Obstarávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 275 000,00 EUR 3
2015 552 721,00 EUR 10
2016 752 236,00 EUR 8
2017 477 858,00 EUR 7
2018 956 163,00 EUR 3
2019 5 259 716,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 035 700,00 EUR 1
2018 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 109 000,00 EUR
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 1 169 900,00 EUR
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 1 41 000,00 EUR
Hydromeliorácie a.s. 1 83 813,00 EUR
Gratex International, a.s. 3 221 575,00 EUR
HASCO, s.r.o. 1 39 000,00 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 7 886,00 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 1 74 500,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 27 221,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 2 41 006,00 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 1 137 498,00 EUR
VODOSTAV PLUS, s.r.o. 1 8 000,00 EUR
T M G , a.s. 3 160 885,00 EUR
SAND SK, s. r. o. 2 26 805,00 EUR
EUROTER, s.r.o. 1 95 000,00 EUR
LESOVIA HB s.r.o. 1 31 668,00 EUR
KOLEX, s.r.o. 1 94 400,00 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 2 138 440,00 EUR
CABEX s.r.o. 1 28 100,00 EUR
MIKONA s.r.o. 1 1 790,00 EUR
GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. 1 52 955,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 57 779,00 EUR
HYDROCONSULTING s r.o. 2 146 412,00 EUR
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 2 128 413,00 EUR
Calmit, spol. s r.o. 2 7 763,00 EUR
ROLTA, s.r.o. 2 20 212,00 EUR
REVELS s.r.o. 2 1 671 263,00 EUR
AgroMed, s.r.o. 3 2 012 938,00 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 2 057 158,00 EUR
SURVEYE, s. r. o. 1 7 890,00 EUR
OPAX s.r.o. 1 198 000,00 EUR
MMJ Trade s.r.o. 2 64 899,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Donáška stravy pre SVP, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Banská Bystrica a Správu povodia horného Hrona v Banskej Bystrici 39 000,00 39 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie opráv nákladných vozidiel TATRA T 815. 8 000,00 8 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
VS Sebechleby - stabilizácia ľavostranného a pravostranného brehu nádrže 85 000,00 39 805,00 46.82% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Hydrodynamický matematický model pre tok Ipeľ 138 000,00 137 498,00 99.63% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Vodná stavba Dolnohodrušská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa 52 000,00 55 337,00 106.41% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Nákup použitého kráčajúceho rýpadla s príslušenstvom 100 000,00 95 000,00 95.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Brezno - oprava toku Pytlová, r. km 0,000-0,340 + prehrádzka v r. km 0,340 - PŠ 44 500,00 31 668,00 71.16% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
VS Jelenec - oprava sfunkčnenia samočinnej klapky s protizávažím 47 000,00 41 000,00 87.23% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
VS Vyškovce nad Ipľom, sanácia hrádzového telesa 120 000,00 83 813,00 69.84% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Poltár - ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r.km 3,0 5,0 SO.03 a SO.04 27 221,00 27 221,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Vypracovanie a dodanie JPD stavby Banská Bystrica - Uľanka, úprava toku Bystrica 30 000,00 14 040,00 46.8% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizáciu stavby: Brusno, ochrana intravilánu pred povodňovými prietokmi rieky Hron. 40 000,00 28 100,00 70.25% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
VS Hriňová, merný profil 50 000,00 52 955,00 105.91% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vodná stavba Dolnohodrušská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa 55 000,00 54 785,83 99.61% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vyškovce nad Ipľom, rekonštrukcia POH toku Ipeľ. 1 035 700,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - zmena technického riešenia PDS 25 236,00 25 236,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
VS Hriňová - výmena vodárenských potrubí 748 263,00 748 263,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 200 000,00 200 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 6 Áno
Traktor s výkonom minimálne 110 kW a mulčovacou frézou 188 000,00 169 900,00 90.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky 39 000,00 28 195,83 72.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hladký vibračný valec 195 000,00 94 400,00 48.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pásový bager s minimálnym výkonom 150 kW 209 000,00 198 000,00 94.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Geodetický GNSS RTK rover s príslušenstvom 8 000,00 6 575,00 82.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky 80 000,00 65 558,33 81.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Priekopové rameno na čistenie ciest, starostlivosť o trávu a mulčovanie 59 200,00 47 116,66 79.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mulčovač 6 800,00 5 665,00 83.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Priekopové rameno na čistenie ciest, starostlivosť o trávu a mulčovanie 62 700,00 43 333,33 69.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
mulčovač priekopová kosačka bočná 18 500,00 10 749,16 58.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Svahový špeciál na kosenie AGT 860 s kabínou 136 158,00 90 833,33 66.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie prístupu do elektronického systému právnych informácií 74 500,00 62 083,33 83.33% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výpočtová technika 120 000,00 90 891,66 75.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlá 7 900,00 6 571,66 83.18% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790 2018 Práce Nie 0 Nie
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r. km 41,230 - 43,790 2018 Práce Nie 0 Nie
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790 2 057 158,00 2 057 158,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Nákup letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá 2 400,00 1 491,66 62.15% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
VS Dolná Hodrušská, oprava objektov 1 949 600,00 1 949 600,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu 923 000,00 923 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebný dozor 124 400,00 124 400,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - autorský dozor 121 176,00 121 176,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 81 982,00 81 978,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 6 Ánohttp://www.svp.sk


+421484397131


hron@svp.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4668 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×