Obstarávateľ

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Košice - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 753 672,00 EUR 4
2015 880 133,00 EUR 7
2016 4 983 228,69 EUR 47
2017 5 171 659,50 EUR 37
2018 7 638 496,00 EUR 37
2019 7 971 890,00 EUR 49
2020 2 683 654,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 100 500,00 EUR 9
2017 1
2017 29 000,00 EUR 1
2018 45 300,00 EUR 3
2019 2
2019 8 389,50 EUR 1
2020 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 18 5 178 397,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 104 710,00 EUR
STRABAG s.r.o. 5 1 853 685,00 EUR
GALIMEX s.r.o. 1 30 510,00 EUR
K + K servis, s.r.o. 1 87 400,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 73 997,16 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 110 806,00 EUR
Tempus - Car s.r.o. 1 98 840,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 4 537 763,00 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 129 700,00 EUR
FERAMA spol. s r.o. 2 178 856,00 EUR
HELVET, s.r.o. 1 194 776,00 EUR
MP KANAL service s.r.o. 1 23 500,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 9 1 220 958,00 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 208 420,00 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 1 9 999,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 292 000,00 EUR
CHEMOLAK a.s. 3 214 913,14 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 10 4 203 705,00 EUR
TRIS, spol. s r.o. 3 355 168,00 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 4 681 800,00 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 138 590,00 EUR
Slavko Jurko - JS Agrotechnika 1 6 500,00 EUR
ProCare, a.s. 1 148 184,00 EUR
PLUTKO, s.r.o. 2 261 426,00 EUR
FÚRA s.r.o. 1 17 950,00 EUR
ITSK, s.r.o. 2 32 340,00 EUR
TOBIX, s.r.o. 3 4 063 043,00 EUR
STROJZVAR BaP spol. s r.o. 1 23 334,00 EUR
BOZPO, s.r.o. 1 97 297,00 EUR
VSK MINERAL s.r.o. 21 291 946,00 EUR
IS-LOM s.r.o., Maglovec 1 58 475,00 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 100 170,00 EUR
FOREST s.r.o. Mokrance 1 134 700,00 EUR
Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. 1 138 300,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 6 71 124,00 EUR
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 3 9 249,50 EUR
Naj-Stav s.r.o. 4 696 490,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 16 525,75 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 3 127 059,00 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 23 000,00 EUR
JASPI s.r.o. 3 85 496,00 EUR
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. 9 111 372,60 EUR
GTB a.s. 1 219 900,00 EUR
I.P.R., spol. s r.o. 1 263 430,00 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 1 108 000,00 EUR
AMETYS s.r.o. Košice 11 93 880,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 69 999,99 EUR
IZOLEX BAU s.r.o. 2 465 697,00 EUR
PENTIMEX, s.r.o. 1 44 000,00 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 4 479 287,96 EUR
JANEKO s.r.o. 2 583 800,00 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 7 126 518,03 EUR
SLOVDEKRA s.r.o. 1 4 646,67 EUR
MažeTo, s.r.o. 2 32 278,90 EUR
Kovsmol, s.r.o. 1 29 970,00 EUR
UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. 2 10 489,00 EUR
TATRA BOČIAR, s.r.o. 4 438 469,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 8 888,00 EUR
STROJSTAV PREŠOV s.r.o. 2 102 900,00 EUR
ZNAČKY, s.r.o. 1 13 800,00 EUR
František Miško - PRENAD 4 87 895,91 EUR
MINEGIS s.r.o. 1 123 560,00 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 2 6 289,00 EUR
WEXIM TRUCK s.r.o. 5 291 290,00 EUR
TESPOL Michalovce, s.r.o 1 9 680,00 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 78 500,00 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 32 400,00 EUR
TCX s.r.o. 2 56 944,00 EUR
Arriva Service s.r.o. 1 7 499,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 32 530,00 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 4 441,99 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 4 160,00 EUR
Pavel Scholtz 1 6 420,00 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 3 78 172,54 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 4 300,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Vykonávanie pozáručného servisu, záručných servisných a servisných prehliadok, opráv a úkonov pre vozidlá IVECO 199 756,00 92 338,33 46.22% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3244 Rudňany Poráč po mimoriadnej udalosti v KSK 235 233,00 235 233,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Generálna oprava kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136 79 857,00 79 857,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odstránenie kritického - havarijného stavu mostného objektu na ceste II/ 533 v obci Hnilec 233 333,00 233 332,50 99.99% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Havarijný stav priepustu na ceste III/548003 extravilán Jasov smer Poproč 57 153,00 51 807,50 90.64% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít Správy ciest KSK 130 863,00 100 525,83 76.81% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
Drvené kamenivo určené pre použitie pri vysprávkach ciest tryskovou metódou. 81 900,00 60 145,83 73.43% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Pracovná zdravotná služba 199 000,00 148 184,00 74.46% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné vozidlá TATRA 815 184 068,00 112 250,00 60.98% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vodiace dopravné zariadenia 64 304,00 85 771,66 133.38% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Oleje a mazivá 199 999,00 115 250,00 57.62% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Servis špeciálnych nákladných motorových vozidiel 263 430,00 219 525,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 2 224 827,00 1 854 022,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 3 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa 292 000,00 292 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
„Zabezpečenie súvislej opravy cesty III/3460 Obišovce smer Ruské Pekľany z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín „ obchádzková trasa 139 647,00 139 647,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Úprava lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín 178 168,00 178 168,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
„Spevnenie lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník asfaltovým krytom z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín „ 238 695,00 238 695,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi 1 344 176,00 1 344 176,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
„Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín – rekonštrukcia“ 1 376 000,00 1 376 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Chemický posypový materiál na posyp ciest 2017 Tovary Nie 0 Nie
Chemický posypový materiál na posyp ciest 3 075 800,00 3 075 800,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Chemický posypový materiál na posyp ciest 107 976,00 107 976,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vysprávky výtlkov súvislou údržbou 1 669 090,00 1 669 090,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 5 Áno
Náhradné diely na univerzálne nosiče - kolesové nakladače UN 053, UNO 180 a UNC 060/061 35 000,00 19 165,83 54.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na poľnohospodárske kolesové traktory ZETOR 40 000,00 28 666,65 71.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vykonávanie servisných opráv a úkonov malých nákladných vozidiel 30 000,00 19 166,66 63.88% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel 5 000,00 3 872,22 77.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel 5 000,00 4 165,83 83.31% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel 5 500,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Pozáručný servis a vykonávanie opráv skupín a podskupín špeciálnach nákladných motorových vozidiel Tatra 815 Euro I./II. 100 000,00 58 325,00 58.32% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Likvidácia kríkov a náletových drevín mulčovaním z cestného telesa ciest 100 000,00 72 833,33 72.83% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kationaktívna asfaltová emulzia 140 000,00 115 079,16 82.19% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na kosačky trávnatých porastov STP-C 133 a 136 50 000,00 41 583,33 83.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Generálna oprava autorýpadla typu UDS 114 na automobilovom podvozku T 815, 6x6 76 000,00 57 916,66 76.2% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel 5 500,00 4 575,00 83.18% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Motorové oleje a mazivá 206 999,00 90 000,00 43.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné činnosti cisternovej kombinovanej nadstavby so sacím vákuokompresorom a vysokotlakým čerpadlom 30 000,00 19 583,33 65.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Profylaktika a servis staníc METEX_XCR vrátane periferného príslušenstva 125 000,00 102 966,66 82.37% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 7 500,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA 9 991,80 6 272,50 62.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA 9 999,93 5 416,58 54.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA 9 999,42 5 749,16 57.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA 9 997,59 5 333,33 53.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA 9 995,95 4 913,33 49.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Celková oprava čelnej prednej radlice 30 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Servis a oprava porúch zametacích nadstavieb Kurta Z6 30 000,00 18 166,66 60.55% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Likvidácia odpadu 19 250,00 14 958,33 77.7% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 10 000,00 7 215,83 72.15% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 10 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 10 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 10 000,00 8 066,66 80.66% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 2 500,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Bubnové žacie stroje s trojbodovým závesom 11 000,00 5 416,66 49.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Celková oprava čelnej prednej radlice 30 000,00 20 088,35 66.96% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Farby a riedidlá 50 000,00 32 844,28 65.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dopravné značky a príslušenstvo 165 000,00 132 083,33 80.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov 20 000,00 13 983,25 69.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prepravníky stavebných strojov 50 000,00 41 250,00 82.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
II. Kationaktívna asfaltová emulzia 68 890,00 55 975,00 81.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 10 000,00 8 333,33 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Profilová oceľ, plechy a betonárska oceľ 25 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
I. Kamenivo na zimný posyp ciest 26 500,00 22 083,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Farba na vodorovné dopravné značenie 195 000,00 162 313,33 83.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pozáručný servis a opravy výmenných nadstavieb TURBO 5000 207 000,00 172 000,00 83.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup studenej asfaltovej zmesi 49 500,00 37 825,00 76.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov 20 000,00 14 041,66 70.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup ekologického posypového materiálu 36 000,00 32 400,00 90.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vulkolanové (polytan) nože (brity) na snehové pluhy (radlice). 28 300,00 22 491,66 79.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výstavba infraštruktúry informačných technológií 46 600,00 38 203,33 81.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov 18 988,00 18 790,60 98.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 10 000,00 8 332,50 83.32% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 7 500,00 6 249,16 83.32% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
9-miestne KOMBI vozidlo s pohonom 4x4 33 300,00 25 425,00 76.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Traktorový sypač s uchytením na 3-bodový záves 12 300,00 7 406,66 60.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
II. Kamenivo na zimný posyp ciest 29 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá Škoda 706 MTS 24/25 a Liaz 100/300 50 000,00 35 616,66 71.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Servisné opravy a úkony kolesových nakladačov rady UN 053, UNO 150, 180 70 000,00 44 166,66 63.09% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
1. Kamenivo na zimný posyp ciest 10 000,00 6 041,66 60.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
2. Kamenivo na zimný posyp ciest 12 600,00 9 833,33 78.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
3. Kamenivo na zimný posyp ciest 30 000,00 21 249,16 70.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
4. Kamenivo na zimný posyp ciest 12 150,00 9 375,00 77.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Traktorový samonakladací sypač (3-bodový záves) 15 000,00 4 157,50 27.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Generálne opravy kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136 120 000,00 82 499,16 68.74% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov 20 000,00 12 915,83 64.57% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 208 960,00 145 000,00 69.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Servis a opravy osobných motorových vozidiel Škoda, Volkswagen, Dacia 39 695,00 25 000,00 62.98% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Profilová oceľ, plechy a betonárska oceľ 29 970,00 24 975,00 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Generálne opravy skupín a podskupín nákladných motorových vozidiel AVIA 39 900,00 24 999,16 62.65% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva 40 105,00 23 325,00 58.15% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Servisné úkony a vykonávanie opráv porúch špeciálnych pravostranných zametacích nadstavieb KZ6 208 880,00 169 900,00 81.33% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva 40 105,00 23 000,00 57.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pozáručný servis a vykonávanie opráv špeciálnych nákladných motorových vozidiel TATRA 815 EURO I./II. 208 590,00 124 991,66 59.92% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie servisných úkonov a opráv nákladných vozidiel PRAGA 71 370,00 40 750,00 57.09% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dopravné zariadenie Z1 - dopravný kužeľ 19 980,00 11 500,00 57.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Údržba a opravy nákladných vozidiel Mercedes-Benz, pozáručný servis 208 885,00 149 991,66 71.8% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Servisné opravy motorov Hatz 49 500,00 37 081,67 74.91% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kationaktívna asfaltová emulzia 208 990,00 173 683,33 83.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup notebookov s príslušenstvom 4 680,00 3 625,00 77.45% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup notebookov s príslušenstvom 4 680,00 3 701,65 79.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
5. Kamenivo na zimný posyp ciest 40 000,00 27 914,16 69.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
6. Kamenivo na zimný posyp ciest 12 500,00 10 408,33 83.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
6. Kamenivo na zimný posyp ciest 12 500,00 10 415,83 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na univerzálne nosiče - kolesové nakladače UN 053, UNO 180 a UNC 060/061 35 000,00 29 166,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov 18 450,00 18 448,12 99.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Náhradná batéria pre notebook 200,00 165,83 82.91% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na poľnohospodárske kolesové traktory ZETOR 39 983,50 26 229,16 65.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenosná váha pre výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel 45 000,00 36 666,66 81.48% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
12. Kamenivo na zimný posyp ciest 12 000,00 10 000,00 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
13. Kamenivo na zimný posyp ciest 10 000,00 8 333,33 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
7. Kamenivo na zimný posyp ciest 6 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
14. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 625,00 3 333,33 59.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
9. Kamenivo na zimný posyp ciest 11 875,00 9 887,91 83.26% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
11. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 400,00 3 132,50 58.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
10. Kamenivo na zimný posyp ciest 20 250,00 16 862,50 83.27% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
8. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
15. Kamenivo na zimný posyp ciest 9 100,00 6 916,66 76.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
17. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 000,00 4 166,66 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
16. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 000,00 2 982,50 59.65% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
18. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 350,00 3 916,66 73.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Potreby na upratovanie 8 459,00 3 583,33 42.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 16 528,00 13 771,45 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup tabletov 6 095,00 5 075,00 83.26% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 23 520,00 16 666,66 70.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Záchytné bezpečnostné zariadenia - zvodidlá s príslušenstvom 161 590,00 99 999,16 61.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá ŠKODA 706 MTS 25, ŠKODA 706 MTS 24 R, ŠKODA 706 MTS 27 39 996,00 21 664,91 54.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Servisné prehliadky a opravy posypových nadstavieb typu VSV 5, 6 a SK, 4, 5, 6, 7, 8 220 880,00 184 066,66 83.33% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá LIAZ 111.011, LIAZ 150.061 24 999,00 17 249,70 69.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
3. Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 86 900,00 58 333,32 67.12% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
2. Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 28 000,00 20 083,33 71.72% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Servisné opravy a úkony rýpadiel-nakladačov HIDROMEK 109 802,00 65 416,66 59.57% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie servisných úkonov a opráv nákladných vozidiel PRAGA 19 999,00 14 575,00 72.87% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
19. Kamenivo na zimný posyp ciest 41 500,00 34 583,33 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
20. Kamenivo na zimný posyp ciest 54 900,00 45 750,00 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 101 580,00 82 366,66 81.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia mostov 1 344 686,00 1 344 684,00 99.99% EUR 2018 Práce Nie 5 Áno
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov 18 500,00 18 488,90 99.94% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
2. Nadstavba sypača k existujúcemu podvozku 4x4 a snehová radlica - pevné krídlo k existujúcemu podvozku 105 200,00 83 475,00 79.34% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie na výrobu a skladovanie soľných roztokov 34 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup notebookov 7 021,00 5 350,00 76.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup Wyse terminálov 12 100,00 9 250,00 76.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie na výrobu a skladovanie soľných roztokov 34 300,00 28 583,33 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup IT spotrebného materiálu 5 122,00 4 108,33 80.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup IT spotrebného materiálu 5 122,00 3 466,66 67.68% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Chemický posypový materiál na posyp ciest 879 267,00 879 267,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dopravné značky a príslušenstvo 194 230,00 144 166,66 74.22% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Studená asfaltová zmes 49 500,00 41 020,83 82.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servis a opravy posypových nadstavieb Boschung 210 443,00 161 656,65 76.81% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
1. Kamenivo na zimný posyp ciest 1 800,00 1 500,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
2. Kamenivo na zimný posyp ciest 2 200,00 1 791,66 81.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
3. Kamenivo na zimný posyp ciest 14 000,00 11 625,00 83.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
1. Nadstavba sypača k existujúcemu podvozku 4x4 a snehová radlica - pevné krídlo k existujúcemu podvozku 82 400,00 68 583,33 83.23% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
2. Nadstavba sypača k existujúcemu podvozku 4x4 a snehová radlica - pevné krídlo k existujúcemu podvozku 138 597,00 115 491,66 83.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Telekomunikačné služby a monitorovací systém GPS 2019 Služby Nie 0 Nie
Farby a riedidlá 45 000,00 29 583,33 65.74% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kationaktívna asfaltová emulzia 220 000,00 172 350,00 78.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Farba na vodorovné dopravné značenie 157 785,00 116 666,66 73.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
1. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 12 048,00 10 000,00 83.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
2. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 4 512,00 3 741,66 82.92% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
7. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 2 830,50 2 358,75 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
8. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 11 664,00 9 691,66 83.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
4. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 2 880,00 2 366,66 82.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
3. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 8 796,00 7 316,66 83.18% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
6. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 7 200,00 4 483,33 62.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
9. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 8 389,50 6 958,33 82.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
5. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 3 552,00 2 816,66 79.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky, ochranné vložky a duše pre vozidlá a stroje 164 760,00 108 083,33 65.6% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
9. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 8 389,50 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
5. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 3 552,00 2 950,00 83.05% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
8. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 11 664,00 9 710,00 83.24% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 1 921 889,00 1 594 075,00 82.94% EUR 2019 Tovary Nie 12 Áno
6. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 7 200,00 6 000,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
2. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 4 512,00 3 758,33 83.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
4. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 2 880,00 2 399,16 83.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok výtlkov 2 327 056,00 249 000,00 10.7% EUR 2019 Práce Nie 4 Áno
Pokládka a hutnenie asfaltobetónovych vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok výtlkov - oblasť Michalovce 347 450,00 44 000,00 12.66% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja 2019 Práce Nie 0 Nie
OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU 2 398 220,00 2 398 219,00 99.99% EUR 2020 Práce Nie 5 Áno
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu 2020 Tovary Nie 0 Nie
Oprava výtokového čela priepustu P 14137 a oporného múra cesty II/547 v lokalite Gregorov prameň 285 434,00 285 434,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Objektová ochrana areálov správy ciest KSK 2020 Práce Nie 0 Nie
Servis a opravy univerzálnych nadstavieb TURBO 5000 a TURBO 7000 220 363,00 183 524,16 83.28% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
4. Kamenivo na zimný posyp ciest 45 100,00 37 583,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
5. Kamenivo na zimný posyp ciest 30 750,00 25 600,00 83.25% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
6. Kamenivo na zimný posyp ciest 25 930,00 21 608,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
7. Kamenivo na zimný posyp ciest 18 600,00 15 491,66 83.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
8. Kamenivo na zimný posyp ciest 24 310,00 20 241,66 83.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
9. Kamenivo na zimný posyp ciest 9 825,00 8 187,50 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
10. Kamenivo na zimný posyp ciest 10 605,00 8 837,50 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
11. Kamenivo na zimný posyp ciest 9 640,00 8 033,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
12. Kamenivo na zimný posyp ciest 7 815,00 6 511,75 83.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
13. Kamenivo na zimný posyp ciest 3 620,00 3 012,50 83.21% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
14. Kamenivo na zimný posyp ciest 4 605,00 3 791,66 82.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
15. Kamenivo na zimný posyp ciest 3 900,00 3 249,16 83.31% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
16. Kamenivo na zimný posyp ciest 5 125,00 3 725,00 72.68% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
17. Kamenivo na zimný posyp ciest 2 335,00 1 945,83 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Generálne opravy podvozkov špeciálnych motorových vozidiel TATRA 815 6x6, 4x4, LIAZ 111.411 220 000,00 167 499,16 76.13% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Generálne opravy univerzálnych výmenných posypových nadstavieb 220 990,00 184 158,33 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Mulčovanie nežiadúcich drevín 215 900,00 179 916,66 83.33% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Generálne opravy podvozkov špeciálnych motorových vozidiel TATRA 815 6x6, 4x4, LIAZ 111.411 220 000,00 183 250,00 83.29% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov 18 650,00 18 269,54 97.96% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.scksk.sk


+421220769287

+421908902505


mpoloha@cratus.sk
milan.cupra@scksk.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 240 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×