Obstarávateľ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 4 273 395,00 EUR 9
2015 1 085 245,00 EUR 4
2016 2 027 375,21 EUR 53
2017 617 028,92 EUR 29
2018 6 684 488,98 EUR 15
2019 3 552 903,92 EUR 20
2020 552 065,62 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 5 580,00 EUR 1
2017 28 507,50 EUR 2
2018 3
2018 2 523,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 534 799,00 EUR
AXON PRO, s.r.o. 5 66 055,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 70 125,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 117 259,00 EUR
Pow-en a. s. 3 709 368,00 EUR
JANOLI, s.r.o. 1 99 900,00 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 1 89 700,00 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 1 89 700,00 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 6 99 419,83 EUR
Tecton, a.s. 2 12 053,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 2 803 333,00 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 3 34 630,00 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 1 6 100,00 EUR
GEO Slovakia, s.r.o. 5 826 595,00 EUR
GEOTREND, s.r.o. 2 130 320,00 EUR
ENVIGEO, a.s. 8 2 171 952,00 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 3 400,00 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 2 50 702,00 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 2 274 579,00 EUR
YMS, a.s. 2 3 229 397,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 192 378,00 EUR
T M G , a.s. 2 961 013,00 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 5 459 024,00 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 3 1 039,00 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 6 143 536,67 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 8 49 790,00 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 9 197 011,96 EUR
BENESTRA, s. r. o. 1 45 626,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 457 777,00 EUR
Merck spol. s r.o. 2 2 560,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 206 386,00 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 2 300,00 EUR
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. INSTADAT 1 81 300,00 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 103 224,00 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 83 009,00 EUR
Linde Gas k.s. 10 160 494,51 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 199 800,00 EUR
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 1 5 475,00 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 17 395,01 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 75 833,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 2 408,25 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 296 166,00 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 5 684,00 EUR
Měřící technika Morava, s. r. o. 1 2 812,00 EUR
Slovak Parcel Service, s.r.o. 1 75 677,00 EUR
REVSTAV s.r.o. 1 3 700,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 17 500,00 EUR
AKS group s.r.o. 2 8,00 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 1 138 274,00 EUR
AQUATEST a.s. 1 81 500,00 EUR
SPECTRO APS, spol. s r.o. 1 2 490,00 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 12 314,27 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 7 1 305 375,00 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 2 941,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 3 772,00 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 3 650,00 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 1 471,90 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 1 3 120,00 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 61 496,67 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 2 099,99 EUR
Peter Tkáč - Axet 1 1 650,00 EUR
Synerta Car Service s. r. o. 1 2 297,00 EUR
Protect servis s.r.o. 1 2 980,00 EUR
IN kom, s.r.o. 1 129,20 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 0,00 EUR
Juraj Hudy - GAMA TNS 2 1 728,00 EUR
Michal Servátka Aquel M.S Servis 1 599,00 EUR
Denis Kandela - REVYT 2 848,00 EUR
247.sk, s.r.o. 1 2 099,99 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 1 6 980,00 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 0,00 EUR
BAPS, s. r. o. 1 620,00 EUR
PRESS GROUP, s.r.o. 1 2 405,00 EUR
microform, s.r.o. 1 33 720,00 EUR
MOTORSTORE, s.r.o. 1 171 006,00 EUR
AUTO PM s. r. o. 1 5 100,00 EUR
SIMA plus Krompachy, s.r.o. 1 6 067,10 EUR
equilab s.r.o. 2 0,00 EUR
RENAULT RETAIL GROUP SK s.r.o. 1 81 950,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Dodávka elektrickej energie 118 400,00 90 885,00 76.76% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 99 900,00 99 900,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Sanácia havarijného zosuvu v Pečovskej Novej Vsi 96 834,00 95 000,00 98.1% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prototyp zariadenia ochraňujúceho zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka 122 083,00 122 083,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie a spotrebný materiál 178 995,00 167 615,00 93.64% EUR 2014 Tovary Áno 4 Áno
Softvérová podpora pre Esri softvér 123 800,00 130 615,83 105.5% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Odborný geologický dohľad pri sanácii havarijných zosuvov na vybraných lokalitách okresu Prievidza 13 717,00 13 600,00 99.14% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Matematicko-štatistické spracovanie a spájanie dát environmentálnych a zdravotných indikátorov 71 660,00 81 300,00 113.45% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Prenájom produkčného tlačového zariadenia a s tým súvisiace služby 103 224,00 103 224,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 89 700,00 179 400,00 200.0% EUR 2015 Služby Áno 2 Áno
Preprava zásielok vzoriek vôd a pevných materiálov 75 677,00 75 677,00 100.0% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky. 2 512 349,00 2 093 624,16 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Projekt okamžitých protihavarijných opatrení v k. ú. Kraľovany 193 560,00 161 300,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách okresu Prievidza 961 014,00 800 844,16 83.33% EUR 2014 Služby Nie 2 Áno
Dodávka elektrickej energie 330 531,00 330 531,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice 561 790,00 468 157,50 83.33% EUR 2015 Služby Nie 3 Áno
Maintenance, servisná podpora, technická podpora SW aplikácie WebCM – Digitálny archív ŠGÚDŠ 717 048,00 717 048,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba a udržateľnosť monitorovacej siete 332 274,00 332 274,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 2 Áno
Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby 45 626,00 45 626,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Oprava časti administratívnej budovy 684 916,00 534 799,00 78.08% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov 117 259,00 117 259,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Prístrojové vybavenie 2 875 667,00 2 825 024,00 98.23% EUR 2018 Tovary Áno 4 Áno
Služby – LIDAR 2018 Služby Áno 0 Nie
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) 2018 Tovary Áno 0 Nie
Špeciálne prístrojové vybavenie 2018 Tovary Áno 0 Nie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok 192 378,00 192 378,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Vybudovanie nových monitorovacích vrtov 91 063,00 81 500,00 89.49% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 299 049,00 287 952,00 96.28% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Vývoz fekálií 4,62 3,33 72.15% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vývoz fekálií 5,78 3,33 57.67% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete 6 464,00 4 083,33 63.17% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete 2 796,00 1 375,00 49.17% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete 3 803,00 3 041,66 79.98% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby - tlač geologickej mapy regiónu Biela Orava 2 886,00 2 004,16 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 4 758,00 3 143,33 66.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 635,00 393,25 61.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 12 164,60 3 749,99 30.82% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 22 343,15 9 716,65 43.48% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 556,81 464,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 278,41 232,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 290,74 242,28 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby - tlač monografií a brožúr 13 794,00 6 345,45 46.0% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 3 793,00 1 916,66 50.53% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektroinštalačný materiál a náradie 230,00 107,66 46.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektroinštalačný materiál a náradie 3 649,00 2 600,00 71.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektroinštalačný materiál a náradie 6 137,00 4 736,66 77.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 4 336,00 3 400,00 78.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 5 027,00 2 970,83 59.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Softvérové produkty 26 185,00 21 816,66 83.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní 11 126,00 3 083,33 27.71% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia plynového a odborná prehliadka kotolne 1 841,00 499,16 27.11% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní 1 554,00 450,00 28.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní 840,00 398,00 47.38% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 22 343,15 9 657,49 43.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby 12 164,60 10 100,00 83.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Referenčné materiály 476,17 447,00 93.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Referenčné materiály 6 197,97 6 197,00 99.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Informačno-komunikačné technológie /IKT/ 4 842,00 4 000,00 82.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní 840,00 732,00 87.14% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní 1 554,00 996,00 64.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Motorové vozidlá 206 386,00 142 505,00 69.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Softvérové produkty 3 240,00 2 006,87 61.94% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Softvérové produkty 4 864,80 3 366,66 69.2% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 899,88 419,00 46.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 1 554,59 1 537,00 98.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 2 451,67 1 920,00 78.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorové vozidlá 206 386,00 171 988,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 3 226,27 2 688,55 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom multifunkčného zariadenia A4/A3 a s tým súvisiace služby 3 847,00 3 400,00 88.38% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prenájom farebnej veľkoformátovej atramentovej tlačiarne a s tým súvisiace služby 23 844,00 14 495,84 60.79% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel 5 580,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Prenájom farebnej veľkoformátovej atramentovej tlačiarne a s tým súvisiace služby 23 844,00 14 583,33 61.16% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka náhradných dielov pre motorové vozidlá 7 028,00 4 250,00 60.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Opravy, údržba a súvisiace služby pre motorové vozidlá 5 476,00 4 562,50 83.31% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy, údržba a súvisiace služby pre motorové vozidlá a prívesné vozíky 3 180,00 2 483,33 78.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy, údržba a súvisiace služby pre motorové vozidlá a prívesné vozíky 718,00 516,66 71.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy, údržba a súvisiace služby pre motorové vozidlá a prívesné vozíky 2 597,00 1 914,16 73.7% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Chemikálie 678,65 640,00 94.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 208,85 184,00 88.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pozáručný servis skenovacích zariadení 38 036,67 28 100,00 73.87% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 2 937,33 2 812,00 95.73% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete 7 153,00 5 960,83 83.33% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete 2 432,00 1 749,99 71.95% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete 6 072,00 5 055,91 83.26% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 1 776,20 1 729,00 97.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné a propagačné predmety 5 618,20 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 51 279,83 35 572,91 69.37% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 1 010,16 516,66 51.14% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 17 980,09 12 451,39 69.25% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Referenčné materiály 4 697,39 3 846,36 81.88% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Referenčné materiály 13 852,59 13 800,00 99.62% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 1 306,85 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Všeobecný spotrebný materiál 27 200,65 EUR 2017 Tovary Áno 0 Nie
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 29 882,40 20 675,00 69.18% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Softvérové produkty 18 142,33 15 116,66 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Referenčné materiály 13 852,59 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 51 279,83 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 37 098,62 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 1 306,85 1 290,00 98.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 27 200,65 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 51 279,83 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Technické a špeciálne plyny 73 253,22 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Softvérové produkty 72 827,20 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 2 756,00 2 075,00 75.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 22 764,22 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Softvérové produkty 2 487,38 1 749,99 70.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 13 538,84 13 480,00 99.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Referenčné materiály 798,47 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 1 050,67 1 049,00 99.84% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Softvérové produkty 12 898,00 10 745,83 83.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 6 765,29 6 680,00 98.73% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorové vozidlá 83 916,67 % EUR 2018 Tovary Nie 0 Áno
Prieskumné hydrogeologické vrty, hydrodynamické skúšky a geofyzikálne práce 1 209 116,00 1 194 500,00 98.79% EUR 2018 Služby Áno 2 Áno
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa 244 227,00 228 633,00 93.61% EUR 2018 Služby Áno 3 Áno
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky 858 034,00 793 382,00 92.46% EUR 2018 Tovary Áno 3 Áno
Tlačiarenské služby 7 350,88 5 083,33 69.15% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 2 523,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach 774 195,00 403 825,00 52.16% EUR 2019 Služby Áno 2 Áno
Špeciálne prístrojové vybavenie 747 306,00 83 128,00 11.12% EUR 2019 Tovary Áno 2 Áno
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach 774 195,00 341 188,00 44.07% EUR 2019 Služby Áno 2 Áno
Softvérová podpora pre ESRI softvér 124 910,40 98 200,00 78.61% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Technické a špeciálne plyny 81 521,74 41 666,66 51.11% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 20 268,17 13 958,33 68.86% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 5 282,92 4 400,00 83.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie 95 631,92 65 971,49 68.98% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie 6 217,51 4 317,50 69.44% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 3 559,83 2 375,00 66.71% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 81 994,79 56 933,33 69.43% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Všeobecný spotrebný materiál 13 884,67 9 634,72 69.39% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Poistenie majetku ŠGÚDŠ 154 687,00 120 827,00 78.11% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 457 777,00 457 777,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa 454 986,00 442 841,00 97.33% EUR 2020 Služby Áno 2 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 20 258,70 13 916,66 68.69% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Meracie elektródy/sondy pre stanovenie vybraných ukazovateľov vo vodách 69 578,40 47 847,22 68.76% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Referenčné materiály 7 331,77 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Motorové vozidlá 84 818,24 68 291,66 80.51% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 22 055,16 15 246,52 69.12% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 7 429,70 6 132,50 82.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia 13 678,80 9 375,00 68.53% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
Technické a špeciálne plyny 83 400,82 57 916,31 69.44% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
+421259375445
+421254771940


marta.gandzalova-jancekova@geology.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 452 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×