Dodávateľ

microform, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: microform, s.r.o.

IČO: 35903783

Adresa: Hrobákova 21, Bratislava

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5125

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. December 2020

Záznam platný do: 1. December 2023

Posledná zmena: 2. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 71 480,00 EUR 3 3
2017 284 190,00 EUR 4 4
2019 161 350,00 EUR 1 1
2020 297 290,00 EUR 4 4
2021 474 310,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 71 480,00 EUR 3 3
2017 284 190,00 EUR 4 4
2019 161 350,00 EUR 1 1
2020 297 290,00 EUR 4 4
2021 474 310,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 123 520,00 123520.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 116 700,00 116700.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 33 720,00 33720.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 130 580,00 130580.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 102 940,00 102940.00 EUR
Mesto Košice 1 63 250,00 63250.00 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 328 600,00 328600.00 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 3 71 480,00 71480.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 10 250,00 10250.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 274 550,00 274550.00 EUR
Ústav pamäti národa 1 33 030,00 33030.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba, podpora a predĺženie licencií softvérov spoločnosti Treventus™ Univerzitná knižnica v Bratislave 14 088,00 14088.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné a auditné zásahy pre skenery Univerzitná knižnica v Bratislave 40 512,00 40512.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba, podpora, aktualizácia a customizácia serverového softvéru MediaINFO™ Univerzitná knižnica v Bratislave 31 248,00 31248.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Robotický skener na viazané knihy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 148 248,00 148248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozáručný servis skenovacích zariadení Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 38 036,67 38036.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Stolový skener vysokého rozlíšenia formátu 60x90cm NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116 700,00 116700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samoobslužný knižný skener Bookeye-4 Kiosk Color DIN A2+ Vojenský historický ústav 12 300,00 12300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitalizačné pracovisko Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 193 620,00 193620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezentačné softvérové riešenie pre sprístupnenie obsahu digitálnej knižnice Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 136 008,00 136008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž veľkoplošného knižného skenera s riadiacou jednotkou Mesto Košice 79 000,00 79000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skenery s príslušenstvom Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 103 000,00 103000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny knižný skener Centrum vedecko-technických informácií SR 21 560,00 21560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny knižný skener Ústav pamäti národa 40 000,00 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM Múzeum Slovenského národného povstania 328 600,00 328600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Systém digitálnej knižnice Centrum vedecko-technických informácií SR 112 680,00 112680.0 EUR 2021 Služby Áno 1

alena.kulikova@microform.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alena Kulíková
Adresa:
Agátová 13 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alena Kulíková
Adresa:
Mokrance 35 Mokrance 04501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária KUHAJDA, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 47 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×