Obstarávateľ

Mesto Púchov

Púchov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 014 668,00 EUR 6
2016 1 052 049,20 EUR 35
2017 2 002 034,40 EUR 29
2018 1 101 133,32 EUR 13
2019 788 360,52 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 549 227,00 EUR 3
2017 1
2017 15 090,20 EUR 2
2018 53 767,90 EUR 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 2 127 249,99 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 3 355 800,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 53 000,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 118 416,67 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 371 263,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 331 186,24 EUR
Daffer spol. s r.o. 1 1 987,00 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 18 500,00 EUR
STRABAG s.r.o. 6 434 084,05 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 5 1 055 562,64 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 8 256,67 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 6 000,00 EUR
Intersystem EU s.r.o. 2 7 885,17 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2 5 943,33 EUR
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 1 131 000,00 EUR
VINKstav, s.r.o. 1 112 000,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 8 313,33 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 3 7 065,83 EUR
Green-Oasis spol. s r.o. 2 24 133,33 EUR
Alkon SV, s.r.o. 1 121 666,67 EUR
Ivan Kozový 1 1 104,45 EUR
OBLOK s.r.o. 1 132 499,17 EUR
Valašsko SK s. r.o. 1 129 000,00 EUR
L - TRADE, s.r.o. 1 46 665,00 EUR
GFCH spol. s r.o. 2 55 533,20 EUR
ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 1 129 166,67 EUR
ITSK, s.r.o. 1 8 333,33 EUR
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. 1 12 333,33 EUR
Ekologické stavby . s r. o. 1 10 416,00 EUR
INTERBAU s. r. o. 1 24 916,00 EUR
ENERGOVOD s.r.o. 1 11 240,00 EUR
Púchovská záhradnícka s. r. o. 1 17 250,00 EUR
GGFS s.r.o. 1 24 746,00 EUR
Roland Torsten Advertising, s.r.o. 1 45 912,00 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 132 500,00 EUR
Wallet, s. r. o. 1 2 175,00 EUR
B.R.A. Company s.r.o. 1 2 166,67 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 4 366,67 EUR
JKC, s. r. o. 1 2 129,16 EUR
AUTOŠTÝL, a.s. 1 12 150,00 EUR
K4FIN, s.r.o. 1 12 916,67 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 7 750,00 EUR
TechAid s.r.o. 1 3 074,99 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 93 500,00 EUR
APIS SK s.r.o. 1 3 680,00 EUR
mmcité2 s. r. o. 1 12 080,00 EUR
Redinex, spol. s r.o. 2 3 083,33 EUR
Ademma s.r.o. 1 6 500,00 EUR
KULLA SK, s.r.o. 2 33 167,00 EUR
ZBORAN, s.r.o. 1 13 000,00 EUR
Alena Šugereková 1 2 541,67 EUR
HD - ELMONT, s. r. o. 1 16 800,00 EUR
Uniatest Trade, s.r.o. 1 12 299,17 EUR
RUGOS, s.r.o. 1 2 134,49 EUR
AD značenie, s. r. o. 1 5 497,00 EUR
BAX - Slovakia, s.r.o. 1 0,00 EUR
3H MOBIL s.r.o. 1 11 949,17 EUR
ENERCOM s.r.o. 1 42 662,00 EUR
Isola Bella s.r.o. 1 13 330,00 EUR
Pavel Scholtz 1 3 600,00 EUR
Verve s. r. o. 1 1 582,50 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 147 000,00 EUR
Škola.sk, s. r. o. 2 89 875,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli ZŠ Komenského 490 877,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia Materskej školy 140 893,00 137 500,00 97.59% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Okružná križovatka Chmelinec Púchov 129 428,00 93 333,33 72.11% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Požiarna, Púchov 189 059,00 109 166,66 57.74% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia námestia pri ZUŠ Púchov 252 602,00 168 583,33 66.73% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
DOM SMÚTKU PÚCHOV – PRESTAVBA A PRÍSTREŠOK 174 347,00 107 500,00 61.65% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE LICHARDOVA ULICA, PÚCHOV 223 320,00 146 666,66 65.67% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Všeobecné a špeciálne služby v rámci realizácie projektu Rozvoj cestovného ruchu v Púchove a okolí 45 912,00 38 260,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov 2017 Práce Neuvedené 0 Nie
Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V., Púchov 134 652,00 101 666,00 75.5% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Hurbanova Horné Kočkovce - Púchov 216 038,00 115 000,00 53.23% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
PRK Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov 586 130,00 499 999,00 85.3% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA KUKUČÍNOVA, PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE 139 916,00 139 916,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Kancelársky papier 2 917,00 1 888,19 64.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 4 400,00 1 548,60 35.19% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a výsadba drevín 26 630,00 14 375,00 53.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sadenice - letničky 1 620,00 920,37 56.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Deratizácia a dezinsekcia budov a verejných plôch zelene - jar 2016, jeseň 2016 6 660,00 1 333,33 20.02% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup a dodávka drevín 4 140,00 1 812,50 43.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia WC na základnej škole 8 500,00 5 416,66 63.72% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kanalizačná prípojka 12 500,00 8 680,00 69.44% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt 12 000,00 8 000,00 66.66% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka plastových okien a zasklených stien z Al profilov a dverí 107 400,00 93 500,00 87.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zateplenie obvodového plášťa budovy 28 300,00 14 000,00 49.46% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Autobusové prístrešky vrátene doplnkov 15 000,00 10 066,66 67.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž detských hracích prvkov 15 252,00 10 249,30 67.19% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkový kôš, parková lavička s dreveným sedákom a operadlom 4 440,00 3 066,66 69.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia rímsy mosta 16 320,00 10 833,33 66.38% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značky, trieda I 11 695,20 4 580,83 39.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok pre materskú školu 9 825,00 6 458,33 65.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kuchynské vybavenie pre materskú školu 3 081,00 1 911,10 62.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Posteľná bielizeň a kuchynské potreby pre MŠ 3 295,00 2 118,05 64.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitorovací kamerový systém 26 000,00 15 416,66 59.29% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka hardware a software 7 000,00 3 638,89 51.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obnova vodorovného dopravného značenia (VDZ) na miestnych komunikáciách 13 560,00 5 000,00 36.87% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rozšírenie spevnených plôch 24 760,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rozšírenie spevnených plôch 61 525,00 38 277,66 62.21% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácie 57 600,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 0 Nie
Zateplenie obvodového plášťa budovy základnej školy 187 921,00 124 666,66 66.33% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácie 57 600,00 38 887,50 67.51% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rozšírenie spevnených plôch 24 760,00 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Herné prvky detských ihrísk 910,00 609,16 66.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie telocvične ZŠ 2 530,00 1 655,83 65.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie telocvične na základnej škole 2 750,00 1 805,55 65.65% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 25 480,00 24 746,00 97.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a výsadba drevín 27 000,00 13 166,66 48.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie spevnených plôch 1 440,00 973,93 67.63% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Zostava skladacieho nábytku do exteriéru 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Stravné poukážky 153 945,00 150 689,44 97.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 15 800,00 9 957,64 63.02% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 2 725,00 1 818,75 66.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 3 927,00 2 451,39 62.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky 10 000,00 6 944,44 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlo 14 800,00 10 277,77 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a výsadba drevín 11 387,00 6 944,44 60.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka závesných kvetináčov a letničiek 22 722,00 11 108,33 48.88% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Deratizácia a dezinsekcia budov a verejných plôch zelene - jar 2017, jeseň 2017 2 772,00 1 236,10 44.59% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka hardware a software 5 000,00 2 562,49 51.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sadenice - letničky 1 590,20 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka závesných kvetináčov a letničiek 30 900,00 21 389,16 69.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a výsadba drevín 2 561,40 1 778,74 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka záhradných kompostérov 9 976,00 6 927,77 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia spevnených plôch 65 432,00 44 166,66 67.5% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka a výmena okien v telocvični a v družine 133 583,00 79 861,10 59.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž panelového oplotenia 20 000,00 13 333,33 66.66% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nové motorové vozidlo s izotermickou úpravou 18 212,00 10 125,00 55.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a výmena okien v objektoch ZŠ 198 380,00 110 415,97 55.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia spevnených plôch 24 000,00 12 777,77 53.24% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rozšírenie parkovacích miest 13 500,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Dodávka a výmena okien v objektoch ZŠ 198 380,00 101 388,89 51.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie parkovacích miest 13 500,00 9 366,66 69.38% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rozšírenie licencie a predplatenie údržby softvéru KERIO Connect 2 944,00 1 774,30 60.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Monitorovací kamerový systém 28 000,00 10 763,89 38.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka a výmena okien v klube seniorov 6 500,00 3 998,60 61.51% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácie 15 277,00 10 208,32 66.82% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka a montáž konvektomatu 7 160,00 3 041,66 42.48% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 201 276,00 139 775,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby a kancelársky papier 7 679,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby a kancelársky papier 9 900,00 5 061,80 51.12% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárska a výpočtová technika vrátane softvéru 4 490,00 3 600,00 80.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Deratizácia a dezinsekcia budov a verejných plôch zelene - jar 2018, jeseň 2018 1 900,00 1 318,75 69.4% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka závesných kvetináčov 10 800,00 6 250,00 57.87% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oprava povrchu miestnych komunikácií 147 905,00 54 513,89 36.85% EUR 2018 Stavebné práce Nie 1 Áno
Stravné poukážky 181 000,00 180 496,80 99.72% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka záhradných kompostérov 185 299,20 107 638,89 58.08% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Rekonštrukcia detského ihriska 55 814,40 35 551,66 63.69% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka záhradných kompostérov 191 276,16 147 000,00 76.85% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Rekonštrukcia detského ihriska 9 200,00 5 961,80 64.8% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Výstavba exteriérového Fitness parku 3 060,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Oprava povrchu miestnych komunikácií 66 520,00 44 166,66 66.39% EUR 2018 Stavebné práce Nie 1 Áno
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika 11 250,50 EUR 2018 Áno 0 Nie
Interiérové vybavenie učebne ZŠ - nábytok 31 778,40 EUR 2018 Áno 0 Nie
Vybavenie učebne ZŠ - didaktické pomôcky 97 112,56 66 354,16 68.32% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 244 239,60 169 610,83 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka záhradných kompostérov 173 669,76 110 416,66 63.57% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika 14 489,16 8 541,66 58.95% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove 355 962,00 330 248,00 92.77% EUR 2019 Práce Áno 2 Ánohttp://www.puchov.sk


+421424650819/424650836
+421424650826


ivana.mikuscova@puchov.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 195 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×