Obstarávateľ

Mesto Kráľovský Chlmec

Kráľovský Chlmec

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.3

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 291 359,00 EUR 2
2016 199 874,00 EUR 2
2017 468 889,00 EUR 3
2018 1 696 793,42 EUR 13
2019 3 762 711,00 EUR 10

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 3
2018 3
2018 16 207,00 EUR 2
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 1 198 642,00 EUR
FERAMA spol. s r.o. 1 37 517,00 EUR
STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov 1 285 444,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 2 722 494,00 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 428 276,00 EUR
MK TRAKTOR s.r.o. 1 102 666,67 EUR
AGRATECH s.r.o. 1 0,00 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 1 158 306,00 EUR
FÚRA s.r.o. 3 1 466 989,67 EUR
STAVIMAT s.r.o. 1 175 053,00 EUR
CSAKOM spol. s r.o. 2 299 375,00 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 1 4 161,00 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 5 332,50 EUR
EKOSTAV a.s. 1 488 309,00 EUR
PENTIMEX, s.r.o. 2 77 750,00 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 1 7 081,67 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 2 165 433,32 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 1 0,00 EUR
WINKLER, s.r.o. 1 10 491,67 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 10 910,00 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 708,32 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 1 33 333,33 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 969,99 EUR
GERUST a.s. Košice 1 1 125 398,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
OOBNOVA REGIONÁLNEHO MÚZEA v Kráľovskom Chlmci 250 000,00 237 870,00 95.14% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri mesta Kráľovský Chlmec 41 359,00 37 517,00 90.71% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kráľovský Chlmec 199 874,00 198 642,00 99.38% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Kráľovský Chlmec 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec 2017 Práce Áno 0 Nie
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Materskej školy Ul. Ľ. Kossutha v Kráľovskom Chlmci - II. etapa 223 988,00 175 053,00 78.15% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci 2017 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec 232 201,00 223 494,00 96.25% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Kráľovský Chlmec 2017 Tovary Áno 0 Nie
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci 2018 Práce Áno 0 Nie
Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec 2018 Práce Áno 0 Nie
Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec 526 831,00 499 000,00 94.71% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci 2018 Práce Áno 0 Nie
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a jedlých olejov a tukov 0,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Osobný automobil SUV 12 700,00 8 743,05 68.84% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou, nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, dvojnápravový náves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery 194 062,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Interiérové vybavenie materskej školy 15 557,00 EUR 2018 Tovary Áno 0 Nie
Technológia kuchyne materskej školy 22 522,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie záhradných kompostérov 110 292,00 75 916,65 68.83% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Interiérové vybavenie materskej školy 11 191,42 5 901,39 52.73% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
PC zariadenie KC 650,00 EUR 2018 Áno 0 Nie
interiérové vybavenie KC 1 164,00 808,32 69.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
interiérové vybavenie 9 470,00 4 443,75 46.92% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup klavíra 5 000,00 3 467,50 69.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 40 000,00 27 777,77 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
OBNOVA AMFITEÁTRA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 488 309,00 488 309,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Obstaranie záhradných kompostérov 116 000,00 61 944,44 53.4% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Výpočtová technika- interiérové vybavenie Komunitného centra 1 250,00 590,26 47.22% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Viacúčelový komunálny stroj 170 702,00 117 000,00 68.54% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zber,odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemového odpadu, nebezpečnému odpadu a jedlých olejov a tukov 880 000,00 609 722,22 69.28% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec 158 306,00 158 306,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci 428 276,00 428 276,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Viacúčelové zametacie vozidlo s nadstavbou 191 480,00 132 479,16 69.18% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce 2019 Práce Nie 0 Nie
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec 735 323,00 735 323,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce 1 125 398,00 1 125 398,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Nákup mobilnej nápravovej váhy pre projekt s názvom: "Výstavba zberného dvora" 74 568,00 50 833,33 68.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre projekt s názvom: "Výstavba zberného dvora" 18 096,00 9 091,66 50.24% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup traktora s príslušenstvom pre projekt s názvom: "Výstavba zberného dvora" 130 644,00 85 555,55 65.48% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup cestnej mostovej váhy pre projekt s názvom: "Výstavba zberného dvora" 20 620,00 13 958,33 67.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.karalovskychlmec.sk


+421566321092


karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
helena.szerdiova@kralovskychlmec.sk
obstaravanie.renru@gmail.com
iveta.sabakova@kralovskychlmec.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 285 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×