Dodávateľ

Grex SK, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Grex SK, s. r. o.

IČO: 44015682

Adresa: Gogoľova 18, Bratislava

Registračné číslo: 2018/5-PO-E8113

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Máj 2018

Záznam platný do: 24. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 5 719,00 EUR 1 1
2016 4 846,96 EUR 7 7
2017 4 866,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 5 719,00 EUR 1 1
2016 4 846,96 EUR 7 7
2017 4 866,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 69,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100,00 EUR
Dopravný úrad 3 4 388,00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 5 719,00 EUR
Národný onkologický ústav 1 4,95 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 285,01 EUR
Ústredná knižnica SAV 2 4 866,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia optickej siete Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 10 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostika závady Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba kancelárskej techniky na dobu určitú - do 31.12.2016 Dopravný úrad 8 040,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba kancelárskej techniky na dobu určitú - do 31.12.2016 Dopravný úrad 3 480,00 EUR 2016 Služby Nie 1
diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch farebných a čiernobielych fotokopírovacích strojov 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke servisných služieb Národný onkologický ústav 10 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarne HPLJ3015x Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarne Xerox Work 6605V Color Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a údržba kancelárskej techniky na dobu určitú - do 31.12.2018 Dopravný úrad 16 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 4 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421263814948


mail@grex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr., CSc. Peter Sivý
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Sivý
Adresa:
Okružná 27 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×