Dodávateľ

TooNet, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TooNet, s. r. o.

IČO: 44962070

Adresa: Seberíniho 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3007

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2020

Záznam platný do: 11. Máj 2023

Posledná zmena: 7. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 625 600,00 EUR 4 4
2016 337 939,91 EUR 6 6
2017 447 619,74 EUR 7 7
2018 4 345 612,45 EUR 5 5
2019 387 983,33 EUR 4 4
2020 335 439,96 EUR 11 11
2021 264 252,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 625 600,00 EUR 4 4
2016 337 939,91 EUR 6 6
2017 465 593,74 EUR 8 8
2018 4 327 638,45 EUR 4 4
2019 528 812,46 EUR 9 9
2020 174 470,83 EUR 5 5
2021 284 392,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
DataCentrum 2 329 581,25 329581.25 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 11 961,45 11961.45 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 28 384,00 28384.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 79 895,83 79895.83 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 32 500,00 32500.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 13 500,00 13500.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 316 133,25 316133.25 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 4 373 245,83 4373245.83 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 4 168 558,28 4168558.28 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 73 250,00 73250.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 8 775,00 8775.00 EUR
FLEX-IS, spol. s r.o. 1 63 000,00 63000.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 245 662,50 245662.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predĺženie servisnej podpory pre VPN SSL zariadenia NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31 000,00 31000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s.r.o. FLEX-IS, spol. s r.o. 64 465,00 64465.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 767 108,00 1767108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 767 108,00 1767108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry Národné centrum zdravotníckych informácií 2 793 333,00 2793333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Web Application Firewall F5 BIG-IP 2000s alebo ekvivalent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Extreme Networks Summit X460-G2 48t 10GE4 alebo ekvivalent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 800,00 19800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Firewall Palo Alto 500 alebo ekvivalent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup informačno komunikačnej technológie Hlavné mesto SR Bratislava 247 200,00 247200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupové body WiFi s príslušenstvom a montážou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka racku s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 10 320,00 10320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie licencií, HW a SW supportu na zariadena F5 BIG-IP 2000s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 8 679,19 8679.19 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie licencií, HW a SW supportu na zariadenie od spoločnosti PALO ALTO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie licencií, HW a SW supportu na zariadenie FortiGate 70D Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 000,00 96000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 231 758,00 231758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 243 957,00 243957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Expirované licencie, HW a SW podpory zariadení Palo Alto 3020 Banskobystrický samosprávny kraj 16 200,00 16200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie, HW a SW podpora na zariadenia PA3020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 568,80 21568.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie, HW a SW support na zariadenia F5 BIG-IP 2000s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 9 393,00 9393.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie HW a SW podpory firewallov FORTIGATE 300D na 1 rok Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 353,75 14353.75 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora sieťovej infraštruktúry – maintenance a SLA Hlavné mesto SR Bratislava 111 500,40 111500.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup 2 ks firewallov Hlavné mesto SR Bratislava 15 894,72 15894.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diskové polia Národné centrum zdravotníckych informácií 190 000,00 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacít existujúcich zálohovacích páskových knižníc Pôdohospodárska platobná agentúra 171 866,40 171866.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie výpočtovej kapacity do existujúceho virtualizačného klastra postaveného na HP Bladesystem c7000 Pôdohospodárska platobná agentúra 89 466,00 89466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 958,54 5958.54 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 52 391,16 52391.16 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 669,60 6669.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 53 534,40 53534.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérové bezpečnostné produkty a služby - 2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 52 618,99 52618.99 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally, podpora a licencie pre bezpečnostné funkcie sieťových firewallov - 1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 60 829,09 60829.09 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally, podpora a licencie pre bezpečnostné funkcie sieťových firewallov - 2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 332,73 15332.73 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally, podpora a licencie pre bezpečnostné funkcie sieťových firewallov - 3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 526,40 31526.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally pre zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 540,00 11540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie bezpečnostných zariadení - Firewall Národný bezpečnostný úrad 88 577,62 88577.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 71 173,00 71173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie servisnej podpory pre Fortinet FG800C Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 270,00 10270.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servisná podpora pre zariadenia FortiNet FortiGate 1200D Pôdohospodárska platobná agentúra 34 471,20 34471.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 355 695,00 355695.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
+421253414992


toonet@toonet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viliam Kocian
Adresa:
Školská 2A Hlohovec 92003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Martinkovič
Adresa:
Studenohorská 56 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Gaľa
Adresa:
Tomášikova 10/G Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viliam Kocian
Adresa:
Školská 2A Hlohovec 92003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Martinkovič
Adresa:
Studenohorská 56 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Gaľa
Adresa:
Tomašikova 10/G Bratislava 82000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Štefánikova 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×