Dodávateľ

MIVASOFT, spol. s r.o.

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIVASOFT, spol. s r.o.

IČO: 36289906

Adresa: M.R. Štefánika 67/14, Šaľa

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9501

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2020

Záznam platný do: 29. Apríl 2023

Posledná zmena: 30. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 488 224,00 EUR 14 27
2015 709 056,00 EUR 18 25
2016 581 323,81 EUR 33 33
2017 299 571,69 EUR 13 13
2018 413 118,81 EUR 13 13
2019 1 699 278,99 EUR 49 82
2020 2 675 449,05 EUR 44 69
2021 4 109 298,00 EUR 35 72
2022 661 044,00 EUR 9 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 401 062,00 EUR 11 24
2015 766 728,00 EUR 20 27
2016 625 839,01 EUR 35 35
2017 284 546,49 EUR 12 12
2018 432 652,14 EUR 14 14
2019 1 658 977,33 EUR 47 80
2020 2 593 912,38 EUR 43 68
2021 4 211 603,00 EUR 37 74
2022 661 044,00 EUR 9 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 37 576,00 37576.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 9 1 717 370,00 1717370.00 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 40 000,00 40000.00 EUR
Mesto Malacky 1 1 125,00 1125.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 4 839,00 4839.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 17 366 781,00 366781.00 EUR
Mesto Prešov 7 81 729,00 81729.00 EUR
Mesto Poprad 1 1 916,67 1916.67 EUR
Mesto Bardejov 1 19 219,00 19219.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 159 601,00 159601.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 249 183,00 249183.00 EUR
Mesto Levoča 2 36 598,00 36598.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 229 675,00 229675.00 EUR
Mesto Banská Štiavnica 3 52 791,00 52791.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 220,00 1220.00 EUR
Obec Vikartovce 1 35 629,00 35629.00 EUR
Slovak Business Agency 1 6 517,00 6517.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 49 652,00 49652.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 65 800,00 65800.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 4 57 298,50 57298.50 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 54 739,80 54739.80 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 15 025,20 15025.20 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 11 475,00 11475.00 EUR
Obec Kuzmice 1 14 596,00 14596.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 6 480 176,50 480176.50 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 66 748,33 66748.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 483,33 483.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 150 259,15 150259.15 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 8 250,00 8250.00 EUR
Mesto Svidník 2 38 629,00 38629.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 28 193,90 28193.90 EUR
Obec Spišská Teplica 1 3 511,00 3511.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 59 135,00 59135.00 EUR
Mesto Sabinov 2 33 391,00 33391.00 EUR
Mesto Nové Zámky 3 79 412,91 79412.91 EUR
Mesto Šaľa 3 53 794,00 53794.00 EUR
Obec Nová Ľubovňa 1 1 833,33 1833.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 6 490,83 6490.83 EUR
Gymnázium 1 24 833,00 24833.00 EUR
Stredná umelecká škola 1 44 059,00 44059.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 56 846,00 56846.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 21 059,00 21059.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 2 698,92 2698.92 EUR
Obec Novosad 3 120 014,00 120014.00 EUR
Mesto Galanta 5 104 798,67 104798.67 EUR
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 3 5 961,00 5961.00 EUR
Mesto Kežmarok 3 72 997,00 72997.00 EUR
Mesto Detva 3 220 007,00 220007.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 21 255,00 21255.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 96 292,00 96292.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 18 689,00 18689.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 66 158,33 66158.33 EUR
Mesto Trenčín 1 28 583,33 28583.33 EUR
Mesto Zvolen 3 315 747,00 315747.00 EUR
Mesto Handlová 1 31 498,33 31498.33 EUR
Obec Štrba 1 35 213,00 35213.00 EUR
Obec Varín 2 82 749,17 82749.17 EUR
Mesto Svit 1 9 152,00 9152.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 6 211 577,00 211577.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 206 160,00 206160.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 1 16 000,00 16000.00 EUR
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 1 41 050,00 41050.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 20 643,33 20643.33 EUR
Gymnázium 1 78 800,00 78800.00 EUR
Obec Bošany 1 87 115,00 87115.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola pedagogická 1 34 760,00 34760.00 EUR
Obec Spišské Bystré 1 31 066,00 31066.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 47 306,00 47306.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 4 115 857,00 115857.00 EUR
Mesto Stropkov 1 99 909,00 99909.00 EUR
Obec Bošáca 1 37 654,00 37654.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 1 15 600,00 15600.00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 2 99 883,00 99883.00 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 12 118,33 12118.33 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 450,00 450.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 416,00 2416.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 8 300,45 8300.45 EUR
Obec Palín 3 64 750,00 64750.00 EUR
Obec Zámutov 2 61 699,00 61699.00 EUR
Obec Bystré 1 15 925,00 15925.00 EUR
Obec Višňové 1 78 023,00 78023.00 EUR
Mesto Spišská Belá 2 48 896,00 48896.00 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 2 23 974,00 23974.00 EUR
Obec Ľubotín 1 71 239,00 71239.00 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 2 6 920,00 6920.00 EUR
Obec Borský Svätý Jur 3 93 958,00 93958.00 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 5 440,00 5440.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 28 415,83 28415.83 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 46 173,00 46173.00 EUR
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 1 42 740,00 42740.00 EUR
Obchodná akadémia 1 4 633,00 4633.00 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 1 24 589,00 24589.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 392 765,00 392765.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 3 74 614,00 74614.00 EUR
Obec Slovenská Ľupča 2 82 886,00 82886.00 EUR
Spojená škola 2 23 094,00 23094.00 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 127 048,33 127048.33 EUR
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 1 56 446,00 56446.00 EUR
Spojená škola 2 16 357,00 16357.00 EUR
Gymnázium 1 81 600,00 81600.00 EUR
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 2 62 772,00 62772.00 EUR
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 1 129 390,00 129390.00 EUR
Obchodná akadémia 1 42 550,00 42550.00 EUR
Obec Šarišské Dravce 1 17 730,00 17730.00 EUR
Obec Slovenská Kajňa 1 5 619,00 5619.00 EUR
Hotelová akadémia 2 17 264,00 17264.00 EUR
Spojená škola 1 29 490,00 29490.00 EUR
Obec Petrovany 1 32 800,00 32800.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 94 320,00 94320.00 EUR
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 1 43 811,00 43811.00 EUR
Športové gymnázium 1 5 200,00 5200.00 EUR
Obec Švábovce 1 13 553,00 13553.00 EUR
Obec Plavnica 1 17 993,00 17993.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 207 208,67 207208.67 EUR
Mesto Gelnica 2 82 923,00 82923.00 EUR
Stredná odborná škola 1 111 101,00 111101.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 28 303,33 28303.33 EUR
Obec Horná Krupá 1 0,00 0.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 587,50 587.50 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 39 311,87 39311.87 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 7 390,00 7390.00 EUR
Stredná odborná škola 1 3 183,33 3183.33 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 5 166,67 5166.67 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 4 141,67 4141.67 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 1 875,00 1875.00 EUR
Základná škola 1 8 136,40 8136.40 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 7 250,00 7250.00 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 3 199,17 3199.17 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 10 415,83 10415.83 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 2 19 341,73 19341.73 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 650,00 650.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 197 233,33 197233.33 EUR
lapua, s.r.o. 1 118 000,00 118000.00 EUR
Obchodná akadémia 1 154 166,00 154166.00 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 3 17 015,00 17015.00 EUR
Obec Nižný Hrabovec 1 18 352,00 18352.00 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 1 102 729,00 102729.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 1 131 524,00 131524.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. 3 49 181,00 49181.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 5 153 637,00 153637.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 32 246,00 32246.00 EUR
Spojená škola 3 99 930,00 99930.00 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 1 483,33 1483.33 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 69 569,05 69569.05 EUR
Stredná odborná škola Veľký Krtíš 6 295 682,00 295682.00 EUR
Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno 5 70 310,00 70310.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola technická 1 37 997,00 37997.00 EUR
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 1 72 845,00 72845.00 EUR
Obec Šarišské Bohdanovce 1 16 250,00 16250.00 EUR
Súkromná základná škola Giraltovce 1 18 939,00 18939.00 EUR
Obec Kysak 1 18 113,00 18113.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 3 102 373,00 102373.00 EUR
Obec Kračúnovce 1 9 132,00 9132.00 EUR
Stredná odborná škola technická 9 119 608,00 119608.00 EUR
Obec Kurima 1 10 916,00 10916.00 EUR
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová 2 79 530,00 79530.00 EUR
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy 2 248 801,00 248801.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT vybavenie a učebné pomôcky Gymnázium 34 350,00 34350.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT vybavenie projektu - Stredná umelecká škola Prešov Stredná umelecká škola 65 737,00 65737.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - stroje a zariadenia Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 26 412,00 26412.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
„BioFar – moderný študijný odbor“ - tovary Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 31 448,00 31448.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 34 383,00 34383.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
IKT zariadenia. Gymnázium Antona Bernoláka 43 314,00 43314.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a zariadenia Gymnázium 81 769,00 81769.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Súkromná stredná odborná škola pedagogická 29 544,00 29544.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT zariadení, učebných pomôcok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 46 072,00 46072.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky pre projekt: „Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život Žilinský samosprávny kraj 57 302,00 57302.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie rekreačného zariadenia ENERGOTRADING, s. r. o. 129 114,00 129114.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky Odborné učilište internátne Mojmírovce 26 482,00 26482.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 20 339,00 20339.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre Spojenú školu Tilgnerova Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 35 422,00 35422.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 51 070,00 51070.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT, ostatné vybavenie pre vyučovanie a tablety s multimediálnym SW Obchodná akadémia 76 226,00 76226.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 25 322,00 25322.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie Spojená škola 44 254,00 44254.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 119 382,00 119382.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup IKT Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 47 040,00 47040.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka interaktívnej techniky Spojená škola 30 273,00 30273.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie Gymnázium 70 330,00 70330.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktiky – časť I. Výpočtová technika, časť II. Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 74 134,00 74134.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie Obchodná akadémia 43 008,00 43008.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Spojená škola 31 365,00 31365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie do cvičných kuchýň Hotelová akadémia 34 659,00 34659.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenia IKT. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 90 989,00 90989.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a kancelársky balík Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 46 221,00 46221.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Videokamery, fotoaparáty, audiotechnika a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 553,00 553.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Videokamery, fotoaparáty, audiotechnika a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 204,00 1204.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenia a didaktické prostriedky Technická univerzita v Košiciach 67 868,00 67868.0 EUR 2014 Tovary Nie 10
Videokamery, fotoaparáty, audiotechnika a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 700,00 6700.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Licencie a komponenty pre SAN/DP infraštruktúru NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 86 200,00 86200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2x Pracovná stanica Apple MacPro Rozhlas a televízia Slovenska 11 750,00 11750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP kamerový systém CCTV Obec Horná Krupá 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Original Cisco sieťový firewall ASA5515-SSD120-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje do elektrotechnického laboratória Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 9 398,00 9398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 58" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 692,97 7692.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava stolová Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 6 289,00 6289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server s príslušenstvom Mesto Stará Ľubovňa 22 713,79 22713.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre prenos signálu MediorNet Compact PRO s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technická infraštruktúra Slovak Business Agency 8 300,00 8300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop Technická univerzita v Košiciach 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných počítačov s príslušenstvom a tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 87 415,90 87415.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktívne prvky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 660,00 3660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware audio/video Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 610,00 2610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamery a telekomunikačné príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 110 037,66 110037.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnosticko-operačný mikroskop OMS 2350 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 222,00 12222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných technických učební Stredná odborná škola elektrotechnická 43 000,00 43000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazyková učebňa Základná škola 12 100,00 12100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Stredná odborná škola elektrotechnická 10 700,00 10700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PACS server a príslušenstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava starej kabeláže slaboprúdu - internet + telefóny v jestvujúcich miestnostiach a oprava analógovej telefónnej ústredne v budove školy Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 193,82 14193.82 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Notebook SZRB Asset Management, a.s. 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR BW Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný/mobilný mikroskop Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž klimatizácie Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 990,40 23990.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a počítačové siete Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195 830,00 195830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF512x Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Full HD Smart televízory 32" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 650,00 25650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 159 674,40 159674.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 19 900,00 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia VIVAX multisplit alebo ekvivalent Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jazyková učebňa Obec Chminianske Jakubovany 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém Okresný súd Banská Bystrica 64 000,00 64000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia VIVAX multisplit alebo ekvivalent Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenovacie pero Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 507,00 507.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP Telefónne prístroje a sieťové komponenty Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 772,10 24772.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž projekčnej techniky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 800,00 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktívne prvky 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 640,00 20640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny mikroskop Levenhuk D870T 8M alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení lapua, s.r.o. 134 900,00 134900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
1. Univerzálny hrotový sústruh 2. Nástrojárska CNC frézka 3. CNC stolová frézka – 2ks 4. Stavebnica PNEUTREINER 200 alebo ekvivalent + prenosný kufrík PNEUMATE 200 alebo ekvivalent (na vyučovanie pneumatiky a elektropneumatiky) Nitriansky samosprávny kraj 170 300,00 170300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kombinovaný sústruh s frézovacou hlavou Stredná odborná škola 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 668,00 1668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 537,59 15537.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 479,57 46479.57 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 505,81 46505.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT- vybavenie učebne Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 800,00 13800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 041,40 12041.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Licencie pre tlačový SW a licencie CAL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 119 611,98 119611.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13 300,00 13300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 2 980,00 2980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny prednáškový pult s príslušenstvom 1 Univerzita Komenského v Bratislave 28 195,00 28195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Trenčín 34 351,18 34351.18 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ I Mesto Galanta 25 670,00 25670.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ III Mesto Galanta 31 230,00 31230.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie Mesto Šaľa 53 795,00 53795.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Školský nábytok Obec Varín 32 744,44 32744.44 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky prírodovedných predmetov Obec Varín 73 200,54 73200.54 EUR 2019 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. DOMINIKA SAVIA DUBNICA NAD VÁHOM Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 75 270,00 75270.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 69 147,00 69147.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Didaktické pomôcky Obec Bošany 87 115,00 87115.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výučbové panely Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 134 790,00 134790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PB-3_vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 111 600,00 111600.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
PB-2_Modernizácia učební v základnej škole Slovenských Partizánov, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 84 310,00 84310.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
PB-4_VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ STRED POVAŽSKÁ BYSTRICA Mesto Považská Bystrica 80 371,00 80371.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ 17. Novembra a ZŠ Komenského 13 v Sabinove Mesto Sabinov 136 190,00 136190.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo Stredná odborná škola - Szakközépiskola 191 729,00 191729.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici Obec Spišská Teplica 127 482,00 127482.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka Mesto Banská Štiavnica 112 284,00 112284.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci Obec Nižný Hrabovec 79 652,00 79652.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT Mesto Svit 45 298,00 45298.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov Mesto Bardejov 68 479,00 68479.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební Obec Slovenská Ľupča 110 986,00 110986.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce Obec Švábovce 97 175,00 97175.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves Mesto Spišská Stará Ves 154 066,00 154066.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Obrábacie stroje Technická akadémia, Spišská Nová Ves 259 448,00 259448.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj 122 172,00 122172.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia) Stredná odborná škola 122 513,00 122513.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ Spojená škola 531 657,00 531657.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833,33 833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – hardvér Mesto Handlová 41 000,00 41000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 50 184,04 50184.04 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky na ZŠ II/2 Mesto Galanta 38 256,00 38256.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ II/2 Mesto Galanta 4 334,00 4334.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie na ZŠ III/2 Mesto Galanta 36 359,00 36359.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Projektor BenQ MX611 resp. ekvivalent na realizáciu prezentácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 703,10 30703.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
MAS - 200, vrátane softwaru a notebookov Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 102 726,00 102726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne - IKT Obec Nová Ľubovňa 2 698,36 2698.36 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obrábacie stroje a zariadenia Stredná odborná škola - Szakközépiskola 33 971,00 33971.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň v zmontovanom stave Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 845,62 845.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž projektorov a plátna Trenčiansky samosprávny kraj 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň stavebnica Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 2 540,00 2540.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
3 D tlačiareň Trenčiansky samosprávny kraj 2 110,84 2110.84 EUR 2019 Tovary Áno 1
dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok s taškou, príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 3 848,00 3848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 474,00 474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 083,33 1083.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MW632ST alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 690,00 1690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov s UK vzdialenosťou Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 6 400,00 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 6 250,00 6250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia pre odbornú učebňu základnej školy v meste Mesto Poprad 2 478,36 2478.36 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie a montáž projektorov Trenčiansky samosprávny kraj 4 142,63 4142.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a didaktická technika Stredná odborná škola Veľký Krtíš 420 861,00 420861.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia dielní Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno 212 418,00 212418.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
BSJ-3_ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU BORSKÝ SVÄTÝ JUR Obec Borský Svätý Jur 136 185,00 136185.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zariadenie odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj 398 380,00 398380.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany Obec Petrovany 130 632,00 130632.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba Obec Štrba 75 262,00 75262.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči Mesto Levoča 154 215,00 154215.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Obstaranie IKT vybavenia - OA Humenné. Obchodná akadémia 169 460,00 169460.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Višňové 446 - Didaktické pomôcky Obec Višňové 78 023,00 78023.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT učebne a jazykovej učebne - IKT Obec Šarišské Bohdanovce 23 324,10 23324.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 Obec Bystré 86 672,00 86672.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce Súkromná základná škola Giraltovce 112 262,00 112262.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531 Obec Zámutov 92 982,00 92982.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica Obec Plavnica 109 618,00 109618.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
"Vybavenie dielní a odborných učební TV" SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo Nitriansky samosprávny kraj 118 389,00 118389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PA-1_ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU ŠTEFANA ĎUROVČÍKA PALÍN Obec Palín 64 750,00 64750.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Dataprojektor Športové gymnázium 6 102,97 6102.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Didaktické vybavenie PLC laboratória Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 140,00 16140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno –technické vybavenie učební ZŠ v Detve Mesto Detva 230 726,00 230726.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Dataprojektor BENQ Projektor MH733 White Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 262 335,00 262335.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek a ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Mesto Stará Ľubovňa 399 390,00 399390.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Vybavene odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Obec Šarišské Dravce 108 387,00 108387.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
CNC sústruh Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 34 962,00 34962.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia stavebníc na vyučovanie pneumatiky a hydrauliky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 48 540,00 48540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie dielní Stredná odborná škola obchodu a služieb 148 420,00 148420.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
RO-1_Vybavenie špecializovaných učební IKT technikou a softvérom Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 129 390,00 129390.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Interaktívna tabuľa, projektor Stredná odborná škola polytechnická 2 973,30 2973.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor interaktívny s ultrakrátkou vzdialenosťou od tabule. Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Data projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 465,00 465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívny set Mesto Malacky 1 422,00 1422.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stavebnice výukového systému rc2000 Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 19 585,20 19585.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stavebnicová celokovová CNC 4-osová vertikálna frézka Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 387,54 1387.54 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku Mesto Kežmarok 416 669,00 416669.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Obstaranie technického vybavenia Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 179 530,00 179530.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín Obec Ľubotín 107 059,00 107059.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební Základnej školy s MŠ Spišské Bystré Obec Spišské Bystré 126 082,00 126082.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernou praktickou prípravou k zamestnannosti Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 438 910,00 438910.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Modernizácia materiálno technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik - SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Nitriansky samosprávny kraj 921 758,00 921758.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce Obec Kračúnovce 104 993,00 104993.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NEMOCNIČNÁ POVAŽSKÁ BYSTRICA Mesto Považská Bystrica 112 003,00 112003.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Rajecké Teplice 115 858,00 115858.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice Obec Kuzmice 91 178,00 91178.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza – Obrábacie stroje a softvér Trenčiansky samosprávny kraj 479 743,00 479743.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre odborné učebne Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 71 083,00 71083.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 585 982,00 585982.0 EUR 2021 Tovary Áno 6
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak Obec Kysak 157 502,00 157502.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - obrábacie stroje a odborné učebne Trenčiansky samosprávny kraj 644 759,00 644759.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné Stredná zdravotnícka škola Humenné 135 236,00 135236.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská Kajňa 54 Obec Slovenská Kajňa 84 413,00 84413.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre potreby SOŠ Technická Košice Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 102 374,00 102374.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce – CNC obrábacie stroje, klasické obrábacie stroje a príslušenstvo Súkromná stredná odborná škola technická 37 997,00 37997.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
ZŠ v Prešove- zriadenie špecializovaných učební Mesto Prešov 211 774,00 211774.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou školou Vikartovce Obec Vikartovce 84 013,00 84013.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie učební a školskej knižnice v Základnej škole Gelnica Mesto Gelnica 120 534,00 120534.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra Nitriansky samosprávny kraj 220 901,00 220901.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci - časť IKT vybavenie Mesto Hlohovec 21 255,00 21255.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika Stredná odborná škola technická 126 979,00 126979.0 EUR 2021 Tovary Áno 6
„Nákup materiálno-technického vybavenia do odborných učební, laboratórií a školských dielní Strednej priemyselnej školy – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno“ Nitriansky samosprávny kraj 796 432,00 796432.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Obrábacie stroje pre SOŠ Ivanská cesta 21 a SOŠ Hlinícka 1, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 130 213,00 130213.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
VK-2_Dodávka IKT vybavenia pre centrum vzdelávania pri SOŠ Veľký Krtíš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 116 627,00 116627.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová Obec Kurima 103 829,00 103829.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 249 183,00 249183.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik. Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. 1 002 646,00 1002646.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Obstaranie technológie pre Odbor 34 a Odbor 26 Stredná odborná škola technická 79 225,00 79225.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT Mesto Banská Bystrica 213 861,00 213861.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Strojový park pre dielňu strojového obrábania kovov Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová 281 510,00 281510.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Modernizácia praktického vyučovania - stroje a zostavy pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj 75 500,00 75500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Aktivita 2 - Obstaranie moderného MTV SOŠt v Čadci Žilinský samosprávny kraj 351 716,00 351716.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej Mesto Spišská Belá 235 533,00 235533.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci Mesto Kráľovský Chlmec 143 764,00 143764.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku Mesto Svidník 280 020,00 280020.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu: ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy 219 333,00 219333.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 213 961,00 213961.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou, Letná 90, Novosad Obec Novosad 148 580,00 148580.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov – didaktické pomôcky Mesto Stropkov 99 909,00 99909.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
UČEBNÉ POMÔCKY A ZARIADENIA Žilinský samosprávny kraj 1 075,00 1075.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA Žilinský samosprávny kraj 242 688,00 242688.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI Žilinský samosprávny kraj 80 125,00 80125.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a Obec Bošáca 76 615,00 76615.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 153 399,00 153399.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
IKT vybavenie učební Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 170 883,00 170883.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Materiálno–technické vybavenie učební ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva Mesto Detva 136 673,00 136673.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Modernizácia učební v ZŠ Zvolen Mesto Zvolen 342 815,00 342815.0 EUR 2022 Tovary Áno 3

miro@mivasoft.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 282 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tibor Czibula
Adresa:
Vlčany 789 Vlčany 92584
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vančo
Adresa:
M.R. Štefánika 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Czibula
Adresa:
Vlčany 789 Vlčany 92584
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
24. Máj 2017
Záznam do:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Czibula
Adresa:
Vlčany 789 Vlčany 92584
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vančo
Adresa:
M.R. Štefánika 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 23.10.2017 do: 13.05.2020

StiahniZáznam platný od: 24.05.2017 do: 23.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×