Chybné dáta vo vestníku UVO


Zoznam primárne slúži pre UVO ako referencia kvality dát, ktoré sa nachádzajú vo vestníku a je priebežne dopĺňaný.

Údaje o obstarávateľoch a dodávateľoch slúžia hlavne na štatistické účely.


ID Vestník Opis problému Url Obstarávanie Obstarávateľ Dodávateľ Opravené
ID Vestník Opis problému Url Obstarávanie Obstarávateľ Dodávateľ Opravené