Obstarávateľ

Mesto Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 828 477,00 EUR 1
2016 54 149,00 EUR 2
2017 522 876,00 EUR 2
2018 986 499,09 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 400,00 EUR 3
2017 279 262,54 EUR 3
2018 2
2018 53 477,41 EUR 4
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
tatrex skk s.r.o. 1 52 899,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 357 980,00 EUR
Energie2, a.s. 1 68 223,51 EUR
RISS Plus, s.r.o. 1 675 699,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 4 991,00 EUR
STAS s.r.o., Myjava 1 164 896,00 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1 213 750,00 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 1 67 150,00 EUR
KATIS s.r.o. 2 260 750,00 EUR
TENZONA Slovakia s.r.o. 1 22 400,00 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 4 249,17 EUR
AV Integra, s. r. o. 1 97 500,00 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 1 0,00 EUR
MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko 1 96 659,17 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 30 267,50 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 19 325,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom 52 899,00 52 899,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Základná škola Dolné Lúky - Pavilón C 828 477,00 563 082,50 67.96% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v Meste Brezová pod Bradlom od 0,00 do 0,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v Meste Brezová pod Bradlom 357 980,00 357 980,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - Centrum voľného času Pavilón 1 a Pavilón 2 164 896,00 164 896,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Audiovizuálna technika 2018 Tovary Áno 0 Nie
Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A a Pavilón B - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy zateplením 2018 Práce Áno 0 Nie
Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom - technické vybavenie 569 041,00 569 041,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 6 Áno
Automatické práčky 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Škrabka na zemiaky 1 250,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Škrabka na zemiaky 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 78 362,54 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 98 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 102 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 102 900,00 56 852,92 55.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Audiovizuálna technika 122 707,04 81 250,00 66.21% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Audiovizuálna technika 122 707,04 80 549,30 65.64% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Didaktické vybavenie 23 227,07 16 104,16 69.33% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Technické vybavenie 11 217,35 EUR 2018 Áno 0 Nie
Školský nábytok 6 266,22 3 540,97 56.5% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
IKT vybavenie 19 825,36 11 457,64 57.79% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
IKT vybavenie 19 825,36 EUR 2018 Áno 0 Nie
Technické vybavenie 11 217,35 EUR 2018 Áno 0 Nie
Technické vybavenie 11 217,35 EUR 2018 Áno 0 Nie
IKT vybavenie 19 825,36 13 765,27 69.43% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
INFOBOD NA BRADLE 2019 Práce Nie 0 Nie
+421905703285

+421415665265

+421904966360


agentura-vo@proteus-vo.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×