Obstarávateľ

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Košice - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 753 672,00 EUR 4
2015 880 133,00 EUR 7
2016 4 983 228,69 EUR 47
2017 5 171 659,50 EUR 37
2018 7 638 496,00 EUR 37
2019 7 971 890,00 EUR 49
2020 9 241 401,00 EUR 24

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 100 500,00 EUR 9
2017 1
2017 29 000,00 EUR 1
2018 45 300,00 EUR 3
2019 2
2019 8 389,50 EUR 1
2020 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 18 5 178 397,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 104 710,00 EUR
STRABAG s.r.o. 6 2 349 867,00 EUR
GALIMEX s.r.o. 1 30 510,00 EUR
K + K servis, s.r.o. 1 87 400,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 73 997,16 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 2 1 197 606,00 EUR
Tempus - Car s.r.o. 1 98 840,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 5 926 472,00 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 129 700,00 EUR
FERAMA spol. s r.o. 2 178 856,00 EUR
HELVET, s.r.o. 1 194 776,00 EUR
MP KANAL service s.r.o. 1 23 500,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 9 1 220 958,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 17 900,00 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 208 420,00 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 1 9 999,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 292 000,00 EUR
CHEMOLAK a.s. 3 214 913,14 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 11 4 417 235,00 EUR
TRIS, spol. s r.o. 3 355 168,00 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 5 1 227 900,00 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 138 590,00 EUR
Slavko Jurko - JS Agrotechnika 1 6 500,00 EUR
ProCare, a.s. 1 148 184,00 EUR
PLUTKO, s.r.o. 3 412 249,00 EUR
FÚRA s.r.o. 1 17 950,00 EUR
ITSK, s.r.o. 2 32 340,00 EUR
TOBIX, s.r.o. 3 4 063 043,00 EUR
STROJZVAR BaP spol. s r.o. 1 23 334,00 EUR
BOZPO, s.r.o. 1 97 297,00 EUR
VSK MINERAL s.r.o. 25 327 414,00 EUR
IS-LOM s.r.o., Maglovec 1 58 475,00 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 100 170,00 EUR
FOREST s.r.o. Mokrance 1 134 700,00 EUR
Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. 1 138 300,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 7 78 024,00 EUR
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 6 25 532,50 EUR
Naj-Stav s.r.o. 4 696 490,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 16 525,75 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 3 127 059,00 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 23 000,00 EUR
JASPI s.r.o. 3 85 496,00 EUR
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. 9 111 372,60 EUR
GTB a.s. 1 219 900,00 EUR
I.P.R., spol. s r.o. 1 263 430,00 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 1 108 000,00 EUR
AMETYS s.r.o. Košice 11 93 880,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 3 1 158 744,99 EUR
IZOLEX BAU s.r.o. 2 465 697,00 EUR
PENTIMEX, s.r.o. 1 44 000,00 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 7 483 737,96 EUR
JANEKO s.r.o. 2 583 800,00 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 7 126 518,03 EUR
SLOVDEKRA s.r.o. 1 4 646,67 EUR
MažeTo, s.r.o. 2 32 278,90 EUR
Kovsmol, s.r.o. 1 29 970,00 EUR
UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. 2 10 489,00 EUR
TATRA BOČIAR, s.r.o. 4 438 469,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 8 888,00 EUR
STROJSTAV PREŠOV s.r.o. 2 102 900,00 EUR
ZNAČKY, s.r.o. 1 13 800,00 EUR
František Miško - PRENAD 4 87 895,91 EUR
MINEGIS s.r.o. 1 123 560,00 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 2 6 289,00 EUR
WEXIM TRUCK s.r.o. 5 291 290,00 EUR
TESPOL Michalovce, s.r.o 1 9 680,00 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 78 500,00 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 32 400,00 EUR
TCX s.r.o. 2 56 944,00 EUR
Arriva Service s.r.o. 1 7 499,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 32 530,00 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 4 441,99 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 4 160,00 EUR
Pavel Scholtz 1 6 420,00 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 5 81 101,53 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 4 300,00 EUR
GIEGO s.r.o. 1 26 690,00 EUR
Filson Slovakia s.r.o. 1 16 999,90 EUR
KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 1 531 000,00 EUR
AxaltaPaint Service, s.r.o. 1 115 300,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok 2 554 002 2554002.0 EUR 7. Október 2020 26. Október 2020 Neuvedené 2020-10-07 00:00:00 UTC 2020-10-26 10:00:00 UTC
Nákup asfaltového betónu 2 242 827 2242827.0 EUR 9. September 2020 5. Október 2020 Nie 2020-09-09 00:00:00 UTC 2020-10-05 10:00:00 UTC
Nákup náhradných dielov pre cestné mechanizmy 1 800 000 1800000.0 EUR 22. Júl 2020 19. August 2020 Nie 2020-07-22 00:00:00 UTC 2020-08-19 10:00:00 UTC
Generálna oprava posypových nadstavieb, podvozkov a čelných snehových radlíc 555 000 555000.0 EUR 27. Január 2017 28. Február 2017 Nie 2017-01-27 00:00:00 UTC 2017-02-28 10:00:00 UTC

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 260 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×