Obstarávateľ

Banskobystrický samosprávny kraj

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 5 627 677,00 EUR 4
2015 8 824 769,00 EUR 19
2016 14 674 302,13 EUR 51
2017 18 048 366,12 EUR 32
2018 12 149 035,00 EUR 13
2019 42 660 407,00 EUR 26
2020 32 858 983,00 EUR 22

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 13 800,00 EUR 1
2017 2
2017 8 832 014,67 EUR 16
2018 2
2019 4
2020 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 50 608,00 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 137 000,00 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 1 336 913,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 12 9 169 506,62 EUR
Skanska SK a.s. 2 1 858 683,00 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 56 665,83 EUR
Union poisťovňa, a.s. 2 691 338,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 4 577 700,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 3 1 367 133,00 EUR
DATALAN, a.s. 1 19 235,00 EUR
Doprastav, a.s. 2 188 500,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 6 748 270,63 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 3 807,50 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 5 226 028,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 9 995 807,00 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 5 1 063 945,00 EUR
STRABAG s.r.o. 6 3 970 240,78 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 30 389,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 212 150,00 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 30 923,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 16 330 591,32 EUR
Gratex International, a.s. 1 20 624,00 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 228 000,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 3 835 282,00 EUR
SAROUTE, s.r.o. 2 566 666,00 EUR
ELGAS, s.r.o. 1 142 400,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 9 3 477 120,98 EUR
Stavomontáže Inštalácie s.r.o. 1 47 977,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 3 329 270,00 EUR
Peter Pančík-ZVAROS 1 99 983,00 EUR
CYEB s.r.o. 1 94 615,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 896,00 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 44 177,00 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 1 106 547,00 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 4 34 988,33 EUR
OAT spol. s r.o. 1 114 733,00 EUR
EUROMAR spol. s r.o. 6 2 296 078,00 EUR
RENOVIA, s.r.o. 3 180 240,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 3 457 496,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 15 916,67 EUR
V + V STAVINVEST, s.r.o. 1 350 000,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 540 000,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 750 000,00 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 3 39 882,00 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1 1 310 310,00 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 3 343 441,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 2 6 726 493,00 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 1 49 996,00 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 4 703 416,00 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 1 26 900,00 EUR
L - TRADE, s.r.o. 1 161 668,00 EUR
TooNet, s. r. o. 1 13 500,00 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 1 83 696,00 EUR
Ad Rem Real, s.r.o. 1 74 999,00 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 2 36 036,00 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 2 3 743 686,17 EUR
HOUR, spol. s r.o. 2 613 407,00 EUR
Ľubomír Haško - PALIVÁ 1 35 037,00 EUR
ZUAMA, s.r.o. 1 93 000,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 5 145 436,00 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 1 161 260,00 EUR
GGFS s.r.o. 1 133 024,00 EUR
A.En. Gas a. s. 2 7 335 166,00 EUR
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 1 75 502,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 6 5 475 401,83 EUR
SMMP, s.r.o. 1 141 240,00 EUR
Peter Nemec 1 141 240,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 2 691 338,00 EUR
Pasz s. r. o. 1 67 032,00 EUR
VIAKORP, s.r.o. 9 15 662 317,88 EUR
NDCON s.r.o. 1 217 500,00 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 104 500,00 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 6 171,22 EUR
M - NOVOMAX - D s.r.o. 1 58 194,00 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 1 9 833,33 EUR
GM plus, s.r.o. 1 51 445,00 EUR
VÚIS Mosty s.r.o. 1 11 500,00 EUR
Štefan Mesároš - VEZOPAX 1 58 747,00 EUR
RENOMONT Profi s. r. o. 9 4 606 350,00 EUR
PIES SK ,s.r.o. 4 1 869 920,00 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 2 7 117 892,00 EUR
IT Life s.r.o. 7 338 792,00 EUR
Adria Gold Slovakia, spol.s r.o. 2 37 134,00 EUR
SUPERSNOW S.A. 1 158 285,00 EUR
MARETTA projekt s.r.o. 2 226 570,00 EUR
AFRY CZ s.r.o. 1 89 900,00 EUR
STATUS S, s.r.o. 1 12 750,00 EUR
Niko Invest, spol. s r.o. 2 44 550,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Geografický informačný systém pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja 25 000 25000.0 EUR 23. December 2019 10. Január 2020 Neuvedené 2019-12-23 00:00:00 UTC 2020-01-10 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie prístupovej komunikácie k turistickému cieľu Predná Hora. 12 500 12500.0 EUR 29. Júl 2020 10. August 2020 Neuvedené 2020-07-29 00:00:00 UTC 2020-08-10 10:00:00 UTC
Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt "SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - modernizácia odborného výcviku" 56 600 56600.0 EUR 19. August 2020 26. August 2020 Neuvedené 2020-08-19 00:00:00 UTC 2020-08-26 00:00:00 UTC
Rekonštrukcia - výmena okien v DSS HRABINY, Nová Baňa 33 332 33332.0 EUR 8. September 2015 29. September 2015 Nie 2015-09-08 00:00:00 UTC 2015-09-29 09:00:00 UTC
Nákup zemného plynu pre BBRSC a.s. vrátane prevzatia záruky za odchýlku 160 311 160310.83 EUR 20. Február 2015 18. Marec 2015 Nie 2015-02-20 00:00:00 UTC 2015-03-18 10:00:00 UTC
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene od do 14. Apríl 2020 8. Júl 2020 Nie 2020-04-14 00:00:00 UTC 2020-07-08 15:00:00 UTC
Rekonštrukcia bloku B a C Objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica 1 068 696 1068696.02 EUR 2. Marec 2017 30. Marec 2017 Nie 2017-03-02 00:00:00 UTC 2017-03-30 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“ 37 000 37000.0 EUR 4. Jún 2019 13. Jún 2019 Neuvedené 2019-06-04 00:00:00 UTC 2019-06-13 10:00:00 UTC
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja formou operatívneho lízingu 125 000 125000.0 EUR 13. December 2018 28. December 2018 Nie 2018-12-13 00:00:00 UTC 2018-12-28 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“ 37 000 37000.0 EUR 19. Jún 2019 1. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-19 00:00:00 UTC 2019-07-01 10:00:00 UTC
Výkon stavebného dozoru (SD) pre stavby rekonštrukcií ciest II. a III. triedy na území Banskobystrického kraja. 53 065 53065.4 EUR 19. August 2019 23. August 2019 Neuvedené 2019-08-19 00:00:00 UTC 2019-08-23 10:00:00 UTC
Audítorské služby pre roky 2020, 2021 a 2022 30 000 30000.0 EUR 21. Apríl 2020 5. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-21 00:00:00 UTC 2020-05-05 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Obchodná akadémia, Banská Bystrica 63 233 63233.0 EUR 4. Jún 2015 22. Jún 2015 Nie 2015-06-04 00:00:00 UTC 2015-06-22 09:00:00 UTC
Dopravná kancelária – zabezpečenie Softwaru na analýzu CP a ekonomiku premávky a jeho servis, aktualizácia 58 325 58325.0 EUR 24. Október 2019 20. November 2019 Neuvedené 2019-10-24 00:00:00 UTC 2019-11-20 09:00:00 UTC
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2020 125 000 125000.0 EUR 29. November 2019 11. December 2019 Neuvedené 2019-11-29 00:00:00 UTC 2019-12-11 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK - výkon stavebného dozoru. 65 587 65587.0 EUR 17. Apríl 2020 23. Apríl 2020 Neuvedené 2020-04-17 00:00:00 UTC 2020-04-23 10:00:00 UTC
Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Zvolen - Hronská Breznica 25 000 25000.0 EUR 27. Apríl 2020 6. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-27 00:00:00 UTC 2020-05-06 09:00:00 UTC
Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Banská Bystrica - Brusno 18 000 18000.0 EUR 10. Jún 2020 23. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-06-23 09:00:00 UTC
Vypracovanie pasportizácie zastávok a návrh informačného systému verejnej dopravy vo verejnej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja. 35 000 35000.0 EUR 5. Máj 2020 12. Máj 2020 Neuvedené 2020-05-05 00:00:00 UTC 2020-05-12 10:00:00 UTC
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900-projektová dokumentácia a súvisiace činnosti 33 500 33500.0 EUR 13. Marec 2020 6. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-13 00:00:00 UTC 2020-04-06 09:00:00 UTC
Most cez Hron na ceste III/2379 ev.č. 2379-4 Nemecká 750 900 750899.62 EUR 2. Október 2019 24. Október 2019 Neuvedené 2019-10-02 00:00:00 UTC 2019-10-24 09:00:00 UTC
Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca. od do 10. Júl 2020 25. August 2020 Nie 2020-07-10 00:00:00 UTC 2020-08-25 15:00:00 UTC
Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“ – PD a súvisiace činnosti 83 333 83333.0 EUR 24. Júl 2020 17. August 2020 Neuvedené 2020-07-24 00:00:00 UTC 2020-08-17 09:00:00 UTC
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. 150 000 150000.0 EUR 30. Júl 2020 13. August 2020 Neuvedené 2020-07-30 00:00:00 UTC 2020-08-13 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy. 512 040 000 512040000.0 EUR 17. September 2020 13. Október 2020 Nie 2020-09-17 00:00:00 UTC 2020-10-13 10:00:00 UTC
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky 60 000 60000.0 EUR 7. August 2020 14. August 2020 Neuvedené 2020-08-07 00:00:00 UTC 2020-08-14 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti 146 667 146666.66 EUR 23. September 2019 3. Október 2019 Neuvedené 2019-09-23 00:00:00 UTC 2019-10-03 09:00:00 UTC
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: „Preložka cesty III/2455, Detva - DÚR“ 76 000 76000.0 EUR 17. August 2020 27. August 2020 Neuvedené 2020-08-17 00:00:00 UTC 2020-08-27 09:00:00 UTC
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020 15 000 15000.0 EUR 12. December 2019 18. December 2019 Neuvedené 2019-12-12 00:00:00 UTC 2019-12-18 09:00:00 UTC
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – zmeny a doplnky - 1. 60 000 60000.0 EUR 22. September 2020 2. Október 2020 Neuvedené 2020-09-22 00:00:00 UTC 2020-10-02 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia strechy dielní v SOŠ drevárskej Zvolen 172 855 172855.0 EUR 28. Jún 2016 26. Júl 2016 Nie 2016-06-28 00:00:00 UTC 2016-07-26 09:00:00 UTC
Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania“ 40 000 40000.0 EUR 19. August 2020 25. August 2020 Neuvedené 2020-08-19 00:00:00 UTC 2020-08-25 09:00:00 UTC
Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti - Chatbot 18 733 18733.33 EUR 1. Jún 2020 4. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-01 00:00:00 UTC 2020-06-04 16:00:00 UTC
Dodanie licencií Microsoft 365 111 033 111033.3 EUR 26. August 2020 7. September 2020 Neuvedené 2020-08-26 00:00:00 UTC 2020-09-07 09:00:00 UTC
Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica – rekonštrukcia objektu 445 168 445168.4 EUR 25. Február 2015 18. Marec 2015 Nie 2015-02-25 00:00:00 UTC 2015-03-18 10:00:00 UTC
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020 110 000 110000.0 EUR 28. August 2020 10. September 2020 Neuvedené 2020-08-28 00:00:00 UTC 2020-09-10 09:00:00 UTC
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji jeseň 2019 40 000 40000.0 EUR 11. November 2019 14. November 2019 Neuvedené 2019-11-11 00:00:00 UTC 2019-11-14 10:00:00 UTC
Dodanie nábytku 4 200 000 4200000.0 EUR 6. Apríl 2020 4. Máj 2020 Nie 2020-04-06 00:00:00 UTC 2020-05-04 10:00:00 UTC
Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK- vrátane prevzatia záruky za odchýlku 1 084 523 1084523.16 EUR 24. Jún 2016 11. Júl 2016 Nie 2016-06-24 00:00:00 UTC 2016-07-11 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia pre DSS Hrabiny 158 300 158300.0 EUR 13. Apríl 2016 5. Máj 2016 Nie 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-05 10:00:00 UTC
Likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja 2 600 2600.0 EUR 11. November 2019 18. November 2019 Neuvedené 2019-11-11 00:00:00 UTC 2019-11-18 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica 45 000 45000.0 EUR 21. Február 2020 2. Marec 2020 Neuvedené 2020-02-21 00:00:00 UTC 2020-03-02 09:00:00 UTC
Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov Úradu BBSK 11 000 11000.0 EUR 23. Marec 2020 6. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-23 00:00:00 UTC 2020-04-06 10:00:00 UTC
Sanácia múrov a omietok a riešenie vonkajšej kanalizácie v Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 80 833 80833.3 EUR 18. September 2015 9. Október 2015 Nie 2015-09-18 00:00:00 UTC 2015-10-09 09:00:00 UTC
Upratovacie služby pre SOŠ Hotelových služieb a dopravy Lučenec 39 000 39000.0 EUR 17. Február 2015 12. Marec 2015 Nie 2015-02-17 00:00:00 UTC 2015-03-12 09:00:00 UTC
Dodanie tovaru - potraviny, ovocie a zelenina, zemiaky pre DSS LIBERTAS Lučenec 43 300 43300.0 EUR 30. Január 2015 25. Február 2015 Nie 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-25 09:00:00 UTC
Dodanie tovaru - potraviny, mäso a mäsové výrobky pre DSS LIBERTAS Lučenec 42 200 42200.0 EUR 30. Január 2015 25. Február 2015 Nie 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-25 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Spojená škola Detva 51 570 51570.0 EUR 30. Január 2015 26. Február 2015 Nie 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-26 09:00:00 UTC
Nákup zemného plynu pre BBRSC a.s., Banská Bystrica, vrátane prevzatia záruky za odchýlku 120 971 120971.35 EUR 11. December 2014 9. Január 2015 Nie 2014-12-11 00:00:00 UTC 2015-01-09 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej knižnice Ľ. Štúra, Zvolen 105 600 105600.0 EUR 28. November 2014 29. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov SZŠ Banská Bystrica 41 580 41580.0 EUR 28. November 2014 29. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia zosuvu III/2482 int. Slaská 40 600 40600.0 EUR 8. Júl 2019 17. Júl 2019 Neuvedené 2019-07-08 00:00:00 UTC 2019-07-17 09:00:00 UTC
+421484325644

+421484325645

+421484325646

+421484325127

+421484325647


lubos.hlacik@bbsk.sk
martin.danis@bbsk.sk
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
beata.fulneckova@bbsk.sk
jana.vasickova@bbsk.sk

Priame rokovacie konania

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 694 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×