Obstarávateľ

Slovenská správa ciest

Bratislava-Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 28 637 134,00 EUR 34
2015 352 430 225,00 EUR 64
2016 61 326 631,67 EUR 52
2017 62 823 447,00 EUR 48
2018 47 266 543,32 EUR 62
2019 21 777 204,67 EUR 30
2020 30 550 651,00 EUR 6

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 121 841,36 EUR 9
2017 3
2017 2 500,00 EUR 1
2018 6
2018 6 405,00 EUR 2
2019 7
2019 4 150,00 EUR 3
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 4 22 809 587,00 EUR
AQUA - VITA spol. s r.o. 8 802 841,00 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 7 13 464 227,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 3 064 810,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 16 111 685 966,00 EUR
Skanska SK a.s. 7 53 369 237,00 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 6 3 333 685,00 EUR
HASTRA s.r.o. 2 9 192 988,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 3 1 605 457,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 141 449,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 1 848 818,00 EUR
Doprastav, a.s. 12 124 980 587,00 EUR
AutoCont SK a.s. 8 494 395,00 EUR
GASKO, a.s. 1 1 137 600,00 EUR
EMIS, s.r.o. 3 1 785 450,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 9 14 226 757,00 EUR
HAKOM, s.r.o. 2 15 013 863,00 EUR
STRABAG s.r.o. 12 55 837 000,00 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 1 50,00 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 4 842 758,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 22 758 466,00 EUR
SATES, a.s. 2 8 607 736,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 4 0,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 2 276 839,00 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 3 141 290,00 EUR
TRIDE INVEST s.r.o. 3 1 592 688,00 EUR
ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 1 7 719 000,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 9 33 908 738,00 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 2 35 321,67 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 5 1 064 972,00 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 3 994 142,00 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 1 120 986,00 EUR
NOPE a.s. - hlavný člen 2 1 964 000,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 139 875,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 14 548 830,00 EUR
HANT BA DS, a.s. 1 327 943,00 EUR
Metrostav a.s. 5 27 881 280,00 EUR
BMT, s.r.o. 1 2 499,00 EUR
AMG Security s.r.o. 2 117 811,00 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 1 76 560,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 2 4 704 518,00 EUR
REDOST, s. r. o. 1 1 462 320,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
DMC, s.r.o. 2 1 249,16 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 4 4 425 581,00 EUR
KORATEX a.s. 1 1 793,67 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 898 560,00 EUR
EMCon, spol. s r.o. 2 715 902,00 EUR
SPINET, a.s. 1 84 510,00 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 2 59 083,34 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 5 750,00 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 17 795 519,00 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 2 148 320,00 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 4 2 991 970,00 EUR
STAVOIMPEX, s. r. o. 1 501 732,00 EUR
PRO, s.r.o. 1 1 380,00 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 7 510 015,00 EUR
MARTON TEAM RACING Spol. s r. o. 1 33 000,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 2 113 056,66 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 427 500,00 EUR
SHP SK, s.r.o. 1 142 704,00 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 2 10 658 160,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 982 540,00 EUR
ALAM s.r.o. 2 573 930,00 EUR
GEOstatik a.s. 1 3 190 579,00 EUR
OMNIKO 1 1 062 240,00 EUR
SLOV-VIA, s. r. o. 1 8 981 849,00 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 6 1 311 276,00 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 1 16 583,33 EUR
CEMOS, s. r. o. 1 71 590,00 EUR
PLUTKO, s.r.o. 2 1 119 618,00 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 1 51 350,00 EUR
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 2 8 607 736,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 1 2 744 789,00 EUR
EUROSENSE s.r.o. 1 480 000,00 EUR
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1 20 337 992,00 EUR
ITSK, s.r.o. 3 10 799,92 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 1 1 298,33 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 3 635 885,00 EUR
PRO EDUCATION International s. r. o. 1 613,00 EUR
Alfa 04 a.s. 1 389 949,00 EUR
FIDOP s.r.o. - vedúci člen združenia Babindol 1 20 160,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 1 950,00 EUR
MATADORFIX s.r.o. 2 8 607 736,00 EUR
NEOREFLEX, s.r.o. 2 8 607 736,00 EUR
VADET s.r.o. 1 1 462 320,00 EUR
CASSANDRA GROUP, s.r.o. 1 1 462 320,00 EUR
COLAS, s.r.o. 1 1 462 320,00 EUR
GGT a.s. 1 0,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 358 400,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 3 666 910,00 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 433,33 EUR
AE DOZORING, s.r.o. 1 178 800,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 111 327,50 EUR
BETAMONT s.r.o. 2 635 792,00 EUR
SAT SLOVENSKO s. r. o. 1 1 539 558,00 EUR
Valbek, s.r.o. 2 1 306 968,00 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 12 382,17 EUR
DOPSYS, s.r.o. 1 7 504 248,00 EUR
Nowire s.r.o. 1 810 000,00 EUR
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 1 329 910,00 EUR
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby 1 6 583 337,00 EUR
Dopravná signalizácia SW, a. s. 1 720 000,00 EUR
Líniové stavby, a. s. 1 20 523 886,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 2 625 622,00 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 2 55,90 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 1 17 795 519,00 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 8 871 275,00 EUR
MSJ group, s. r. o. 1 1 392 300,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 32 875,00 EUR
CONSTRUMAT, s.r.o. 1 0,00 EUR
Chemkostav IS, s.r.o. 1 2 276 839,00 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 78,16 EUR
NIBIA s. r. o. 1 1 955,00 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 169,99 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 87,92 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 8 3 474,97 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 3 250,00 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 4 132,48 EUR
KRIDLA s.r.o 1 427,50 EUR
TaP, s.r.o. 1 5 825,00 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 2 2 200,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 574,16 EUR
VICOM s.r.o. 2 0,00 EUR
ABAMET, s.r.o. 1 916,00 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 1 2 962,39 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 2 353,67 EUR
SAD, s.r.o. 1 232,50 EUR
HygoLand s.r.o. 1 825,00 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 0,00 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 2 1 194,95 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 1 2 658,33 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 1 2 130,00 EUR
LIVONEC SK, s.r.o. 1 128,00 EUR
Juraj Hudy - GAMA TNS 1 90,00 EUR
ORS service s.r.o 1 141,00 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 0,00 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 235,83 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 3 857,49 EUR
RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 2 215 199,17 EUR
ROKO group, s.r.o. 1 400,00 EUR
Arrant Frost s.r.o. 1 805,83 EUR
X logistics, s.r.o. 2 824,99 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 9 900,00 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 441,67 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 291,67 EUR
BRAKON s.r.o. 1 941,67 EUR
TRIDE INVEST s.r.o. 1 380 671,00 EUR
Weldun, spol. s r.o. 1 123 424,00 EUR
AGROPOL Slovakia s.r.o. 1 124,55 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 98,24 EUR
ZET dip s. r. o. 1 16 990,00 EUR
SIGNATECH spol. s r. o. 1 4 166,66 EUR
TUBAU, a.s. 1 957 127,00 EUR
MAU Trade s.r.o. 1 34 166,67 EUR
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. 1 60 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
I/18, MO 256E, Žilina, rozpadnutý mostný záver 83 333,00 81 857,50 98.22% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Brúsenie nerovností na cestách I. tried v správe SSC 1 007 500,00 231 300,00 22.95% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/57, MO 57-116, Nemšová, výmena mostných záverov 108 333,00 95 151,66 87.83% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
I/78 Oravský Podzámok-sanácia zosuvu, km 2,000-2,200 958 000,00 948 000,00 98.95% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Polomka - bodová závada 180 000,00 156 390,00 86.88% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Chemické ošetrenie cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC 1 381 980,00 1 327 240,00 96.03% EUR 2014 Práce Nie 3 Áno
I/78-II/520 Lokca - križovatka 392 442,00 256 006,66 65.23% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/65 Kremnica - Kremnické Bane (aktualizácia DP) 35 000,00 34 495,83 98.55% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
I/50 Trenčianske Mitice - zosuv km 127,380 - 128,380 3 277 927,00 1 565 730,83 47.76% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/78 Oravský Podzámok-sanácia zosuvu, km 4,500-4,750 1 649 820,00 1 649 820,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Terénne a cestné vozidlá 82 983,00 63 800,00 76.88% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (zmena SO 263 a nový SO 806) 2 950 000,00 2 659 333,33 90.14% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
I/64 MO 64 - 066 Prievidza, výmena mostných záverov 95 833,00 78 323,33 81.72% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/73 smer Svidník, časť Krajná Poľana 300 000,00 298 185,00 99.39% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy 3 242 250,00 3 159 650,00 97.45% EUR 2014 Práce Nie 4 Áno
I/50 MO 50-125, Nováky, rozpadnutý mostný záver (2x) 116 666,00 113 581,66 97.35% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/64 Bytčica - bodová závada 500 000,00 438 823,33 87.76% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/18 Ľubochňa, časť Korbelka km 505,600 - zosuv 420 000,00 418 110,00 99.55% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Nedeštruktívne skúšky na dlhodobo sledovaných úsekoch ciest a pre potreby systému hospodárenia s vozovkami. 190 000,00 178 710,00 94.05% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
I/64, Porubka, Rajecké Teplice -obnova adhézie krytu vozovky. 100 000,00 98 950,00 98.95% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL 263 660,00 327 943,00 124.38% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Nákup licencií počítačových programov spoločnosti ESRI, produktová rada ArcGIS 90 950,00 90 465,83 99.46% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 205 883,00 206 883,00 100.48% EUR 2014 Služby Nie 4 Áno
Bezpečnostné opatrenia na ceste I/59 v prieťahu obcou Uľanka. 148 208,00 94 839,16 63.99% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Externý stavebný dozor pre stavbu I/50 Ružová osada, rekonštrukcia. 130 000,00 118 920,00 91.47% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/50 parkovisko Slavec 300 000,00 298 400,00 99.46% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/66 Banská Bystrica - Oprava zastávkových pruhov. 198 179,00 128 539,16 64.86% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/68 - 025 Pusté pole most - havária 350 000,00 348 050,83 99.44% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/18 Žilina - križovatka Tesco 333 333,00 213 450,83 64.03% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnícke pleso, rekonštrukcia - havária 2 700 000,00 2 658 815,83 98.47% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/78 Oravská Polhora - sanácia zosuvu, km 39,200 935 000,00 885 200,00 94.67% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/11 D3 Čadca- križovatka, svetelná signalizácia. 323 333,00 317 789,00 98.28% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
I/74 Belá nad Cirochou, zosuv - havária 950 000,00 950 214,16 100.02% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Mníšek nad Popradom štátna hranica SR/PR, preložka cesty. 83 458,00 83 458,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Cesta I/75 Beluja, zosuv km 125,370 -129,200 - vypracov. a dodanie dokument. staveb. zámeru a dokument. pre územné rozhodnutie 69 709,00 59 658,33 85.58% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Košice 1 000 000,00 999 955,00 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL. 51 350,00 51 350,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
I/61 Opatová - most 061 1 011 438,00 999 157,50 98.78% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Cesta I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka - stavebné práce 714 546,00 559 596,66 78.31% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/18 Jánovce priepust havária 81 225,00 74 880,00 92.18% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
I/68 Rožkovany oprava priepustu havária 47 120,00 53 327,00 113.17% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Mníšek nad Popradom štátna hranica SR/PR, preložka cesty. 82 120,00 82 120,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu km 3,600 - 3,900 2 100 000,00 2 075 000,00 98.8% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
I/68 Prešov Východná, križovatka 250 000,00 249 014,00 99.6% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/50-331 Svinica most havária 350 000,00 384 012,00 109.71% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
I/68 Haniska križovatka 1 462 270,00 1 581 664,00 108.16% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ulica rekonštrukcia, odvodnenie 1 660 000,00 1 649 873,00 99.38% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zvislé dopravné značenie na cestách I.tried v správe SSC IVSC Košice 119 688,00 119 663,00 99.97% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. 744 488,00 496 200,00 66.64% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/50 Kriváň - križovatka 380 000,00 274 165,83 72.14% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/50 Lučenec - križovatka Vidiná. 1 511 000,00 926 881,66 61.34% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/66 Babiná - Dobrá Niva, TEN-T 3 388 800,00 2 298 001,66 67.81% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Cesta I/64 a II/580 Šurany, križovatka - stavebné práce 1 240 757,00 838 451,66 67.57% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
„Cesta I/75 a I/64 Nové Zámky, križovatka – stavebné práce„ 949 398,00 589 870,83 62.13% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Cesta I/75, II/511 Dvory nad Žitavou, križovatka - stavebné práce 953 654,00 719 538,33 75.45% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto 1 200 000,00 861 117,00 71.75% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/18 Prešov križovatka Ľubotice - Kronospan 900 000,00 691 133,00 76.79% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/68 Červenica - Pečovská Nová Ves oprava cesty v km 54,583-56,588 400 000,00 257 870,00 64.46% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
I/18 Bystré - Čierne oprava cesty v km 713,945-715,809 380 000,00 289 899,00 76.28% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce 85 920,00 85 920,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Cesta I/51 bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš) 33 333,00 16 800,00 50.4% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
I/61, MO-056, Trenčín, oprava mostného záveru 112 500,00 104 261,00 92.67% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom, stavebno-technický dozor 105 640,00 EUR 2016 Služby Áno 0 Nie
Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia 2 919 850,00 2 919 850,00 100.0% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
„Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “ 145 183,00 120 986,00 83.33% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Výmena mostného záveru ev. č. 75-004 105 921,00 88 267,00 83.33% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Košice 4 862 486,00 4 862 486,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Žilina 3 141 290,00 3 141 290,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Banská Bystrica 1 462 320,00 1 462 320,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Bratislava 3 745 250,00 3 745 250,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II.fáza 25 977 760,00 25 977 760,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Dodávka originálnych tonerových náplní do čiernobielych a farebných laserových tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení 427 500,00 356 250,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 2 939 160,00 2 449 300,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC 345 500,00 287 916,66 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Modulárne rozšírenie IS MCS o Univerzálneho mobilného klienta (ICS - 506-2014) 1 207 022,00 1 005 851,66 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno - obchvat, I. etapa. 231 180,00 192 650,00 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix). 6 738 111,00 5 615 092,50 83.33% EUR 2014 Práce Nie 4 Áno
Modulárne rozšírenie ISMCS o modul P-VOZOVKY (ICP - 510/2014) 1 040 352,00 864 000,00 83.04% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice-Príbovce km 113,500 - km 129,000, odstránenie havarijného stavu a cesta I/50 v úseku Chocholná-Mníchova Lehota 932 253,00 776 877,50 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Servis dopravných technologických zariadení Boschung 470 000,00 470 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie funkcionality ESID System GIS o automatizovanú zrýchlenú tvorbu zmlúv nehnuteľného majetku 572 000,00 572 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta 6 127 972,00 5 106 643,33 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Nedeštruktívne skúšky pre potreby systému hospodárenia s vozovkami (SHV) cestné ťahy. 715 200,00 596 000,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie IS MCS o podporu referenčnej siete miestných komunikácií 2 695 680,00 2 246 000,00 83.31% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Kontrolný systém pre zvýš. efekt. eliminá. bezpeč.rizík z ciest I.tr. minima. vplyvou doprav. prúdu na bezpeč.a život.ces.infr. 7 504 248,00 6 253 540,00 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy 4 991 677,00 4 991 677,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/65D Martin obchvat (TEN-T) 18 228 935,00 15 190 779,16 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/50 Ružova osada, rekonštrukcia 5 567 439,00 4 639 532,50 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Komunikačná služba pre pripojenie dopravných technologických zariadení do Informačného systému Dopravnej spravodajskej služby 810 000,00 675 000,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji 34 789 202,00 28 991 001,66 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji 37 280 444,00 37 280 444,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) 21 920 200,00 18 266 833,33 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Žilinskom kraji 11 238 423,00 9 365 352,50 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie-Kňažia) (TEN-T) 17 339 952,00 14 449 960,00 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 7 450 606,00 7 450 606,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji 8 669 189,00 8 669 189,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/78 Námestovo - prieťah 5 638 896,00 4 699 080,00 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/66 Brezno-obchvat, I. etapa 20 895 301,00 17 412 750,83 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/66 Polomka bodova závada 8 981 849,00 7 484 874,16 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty 20 337 992,00 16 948 326,66 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik Hunkovce. 18 586 507,00 15 488 755,83 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce 178 800,00 178 800,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/77 Bardejov juhozápadný obchvat 222 820,00 222 820,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty 201 090,00 201 090,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
I/72 Brezno - Rimavská Sobota (štúdia realizovateľnosti) 284 000,00 284 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov 328 660,00 328 660,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa 464 600,00 464 600,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA 417 537,00 417 537,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Riadenie bezpečnosti, návrh, opatrenia, analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy 7 960 258,00 7 719 000,00 96.96% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti 199 050,00 212 400,00 106.7% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
I/11 Čadca - most 208 6 583 337,00 6 583 337,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Aktualizácia účelových digitálnych farebných ortofotomáp 576 000,00 480 000,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Nákup cestných meteorologických zariadení na cesty I. triedy v správe SSC 720 000,00 600 000,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji 21 137 487,00 17 614 572,50 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík TEN-T 6 485 870,00 6 485 870,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat 33 254 768,00 27 712 306,66 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
I/66 Banská Bystrica - hranica kraja, smer východ (štúdia realizovateľnosti) 329 910,00 329 910,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti 389 949,00 389 949,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
I/9 Drietoma – obchvat, štúdia realizovateľnosti 2017 Služby Áno 0 Nie
I/18 Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia cesty 79 907,00 79 907,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/65 Kremnica - Kremnické Bane 20 523 886,00 20 523 886,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu, km 4,400-4,500 987 800,00 982 540,00 99.46% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/18 MO 18-277A Košariská, výmena mostného záveru 2017 Práce Nie 0 Nie
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj 1 598 135,00 1 598 135,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom, stavebno-technický dozor 2017 Služby Áno 0 Nie
I/64 Topoľčany-Nitra-Komárno, štúdia realizovateľnosti 505 911,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
I/59, MO 59-058A, Ružomberok Biely Potok, výmena mostného záveru 83 333,00 79 784,00 95.74% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti 273 996,00 273 996,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/18 MO 18- 277A Košariská, výmena mostného záveru 87 832,00 87 832,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce km 113,500 - 129,000, odstránenie havarijného stavu 17 795 519,00 17 795 519,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
I/68 Hraničné zosuv - havária 1 119 900,00 1 119 900,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária 2 679 598,00 2 679 598,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/9 Drietoma - obchvat, štúdia realizovateľnosti 53 918,00 53 918,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále 58 560,00 58 560,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
I/66 Hranovnica zosuv - havária 2 239 362,00 2 239 362,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/72 Malužiná-most č. 72-074- odstránenie havarijného stavu 1 392 300,00 1 392 300,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov 2 010 448,00 2 010 448,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/77 Lacková – Stará Ľubovňa 1 490 676,00 1 490 676,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/18 Hôrka - Jánovce 1 356 927,00 1 356 927,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/19 Krčava – V. Nemecké 947 506,00 947 506,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice 1 695 550,00 1 695 550,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska – ul. Gen. Svobodu, križovatka 659 573,00 659 573,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia 986 952,00 986 952,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka 1 627 428,00 1 627 428,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Diagnostika vybraných mostov v správe SSC 762 950,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, III. etapa, I/76 Štúrovo, Nánska 1 381 710,00 1 381 710,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
I/63, I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno, štúdia realizovateľnosti 184 398,00 184 398,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Upratovanie kancelárskych priestorov 59 251,00 59 251,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK 2 276 839,00 2 276 839,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Servis a údržba predselektívnych systémov 380 440,00 380 440,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
I/13 Veľký Meder-Medveďov, projektová dokumentácia 2018 Služby Áno 0 Nie
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 402 632,00 402 632,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 4 Áno
Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY 255 352,00 255 352,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- 2 fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji 3 554 092,00 3 554 092,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 2 744 789,00 2 744 789,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/66 Popová - Hranovnica 64 980,00 64 980,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most 5 948 887,00 5 948 887,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
I/18 Liptovský Michal - Ľubeľa, oprava vozovky 1 196 997,00 1 196 997,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu 8 000 000,00 7 294 863,00 91.18% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Celoštátny smerový dopravný prieskum v roku 2017 2018 Služby Nie 0 Nie
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele 581 967,00 581 967,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Servis a údržba systému cestných meteorologických zariadení Vaisala 84 510,00 84 510,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
I/66 T. Kotlina most č.66-076, havária 561 309,00 561 309,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/16 Mokrance - Šaca 429 959,00 429 959,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/18 Strážske - Nacina Ves 975 650,00 975 650,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI 1 039 920,00 1 039 920,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/66 Veľká Lomnica - Kežmarok 1 085 324,00 1 085 324,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/77 Prieťah mesta Podolínec 787 266,00 787 266,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/79 Parchovany - Hriadky 529 800,00 529 800,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/61 Veľký Biel - Ivánka, oprava cesty 590 720,00 590 720,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Upratovacie služby administratívnej budovy 14 589,60 4 854,16 33.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Čistiaci a hygienický materiál, textilné výrobky-uteráky, utierky 840,00 478,46 56.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 310,00 173,60 56.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík + pneuservisné práce 13 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Ochranné osobné pracovné pomôcky 33,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky 90,00 38,18 42.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík + pneuservisné práce 33 000,00 19 443,75 58.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Lekárnička s náplňou 140,00 71,05 50.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné osobné pracovné pomôcky 33,00 22,00 66.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 1 750,00 687,50 39.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servis a údržba plynových kotlov 170,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Zabezpečenie kontroly a tlakových skúšok prenosných hasiacich prístrojov, spolu s kontrolou požiarnych hydrantov a tlakových skúšok požiarnych hadíc 270,00 106,66 39.5% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 180,00 117,50 65.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vykonanie ročnej odbornej prehliadky tlakových nádob 90,00 90,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP 2 640,00 1 833,33 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP 2 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace a hygienické potreby 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Hygienické a čistiace prostriedky 1 200,00 384,72 32.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 36,12 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Skartovač DAHLE VolumePRO 20396 alebo ekvivalent 3 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 12 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pomôcky 36,12 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Osobné ochranné pracovné pomôcky 230,00 141,65 61.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Opravy, údržba a servis služobných motorových vozidiel 31 084,95 13 819,44 44.45% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 12 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
opravy a servisné prehliadky motorových vozidiel 70 000,00 24 213,88 34.59% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie HW a SW podpory IT SSC 25 000,00 20 750,00 83.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 36,12 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Skartovač DAHLE VolumePRO 20396 alebo ekvivalent 3 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 230,00 155,83 67.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Koberce do kancelárií 2 500,00 1 494,72 59.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 4 080,00 2 215,27 54.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné osobné pracovné pomôcky 1 200,00 791,66 65.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Propagačný materiál 5 000,00 1 150,00 23.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Farebné sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky, skenera, tlačiarne 4 500,00 1 775,00 39.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
operatívny leasing motorového vozidla 1 600,00 1 081,94 67.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 36,12 24,58 68.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servis a opravy motorových vozidiel 26 000,00 14 583,33 56.08% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Ochranné osobné pracovné pomôcky 424,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Toaletný papier 2 300,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Xerografický papier 3 300,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Preklad odborného textu 840,00 510,83 60.81% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie SW a HW podpory a obnova antivírových licencií 28 800,00 19 158,33 66.52% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Hygienické a čistiace potreby 250,00 138,89 55.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osvetlenie - elektrické žiarovky. 150,00 41,66 27.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík a pneuservisné práce 17 400,00 9 990,97 57.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telefóny 4 300,00 2 985,41 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Operatívny leasing osobných automobilov 242 400,00 157 568,75 65.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade diskového poľa HP 3PAR 35 000,00 23 426,66 66.93% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Informačné tabule - publicita projektu 1 200,00 346,52 28.87% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne zariadenie 2 400,00 1 638,89 68.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne zariadenie 7 500,00 5 207,50 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne zariadenie 3 000,00 2 082,50 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne zariadenie 5 000,00 3 472,08 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 24 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebooky 9 000,00 4 499,95 49.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup chladničiek 330,00 229,15 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Xerografický papier 7 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telefóny 5 750,00 3 993,04 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš na triedený odpad 970,00 671,52 69.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 3 000,00 1 629,16 54.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení 21 000,00 14 581,94 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace výrobky 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Toaletný papier 3 780,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Fotoaparáty s príslušenstvom 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Upratovacie služby administratívnej budovy 12 000,00 9 900,00 82.5% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Informovanosť a publicita (informačná tabuľa a pamätná tabuľa) 1 000,00 694,44 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Predlženie SW a HW podporných služieb 2018 98 000,00 65 679,16 67.01% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup pneumatík a pneuservisné práce 69 073,16 33 263,89 48.15% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kávovar 300,00 196,52 65.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Policový kovový regál biely 620,00 368,05 59.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické a čistiace prostriedky 930,00 361,10 38.82% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 250,00 115,97 46.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kombinované chladničky, plnoautomatický kávovar 730,00 506,93 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 20 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drogistický tovar 580,00 356,25 61.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 3 900,00 2 468,65 63.29% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Xerografický papier 7 500,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 1 100,00 808,30 73.48% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a inštalácia Microsoft SQL licencií v rámci programu MPSA 141 000,00 96 541,66 68.46% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Značkovací fluorescenčný sprej 480,00 333,33 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické a čistiace prostriedky 960,00 415,97 43.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnova osobných počítačov 2018 168 000,00 112 150,00 66.75% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zariadenie 1 500,00 1 250,00 83.33% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Xerografický papier 6 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
I/18 Mojšová Lúčka - most 263, PD 2018 Služby Áno 0 Nie
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 209 700,00 168 500,00 80.35% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty 746 658,00 746 658,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty 1 848 818,00 1 848 818,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY 566 535,00 566 535,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Oprava cesty I/9 recyklačnými technológiami 2018 Práce Nie 0 Nie
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. 1 037 402,00 1 037 402,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Výstražné svetlá pre motorové vozidlá 405,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Drobný nákup IT potrieb 5 000,00 2 708,33 54.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie HW a SW podpory a konsolidácia užívateľských licencií 77 000,00 51 483,33 66.86% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Chladnička 970,00 638,89 65.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rýchlovarná kanvica z nerezovej ocele 70,00 48,60 69.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oprava ciest I. triedy: I/16 Vidiná - Pinciná 1 090 017,00 1 090 017,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Chemické ošetrenie cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica. 380 671,00 380 671,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina 3 591 816,00 3 293 597,00 91.69% EUR 2018 Práce Nie 3 Áno
Informačný systém Dopravnej spravodajskej služby - aktualizácia softvéru. 123 424,00 123 424,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
I/59 Liptovská Osada - Korytnica, PD 64 490,00 64 490,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Obnova tlačiarenských zariadení 2018 98 000,00 68 053,47 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa 295 041,00 295 041,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
I/64 Partizánske - Oslany, PD 49 745,00 49 745,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
I/10 Kolárovice (Čiakov) 98 575,00 98 575,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 209 700,00 168 500,00 80.35% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji 4 478 566,00 4 478 566,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Opravy ciest I. triedy: I/75 križ. Halič - Lučenec; I/75 hr. okr. LV/VK - odbočka Hrušov; I/72 Hačava - Skalie - Tisovec 2018 Práce Nie 0 Nie
Oprava cesty I/75 - Slov. Kľačany - Závada, v km 170,000 - 172,000; Oprava cesty I/75 - Ľuboreč - Halič, v km 180,000 - 184,500 2018 Práce Nie 0 Nie
Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste 2019 Práce Nie 0 Nie
Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti 374 715,00 374 715,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Operatívny leasing osobných automobilov, 31 340,16 21 763,89 69.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Mobilné hlasové služby a dátové služby 174 000,00 116 562,50 66.98% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova SW služieb 2019 8 500,00 4 791,66 56.37% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice (Šarovce), štúdia realizovateľnosti 212 700,00 212 700,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji 8 871 275,00 8 871 275,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 170,00 73,26 43.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 880,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste 5 913 900,00 5 913 900,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Hygienické potreby 1 440,00 725,69 50.39% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektromateriál 180,00 81,86 45.48% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Lekárnička s náplňou 170,00 113,22 66.6% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drogistický tovar 390,00 187,49 48.07% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Informačné tabule inštalované v exteriéri 3 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Informačné tabule inštalované v exteriéri 5 000,00 3 472,21 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servis dopravných technologických zariadení BOSCHUNG. 1 400 000,00 1 400 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 3 000,00 784,72 26.15% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne 2019 Služby Nie 0 Nie
I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie 2019 Služby Áno 0 Nie
I/68 Ľubotín zosuv 795 757,00 795 757,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
I/74 Kamenica nad Cirochou 370 622,00 370 622,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/61 Bučany - Trakovice - Madunice km 56,000 - 66,000 2019 Služby Áno 0 Nie
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC 2019 Práce Nie 0 Nie
I/18 Mojšova Lúčka - most 263 2019 Služby Áno 0 Nie
I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A 2019 Služby Áno 0 Nie
Register účtovnej evidencie pasív 867 950,00 867 950,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
I/64 Ivanka pri Nitre - oprava cesty 195 354,00 195 354,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne_opakované VO 847 248,00 874 248,00 103.18% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
I/67 Stratená rekonštrukcia tunela 957 127,00 957 127,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Poistenie majetku štátu v správe SSC 532 725,00 532 724,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 4 Áno
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 2020 Práce Áno 0 Nie
Dopravné stavebné riešenie bývalého colného priestoru na ceste I/64 v Komárne. 453 849,00 453 849,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
I/68 Plavnica, preložka cesty 28 280 003,00 28 280 003,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 1 Áno
I/59 MO 59 - 091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta 1 784 668,00 1 784 668,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Nákup notebookov pre školiace miestnosti 33 000,00 22 806,66 69.11% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Terénny automobil Pick up 4x4 49 576,67 28 472,22 57.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 270,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Generačná výmena MFZ 2019 14 770,00 8 887,50 60.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Meranie a objektivizácia hlukovej záťaže spôsobená vplyvom cestnej dopravy na území SR na cestách I. triedy v správe SSC 120 000,00 50 000,00 41.66% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drobný nákup IT potrieb 6 000,00 3 367,35 56.12% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie služby administratívnej budovy 20 000,00 16 990,00 84.95% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Policový kovový regál biely 1 100,00 763,33 69.39% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chladnička 110,00 76,37 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup LED žiaroviek 425,00 193,75 45.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 510,00 243,05 47.65% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík a pneuservisné práce 30 121,00 15 972,22 53.02% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Hygienické potreby 1 500,00 1 041,65 69.44% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.ssc.sk


+421415074624
+421415074626
+421557277200

+421415074624
+421415074616


vladimir.kasaj@ssc.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu, km 4,400-4,500 987 800,00 EUR Práce 25. November 2016 Združenie Košice EHMK 2013
I/72 Malužiná-most č. 72-074- odstránenie havarijného stavu 1 392 300,00 EUR Práce 21. August 2017 MSJ group, s. r. o.
I/68 Hraničné zosuv - havária 1 119 900,00 EUR Práce Dátum neuvedený CMR SLOVAKIA s.r.o.
I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária 2 679 598,00 EUR Práce Dátum neuvedený Metrostav a.s.
I/66 Hranovnica zosuv - havária 2 239 362,00 EUR Práce Dátum neuvedený Inžinierske stavby, a. s.
I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia 986 952,00 EUR Práce 20. Október 2017 STRABAG s.r.o.
Informačný systém Dopravnej spravodajskej služby - aktualizácia softvéru. 125 000,00 EUR Služby 1. Október 2018 Weldun, spol. s r.o.
I/66 T. Kotlina most č.66-076, havária 561 309,00 EUR Práce Dátum neuvedený CMR SLOVAKIA s.r.o.
I/65 Kremnica - Kremnické Bane 20 523 886,00 EUR Práce 17. Október 2016 Metrostav a.s.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5300 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×