Obstarávateľ

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 46 197,00 EUR 1
2015 214 908,00 EUR 2
2016 1 097 306,00 EUR 10
2017 184 857,40 EUR 9
2018 200 470,00 EUR 9

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 5 000,00 EUR 1
2017 2 900,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 103 386,55 EUR
GAMO a.s. 1 52 664,00 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 3 389,10 EUR
Energie2, a.s. 1 12 584,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 568 617,53 EUR
Ultra Print, s.r.o. 2 2 090,00 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 989 213,00 EUR
DMC, s.r.o. 1 59,09 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 10 5 501,65 EUR
ITSK, s.r.o. 1 136,10 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 132,48 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 1 1 383,90 EUR
KRAIN, s.r.o. 1 110,00 EUR
Rechtys spol. s r. o. 1 350,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 2 700,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici 916 959,00 824 344,16 89.89% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie dátovej kapacity serverovej infraštruktúry vrátane monitorovacieho systému a bezdrôtového pokrytia metropolitnej siete AU 46 197,00 43 886,66 94.99% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici 168 252,00 140 210,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2015 46 656,00 10 486,66 22.47% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika 4 075,00 2 824,25 69.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ubytovacie služby 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Ubytovacie služby 1 500,00 1 383,90 92.26% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač katalógu 2 150,00 990,90 46.08% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač zborníka 2 002,00 543,71 27.15% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač plagátov, bulletinov, propagačných materiálov, grafické služby 430,00 % EUR 2016 Služby Nie 0 Áno
Tlač plagátov, bulletinov, propagačných materiálov, grafické služby 430,00 291,66 67.82% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlač plagátov, bulletinov, grafické služby 160,00 110,00 68.75% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 40 100,00 26 412,04 65.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 129 500,00 129 500,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tablet PC Microsoft Surface Pro 4 alebo ekvivalent určený na prácu s programom StaffPad 2 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Komponenty k výpočtovej technike 164,70 113,41 68.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komponenty k výpočtovej technike 164,70 110,40 67.03% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlač zborníka: Klavírne diela slovenských skladateľov 470,00 123,96 26.37% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlač časopisu ART3 1 008,00 291,66 28.93% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 6 000,00 822,25 13.7% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výpočtová technika 3 400,00 2 250,00 66.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlač brožúry 200,00 53,71 26.85% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 131 950,00 131 818,05 99.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 41 500,00 28 803,87 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 146 520,00 139 047,48 94.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 45 000,00 30 939,54 68.75% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlač zborníka, programovej brožúry a palagátu bez zalomenia, grafických návrhov a korektúr 1 595,00 909,09 56.99% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač zborníka: Horizonty umenia 5/Horizonts of Art 5 1 340,00 1 107,43 82.64% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač monografie: Bože môj, čo sú to za ľudia 2 000,00 297,51 14.87% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač monografie: Premietané obrazy 1 500,00 173,55 11.57% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač Katalóg ICW IV.2018 700,00 380,16 54.3% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač skrípt 520,00 164,46 31.62% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tlač zborníka Aku.pressúra 1 295,00 1 070,24 82.64% EUR 2018 Služby Nie 1 Ánohttp://www.aku.sk


+421484320110


lestakova@aku.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2029 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×