Obstarávateľ

Slovenská správa ciest

Bratislava-Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 28 637 134,00 EUR 34
2015 352 430 225,00 EUR 64
2016 61 326 631,67 EUR 52
2017 62 823 447,00 EUR 48
2018 47 266 543,32 EUR 62
2019 21 777 204,67 EUR 30
2020 99 319 187,00 EUR 24

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 121 841,36 EUR 9
2017 3
2017 2 500,00 EUR 1
2018 6
2018 6 405,00 EUR 2
2019 7
2019 4 150,00 EUR 3
2020 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 5 23 874 849,00 EUR
AQUA - VITA spol. s r.o. 8 802 841,00 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 8 19 378 127,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 3 064 810,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 19 120 275 096,00 EUR
Skanska SK a.s. 7 53 369 237,00 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 6 3 333 685,00 EUR
HASTRA s.r.o. 2 9 192 988,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 5 11 583 565,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 141 449,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 1 848 818,00 EUR
Doprastav, a.s. 13 134 060 260,00 EUR
AutoCont SK a.s. 8 494 395,00 EUR
GASKO, a.s. 1 1 137 600,00 EUR
EMIS, s.r.o. 3 1 785 450,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 9 14 226 757,00 EUR
HAKOM, s.r.o. 5 38 265 792,00 EUR
STRABAG s.r.o. 14 71 493 482,00 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 1 50,00 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 4 842 758,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 22 758 466,00 EUR
SATES, a.s. 2 8 607 736,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 4 0,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 2 276 839,00 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 3 141 290,00 EUR
TRIDE INVEST s.r.o. 3 1 592 688,00 EUR
ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 1 7 719 000,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 9 33 908 738,00 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 2 35 321,67 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 5 1 064 972,00 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 333 663,00 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 3 994 142,00 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 1 120 986,00 EUR
NOPE a.s. - hlavný člen 2 1 964 000,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 139 875,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 14 548 830,00 EUR
HANT BA DS, a.s. 1 327 943,00 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 161 010,00 EUR
Metrostav a.s. 6 37 265 259,00 EUR
BMT, s.r.o. 1 2 499,00 EUR
AMG Security s.r.o. 2 117 811,00 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 1 76 560,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 2 4 704 518,00 EUR
REDOST, s. r. o. 1 1 462 320,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
DMC, s.r.o. 2 1 249,16 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 4 4 425 581,00 EUR
KORATEX a.s. 1 1 793,67 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 898 560,00 EUR
EMCon, spol. s r.o. 2 715 902,00 EUR
SPINET, a.s. 1 84 510,00 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 2 59 083,34 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 5 750,00 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 17 795 519,00 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 3 249 836,00 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 4 2 991 970,00 EUR
STAVOIMPEX, s. r. o. 1 501 732,00 EUR
PRO, s.r.o. 1 1 380,00 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 7 510 015,00 EUR
MARTON TEAM RACING Spol. s r. o. 1 33 000,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 3 154 656,66 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 427 500,00 EUR
SHP SK, s.r.o. 1 142 704,00 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 2 10 658 160,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 2 17 542 482,00 EUR
ALAM s.r.o. 2 573 930,00 EUR
GEOstatik a.s. 1 3 190 579,00 EUR
OMNIKO 1 1 062 240,00 EUR
SLOV-VIA, s. r. o. 1 8 981 849,00 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 6 1 311 276,00 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 1 16 583,33 EUR
CEMOS, s. r. o. 1 71 590,00 EUR
PLUTKO, s.r.o. 2 1 119 618,00 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 1 51 350,00 EUR
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 2 8 607 736,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 1 567 692,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 1 2 744 789,00 EUR
EUROSENSE s.r.o. 1 480 000,00 EUR
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1 20 337 992,00 EUR
ITSK, s.r.o. 4 14 648,92 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 1 1 298,33 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 3 635 885,00 EUR
PRO EDUCATION International s. r. o. 1 613,00 EUR
Alfa 04 a.s. 2 468 429,00 EUR
FIDOP s.r.o. - vedúci člen združenia Babindol 1 20 160,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 1 950,00 EUR
MATADORFIX s.r.o. 2 8 607 736,00 EUR
NEOREFLEX, s.r.o. 2 8 607 736,00 EUR
VADET s.r.o. 1 1 462 320,00 EUR
CASSANDRA GROUP, s.r.o. 1 1 462 320,00 EUR
COLAS, s.r.o. 1 1 462 320,00 EUR
GGT a.s. 1 0,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 358 400,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 4 739 310,00 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 433,33 EUR
AE DOZORING, s.r.o. 1 178 800,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 111 327,50 EUR
BETAMONT s.r.o. 2 635 792,00 EUR
SAT SLOVENSKO s. r. o. 1 1 539 558,00 EUR
Valbek, s.r.o. 2 1 306 968,00 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 12 382,17 EUR
DOPSYS, s.r.o. 1 7 504 248,00 EUR
Nowire s.r.o. 1 810 000,00 EUR
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 2 402 310,00 EUR
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby 1 6 583 337,00 EUR
Dopravná signalizácia SW, a. s. 1 720 000,00 EUR
Líniové stavby, a. s. 1 20 523 886,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 2 625 622,00 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 2 55,90 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 1 17 795 519,00 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 8 871 275,00 EUR
MSJ group, s. r. o. 1 1 392 300,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 32 875,00 EUR
CONSTRUMAT, s.r.o. 1 0,00 EUR
Chemkostav IS, s.r.o. 1 2 276 839,00 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 78,16 EUR
VIAKORP, s.r.o. 1 16 559 942,00 EUR
NIBIA s. r. o. 1 1 955,00 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 169,99 EUR
Ing. Iveta Janíková 2 349,59 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 9 3 863,30 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 3 250,00 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 4 132,48 EUR
KRIDLA s.r.o 1 427,50 EUR
TaP, s.r.o. 1 5 825,00 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 2 2 200,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 574,16 EUR
VICOM s.r.o. 2 0,00 EUR
ABAMET, s.r.o. 1 916,00 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 1 2 962,39 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 2 353,67 EUR
SAD, s.r.o. 1 232,50 EUR
HygoLand s.r.o. 1 825,00 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 0,00 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 2 1 194,95 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 1 2 658,33 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 1 2 130,00 EUR
LIVONEC SK, s.r.o. 1 128,00 EUR
Juraj Hudy - GAMA TNS 1 90,00 EUR
ORS service s.r.o 1 141,00 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 0,00 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 235,83 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 3 857,49 EUR
RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 2 215 199,17 EUR
ROKO group, s.r.o. 1 400,00 EUR
Arrant Frost s.r.o. 1 805,83 EUR
X logistics, s.r.o. 2 824,99 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 9 900,00 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 441,67 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 291,67 EUR
BRAKON s.r.o. 1 941,67 EUR
TRIDE INVEST s.r.o. 1 380 671,00 EUR
Weldun, spol. s r.o. 1 123 424,00 EUR
AGROPOL Slovakia s.r.o. 1 124,55 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 98,24 EUR
ZET dip s. r. o. 1 16 990,00 EUR
SIGNATECH spol. s r. o. 1 4 166,66 EUR
TUBAU, a.s. 1 957 127,00 EUR
MAU Trade s.r.o. 1 34 166,67 EUR
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. 1 60 000,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
I/79 Hriadky - Trebišov, preložka 316 000 316000.0 EUR 6. Október 2020 5. November 2020 Áno 2020-10-06 00:00:00 UTC 2020-11-05 10:00:00 UTC
I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 3 245 326 3245325.88 EUR 21. Október 2020 20. November 2020 Neuvedené 2020-10-21 00:00:00 UTC 2020-11-20 09:00:00 UTC
Dobudovanie IT infraštruktúry SSC 2015 350 000 350000.0 EUR 3. August 2015 14. September 2015 Nie 2015-08-03 00:00:00 UTC 2015-09-14 09:30:00 UTC
Technológia na zber a vyhodnocovanie údajov centrálnej technickej evidencie ciest 1 410 000 1410000.0 EUR 7. December 2015 13. Január 2016 Nie 2015-12-07 00:00:00 UTC 2016-01-13 09:30:00 UTC
Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy 669 000 669000.0 EUR 1. Júl 2019 23. Júl 2019 Neuvedené 2019-07-01 00:00:00 UTC 2019-07-23 00:00:00 UTC
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany 10 054 948 10054948.21 EUR 10. Júl 2019 21. August 2019 Áno 2019-07-10 00:00:00 UTC 2019-08-21 10:00:00 UTC
I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 8 944 749 8944749.3 EUR 10. Júl 2019 20. August 2019 Áno 2019-07-10 00:00:00 UTC 2019-08-20 10:00:00 UTC
Veľkoplošné opravy vozoviek na cestách I. triedy v správe SSC 5 100 000 5100000.0 EUR 19. September 2014 9. Október 2014 Nie 2014-09-19 00:00:00 UTC 2014-10-09 09:00:00 UTC
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy v správe SSC - 2019. 16 400 000 16400000.0 EUR 3. Júl 2019 8. August 2019 Nie 2019-07-03 00:00:00 UTC 2019-08-08 10:00:00 UTC
I/13 Šamorín - oprava cesty 1 042 000 1042000.0 EUR 12. Júl 2018 15. August 2018 Nie 2018-07-12 00:00:00 UTC 2018-08-15 10:00:00 UTC
I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš, PD 109 264 109264.17 EUR 13. Júl 2018 30. Júl 2018 Áno 2018-07-13 00:00:00 UTC 2018-07-30 09:00:00 UTC
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 209 700 209700.0 EUR 14. August 2018 6. September 2018 Áno 2018-08-14 00:00:00 UTC 2018-09-06 10:00:00 UTC
Zvislé dopravné značenie na cestách I. tried v správe SSC IVSC Banská Bystrica 400 000 400000.0 EUR 23. Jún 2014 18. Júl 2014 Nie 2014-06-23 00:00:00 UTC 2014-07-18 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia betónových vozoviek v trnavskom regióne (I/62, I/75) výkon činnosti stavebno-technického dozoru. 82 500 82500.0 EUR 12. Marec 2015 7. Apríl 2015 Áno 2015-03-12 00:00:00 UTC 2015-04-07 10:00:00 UTC
I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006 (ID M 3740) JP 134 520 134520.0 EUR 5. September 2019 7. Október 2019 Neuvedené 2019-09-05 00:00:00 UTC 2019-10-07 09:00:00 UTC
Generačná výmena PC koncových užívateľov 120 000 120000.0 EUR 15. Október 2014 4. November 2014 Nie 2014-10-15 00:00:00 UTC 2014-11-04 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-025 155 927 155927.0 EUR 21. Október 2019 4. November 2019 Neuvedené 2019-10-21 00:00:00 UTC 2019-11-04 09:00:00 UTC
SERVIS IKT SSC 2019-2021 220 999 220999.0 EUR 8. Apríl 2019 30. Apríl 2019 Neuvedené 2019-04-08 00:00:00 UTC 2019-04-30 10:00:00 UTC
Servis IKT SSC 207 000 207000.0 EUR 16. Marec 2015 9. Apríl 2015 Nie 2015-03-16 00:00:00 UTC 2015-04-09 10:00:00 UTC
I/57 Most ponad Vážsky kanál č. 120 1 052 500 1052500.0 EUR 3. Júl 2020 23. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-03 00:00:00 UTC 2020-07-23 09:00:00 UTC
I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín 666 667 666667.0 EUR 8. Júl 2020 10. August 2020 Áno 2020-07-08 00:00:00 UTC 2020-08-10 09:00:00 UTC
I/18 Mojšova Lúčka - most 263 136 667 136667.0 EUR 14. Júl 2020 27. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-14 00:00:00 UTC 2020-07-27 09:00:00 UTC
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu "I/15 Vranov nad Topľou - Stročín" 220 211 220211.0 EUR 31. Júl 2020 3. September 2020 Áno 2020-07-31 00:00:00 UTC 2020-09-03 10:00:00 UTC
I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie 133 916 133916.0 EUR 6. August 2020 18. August 2020 Neuvedené 2020-08-06 00:00:00 UTC 2020-08-18 09:00:00 UTC
I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A 163 980 163980.0 EUR 7. August 2020 21. August 2020 Neuvedené 2020-08-07 00:00:00 UTC 2020-08-21 09:00:00 UTC
Zabezpečenie prevádzky, servisu a rozvoja technickej infraštruktúry IT - 2014 206 999 206999.0 EUR 25. November 2014 15. December 2014 Nie 2014-11-25 00:00:00 UTC 2014-12-15 09:00:00 UTC
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy III. etapa 18 470 660 18470659.92 EUR 20. Február 2015 3. Apríl 2015 Áno 2015-02-20 00:00:00 UTC 2015-04-03 10:00:00 UTC
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC. 6 000 027 6000026.5 EUR 20. Február 2020 23. Marec 2020 Nie 2020-02-20 00:00:00 UTC 2020-03-23 10:00:00 UTC
Nedeštruktívne skúšky pre potreby systému hospodárenia s vozovkami (SHV)-cesty I.triedy 900 000 900000.0 EUR 20. September 2018 23. Október 2018 Nie 2018-09-20 00:00:00 UTC 2018-10-23 09:30:00 UTC
Rekonštrukcia zábradlia na moste č. 75-003b a 75-004 v Šali 530 000 530000.0 EUR 22. September 2017 18. Október 2017 Nie 2017-09-22 00:00:00 UTC 2017-10-18 10:00:00 UTC
I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa 158 650 158650.0 EUR 6. December 2019 16. Január 2020 Neuvedené 2019-12-06 00:00:00 UTC 2020-01-16 09:00:00 UTC
Cesta I/75 Šaľa - obchvat 60 316 898 60316898.0 EUR 23. Apríl 2019 6. Jún 2019 Áno 2019-04-23 00:00:00 UTC 2019-06-06 10:00:00 UTC
Hosting technickej a systémovej infraštruktúry od do 21. December 2016 25. Január 2017 Nie 2016-12-21 00:00:00 UTC 2017-01-25 09:30:00 UTC
SIP 350 000 350000.0 EUR 5. November 2014 16. December 2014 Nie 2014-11-05 00:00:00 UTC 2014-12-16 09:00:00 UTC
Technológia na zber a vyhodnocovanie priestorových údajov pozemných komunikácii (mobilné mapovanie) 1 430 000 1430000.0 EUR 10. November 2014 19. December 2014 Nie 2014-11-10 00:00:00 UTC 2014-12-19 09:00:00 UTC
Cesta I/75 Beluja, zosuv km 125,370 -129,200 - vypracov. a dodanie dokument. staveb. zámeru a dokument. pre územné rozhodnutie 69 710 69709.6 EUR 2. Júl 2015 27. Júl 2015 Nie 2015-07-02 00:00:00 UTC 2015-07-27 10:00:00 UTC
Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu "Cesta I/75 Šaľa-obchvat" 1 791 242 1791242.0 EUR 15. Október 2019 13. November 2019 Áno 2019-10-15 00:00:00 UTC 2019-11-13 10:00:00 UTC
„VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC“ rozdelená na časti 166 563 418 166563418.0 EUR 16. Október 2019 20. November 2019 Nie 2019-10-16 00:00:00 UTC 2019-11-20 10:00:00 UTC
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava 5 796 440 5796440.1 EUR 23. December 2015 5. Február 2016 Nie 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-02-05 09:00:00 UTC
Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky 800 000 800000.0 EUR 30. Jún 2017 25. Júl 2017 Nie 2017-06-30 00:00:00 UTC 2017-07-25 09:30:00 UTC
Oprava vozoviek ciest I. tried technológiou za studena kladených emulzných zmesí 5 100 000 5100000.0 EUR 26. Marec 2015 16. Apríl 2015 Nie 2015-03-26 00:00:00 UTC 2015-04-16 09:00:00 UTC
Tonery originály do laserových tlačiarní 203 000 203000.0 EUR 22. Júl 2014 8. August 2014 Nie 2014-07-22 00:00:00 UTC 2014-08-08 09:00:00 UTC
Tonery originály do fotokopírovacích strojov 204 000 204000.0 EUR 22. Júl 2014 8. August 2014 Nie 2014-07-22 00:00:00 UTC 2014-08-08 09:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu, km 4,400-4,500 987 800,00 EUR Práce 25. November 2016 Združenie Košice EHMK 2013
I/72 Malužiná-most č. 72-074- odstránenie havarijného stavu 1 392 300,00 EUR Práce 21. August 2017 MSJ group, s. r. o.
I/68 Hraničné zosuv - havária 1 119 900,00 EUR Práce Dátum neuvedený CMR SLOVAKIA s.r.o.
I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária 2 679 598,00 EUR Práce Dátum neuvedený Metrostav a.s.
I/66 Hranovnica zosuv - havária 2 239 362,00 EUR Práce Dátum neuvedený Inžinierske stavby, a. s.
I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia 986 952,00 EUR Práce 20. Október 2017 STRABAG s.r.o.
Informačný systém Dopravnej spravodajskej služby - aktualizácia softvéru. 125 000,00 EUR Služby 1. Október 2018 Weldun, spol. s r.o.
I/66 T. Kotlina most č.66-076, havária 561 309,00 EUR Práce Dátum neuvedený CMR SLOVAKIA s.r.o.
I/65 Kremnica - Kremnické Bane 20 523 886,00 EUR Práce 17. Október 2016 Metrostav a.s.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5358 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×