Dodávateľ

MIVASOFT, spol. s r.o.

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIVASOFT, spol. s r.o.

IČO: 36289906

Adresa: M.R. Štefánika 67/14, Šaľa

Registračné číslo: 2017/5-PO-C9501

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Máj 2017

Záznam platný do: 4. Máj 2020

Posledná zmena: 23. Október 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 488 224,00 EUR 14 27
2015 709 056,00 EUR 18 25
2016 581 323,81 EUR 33 33
2017 299 571,69 EUR 13 13
2018 413 118,81 EUR 13 13
2019 966 742,17 EUR 15 38
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 401 062,00 EUR 11 24
2015 766 728,00 EUR 20 27
2016 625 839,01 EUR 35 35
2017 284 546,49 EUR 12 12
2018 432 652,14 EUR 14 14
2019 947 208,84 EUR 14 37

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 13 826,00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 141 915,00 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 40 000,00 EUR
Mesto Považská Bystrica 12 254 778,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 159 601,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 64 237,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 480,00 EUR
Slovak Business Agency 1 6 517,00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 65 800,00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 17 207,50 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 54 739,80 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 15 025,20 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 11 475,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 66 748,33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 483,33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 136 809,15 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 8 250,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 28 193,90 EUR
Obec Spišská Teplica 1 3 511,00 EUR
Mesto Sabinov 2 33 391,00 EUR
Mesto Nové Zámky 3 79 412,91 EUR
Mesto Šaľa 3 53 794,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 6 490,83 EUR
Gymnázium 1 24 833,00 EUR
Stredná umelecká škola 1 44 059,00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 0,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 21 059,00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 2 698,92 EUR
Mesto Galanta 2 41 200,00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 3 5 961,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 96 292,00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 18 689,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 66 158,33 EUR
Mesto Trenčín 1 28 583,33 EUR
Obec Varín 2 82 749,17 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 1 16 000,00 EUR
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 1 41 050,00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 20 643,33 EUR
Gymnázium 1 78 800,00 EUR
Obec Bošany 1 87 115,00 EUR
Súkromná stredná odborná škola pedagogická 1 34 760,00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 45 786,00 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 12 118,33 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 416,00 EUR
Národný onkologický ústav 1 8 300,45 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 2 23 974,00 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 2 6 920,00 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 5 440,00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 28 415,83 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 41 923,00 EUR
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 1 42 740,00 EUR
Obchodná akadémia 1 4 633,00 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 1 24 589,00 EUR
Spojená škola 2 23 094,00 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 109 650,00 EUR
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 1 56 446,00 EUR
Spojená škola 2 16 357,00 EUR
Gymnázium 1 81 600,00 EUR
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 2 62 772,00 EUR
Obchodná akadémia 1 42 550,00 EUR
Hotelová akadémia 2 17 264,00 EUR
Spojená škola 1 29 490,00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 94 320,00 EUR
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 1 43 811,00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 11 165 633,67 EUR
Obec Horná Krupá 1 0,00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 39 311,87 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 7 390,00 EUR
Stredná odborná škola 1 3 183,33 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 5 166,67 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 4 141,67 EUR
Základná škola 1 8 136,40 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 10 415,83 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 2 19 341,73 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 650,00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 112 150,00 EUR
lapua, s.r.o. 1 118 000,00 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 2 12 931,67 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 5 153 637,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT vybavenie a učebné pomôcky Gymnázium 34 350,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT vybavenie projektu - Stredná umelecká škola Prešov Stredná umelecká škola 65 737,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - stroje a zariadenia Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 26 412,00 EUR 2014 Tovary Áno 3
„BioFar – moderný študijný odbor“ - tovary Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 31 448,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 34 383,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
IKT zariadenia. Gymnázium Antona Bernoláka 43 314,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a zariadenia Gymnázium 81 769,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Súkromná stredná odborná škola pedagogická 29 544,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT zariadení, učebných pomôcok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 46 072,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky pre projekt: „Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život Žilinský samosprávny kraj 57 302,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie rekreačného zariadenia ENERGOTRADING, s. r. o. 129 114,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky Odborné učilište internátne Mojmírovce 26 482,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 20 339,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre Spojenú školu Tilgnerova Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 35 422,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 51 070,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT, ostatné vybavenie pre vyučovanie a tablety s multimediálnym SW Obchodná akadémia 76 226,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 25 322,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie Spojená škola 44 254,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 119 382,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup IKT Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 47 040,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka interaktívnej techniky Spojená škola 30 273,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie Gymnázium 70 330,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktiky – časť I. Výpočtová technika, časť II. Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 74 134,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie Obchodná akadémia 43 008,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Spojená škola 31 365,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie do cvičných kuchýň Hotelová akadémia 34 659,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenia IKT. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 90 989,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a kancelársky balík Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 46 221,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Videokamery, fotoaparáty, audiotechnika a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 553,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Videokamery, fotoaparáty, audiotechnika a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 204,00 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenia a didaktické prostriedky Technická univerzita v Košiciach 67 868,00 EUR 2014 Tovary Nie 10
Videokamery, fotoaparáty, audiotechnika a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 700,00 EUR 2014 Tovary Áno 2
Licencie a komponenty pre SAN/DP infraštruktúru NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 86 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
2x Pracovná stanica Apple MacPro Rozhlas a televízia Slovenska 11 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP kamerový systém CCTV Obec Horná Krupá 120 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Original Cisco sieťový firewall ASA5515-SSD120-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje do elektrotechnického laboratória Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 9 398,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 58" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 692,97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava stolová Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 6 289,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server s príslušenstvom Mesto Stará Ľubovňa 22 713,79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre prenos signálu MediorNet Compact PRO s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 45 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 8 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technická infraštruktúra Slovak Business Agency 8 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop Technická univerzita v Košiciach 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných počítačov s príslušenstvom a tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 87 415,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktívne prvky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware audio/video Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 610,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamery a telekomunikačné príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 110 037,66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnosticko-operačný mikroskop OMS 2350 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 222,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných technických učební Stredná odborná škola elektrotechnická 43 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazyková učebňa Základná škola 12 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Stredná odborná škola elektrotechnická 10 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PACS server a príslušenstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava starej kabeláže slaboprúdu - internet + telefóny v jestvujúcich miestnostiach a oprava analógovej telefónnej ústredne v budove školy Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 193,82 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Notebook SZRB Asset Management, a.s. 2 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR BW Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný/mobilný mikroskop Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž klimatizácie Národný onkologický ústav 9 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 990,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a počítačové siete Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF512x Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Full HD Smart televízory 32" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 159 674,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 19 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia VIVAX multisplit alebo ekvivalent Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jazyková učebňa Obec Chminianske Jakubovany 16 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém Okresný súd Banská Bystrica 64 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia VIVAX multisplit alebo ekvivalent Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenovacie pero Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 507,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP Telefónne prístroje a sieťové komponenty Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 772,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž projekčnej techniky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktívne prvky 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny mikroskop Levenhuk D870T 8M alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení lapua, s.r.o. 134 900,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
1. Univerzálny hrotový sústruh 2. Nástrojárska CNC frézka 3. CNC stolová frézka – 2ks 4. Stavebnica PNEUTREINER 200 alebo ekvivalent + prenosný kufrík PNEUMATE 200 alebo ekvivalent (na vyučovanie pneumatiky a elektropneumatiky) Nitriansky samosprávny kraj 170 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
kombinovaný sústruh s frézovacou hlavou Stredná odborná škola 4 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 668,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 537,59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 479,57 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 505,81 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT- vybavenie učebne Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 800,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 041,40 EUR 2018 Tovary Áno 1
Licencie pre tlačový SW a licencie CAL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 119 611,98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 2 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny prednáškový pult s príslušenstvom 1 Univerzita Komenského v Bratislave 28 195,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Trenčín 34 351,18 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ I Mesto Galanta 25 670,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ III Mesto Galanta 31 230,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie Mesto Šaľa 53 795,00 EUR 2019 Tovary Áno 3
Školský nábytok Obec Varín 32 744,44 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky prírodovedných predmetov Obec Varín 73 200,54 EUR 2019 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. DOMINIKA SAVIA DUBNICA NAD VÁHOM Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 75 270,00 EUR 2019 Tovary Áno 4
Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 69 147,00 EUR 2019 Tovary Áno 5
Didaktické pomôcky Obec Bošany 87 115,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výučbové panely Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 134 790,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
PB-3_vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 111 600,00 EUR 2019 Tovary Áno 4
PB-2_Modernizácia učební v základnej škole Slovenských Partizánov, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 84 310,00 EUR 2019 Tovary Áno 5
PB-4_VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ STRED POVAŽSKÁ BYSTRICA Mesto Považská Bystrica 80 371,00 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ 17. Novembra a ZŠ Komenského 13 v Sabinove Mesto Sabinov 136 190,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo Stredná odborná škola - Szakközépiskola 191 729,00 EUR 2019 Tovary Nie 5
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici Obec Spišská Teplica 127 482,00 EUR 2019 Tovary Áno 1

miro@mivasoft.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 198 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tibor Czibula
Adresa:
Vlčany 789 Vlčany 92584
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vančo
Adresa:
M.R. Štefánika 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Czibula
Adresa:
Vlčany 789 Vlčany 92584
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Máj 2017
Záznam do:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Czibula
Adresa:
Vlčany 789 Vlčany 92584
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vančo
Adresa:
M.R. Štefánika 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 24.05.2017 do: 23.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×