Dodávateľ

Škola.sk, s. r. o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Škola.sk, s. r. o.

IČO: 50293893

Adresa: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6153

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2017

Záznam platný do: 30. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 439 734,71 EUR 14 14
2019 1 658 880,24 EUR 32 40
2020 1 374 001,11 EUR 23 32
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 519 359,71 EUR 15 15
2019 1 799 155,24 EUR 34 42
2020 1 154 101,11 EUR 20 29

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Lokca 1 32 391,00 32391.00 EUR
Mesto Revúca 1 29 745,00 29745.00 EUR
Mesto Malacky 2 68 641,67 68641.67 EUR
Mesto Poprad 3 372 104,17 372104.17 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 359 880,00 359880.00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 124 992,00 124992.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 82 150,00 82150.00 EUR
Mesto Levoča 2 81 420,00 81420.00 EUR
Obec Šenkvice 2 83 825,00 83825.00 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 3 389,00 3389.00 EUR
Obec Beluša 2 45 666,67 45666.67 EUR
Mesto Krupina 3 125 037,00 125037.00 EUR
Obec Svinia 1 9 026,00 9026.00 EUR
Obec Chminianska Nová Ves 2 62 801,00 62801.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 179,50 1179.50 EUR
Mesto Humenné 1 38 083,33 38083.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2 86 870,00 86870.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 92 875,00 92875.00 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 2 908,33 2908.33 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 3 38 606,00 38606.00 EUR
Mesto Modra 2 49 725,84 49725.84 EUR
Mesto Senica 2 126 607,50 126607.50 EUR
Obec Moravany nad Váhom 3 120 918,00 120918.00 EUR
Obec Dlhé Pole 2 54 927,50 54927.50 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 533,90 533.90 EUR
Mesto Čadca 3 242 317,00 242317.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 450,00 1450.00 EUR
Mesto Námestovo 2 54 194,00 54194.00 EUR
Mesto Michalovce 3 37 241,67 37241.67 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 19 325,00 19325.00 EUR
Obec Oravská Polhora 1 12 430,00 12430.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 18 518,50 18518.50 EUR
Obec Trenčianska Teplá 5 100 279,71 100279.71 EUR
Mesto Púchov 3 109 041,67 109041.67 EUR
Obec Veľké Leváre 1 50 000,00 50000.00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 44 873,00 44873.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 42 542,50 42542.50 EUR
Obec Lozorno 1 31 944,17 31944.17 EUR
Obec Čierne 1 105 825,00 105825.00 EUR
Obec Petrovany 3 94 861,00 94861.00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 2 18 997,50 18997.50 EUR
Obec Košeca 1 23 332,50 23332.50 EUR
Mesto Šahy 3 222 277,00 222277.00 EUR
Obec Vrbov 1 17 958,00 17958.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 2 36 309,00 36309.00 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 3 437,60 3437.60 EUR
Obec Polomka 2 51 445,83 51445.83 EUR
Obec Nižný Hrabovec 1 39 712,00 39712.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ANATOMY 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520,00 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie MŠ -učebné pomôcky Obec Chorvátsky Grob 51 769,86 51769.86 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie MŠ - nábytok Obec Chorvátsky Grob 23 032,40 23032.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 731,72 14731.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378,37 32378.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ - časť Učebné pomôcky Obec Lozorno 38 335,12 38335.12 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybudovanie učební pre ZŠ ......- pomôcky Mesto Zlaté Moravce 57 594,97 57594.97 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební Mesto Poprad 239 000,79 239000.79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 43 861,60 43861.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 23 227,07 23227.07 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378,37 32378.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 731,72 14731.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378,37 32378.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavanie Obec Dunajská Lužná 3 532,08 3532.08 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre biologicko/chemickú a polytechnickú učebňu Obec Šenkvice 83 215,00 83215.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Púchov 97 112,56 97112.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre odbornú učebňu Mesto Michalovce 30 332,00 30332.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok do odborných učební ZŠ Obec Šenkvice 24 676,00 24676.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Mesto Kysucké Nové Mesto 97 922,00 97922.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 120 919,00 120919.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie a modernizácia informačno - komunikačných technológií pre Základnú školu Mesto Modra 17 949,60 17949.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Obec Košeca 39 292,36 39292.36 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických učebných pomôcok Mesto Modra 42 085,10 42085.1 EUR 2019 Tovary Áno 1
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 188 740,00 188740.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Malacky 6 984,00 6984.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT do učební základnej školy Mesto Revúca 40 665,08 40665.08 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Mesto Senica 67 631,56 67631.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 111 478,84 111478.84 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky 2 Mesto Senica 84 398,71 84398.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika Mesto Púchov 14 489,16 14489.16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 359 880,00 359880.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19 Obec Svinia 71 095,00 71095.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov Mesto Krupina 107 011,00 107011.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
VYBAVENIE UČEBNÍ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 66 126,00 66126.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci Obec Nižný Hrabovec 79 652,00 79652.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji – nákup tovarov. Obec Ivanka pri Dunaji 143 090,00 143090.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 123 758,00 123758.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 75 902,00 75902.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary Mesto Námestovo 116 363,00 116363.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves Obec Chminianska Nová Ves 101 983,00 101983.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves Mesto Spišská Stará Ves 154 066,00 154066.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ LOKCA Obec Lokca 135 752,00 135752.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prenosné laboratórium na výskum pôdy s pomocou kolorimetrie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok do odborných učební Mesto Dubnica nad Váhom 25 421,13 25421.13 EUR 2019 Tovary Áno 1
Softver Coach 7BYOD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 536,00 536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základná škola -zariadenie dielní Obec Polomka 56 185,00 56185.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základná škola - pomôcky a stavebnice Obec Polomka 10 240,00 10240.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky do učební základnej školy Obec Veľké Leváre 85 642,00 85642.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie učební ZŠ - nábytok Mesto Púchov 31 308,55 31308.55 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste Mesto Poprad 68 307,63 68307.63 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste Mesto Poprad 163 747,23 163747.23 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup interiérového vybavenia učební pre základné školy Mesto Humenné 61 217,70 61217.7 EUR 2020 Tovary Áno 1
Odborné učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Malacky 76 680,00 76680.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
vybavenie biologicko - chemických učební a fyzikálnej učebne Obec Čierne 128 908,80 128908.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Interiérové vybavenie Obec Dlhé Pole 5 772,39 5772.39 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Didaktické pomôcky Obec Dlhé Pole 61 135,20 61135.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
"Modernizácia vybavenia odborných učební" Mesto Šahy 222 277,00 222277.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Obstaranie didaktických pomôcok pre Základnú školu Obec Beluša 71 475,01 71475.01 EUR 2020 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky do učební základnej školy Základná škola J. F. Rimavského 4 066,81 4066.81 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Obec Beluša 22 880,00 22880.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore Obec Oravská Polhora 95 749,00 95749.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia_4 Mesto Michalovce 23 099,00 23099.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie školskej knižnice_5 Mesto Michalovce 38 111,00 38111.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Čadca 525 193,00 525193.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Učebné pomôcky do učební základnej školy Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 4 125,12 4125.12 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove Obec Vrbov 42 668,00 42668.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany Obec Petrovany 130 632,00 130632.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči Mesto Levoča 154 215,00 154215.0 EUR 2020 Tovary Áno 2

obchod@skola.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Šlesarik
Adresa:
Ľudovíta Fullu 9 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ľubomír Mach
Adresa:
Lachova 27 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Angelina Machová
Adresa:
Lachova 27 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ľubomír Mach
Adresa:
Lachova 27 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Október 2018
Záznam do:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Angelina Machová
Adresa:
Lachova 27 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Október 2018
Záznam do:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.07.2019 do: 26.11.2019

StiahniZáznam platný od: 10.10.2018 do: 15.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×