Kompletný zoznam konečných užívateľov výhod z registra partnerov verejného sektora


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Meno Adresa Je verejná osoba Záznam platný od Záznam platný do
Meno Adresa Je verejná osoba Záznam platný od Záznam platný do