Obstarávateľ

Banskobystrický samosprávny kraj

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 5 627 677,00 EUR 4
2015 8 824 769,00 EUR 19
2016 14 674 302,13 EUR 51
2017 18 048 366,12 EUR 32
2018 12 149 035,00 EUR 13
2019 42 660 407,00 EUR 26
2020 30 993 157,00 EUR 12

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 13 800,00 EUR 1
2017 2
2017 8 832 014,67 EUR 16
2018 2
2019 4
2020 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 50 608,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 137 000,00 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 1 336 913,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 12 9 169 506,62 EUR
Skanska SK a.s. 2 1 858 683,00 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 56 665,83 EUR
Union poisťovňa, a.s. 2 691 338,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 4 577 700,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 3 1 367 133,00 EUR
DATALAN, a.s. 1 19 235,00 EUR
Doprastav, a.s. 2 188 500,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 6 748 270,63 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 3 807,50 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 1 66 233,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 9 995 807,00 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 5 1 063 945,00 EUR
STRABAG s.r.o. 6 3 970 240,78 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 30 389,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 212 150,00 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 30 923,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 16 330 591,32 EUR
Gratex International, a.s. 1 20 624,00 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 228 000,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 3 835 282,00 EUR
SAROUTE, s.r.o. 2 566 666,00 EUR
ELGAS, s.r.o. 1 142 400,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 9 3 477 120,98 EUR
Stavomontáže Inštalácie s.r.o. 1 47 977,00 EUR
Peter Pančík-ZVAROS 1 99 983,00 EUR
CYEB s.r.o. 1 94 615,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 896,00 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 44 177,00 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 1 106 547,00 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 4 34 988,33 EUR
OAT spol. s r.o. 1 114 733,00 EUR
EUROMAR spol. s r.o. 6 2 296 078,00 EUR
RENOVIA, s.r.o. 3 180 240,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 3 457 496,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 15 916,67 EUR
V + V STAVINVEST, s.r.o. 1 350 000,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 540 000,00 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1 1 310 310,00 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 3 343 441,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 2 6 726 493,00 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 4 703 416,00 EUR
L - TRADE, s.r.o. 1 161 668,00 EUR
TooNet, s. r. o. 1 13 500,00 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 1 83 696,00 EUR
Ad Rem Real, s.r.o. 1 74 999,00 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 2 3 743 686,17 EUR
HOUR, spol. s r.o. 2 613 407,00 EUR
Ľubomír Haško - PALIVÁ 1 35 037,00 EUR
ZUAMA, s.r.o. 1 93 000,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 5 145 436,00 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 1 161 260,00 EUR
GGFS s.r.o. 1 133 024,00 EUR
A.En. Gas a. s. 2 7 335 166,00 EUR
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 1 75 502,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 6 5 475 401,83 EUR
SMMP, s.r.o. 1 141 240,00 EUR
Peter Nemec 1 141 240,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 2 691 338,00 EUR
Pasz s. r. o. 1 67 032,00 EUR
VIAKORP, s.r.o. 9 15 662 317,88 EUR
NDCON s.r.o. 1 217 500,00 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 104 500,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 6 171,22 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 1 9 833,33 EUR
VÚIS Mosty s.r.o. 1 11 500,00 EUR
RENOMONT Profi s. r. o. 9 4 606 350,00 EUR
PIES SK ,s.r.o. 4 1 869 920,00 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 2 7 117 892,00 EUR
IT Life s.r.o. 7 338 792,00 EUR
SUPERSNOW S.A. 1 158 285,00 EUR
MARETTA projekt s.r.o. 1 69 900,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zariadenie a prístrojové vybavenie laboratória chémie a fyziky Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci 50 000,00 42 173,33 84.34% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Oprava kotolne pre Obchodnú akadémiu BB 98 532,00 83 319,16 84.56% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Most na ceste II/527 ev.č.527-013 Záhorce 114 733,00 114 733,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Cesta II/578, km 23,412 - 23,525, Kremnica - oprava 45 471,00 30 389,00 66.83% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Technickej akadémii vo Zvolene 35 840,00 25 769,16 71.9% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Most na ceste III/52630, ev.č.52630-2 Dolný Jalšovík 112 029,00 78 500,00 70.07% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Most na ceste III/5262, ev.č.5262-7 Litava 124 230,00 98 291,66 79.12% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica - rekonštrukcia budovy internátu 75 000,00 74 999,00 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Dodanie tovaru - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS LIBERTAS, Lučenec 44 300,00 44 177,00 99.72% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia ciest III/527017 Sucháň-Čebovce, III/050822 Opava, na posilnenie vybavenosti územia 4 541 750,00 3 008 332,00 66.23% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Dodanie aktualizácie systému personalistiky a miezd HUMANET a služieb komplexnej podpory pre OZvZP BBSK. 205 000,00 199 000,00 97.07% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodanie hnedého uhlia - kocka pre DSS Čeláre-Kirť 36 400,00 29 197,50 80.21% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec 84 900,00 55 194,16 65.01% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK 136 800,00 115 750,83 84.61% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Gymnázium A.Kmeťa, B.Štiavnica-rekonštrukcia objektu 340 000,00 280 760,83 82.57% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia kotolne v Obchodná akadémia Banská Bystrica 63 233,00 39 980,83 63.22% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia-výmena okien v zariadení DD a DSS Veľký Krtíš 100 000,00 77 500,00 77.5% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca 979 097,00 953 541,00 97.38% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica 699 853,00 696 827,00 99.56% EUR 2016 Práce Nie 3 Áno
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb 63 988,00 63 987,00 99.99% EUR 2015 Služby Nie 3 Áno
Dodávka zemného plynu 3 064 166,00 3 064 166,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb 64 035,00 64 034,00 99.99% EUR 2016 Služby Nie 3 Áno
Nákup zemného plynu pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku 4 271 000,00 3 559 166,66 83.33% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku 1 310 310,00 1 091 925,00 83.33% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobllného operátora 896,00 746,66 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb 64 212,00 64 211,00 99.99% EUR 2015 Služby Nie 3 Áno
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb 64 129,00 64 128,00 99.99% EUR 2015 Služby Nie 3 Áno
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb 1 810 329,00 1 810 328,00 99.99% EUR 2015 Služby Nie 3 Áno
Údržba licencií, služba údržby, technickej a aplikačnej podpory a služby súvisiace s rozvojom ekonomického informačného systému SPIN a iSPIN. 2017 Služby Nie 0 Nie
Riešenie havarijneho stavu strechy Domova Márie na ul. Striebnorná č. 15 - národná kultúrna pamiatka 141 240,00 141 240,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 2017 Služby Nie 0 Nie
Rekonštrukcia bloku D Objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica 573 255,00 573 255,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 3 Áno
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti 145 454,00 145 454,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti. 83 696,00 83 696,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Lučenec, Zvolen a Revúca. 1 761 536,00 1 761 534,00 99.99% EUR 2018 Práce Nie 3 Áno
Dodávka zemného plynu (DNS) 94 615,00 94 615,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Cesta II/526 Látky – Kokava nad Rimavicou, sanácia zosuvu 2018 Práce Nie 0 Nie
Stravné lístky 164 160,00 133 024,00 81.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 8 172,00 5 142,68 62.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla 13 290,00 8 470,83 63.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 164 160,00 135 418,32 82.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Aktualizácia softvérových licencií a zabezpečenie servisných služieb pre Fabasoft eGov.Suite 96 750,00 67 187,50 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla 13 290,00 8 470,83 63.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
NÁKUP NOVÉHO OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 9 600,00 6 666,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín 78 268,00 55 833,33 71.33% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Ľubietová-Povrazník 207 555,00 134 723,33 64.9% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč 62 465,00 41 116,66 65.82% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC 48 030,00 31 483,33 65.54% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-križovatka 120 398,00 77 416,66 64.3% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Krupina-Bzovík závoz 212 160,00 132 416,66 62.41% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Čierny Most-Hradná-Iviny 154 928,00 96 973,29 62.59% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč 295 478,00 186 083,33 62.97% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Poltár - České Brezovo 118 488,00 77 600,00 65.49% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Jelšavská Teplica - Hucín 247 813,00 153 472,22 61.93% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Tisovec-Muráň (Muránska Lehota) 160 000,00 101 250,00 63.28% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Polom-spojka 288 068,00 162 500,00 56.41% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodanie kancelárskych potrieb 8 172,00 3 172,91 38.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Rimavská Sobota (ul. Školská - ul. Malohontská) 80 001,00 49 069,35 61.33% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Čelovce 108 756,00 68 083,33 62.6% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Breziny 173 840,00 110 833,33 63.75% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Žiar nad Hronom-železničná stanica 136 980,00 70 158,31 51.21% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre 169 160,00 107 083,33 63.3% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Kostolná-rámový priepust 25 655,00 16 250,00 63.34% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč 295 476,00 166 666,66 56.4% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
NÁKUP nového osobného motorového vozidla 12 500,40 8 194,44 65.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Kostolná-rámový priepust, bezpečnostné zariadenia 11 134,00 7 083,33 63.61% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Ľubietová-Povrazník 249 067,00 136 631,94 54.85% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC 57 636,00 35 416,66 61.44% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč 74 958,00 47 221,52 62.99% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
NÁKUP NOVÉHO osobného motorového vozidla 7 999,20 5 548,60 69.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Vinica-Kamenné Kosihy, Dolné Strháre-Suché Brezovo 821 864,20 456 535,66 55.54% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Kozí Vrbovok-Trpín, Domaníky-trať ŽSR, Domaníky-Medovarce 456 526,10 242 916,66 53.2% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Nevoľné-Kremnica, Lutilla-Slaská 324 535,30 168 744,32 51.99% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Ľubietová-Strelníky, Podkonice-intravilán, Špania Dolina, Hrochoť, Medzibrod 487 016,60 249 999,16 51.33% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Tomášovce-Halič, Mýtna-Šuľa, St.Halič-Tuhár, St.Halič-Tomášovce, Halič-Lovinobaňa, Halič-Lupoč, Lupoč-Praha, Mládzovo-Turičky 1 486 266,50 737 500,00 49.62% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Tále-Srdiečko, Čierny Balog 658 599,70 274 999,16 41.75% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Sielnica, Lukové 107 672,80 58 333,33 54.17% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Husiná-V.Dravce, Behynce-Muráň, Revúca-žel.stanica, Jesenské-Širkovce, Pavlovce-Belín, R. Sobota-Teplý vrch, Kalinovo-Hrachovo, Neporadza-spojka 1 105 401,60 498 932,92 45.13% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Žarnovická Huta, Nová Baňa-Malá Lehota, Brod Kľak 383 346,60 180 248,70 47.01% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Klokoč, Horný Tisovník, Stará Huta-Rakytné 240 237,00 114 166,66 47.52% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest Banský Studenec, Banská Štiavnica-Šobov 146 411,40 69 075,00 47.17% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Vybudovanie cyklotrasy 214 792,00 122 628,76 57.09% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Vypracovanie diagnostiky mosta ev.č.2379-4 Nemecká 13 800,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Vybudovanie cyklotrasy 219 437,73 119 275,72 54.35% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kancelársky papier 19 872,00 13 263,89 66.74% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie diagnostiky mosta ev.č.2379-4 Nemecká 13 800,00 9 583,33 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Banská Bystrica-2017 (RI35, RI36, RI37, RI38, RI39, RI40, RI41, RI42, RI43, RI44) 702 196,61 487 497,22 69.42% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50) 529 224,55 367 516,66 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) 310 943,34 215 931,66 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Krupina-2017 (RI58, RI59, RI60, RI61, RI62, RI63, RI64, RI65, RI66) 594 782,64 413 042,35 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) 899 050,67 624 340,00 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) 451 140,71 313 291,66 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 686 809,45 476 950,00 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Revúca-2017 (RI87, RI88, RI89, RI90, RI91, RI92) 816 858,49 567 262,50 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-1-2017 (RI93, RI94, RI95, RI96, RI97, RI98, RI101, RI103) 585 407,39 406 532,50 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-2-2017 (RI99, RI100, RI102, RI104, RI105, RI106, RI107) 416 397,26 285 689,58 68.6% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) 1 327 863,62 612 795,14 46.14% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) 733 869,68 509 630,83 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Žarnovica - 2017 (RI119, RI120, RI121, RI122, RI123, RI124) 618 350,16 429 409,16 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) 206 917,04 143 691,66 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Veľký Krtíš - 2017 (RI108, RI109, RI110, RI111, RI112, RI113, RI114) 1 327 863,24 913 194,44 68.77% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50) 529 224,55 367 500,00 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) 899 050,67 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) 430 943,34 291 666,66 67.68% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Žarnovica - 2017 (RI119, RI120, RI121, RI122, RI123, RI124) 618 350,16 425 000,00 68.73% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-1-2017 (RI93, RI94, RI95, RI96, RI97, RI98, RI101, RI103) 585 407,39 406 419,88 69.42% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Revúca-2017 (RI87, RI88, RI89, RI90, RI91, RI92) 816 858,49 541 666,66 66.31% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) 899 050,67 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) 733 869,68 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) 206 917,04 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 686 809,45 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) 451 140,71 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) 430 943,34 299 264,16 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) 451 140,71 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) 733 869,68 509 631,71 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) 451 140,71 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 686 809,45 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) 206 917,04 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) 899 050,67 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) 899 050,67 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) 206 917,04 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 686 809,45 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) 451 140,71 EUR 2017 Stavebné práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec -2-2017 (RI76, RI77, RI78, RI79, RI80, RI82) 451 140,71 313 291,66 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Lučenec-1-2017 (RI67, RI68, RI69, RI70, RI71, RI72, RI73, RI74, RI75, RI81) 899 050,67 624 333,33 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcie ciest v okrese Zvolen - 2017 (RI115, RI116, RI117, RI118) 206 917,04 143 691,66 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 686 809,45 476 950,00 69.44% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest v okrese Poltár-2017 (RI83, RI84, RI85, RI86) 686 809,45 476 916,66 69.43% EUR 2017 Stavebné práce Nie 1 Áno
Expirované licencie, HW a SW podpory zariadení Palo Alto 3020 16 200,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Expirované licencie, HW a SW podpory zariadení Palo Alto 3020 16 200,00 11 250,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt. 1 599 565,00 1 599 565,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. 1 165 733,00 1 165 733,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530. 1 834 219,00 1 834 219,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále. 653 844,00 653 844,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti 104 500,00 104 500,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. 1 378 000,00 1 147 940,00 83.3% EUR 2018 Tovary Nie 3 Áno
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja 2018 Služby Nie 0 Nie
Dodávka elektriny 142 400,00 142 400,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel 765 015,00 765 014,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Dodávka zemného plynu (DNS) 2 420 458,00 2 420 458,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektriny 1 956 855,00 1 956 855,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2019 106 547,00 106 547,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 33 333,00 33 333,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu 161 260,00 161 260,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka serveru a diskových polí 2019 Tovary Nie 0 Nie
Mobilné dátové a telefónne služby. 540 000,00 540 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 10 620,00 10 620,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 50 628,00 50 628,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa a dodanie technológie zasnežovania. 158 285,00 158 285,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel 64 825,00 64 824,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Dodávka serveru a diskových polí 150 000,00 144 352,00 96.23% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Informačný systém pre Personalistiku a mzdy 374 607,00 374 607,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu (DNS) 4 697 434,00 4 697 434,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532. 6 726 493,00 6 726 493,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 2 Áno
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry 220 000,00 219 455,00 99.75% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet 16 000 000,00 16 000 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb 157 416,00 157 416,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“ 2019 Služby Nie 0 Nie
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti. 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu (DNS) 94 615,00 93 000,00 98.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 12 658,00 12 658,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 7 617 984,00 7 617 983,00 99.99% EUR 2019 Práce Nie 3 Áno
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. 1 215 171,00 1 215 170,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 4 Áno
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti 81 593,00 81 593,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve BBSK 2019 Služby Áno 0 Nie
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti. 116 394,00 116 394,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti 69 900,00 69 900,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektriny 135 000,00 135 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 30 362,00 30 362,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektriny 1 878 427,00 1 878 427,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa 2020 Služby Nie 0 Nie
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet 16 000 000,00 56 272,00 0.35% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja 217 500,00 217 500,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 2020 Tovary Nie 0 Nie
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 2020 Tovary Nie 0 Nie
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 19 235,00 19 235,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností 75 502,00 75 502,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 56 839,00 56 839,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 529 166,00 529 166,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 20 624,00 20 624,00 100.0% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 3 833 333,00 3 833 333,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 2 492 625,00 2 492 625,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 1 937 500,00 1 937 500,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 1 303 333,00 1 303 333,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 4 507 500,00 4 507 500,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
+421484325133

+421484325646


monika.debnarova@bbsk.sk
ivana.mesiarikova@bbsk.sk

Priame rokovacie konania

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 675 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×