Obstarávateľ

Mesto Bojnice

Bojnice

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 288 314,46 EUR 4
2017 677 378,00 EUR 4
2018 77 926,00 EUR 4
2019 80 963,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 1
2018 57 485,60 EUR 2
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 422 471,00 EUR
Energie2, a.s. 1 22 103,71 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 30 818,97 EUR
MET Slovakia, a. s. 1 20 442,14 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 38 882,43 EUR
REDOX, s.r.o. 1 156 191,67 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 1 19 553,33 EUR
ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 1 153 916,67 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 17 812,48 EUR
Mária Vinczeová 1 66 291,67 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia MK v Bojniciach 422 471,00 422 471,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Bojnice 2017 Práce Áno 0 Nie
Nákup vozidla na triedený zber a zvoz odpadu 188 000,00 130 159,72 69.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 38 162,46 15 703,80 41.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 38 162,00 17 035,11 44.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 9 miestneho motorového vozidla 23 990,00 16 294,44 67.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kompostéry na BRKO 210 756,00 128 263,89 60.85% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 12 840,00 8 912,00 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 31 311,00 18 419,75 58.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 2018 Tovary Áno 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie 14 880,00 9 978,66 67.06% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 28 742,60 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
IKT vybavenie 22 523,00 14 131,93 62.74% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 28 743,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 39 289,00 23 490,02 59.78% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zázemie pre učiteľa 1 234,00 711,80 57.68% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Didaktické pomôcky 80 963,00 55 243,05 68.23% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica 2019 Práce Áno 0 Niehttp://www.bojnice.sk


+421221025897

+421908934680


klient@tenders.sk
roman.mikusinec@cvo.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×