Dodávateľ

AXON PRO, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AXON PRO, s.r.o.

IČO: 31387811

Adresa: Černyševského 26, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2001

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Január 2020

Záznam platný do: 17. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 850,00 EUR 1 1
2015 217 728,00 EUR 1 1
2016 9 894 338,33 EUR 6 6
2017 106 507,50 EUR 5 5
2018 127 375,00 EUR 2 2
2020 31 416,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 850,00 EUR 1 1
2015 217 728,00 EUR 1 1
2016 9 894 338,33 EUR 6 6
2017 106 507,50 EUR 5 5
2018 127 375,00 EUR 2 2
2020 31 416,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
GOEN, spol. s r.o. 1 87 850,00 87850.00 EUR
Mesto Topoľčany 2 16 590,83 16590.83 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 97 471,67 97471.67 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 70 000,00 70000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 9 849 350,00 9849350.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 226 718,00 226718.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 570,00 2570.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 185,00 185.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 114 480,00 114480.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií GOEN, spol. s r.o. 73 947,00 73947.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Správca PC siete Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 199 600,00 199600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja Úrad vlády Slovenskej republiky 9 849 350,00 9849350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Fotoválec do tlačiarne Aculaser Epson C1100 Ústav zoológie SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Topoľčany 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 26 185,00 26185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie /IKT/ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 842,00 4842.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 864,80 4864.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
„Softvér na tvorbu diagramov, procesných máp, IT prostredí, aplikačných štruktúr, modelov“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 306,00 4306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
(2) Nákup softvéru, vývoj softvéru "Centrálny register evidencie publikačnej činnosti II" alebo ekvivalent Centrum vedecko-technických informácií SR 85 000,00 85000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Topoľčany 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 18 142,33 18142.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 898,00 12898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 114 480,00 114480.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie a faxovacie zariadenia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 39 998,80 39998.8 EUR 2020 Tovary Áno 1




+421262410360


office@axonpro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 105 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Alfréd Zimmermann
Adresa:
Flöglová 5 Bratislava 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Alfréd Zimmermann
Adresa:
Flöglová 5 Bratislava 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anna Mišeková
Adresa:
Nám. Sv. Martina 9 Holíč 90851

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Analýza rizík 45 840,00 EUR Služby 15. Február 2017 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik AXON PRO, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×