Dodávateľ

Škola.sk, s. r. o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Škola.sk, s. r. o.

IČO: 50293893

Adresa: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6153

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2017

Záznam platný do: 30. August 2020

Posledná zmena: 20. Jún 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 439 734,71 EUR 14 14
2019 1 128 089,84 EUR 17 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 519 359,71 EUR 15 15
2019 1 048 464,84 EUR 16 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Revúca 1 29 745,00 EUR
Mesto Malacky 1 5 725,00 EUR
Mesto Poprad 1 190 287,50 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 359 880,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 82 150,00 EUR
Obec Šenkvice 2 83 825,00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 92 875,00 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 2 908,33 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 3 38 606,00 EUR
Mesto Modra 2 49 725,84 EUR
Mesto Senica 2 126 607,50 EUR
Obec Moravany nad Váhom 3 120 918,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 450,00 EUR
Mesto Michalovce 1 24 825,00 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 19 325,00 EUR
Obec Trenčianska Teplá 5 100 279,71 EUR
Mesto Púchov 2 89 875,00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 42 542,50 EUR
Obec Lozorno 1 31 944,17 EUR
Obec Chorvátsky Grob 2 18 997,50 EUR
Obec Košeca 1 23 332,50 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 1 32 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ANATOMY 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie MŠ -učebné pomôcky Obec Chorvátsky Grob 51 769,86 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie MŠ - nábytok Obec Chorvátsky Grob 23 032,40 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 731,72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378,37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ - časť Učebné pomôcky Obec Lozorno 38 335,12 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybudovanie učební pre ZŠ ......- pomôcky Mesto Zlaté Moravce 57 594,97 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební Mesto Poprad 239 000,79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 43 861,60 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 23 227,07 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378,37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 731,72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378,37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavanie Obec Dunajská Lužná 3 532,08 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre biologicko/chemickú a polytechnickú učebňu Obec Šenkvice 83 215,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Púchov 97 112,56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre odbornú učebňu Mesto Michalovce 30 332,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok do odborných učební ZŠ Obec Šenkvice 24 676,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Mesto Kysucké Nové Mesto 97 922,00 EUR 2019 Tovary Áno 3
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 120 919,00 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie a modernizácia informačno - komunikačných technológií pre Základnú školu Mesto Modra 17 949,60 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Obec Košeca 39 292,36 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických učebných pomôcok Mesto Modra 42 085,10 EUR 2019 Tovary Áno 1
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 188 740,00 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Malacky 6 984,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT do učební základnej školy Mesto Revúca 40 665,08 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Mesto Senica 67 631,56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 111 478,84 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky 2 Mesto Senica 84 398,71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika Mesto Púchov 14 489,16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 359 880,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421918632016


obchod@skola.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ľubomír Mach
Adresa:
Lachova 27 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. Jún 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Júl 2019

Meno:
Mgr. Angelina Machová
Adresa:
Lachova 27 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Máj 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Júl 2019

Meno:
RNDr. Ľubomír Mach
Adresa:
Lachova 27 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. Jún 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Október 2018
Záznam do:
15. Júl 2019

Meno:
Mgr. Angelina Machová
Adresa:
Lachova 27 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Máj 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Október 2018
Záznam do:
15. Júl 2019

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 10.10.2018 do: 15.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×