Obstarávateľ

Mesto Handlová

Handlová

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 44 000,00 EUR 1
2015 3 056 561,00 EUR 3
2016 652 037,00 EUR 9
2017 1 239 959,60 EUR 3
2018 4 928 279,40 EUR 5
2019 12 595,68 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 848 300,00 EUR 1
2017 4
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 1 15 200,00 EUR
STRABAG s.r.o. 2 1 330 135,00 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 2 182 806,00 EUR
MARO, s.r.o. 1 68 308,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 52 800,00 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 25 624,99 EUR
VETEX Int., s. r. o. 1 46 450,00 EUR
AZ green works s.r.o. 1 922 712,00 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 1 33 333,32 EUR
TuCon, a. s. 1 1 826 678,00 EUR
Bluetech s.r.o. 2 352 550,00 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1 189 916,67 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 1 166 500,00 EUR
KATIS s.r.o. 2 124 600,00 EUR
RAL, s.r.o. 1 19 100,00 EUR
B.T.I. spol. s r.o. 1 4 320 000,00 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 23 086,64 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 8 040,00 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 9 917,36 EUR
Ladislav Langer - LABETEX 1 10 950,00 EUR
REDOX - ENEX s.r.o. 2 207 605,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Morovnianska cesta v Handlovej 848 300,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dimitrovova v Handlovej 2016 Práce Nie 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Cintorínska ul. v Handlovej 2016 Práce Áno 0 Nie
Oprava mestskej komunikácie Ul. potočná, Handlová 181 747,00 181 747,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Komunálne vozidlo 44 000,00 44 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné ihrisko 82 700,00 56 923,33 68.83% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Mestská knižnica Handlová - rekonštrukcia a modernizácia - stavebné práce 781 847,00 768 926,66 98.34% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
CMZ Handlová – Revitalizácia a stavebné úpravy Námestia baníkov 2 192 014,00 1 826 678,00 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Oprava mestských komunikácií v Handlovej 1 148 388,00 1 148 388,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Kúpalisko Handlová 2017 Služby Nie 0 Nie
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska 2017 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová 2017 Služby Nie 0 Nie
Kompostáreň Handlová - stavba 2017 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová 3 898 333,00 4 320 000,00 110.81% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Kompostáreň Handlová 672 940,00 662 750,00 98.48% EUR 2018 Tovary Áno 6 Áno
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej 169 839,00 169 839,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Dodanie tonerov do tlačiarní 19 560,00 6 700,00 34.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Style 34 630,00 21 354,15 61.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie a montáž dreveného športového podlahového systému JUNCKERS DuoBAT 120+ 67 200,00 38 708,33 57.6% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka servera a migrácia softvéru Korwin 18 300,00 12 666,66 69.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zefektívnenie triedeného zberu 244 200,00 158 263,89 64.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie vonkajších betónových odpadových košov 13 200,00 8 196,16 62.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie vonkajších betónových odpadových košov 13 200,00 9 125,00 69.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Geografický informačný systém 60 000,00 27 777,76 46.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky 17 000,00 11 805,53 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent 74 571,60 51 785,83 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený zber odpadu. 174 554,40 121 218,33 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej 12 613,00 12 967,00 102.8% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky 12 595,68 7 433,33 59.01% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej 2019 Tovary Áno 0 Nie
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej 2019 Tovary Áno 0 Nie
+421908934680


roman.mikusinec@cvo.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 161 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×