Obstarávateľ

Mesto Ilava

Ilava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 153 712,00 EUR 1
2015 446 662,00 EUR 3
2016 721 347,00 EUR 12
2017 391 141,00 EUR 8
2018 717 661,00 EUR 4
2019 83 665,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 19 620,00 EUR 5
2017 5
2017 5 500,00 EUR 1
2018 2
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
tatrex skk s.r.o. 1 38 973,00 EUR
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 1 114 200,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 457 488,00 EUR
OPEN – Ing. Ošvát Peter 1 88 026,00 EUR
OPEN - Ing. Ošvát Peter 1 116 730,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 3 249,75 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 741,66 EUR
IMPERIALIS s. r. o. 1 184 876,00 EUR
INFINITY TRUST, s.r.o. 1 159 000,00 EUR
ITSK, s.r.o. 4 2 834,16 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 1 5 000,00 EUR
MLO s.r.o. 1 466 666,00 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 2 111 625,00 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 1 491,67 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 779,17 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 221,25 EUR
DP -STAV SK, s.r.o 1 0,00 EUR
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system 1 6 075,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 7 416,67 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 464,99 EUR
Rastislav Pavlus 1 9 989,98 EUR
Dual Fin s. r. o. 1 5 620,00 EUR
Europe Media House s.r.o. 2 128 420,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zberné nádoby pre Mesto Ilava 33 323,00 32 477,50 97.46% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Chodník Štúrova ulica SO-102 51 592,00 116 730,00 226.25% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Parkovisko Cilerova jama v Ilave 153 712,00 88 026,00 57.26% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Most a lávka ponad Podhradský potok v Ilave 158 623,00 114 200,00 71.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK v Ilave 639 855,00 371 808,00 58.1% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Parkovisko pri železničnej stanici 254 716,00 132 500,00 52.01% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ulice Košecká 171 165,00 85 680,00 50.05% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA 2017 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla 2 z CTZ SNP ILAVA 2017 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla 3 z CTZ SNP ILAVA 184 976,00 184 876,00 99.94% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ OKRUŽNÁ 53/5, ILAVA-KLOBUŠICE 2017 Práce Nie 0 Nie
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 2017 Práce Nie 0 Nie
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ OKRUŽNÁ 53/5, ILAVA-KLOBUŠICE 1 2017 Práce Áno 0 Nie
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1 2018 Práce Nie 0 Nie
Kancelárska zostava IKT 1 050,00 649,30 61.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PC zostava+SW+ SM 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
PC zostava+SW+ SM 675,00 409,02 60.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárska PC zostava+multifunkčná tlačiareň 950,00 559,02 58.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
INFRASET TPS-15 variant STANDARD s príslušenstvom 13 000,00 8 324,98 64.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mostová zapustená oceľová váha 7 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Tlačiareň I-Sensys Canon LBP6310dn+PowerLine 355,00 184,37 51.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mostová zapustená oceľová váha 9 600,00 6 180,55 64.38% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zriadenie OKI + tonery 560,00 387,49 69.19% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PC, All-in-one, SW, IKT 2 150,00 1 270,83 59.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1. Veľkoobjemový kontajner na odpad, 2. Plachta nepremokavá 1 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Mostová zapustená oceľová váha 9 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Windows server licencie k virtuálnemu serveru 890,00 618,05 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook, LCD monitor, Batérie APC 740,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Virtualizačný SW VMware 670,00 409,72 61.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
1.Hasičská striekačka PS 12, 2. Detské hadice C52, 3. Kovové polospojky AWG, 4. Športové prúdnice, 5. Savica, 6. Sací kôš A110 PROFI, 7. Pretlakový ventil B75 AWG s úpravou pre deti 6 000,00 4 166,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hasičská striekačka PS 12 7 990,00 5 062,50 63.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Softvér Pinnacle Studio 20 Ultimate CZ 210,00 122,91 58.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kovový kontajner na komunálny odpad - 1100 l 3 900,00 2 708,12 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Renovácia parkiet 6 400,00 5 620,00 87.81% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Maľovanie 10 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Homogénna podlahová krytina, vrátane montáže 5 500,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Kompostéry pre mesto 83 665,00 70 000,00 83.66% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kompostéry pre mesto Ilava 2018 Tovary Áno 0 Nie
Kompostéry pre mesto 83 665,00 58 420,00 69.82% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kompostéry pre mesto 83 665,00 36 076,39 43.12% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ OKRUŽNÁ 53/5, ILAVA-KLOBUŠICE 2 466 666,00 466 666,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Kompostéry pre mesto 83 665,00 56 944,44 68.06% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Modernizácia zberného dvora v Ilave 2019 Práce Áno 0 Niehttp://www.ilava.sk


+421948700620
+421424455522
+421904281818
+421424455522


imrich.vozar@elauk.sk
kristina.haleckova@ekoauris.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 105 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×