252,50 6252.50 EUR
Mesto Hlohovec 3 4 012,50 4012.50 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 3 166,67 3166.67 EUR
Mesto Sereď 1 606,24 606.24 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 583,00 583.00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 291,00 291.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 220,00 220.00 EUR
Ústav polymérov SAV 2 1 357,50 1357.50 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 2 1 250,00 1250.00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 298,33 298.33 EUR
Gymnázium 1 3 208,33 3208.33 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 270,00 270.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 940,00 940.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 1 759,00 1759.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 64 166,67 64166.67 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 320,00 320.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 76 561,22 76561.22 EUR
Zdravé regióny 1 4 225,00 4225.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 3 332,00 3332.00 EUR
Ústav merania SAV 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 686,00 686.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 614,16 614.16 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 227,50 227.50 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 7 291,67 7291.67 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 11 750,00 11750.00 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 1 169,00 1169.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 76 248,99 76248.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 316,50 316.50 EUR
Centrum právnej pomoci 1 3 997,48 3997.48 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 366,67 366.67 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 1 99,00 99.00 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 345,00 345.00 EUR
Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Multifunkčná farebná tlačiareň A3 Mesto Sereď 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre firemné prostredie a spotrebný materiál. Ústav polymérov SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre firemné prostredie a spotrebný materiál. Ústav polymérov SAV 1 035,00 1035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 316,00 2316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
XEROX WorkCentre 5335 alebo ekvivalent Okresný súd Banská Bystrica 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária prezidenta SR 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária prezidenta SR 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 268,00 2268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 760,00 50760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 988,00 2988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 45 600,00 45600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie Centrum právnej pomoci 6 225,00 6225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 329,00 329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie a tonery Mesto Kežmarok 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 902,70 902.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Ricoh MPC 3004 SRA3 alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 020,00 4020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 736,00 736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika s príslušenstvom-sieťové multifunkčné zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mutifunkčné zariadenie A3 Košický samosprávny kraj 1 695,00 1695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné kopírovacie zariadenie - samostatne stojace Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 906,00 906.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Pečovská Nová Ves 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 780,00 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie veľkoplošnej tlačiarne s príslušenstvom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenery a tlačiarne čiarových kódov Technická inšpekcia, a.s. 12 700,00 12700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 825,00 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup laserovej tlačiarne Encyklopedický ústav SAV 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xeropapier- kancelársky papier A4 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 125 000,00 125000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 426,00 426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 785,00 785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 12 948,70 12948.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Ekonomická univerzita v Bratislave 819,00 819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon iR Advance C5535i, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 5 340,00 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie(kopírovací stroj), Multifunkčná čiernobiela laserová tlačiareň, Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Gymnázium 4 460,00 4460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie pre administratívne práce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 438,27 438.27 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné kopírovacie zariadenie, skenovanie, čiernobiela laserová tlač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia s príslušenstvom Dopravný úrad 17 760,00 17760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novoročné prianie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 215,00 215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
XEROX WorkCentre 5335 alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň - tlačiareň/skener/kopírka Národný ústav reumatických chorôb 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie Mesto Michalovce 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener Národné lesnícke centrum (NLC) 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - tlačiarne / multifunkčné zariadenia Zdravé regióny 8 344,04 8344.04 EUR 2018 Tovary Áno 1
Multifunkčné farebné zariadenie, Sieťové zariadenie Access Point Katolícka univerzita v Ružomberku 900,48 900.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 450,83 450.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 584,00 584.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 22 602,00 22602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné zariadenie, notebook, video data projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 1 208,33 1208.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
"Společné odborné vzdělávaní ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe " - Kopírovací stroj pre stredne veľké skupiny s funkciou i-Send Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov 1 840,00 1840.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19 106,42 19106.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 313,00 313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 680,00 49680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára - PARTA MOJA, PARTA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 144,00 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre volebné tlačivá Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 222,00 2222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky DL samolepiace s okienkom a s vonkajšou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 126,00 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač materiálov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 4 755,00 4755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky DL samolepiace s okienkom a s vonkajšou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 126,00 126.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a multifunkčné laserové zariadenie Mesto Nové Zámky 1 330,00 1330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 141 926,55 141926.55 EUR 2020 Tovary Áno 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň; HP Color Laser Jet Pro MFP479fdn alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 542,28 542.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň; HP Color Laser Jet Pro MFP479fdn alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 302,90 302.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 650,00 5650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie / a originál tonery Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 6 492,24 6492.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarne Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 374,00 1374.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 120 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jana Dubovská
Adresa:
Hrubá Borša 216 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Dubovská
Adresa:
Hrubá Borša 216 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslav Vincenec
Adresa:
Šancová 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×