Dodávateľ

GRAFID, s.r.o.

Dubnica nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GRAFID, s.r.o.

IČO: 47576804

Adresa: Pod hájom 1090/63, Dubnica nad Váhom

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5564

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Február 2021

Záznam platný do: 8. Február 2024

Posledná zmena: 9. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 171,67 EUR 1 1
2018 30 446,52 EUR 13 13
2020 750,00 EUR 1 1
2021 2 474,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 171,67 EUR 1 1
2018 30 446,52 EUR 13 13
2020 750,00 EUR 1 1
2021 2 474,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 964,99 964.99 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 229,00 229.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 300,00 1300.00 EUR
Mesto Partizánske 1 333,33 333.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 399,17 399.17 EUR
Slovenské národné divadlo 1 21 296,29 21296.29 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 574,99 574.99 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 1 750,00 750.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 3 199,99 3199.99 EUR
Obec Raslavice 1 79,17 79.17 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 1 384,16 1384.16 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 416,66 416.66 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 245,82 245.82 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 171,67 171.67 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 1 22,95 22.95 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 474,17 2474.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tonery Školský internát Považská 7, Košice 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do XEROX Color 550/560 a Xerox D95A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 801,44 801.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 5 982,00 5982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 491,00 491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby MsÚ Mesto Partizánske 413,05 413.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
prášok na pranie alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×