Dodávateľ

KBM Trade s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KBM Trade s.r.o.

IČO: 50389301

Adresa: Nejedlého 49, Bratislava - mestská časť Dúbravka

Registračné číslo: 2020/8-PO-E5926

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. August 2020

Záznam platný do: 3. August 2023

Posledná zmena: 27. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 253,35 EUR 2 2
2018 2 592,46 EUR 7 7
2019 270 390,07 EUR 9 9
2020 271 512,27 EUR 18 18
2021 1 431,86 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 253,35 EUR 2 2
2018 3 203,56 EUR 8 8
2019 269 778,97 EUR 8 8
2020 271 512,27 EUR 18 18
2021 1 431,86 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 5 062,21 5062.21 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 248,54 248.54 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 96,66 96.66 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 155,00 155.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 611,10 611.10 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 2 519,00 2519.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 083,33 1083.33 EUR
Obec Tomášovce 1 1 166,66 1166.66 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 2 287,00 2287.00 EUR
CSM Industry s.r.o. 1 266 188,00 266188.00 EUR
F Technology s.r.o. 1 265 420,00 265420.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 350,84 350.84 EUR
Stredná odborná škola 1 991,67 991.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektródy, drôt zvárací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132,00 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,00 198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zváračka CO2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zváracie materiály II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zváračka CO2 pre zámočnícku dielňu Obec Tomášovce 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
zváračské príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompaktný zvárací stroj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zváracie zariadenie MIG/MAG s transformátorom Stredná odborná škola 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inovačné aktivity spoločnosti F Technology s.r.o. F Technology s.r.o. 265 420,00 265420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218,33 218.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 645,87 4645.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy, Ochrana proti prešľahu plameňa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy, drôt zvárací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 99.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy, drôt zvárací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,41 55.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inovatívna výroba v spoločnosti CSM Industry s.r.o. CSM Industry s.r.o. 266 188,00 266188.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 298,00 298.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79,56 79.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 233,26 233.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45,01 45.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,66 166.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102,00 102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň; Canon i-SENSYS MF643Cdw alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83,33 83.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 083,33 1083.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
laminátor Katolícka univerzita v Ružomberku 189,07 189.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň; HP LaserJet Pro M130fn alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup volfrámových elektród Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103,44 103.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fúrik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116,00 116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162,42 162.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 174,53 174.53 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 248,54 248.54 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238,68 238.68 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@kbm-trade.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Meršak
Adresa:
Bezručova 21A Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Katarína Beňušová
Adresa:
Nejedlého 46 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Katarína Beňušová
Adresa:
Nejedlého 46 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. November 2018
Záznam do:
2. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 20.11.2018 do: 2.12.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×