Obstarávateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 601 454,00 EUR 3
2015 1 560 701,00 EUR 6
2016 856 564,40 EUR 21
2017 3 487 272,00 EUR 12
2018 2 624 612,11 EUR 11
2019 518 165,00 EUR 4
2020 159 996,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 10 875,00 EUR 2
2017 18 797,00 EUR 2
2018 145 826,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 573 333,00 EUR
HASTRA s.r.o. 2 554 754,00 EUR
T+T, a.s. 1 2 631 098,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 217 530,64 EUR
STRABAG s.r.o. 1 72 304,00 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 2 433 626,00 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 89 840,00 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 425 000,00 EUR
RISS Plus, s.r.o. 2 699 999,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 11 324,00 EUR
CONTROLSOUND s.r.o. 1 26 590,00 EUR
BMT, s.r.o. 1 678 000,00 EUR
RENT-KNM, s.r.o. 2 125 736,00 EUR
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. 1 7 054,17 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 2 216 334,99 EUR
KONNEX s.r.o. 1 129 291,67 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 1 824,17 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 74 693,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 1 550,00 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 329,17 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 11 15 927,38 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 3 1 208,70 EUR
Terrafound-knm spol. s r.o. 1 45 001,00 EUR
Industry Technology, s.r.o. 1 0,00 EUR
DD21 s.r.o. 1 720,00 EUR
STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o. 1 59 132,00 EUR
Bluetech s.r.o. 1 213 750,00 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 7 000,00 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 1 8 029,00 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 1 144 938,00 EUR
KYSUCA s.r.o. 1 148 565,00 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 1 209 533,00 EUR
KATIS s.r.o. 2 883 500,00 EUR
RAL, s.r.o. 1 10 960,00 EUR
MTJ INTERIÉR, S.R.O. 1 55 110,00 EUR
IKARO s.r.o. 1 858,00 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 4 250,00 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 0,00 EUR
Adam Chabada 2 11 990,67 EUR
OMES spol. s r.o. 2 10 331,67 EUR
MONASTER, s.r.o. 3 57 615,00 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 1 4 950,00 EUR
NIRA, s.r.o. 1 52 975,00 EUR
Škola.sk, s. r. o. 3 38 606,00 EUR
T+T stred, s.r.o. 1 198 960,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Interiérové a bezbariérové úpravy a vybudovanie dátovej siete v budove polikliniky v Kysuckom Novom Meste 141 266,00 85 833,33 60.76% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia bezečkého oválu 243 000,00 168 876,00 69.49% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Bežná údržba komunikácií 2016 90 000,00 74 693,00 82.99% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Spevnené plochy pri BD v Kysuckom Novom Meste 58 000,00 44 986,00 77.56% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Chodník a spevnemé plochy na Ulici Jesenského v Kysuckom Novom Meste 2014 80 000,00 37 500,83 46.87% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Bežná údržba komunikácií v Kysuckom Novom Meste 2015 90 000,00 80 750,00 89.72% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zateplenie objektov polikliniky v Kysuckom Novom Meste 316 504,00 354 166,66 111.89% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné úpravy a prístavba domu kultúry v Kysuckom Novom Meste - dodatočné práce 91 931,00 91 300,00 99.31% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stavebné úpravy a prístavba domu kultúry v Kysuckom Novom Meste 463 454,00 463 454,00 100.0% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie 678 000,00 565 000,00 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU 2 631 098,00 2 631 098,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka tepla pre bytový dom 148 565,00 148 565,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením 264 750,00 264 750,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Bežná údržba komunikácií 2017 72 304,00 72 304,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Areál polikliniky Kysucké Nové Mesto 251 440,00 209 533,00 83.33% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto - stavebné práce 89 840,00 89 840,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Technické a technologické zariadenie 1 692 867,00 1 692 867,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 6 Áno
Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ 145 826,00 114 242,00 EUR 2018 Práce Nie 2 Nie
Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ 26 590,00 26 590,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského v KNM 596 999,00 596 999,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Chodník na ulici Litovelská 144 938,00 144 938,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) 3 100,00 1 915,83 61.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obnova komplexu materskej školy 266 443,20 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Obnova komplexu materskej školy 266 443,20 0,00 0.0% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Kuchynské zariadenia 8 500,00 4 159,72 48.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení danej značky (OKI) 1 138,00 715,00 62.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) 1 300,00 826,39 63.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadenia danej značky Lexmark 550,00 368,05 66.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, SHARP) 570,00 274,30 48.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infraset TOPAS TPS-15 8 500,00 5 878,47 69.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Konvektomat a umývačka riadu 9 900,00 6 690,83 67.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Konvektomat 8 500,00 5 832,50 68.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI) 1 420,00 902,77 63.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI, Lexmark) 3 000,00 1 958,36 65.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Krájač zeleniny 6 800,00 3 541,66 52.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny robot 60l 6 800,00 4 720,83 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Traktorová kosačka 9 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Komunálne vozidlo 150 000,00 104 166,65 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Traktorová kosačka 9 800,00 5 833,33 59.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny kuchynský robot 6 800,00 4 950,00 72.79% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny kuchynský robot 6 800,00 3 888,89 57.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI, Lexmark) 1 075,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
tonery 200,00 51,00 25.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
tonery 380,00 201,39 52.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) 3 800,00 2 117,35 55.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) 1 460,00 993,05 68.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) 1 650,00 784,72 47.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
tonery 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, OKI) 700,00 409,72 58.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Samozberná zametacia nadstavba na údržbu, čistenie ciest a komunikácií 110 000,00 76 112,50 69.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (OKI) 1 125,00 686,80 61.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 18 347,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (OKI, Lexmark, Canon, HP LJ) 4 520,00 2 604,16 57.61% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poľnohospodárska technika 64 000,00 44 145,83 68.97% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, HP LJ, Xerox) 1 050,00 506,94 48.28% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, HP LJ) 1 468,11 944,44 64.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Lexmark) 860,00 232,64 27.05% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Lexmark, Canon) 1 480,00 754,85 51.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná 97 922,00 96 221,00 98.26% EUR 2019 Tovary Áno 6 Áno
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Lexmark, Canon) 1 150,00 600,00 52.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zber, preprava a zhodnotenie BRO 198 960,00 198 960,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 220 133,00 217 530,64 98.81% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií 159 996,00 107 743,05 67.34% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
+421903464477

+421415665265

+421903464477
+421414212209
+421414212210/414211607
+421414212209
+421415665268


elena.sivova@gmail.com
investicie@kysuckenovemesto.sk
hujova@eurodotacie.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 157 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×