Obstarávateľ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 16 837 672,00 EUR 7
2015 51 197 651,00 EUR 12
2016 4 071 113,97 EUR 33
2017 150 160,00 EEK 1
2017 1 219 101,46 EUR 21
2018 16 386 221,98 EUR 36
2019 30 894 646,39 EUR 16
2020 510 863,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 082,31 EUR 1
2017 1
2017 121 974,53 EUR 5
2018 1
2018 162 628,91 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 831 200,00 EUR
Slovanet, a.s. 1 5 748 936,00 EUR
AutoCont SK a.s. 1 6 250,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 3 113 442,00 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 15 440 002,00 EUR
Gratex International, a.s. 1 105 360,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 327,66 EUR
MET Slovakia, a. s. 1 2 122 880,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 3 283 740,00 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 1 4 400,00 EUR
ELGAS, s.r.o. 5 2 494 219,00 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 18 666,67 EUR
UNIPRASTAV, s.r.o. 1 170 504,00 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 179,17 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 20 958,33 EUR
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. 1 1 745,00 EUR
GOPAS SR, a.s. 1 3 770,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 2 2 006 262,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 5 13 623 657,33 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 20 643,33 EUR
SOITRON, s.r.o. 5 4 072 875,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 2 651 852,00 EUR
DMC, s.r.o. 1 6 990,83 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 4 1 023 620,00 EUR
Orange Slovensko, a.s. 14 826 851,00 EUR
KORATEX a.s. 1 13 883,32 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 72 692,50 EUR
ZSE Energia, a.s. 3 7 361 990,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 12 916,58 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 1 168 080,00 EUR
DITEC, a.s. 1 1 199 520,00 EUR
PosAm, spol. s r.o. 4 378 983,00 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 5 518 080,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 10 965,83 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 1 52 450,00 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 1 4 166,67 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 7 040,83 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 9 973 620,00 EUR
WORLDCOLOUR, s.r.o. 1 6 579,70 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 48 499,00 EUR
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 9 266 365,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 34 859 100,00 EUR
JUMP soft, a.s. 1 2 096 952,00 EUR
JUTEX - Contract, s.r.o. 1 2 404,17 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 6 3 897 253,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 4 8 008,32 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 1 8 955,00 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 1 313,52 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 42 083,33 EUR
BETRIX, s.r.o. 1 2 588,33 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 1 251,58 EUR
SATUR TRANSPORT a.s. 1 4 200,00 EUR
ExNet s. r. o. 1 889,20 EUR
Altrinia s. r. o. 1 100 573,33 EUR
LEXMAN EU, s. r. o. 1 16 000,00 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 9 165,88 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 3 7 828,37 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 1 082,00 EUR
REVIZ-DETVA s.r.o. 1 989,00 EUR
Bebesh, s.r.o. 1 7 200,00 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 15 166,67 EUR
EUROtoner, s.r.o. 4 131 294,99 EUR
Andrej Holka 1 44 583,33 EUR
Ing. Alfréd Choleva - CHANGE COMPUTER 1 11 110,83 EUR
Marián Juhás MRJ 1 0,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 92 220,83 EUR
X logistics, s.r.o. 3 119 605,00 EUR
SVD group s.r.o. 1 61 935,00 EUR
IXPERTA s. r. o., organizačná zložka 1 27 500,00 EUR
essential data, s. r. o. 1 6 900 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 30 594,00 30 130,00 98.48% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia vstupných priestorov a podateľne v budove MS SR 145 188,00 142 086,66 97.86% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Elektrická energia 1 955 370,00 1 955 370,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 3 600,00 3 000,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 17 930,00 14 941,66 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 41 390,00 41 390,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Služby mobilného operátora 14 588,00 14 588,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 44 538,00 37 115,00 83.33% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb údržby a rozvoja integrovaného systému správy dokumentov a workflow (IS Fabasoft) 577 152,00 577 152,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Servis a podpora aplikačného programového vybavenia „Portál MS SR" 831 200,00 831 200,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 7 750 000,00 244 413,33 3.15% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
IT služby pre e-justice 7 459 000,00 7 459 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Univerzálne poštové služby 24 859 100,00 24 859 100,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky rezortnej elektronickej podateľne 1 199 520,00 999 600,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 22 272,00 18 560,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete 1 514 241,00 1 261 867,50 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 9 420,00 7 850,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 59 808,00 49 840,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 1 908,00 1 590,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 600 000,00 600 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie servisných služieb (SLA) pre sieťovú infraštruktúru rezortu spravodlivosti 3 629 000,00 3 024 166,66 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 14 516,00 12 096,66 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zriadenie a poskytovanie komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete rezortu spravodlivosti 5 518 080,00 4 598 400,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 13 030,00 13 030,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
„Poskytovanie komplexných servisných služieb a prevádzkovej podpory k Elektronickému systému monitoringu osôb“ 15 440 002,00 12 866 668,33 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 16 634,00 16 634,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby Microsoft Premier Support - služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation 2017 Služby Neuvedené 0 Nie
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 41 233,00 41 233,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 150 160,00 150 160,00 100.0% EEK 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb 369 500,00 369 500,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 18 004,00 18 004,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 14 318,00 14 318,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 2 122 880,00 2 122 880,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 3 283 740,00 3 283 740,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 14 188,00 14 188,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA od 1.4.2018 do 31.3.2019 42 079,00 42 079,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poradenské služby- nastavenie procesov 2018 Služby Áno 0 Nie
Služby mobilného operátora 16 077,00 16 077,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 67 439,00 67 439,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 102 642,00 102 642,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft 1 168 080,00 1 168 080,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 15 108,00 15 108,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 23 241,00 23 241,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 89 858,00 89 858,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) 2 096 952,00 2 096 952,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 3 283 740,00 6 567 480,00 200.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Združená dodávka zemného plynu 2 122 880,00 4 245 760,00 200.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky 3 253,73 2 156,94 66.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie školenia a certifikácie v oblasti architektúry informačných systémov 4 524,00 3 141,66 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie pravidelnej kontroly systému elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) 1 990,00 741,00 37.23% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka nových, neprotektorovaných zimných a letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá 1 603,68 1 042,98 65.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tonerov a optických valcov do multifunkčných zariadení 77 560,07 43 708,33 56.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, revízie elektrických spotrebičov, náradia a pracovných strojov. 7 324,20 1 745,00 23.82% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Videoprojektory 12 136,21 7 638,23 62.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových a plynových zariadení a odborných prehliadok nízkotlakových kotolní 2 092,40 989,00 47.26% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rokovacia čalúnená stolička Taurus TN, alebo ekvivalent (viď príloha obrázok) 352,80 149,30 42.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov 3 052,84 1 374,98 45.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kreslá kancelárske otočné, stoličky kancelárske 2 981,23 701,39 23.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Adobe Premier Pro CC 444,00 273,05 61.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky 2 139,16 972,22 45.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie a pokládka kobercov do kancelárií 4 752,00 2 003,47 42.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antivírusová ochrana koncových zariadení 11 151,00 5 208,33 46.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup fotoaparátu a príslušenstva 1 082,31 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Prepravné služby autobusmi, mikrobusmi a osobnými motorovými vozidlami vyššej strednej triedy 5 235,33 3 500,00 66.85% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup fotoaparátu a príslušenstva 1 082,31 901,66 83.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske stoličky II. 4 264,68 1 916,66 44.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Profesionálne simultánne tlmočenie konferencií prostredníctvom tlmočníckych kabín 7 230,00 7 200,00 99.58% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
IKT príslušenstvo 15 772,00 9 259,02 58.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiacie a hygienické prostriedky 2 452,00 1 395,83 56.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
IP telefónne prístroje a sieťové prvky (rozšírenie siete) 132 447,33 61 111,10 46.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zariadenie A3 12 600,00 7 462,50 59.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná tlačiareň HP Laser Jet Enterprise Flow M630z 5 280,00 3 666,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky 5 315,00 2 930,55 55.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pranie a čistenie bielizne 11 320,00 5 483,08 48.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup fotoaparátu s príslušenstvom B 1 576,22 1 094,60 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske stoličky, rokovacia čalúnená stolička stohovateľná, klubové kreslo 13 542,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho papiera 24 571,20 10 763,81 43.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery a náplne do tlačiarní 70 407,00 34 235,41 48.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie toaletného papiera, uterákov na ruky a servítok 8 970,00 3 472,22 38.7% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie serverových licencií 142 020,00 83 811,10 59.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prekladateľské služby 23 687,76 16 000,00 67.54% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Dodanie a pokládka kobercov do kancelárií I 23 578,68 11 569,43 49.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné laserové zariadenie 31 730,00 16 706,24 52.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup osobného motorového vozidla 29 758,33 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nákup osobného motorového vozidla 29 758,33 17 465,27 58.69% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné materiály 16 627,56 5 825,69 35.03% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
IP Telefónne prístroje a sieťové komponenty 24 772,10 17 202,77 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenosné počítače - notebooky s príslušenstvom 24 054,80 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Multifunkčné laserové zariadenie 52 100,00 31 388,19 60.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Expanzná disková polica 126 432,00 87 800,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
IKT zariadenia – rôzne A 24 924,00 EUR 2017 Áno 0 Nie
Nákup IKT a príslušenstva 13 160,10 9 138,19 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sieťové komponenty 159 953,41 82 638,89 51.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenosné počítače – notebooky s príslušenstvom 23 960,00 EUR 2017 Nie 0 Nie
Nákup IKT a príslušenstva 13 160,10 9 083,33 69.02% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
IKT zariadenia – rôzne B 19 277,40 EUR 2017 Áno 0 Nie
IKT – notebook a dataprojektor 19 344,30 12 638,89 65.33% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív 21 534,10 5 867,35 27.24% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery a náplne do tlačiarní 79 735,32 27 082,64 33.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný stolový počítač All-in-One 66 900,00 37 152,77 55.53% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný monitor 15 141,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Pracovný notebook s dokovacou stanicou 87 876,34 EUR 2018 Nie 0 Nie
Rozšírenie diskového priestoru 172 501,73 119 715,27 69.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stoličky, sedačky, postele II 5 624,07 3 905,58 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný notebook s dokovacou stanicou 118 681,70 78 818,05 66.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný monitor 22 561,28 11 769,44 52.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie náhradných dielov pre páskovú knižnicu 59 611,57 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka zemného plynu 19 372,00 19 372,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 90 735,00 90 735,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 25 620,00 25 620,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Obstaranie náhradných dielov pre páskovú knižnicu 59 611,57 35 312,50 59.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný notebook s dokovacou stanicou 118 681,70 76 850,69 64.75% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovný notebook s dokovacou stanicou 118 681,70 82 401,66 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Sieťové komponenty 169 015,02 106 250,00 62.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Podpora a údržba HW pre Informačný systém Registra úpadcov 86 665,85 60 184,16 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 1 000 000,00 1 000 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
UNIVERZÁLNE POŠTOVÉ SLUŽBY 10 000 000,00 10 000 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 135 177,00 135 177,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Monitorovací a analytický nástroj koncových zariadení 172 798,50 118 375,00 68.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhrada diskového priestoru 172 652,44 119 895,83 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zálohovací softvér 172 328,70 119 666,66 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Licencie Atlassian 49 801,00 22 916,66 46.01% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Softvérové licencie Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ 89 640,00 62 250,00 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhradný diel disk/HDD 84 832,00 35 069,44 41.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Školiace potreby s logom 35 968,00 15 555,55 43.24% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 226 084,00 226 084,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 48 499,00 48 499,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 24 566,00 24 566,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 984,00 984,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Podpora a údržba HW 79 026,39 54 858,33 69.41% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Ročná obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET 140 000,00 60 577,08 43.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
SYSTÉMOVÁ A APLIKAČNÁ PODPORA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SLOV-LEX 5 835 024,00 5 835 024,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 8 447,00 8 447,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb dátovej siete 5 748 936,00 5 748 936,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS) 6 900 000,00 6 900 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb 61 935,00 61 935,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete. 650 000,00 492 021,00 75.69% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka osobných automobilov 266 370,00 266 365,00 99.99% EUR 2020 Tovary Nie 9 Áno
Služby mobilného operátora 14 189,00 14 189,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektriny 230 304,00 230 304,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.justice.gov.sk


+421288891462

+421288891598


agata.stoselova@justice.sk
patricia.bystricanova@justice.sk
lenka.slezakova@justice.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1544 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2020/699 - hlavný štátny radca Vyhlásené Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly vonkajšie výberové konanie 2020-02-24 2020-03-09
VK/2020/503 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly širšie vnútorné výberové konanie 2020-02-07 2020-02-14
VK/2020/372 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ užšie vnútorné výberové konanie 2020-01-29 2020-02-05
VK/2020/349 - štátny radca Ukončené prihlasovanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2020-01-28 2020-02-18
VK/2020/348 - hlavný štátny radca Ukončené prihlasovanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2020-01-28 2020-02-18
VK/2020/324 - hlavný štátny radca Ukončené prihlasovanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2020-01-27 2020-02-10
VK/2020/57 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2020-01-08 2020-01-22
VK/2020/58 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2020-01-08 2020-01-22
VK/2019/8291 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ vonkajšie výberové konanie 2019-12-20 2020-01-10
VK/2019/8219 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-12-18 2019-12-30
VK/2019/8172 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2019-12-16 2020-01-03
VK/2019/8137 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ užšie vnútorné výberové konanie 2019-12-12 2019-12-19
VK/2019/8138 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária štátnej tajomníčky I. širšie vnútorné výberové konanie 2019-12-12 2019-12-19
VK/2019/8006 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex užšie vnútorné výberové konanie 2019-12-04 2019-12-11
VK/2019/7987 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu vonkajšie výberové konanie 2019-12-03 2019-12-12
VK/2019/7426 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-11-11 2019-11-25
VK/2019/7393 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva vonkajšie výberové konanie 2019-11-08 2019-11-22
VK/2019/7359 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-11-07 2019-11-14
VK/2019/6940 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva širšie vnútorné výberové konanie 2019-10-28 2019-11-05
VK/2019/6873 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2019-10-24 2019-11-07
VK/2019/6881 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2019-10-24 2019-11-07
VK/2019/6704 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu užšie vnútorné výberové konanie 2019-10-17 2019-10-24
VK/2019/6660 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ vonkajšie výberové konanie 2019-10-16 2019-11-01
VK/2019/6615 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-10-15 2019-10-22
VK/2019/6577 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu užšie vnútorné výberové konanie 2019-10-14 2019-10-21
VK/2019/6584 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva vonkajšie výberové konanie 2019-10-14 2019-10-21
VK/2019/6443 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2019-10-08 2019-10-22
VK/2019/6447 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-10-08 2019-10-22
VK/2019/6308 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva vonkajšie výberové konanie 2019-10-03 2019-10-17
VK/2019/6310 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva vonkajšie výberové konanie 2019-10-03 2019-10-17
VK/2019/6313 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality - operačné stredisko ESMO vonkajšie výberové konanie 2019-10-03 2019-10-10
VK/2019/6280 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2019-10-02 2019-10-09
VK/2019/6120 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality - Operačné stredisko ESMO užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-24 2019-10-01
VK/2019/6106 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-23 2019-09-30
VK/2019/6099 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-09-23 2019-09-30
VK/2019/6062 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2019-09-20 2019-09-27
VK/2019/5697 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-13 2019-09-20
VK/2019/5696 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ širšie vnútorné výberové konanie 2019-09-13 2019-09-27
VK/2019/5649 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva vonkajšie výberové konanie 2019-09-11 2019-09-18
VK/2019/5626 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-10 2019-09-17
VK/2019/5624 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2019-09-10 2019-09-30
VK/2019/5488 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva vonkajšie výberové konanie 2019-09-03 2019-09-17
VK/2019/5486 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-09-03 2019-09-17
VK/2019/5476 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2019-09-02 2019-09-09
VK/2019/5467 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie Zrušené výberové konanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária štátnej tajomníčky II. užšie vnútorné výberové konanie 2019-09-02 2019-09-09
VK/2019/5423 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2019-08-28 2019-09-05
VK/2019/5408 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva vonkajšie výberové konanie 2019-08-27 2019-09-10
VK/2019/5346 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-22 2019-08-30
VK/2019/5269 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-08-20 2019-08-27
VK/2019/5280 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva širšie vnútorné výberové konanie 2019-08-20 2019-08-27
VK/2019/5195 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva širšie vnútorné výberové konanie 2019-08-15 2019-08-22
VK/2019/5133 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát rehabilitácií a odškodňovania užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-13 2019-08-20
VK/2019/5118 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2019-08-13 2019-08-27
VK/2019/5040 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor medzinárodného práva súkromného vonkajšie výberové konanie 2019-08-08 2019-08-29
VK/2019/4919 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2019-08-05 2019-08-19
VK/2019/4771 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu vonkajšie výberové konanie 2019-07-26 2019-08-02
VK/2019/4718 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2019-07-24 2019-08-15
VK/2019/4711 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-24 2019-07-31
VK/2019/4695 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2019-07-23 2019-08-06
VK/2019/4696 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2019-07-23 2019-08-06
VK/2019/4602 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-18 2019-07-25
VK/2019/4446 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2019-07-11 2019-07-18
VK/2019/4445 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2019-07-11 2019-07-18
VK/2019/4405 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ochrany spotrebiteľa vonkajšie výberové konanie 2019-07-09 2019-07-23
VK/2019/4359 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rekodifikácie občianskeho práva vonkajšie výberové konanie 2019-07-08 2019-07-22
VK/2019/4363 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-08 2019-07-15
VK/2019/4360 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2019-07-08 2019-07-15
VK/2019/4176 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-06-28 2019-07-12
VK/2019/4159 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ochrany spotrebiteľa širšie vnútorné výberové konanie 2019-06-27 2019-07-04
VK/2019/4103 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2019-06-25 2019-07-19
VK/2019/4091 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rekodifikácie občianskeho práva užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-25 2019-07-02
VK/2019/4097 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-25 2019-07-02
VK/2019/4093 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva vonkajšie výberové konanie 2019-06-25 2019-07-08
VK/2019/4095 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-06-25 2019-07-15
VK/2019/4096 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-06-25 2019-07-15
VK/2019/4094 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-06-25 2019-07-15
VK/2019/4081 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-24 2019-07-01
VK/2019/3949 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti širšie vnútorné výberové konanie 2019-06-19 2019-06-26
VK/2019/3951 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2019-06-19 2019-07-03
VK/2019/3884 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor metodiky a európskych projektov vonkajšie výberové konanie 2019-06-14 2019-06-21
VK/2019/3837 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2019-06-12 2019-06-19
VK/2019/3838 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-12 2019-06-19
VK/2019/3810 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-11 2019-06-18
VK/2019/3775 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-10 2019-06-17
VK/2019/3563 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor medzinárodného práva súkromného širšie vnútorné výberové konanie 2019-05-31 2019-06-14
VK/2019/3535 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov širšie vnútorné výberové konanie 2019-05-30 2019-06-06
VK/2019/3513 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2019-05-29 2019-06-05
VK/2019/3460 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-28 2019-06-04
VK/2019/3378 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-05-23 2019-05-30
VK/2019/3381 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-05-23 2019-05-30
VK/2019/3380 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2019-05-23 2019-05-30
VK/2019/3337 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor metodiky a európskych projektov vonkajšie výberové konanie 2019-05-22 2019-05-29
VK/2019/3257 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ vonkajšie výberové konanie 2019-05-17 2019-05-31
VK/2019/3182 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-14 2019-05-21
VK/2019/3185 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-14 2019-05-21
VK/2019/3183 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-14 2019-05-21
VK/2019/3184 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-14 2019-05-21
VK/2019/3048 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ širšie vnútorné výberové konanie 2019-05-06 2019-05-14
VK/2019/3047 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-06 2019-05-14
VK/2019/2993 - Druhá časť hromadného výberového konania - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk 2019-05-03 2019-05-20
VK/2019/2846 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2019-04-26 2019-05-06
VK/2019/2833 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov a projektovej podpory užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-25 2019-05-03
VK/2019/2834 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor metodiky a európskych projektov užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-25 2019-05-03
VK/2019/2804 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2019-04-24 2019-05-10
VK/2019/2805 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2019-04-24 2019-05-10
VK/2019/2681 - hlavný referent Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia edičných činností širšie vnútorné výberové konanie 2019-04-17 2019-04-26
VK/2019/2644 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP vonkajšie výberové konanie 2019-04-16 2019-04-30
VK/2019/2609 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-15 2019-04-22
VK/2019/2572 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-12 2019-04-19
VK/2019/2449 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP užšie vnútorné výberové konanie 2019-04-08 2019-04-15
VK/2019/2427 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2019-04-05 2019-04-23
VK/2019/2173 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor Service Desk vonkajšie výberové konanie 2019-03-27 2019-04-03
VK/2019/2040 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor Service Desk vonkajšie výberové konanie 2019-03-21 2019-03-28
VK/2019/1841 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor Service Desk užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-13 2019-03-20
VK/2019/1712 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-03-07 2019-03-21
VK/2019/1684 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-06 2019-03-13
VK/2019/1625 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2019-03-05 2019-03-19
VK/2019/1518 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2019-03-01 2019-03-08
VK/2019/1286 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor Service Desk vonkajšie výberové konanie 2019-02-20 2019-03-01
VK/2019/1256 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-19 2019-02-26
VK/2019/1169 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu vonkajšie výberové konanie 2019-02-15 2019-02-22
VK/2019/1123 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-02-14 2019-02-28
VK/2019/1115 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-13 2019-02-20
VK/2019/1106 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality vonkajšie výberové konanie 2019-02-13 2019-02-20
VK/2019/965 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov a projektovej podpory vonkajšie výberové konanie 2019-02-07 2019-02-14
VK/2019/962 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-07 2019-02-14
VK/2019/933 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva vonkajšie výberové konanie 2019-02-06 2019-02-20
VK/2019/862 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-04 2019-02-11
VK/2019/830 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly širšie vnútorné výberové konanie 2019-02-04 2019-02-18
VK/2019/743 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ochrany spotrebiteľa vonkajšie výberové konanie 2019-01-30 2019-02-13
VK/2019/727 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov a projektovej podpory užšie vnútorné výberové konanie 2019-01-29 2019-02-05
VK/2019/659 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária ministra užšie vnútorné výberové konanie 2019-01-28 2019-02-04
VK/2019/617 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2019-01-25 2019-02-01
VK/2019/515 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia informatiky a riadenia projektov - odbor Service Desk vonkajšie výberové konanie 2019-01-22 2019-02-05
VK/2019/391 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS vonkajšie výberové konanie 2019-01-17 2019-01-24
VK/2019/392 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS vonkajšie výberové konanie 2019-01-17 2019-01-24
VK/2019/352 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2019-01-16 2019-01-31
VK/2019/316 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-01-15 2019-01-29
VK/2019/231 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia informatiky a riadenia projektov - odbor Service Desk širšie vnútorné výberové konanie 2019-01-11 2019-01-18
VK/2019/195 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva širšie vnútorné výberové konanie 2019-01-10 2019-01-17
VK/2019/151 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ochrany spotrebiteľa širšie vnútorné výberové konanie 2019-01-09 2019-01-16
VK/2019/127 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS užšie vnútorné výberové konanie 2019-01-09 2019-01-16
VK/2019/88 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS užšie vnútorné výberové konanie 2019-01-07 2019-01-14
VK/2019/80 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ vonkajšie výberové konanie 2019-01-07 2019-01-21
VK/2019/59 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti širšie vnútorné výberové konanie 2019-01-04 2019-01-11
VK/2019/61 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2019-01-04 2019-01-18
VK/2018/8441 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-12-20 2019-01-15
VK/2018/8278 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ širšie vnútorné výberové konanie 2018-12-13 2018-12-20
VK/2018/8277 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2018-12-13 2018-12-31
VK/2018/8265 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2018-12-12 2018-12-31
VK/2018/8254 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov širšie vnútorné výberové konanie 2018-12-11 2018-12-31
VK/2018/8252 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov širšie vnútorné výberové konanie 2018-12-11 2018-12-31
VK/2018/8106 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva užšie vnútorné výberové konanie 2018-12-05 2018-12-12
VK/2018/8108 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva užšie vnútorné výberové konanie 2018-12-05 2018-12-12
VK/2018/8050 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia dohľadu užšie vnútorné výberové konanie 2018-12-03 2018-12-10
VK/2018/7992 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia medzinárodného práva - Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-30 2018-12-07
VK/2018/7969 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-11-29 2018-12-13
VK/2018/7963 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-11-29 2018-12-12
VK/2018/7945 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-11-28 2018-12-12
VK/2018/7935 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia trestného práva- Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality - operačné stredisko ESMO užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-27 2018-12-04
VK/2018/7896 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými informáciami vonkajšie výberové konanie 2018-11-26 2018-12-10
VK/2018/7900 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-26 2018-12-03
VK/2018/7897 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred ESĽP užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-26 2018-12-03
VK/2018/7784 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia edičných činností - redakcia Obchodného vestníka vonkajšie výberové konanie 2018-11-21 2018-12-05
VK/2018/7714 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-20 2018-12-04
VK/2018/7560 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly vonkajšie výberové konanie 2018-11-14 2018-11-21
VK/2018/7531 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2018-11-13 2018-11-27
VK/2018/7530 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-11-13 2018-11-20
VK/2018/7436 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-08 2018-11-15
VK/2018/7367 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-07 2018-11-14
VK/2018/7369 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-11-07 2018-11-14
VK/2018/7364 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-11-07 2018-11-21
VK/2018/7295 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-06 2018-11-13
VK/2018/7322 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2018-11-06 2018-11-20
VK/2018/7178 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-10-29 2018-11-12
VK/2018/7107 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia edičných činností - redakcia Obchodného vestníka vonkajšie výberové konanie 2018-10-26 2018-11-06
VK/2018/7089 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-10-25 2018-11-01
VK/2018/7090 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-10-25 2018-11-08
VK/2018/7006 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-23 2018-10-30
VK/2018/7005 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2018-10-23 2018-11-06
VK/2018/6730 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia edičných činností - redakcia Obchodného vestníka užšie vnútorné výberové konanie 2018-10-12 2018-10-23
VK/2018/6719 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-10-12 2018-10-23
VK/2018/6724 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2018-10-12 2018-10-19
VK/2018/6727 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2018-10-12 2018-10-26
VK/2018/6653 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor elektronizácie súdnictva vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/6647 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát všeobecnej legislatívy vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/6652 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/6668 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-31
VK/2018/6650 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva vonkajšie výberové konanie 2018-10-10 2018-10-24
VK/2018/6426 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS vonkajšie výberové konanie 2018-10-03 2018-10-17
VK/2018/6441 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS vonkajšie výberové konanie 2018-10-03 2018-10-17
VK/2018/6370 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-10-02 2018-10-08
VK/2018/6321 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-28 2018-10-05
VK/2018/6330 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-09-28 2018-10-12
VK/2018/6332 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária štátnej tajomníčky vonkajšie výberové konanie 2018-09-28 2018-10-12
VK/2018/6306 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát všeobecnej legislatívy širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6308 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6307 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6295 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát tvorby stratégií v civilnom práve širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6296 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor elektronizácie súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6303 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6305 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy trestného práva širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-27 2018-10-04
VK/2018/6190 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS vonkajšie výberové konanie 2018-09-25 2018-10-09
VK/2018/6208 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám vonkajšie výberové konanie 2018-09-25 2018-10-02
VK/2018/6209 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-09-25 2018-10-02
VK/2018/6153 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2018-09-21 2018-10-05
VK/2018/6156 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu EVS užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-21 2018-09-28
VK/2018/6148 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rekodifikácie občianskeho práva vonkajšie výberové konanie 2018-09-21 2018-10-01
VK/2018/6135 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-20 2018-09-28
VK/2018/6124 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-19 2018-10-03
VK/2018/6129 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-19 2018-09-28
VK/2018/6127 - generálny štátny radca Zrušené výberové konanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-19 2018-09-28
VK/2018/5970 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-09-13 2018-09-20
VK/2018/5968 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-09-13 2018-09-20
VK/2018/5971 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov vonkajšie výberové konanie 2018-09-13 2018-09-20
VK/2018/5925 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-12 2018-09-19
VK/2018/5911 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov OP EVS užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-11 2018-09-18
VK/2018/5904 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-09-11 2018-09-18
VK/2018/5905 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-09-11 2018-09-18
VK/2018/5879 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát verejného obstarávania užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-10 2018-09-17
VK/2018/5880 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy vonkajšie výberové konanie 2018-09-10 2018-09-17
VK/2018/5793 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5803 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5804 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5795 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5794 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5802 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5801 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor elektronizácie súdnictva vonkajšie výberové konanie 2018-09-06 2018-09-20
VK/2018/5796 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rekodifikácie občianskeho práva širšie vnútorné výberové konanie 2018-09-06 2018-09-14
VK/2018/5658 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-08-28 2018-09-05
VK/2018/5659 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-08-28 2018-09-05
VK/2018/5536 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2018-08-23 2018-09-06
VK/2018/5569 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu užšie vnútorné výberové konanie 2018-08-23 2018-08-30
VK/2018/5460 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám vonkajšie výberové konanie 2018-08-20 2018-08-27
VK/2018/5437 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-08-17 2018-08-24
VK/2018/5436 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO vonkajšie výberové konanie 2018-08-17 2018-08-24
VK/2018/5394 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-08-16 2018-08-30
VK/2018/5372 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-08-15 2018-08-22
VK/2018/5330 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ochrany spotrebiteľa užšie vnútorné výberové konanie 2018-08-14 2018-08-21
VK/2018/5259 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-12 2018-08-20
VK/2018/5258 - hlavný referent Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia civilného práva širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-12 2018-08-27
VK/2018/5257 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor elektronizácie súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-12 2018-08-27
VK/2018/5256 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov vonkajšie výberové konanie 2018-08-12 2018-08-27
VK/2018/5255 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozpočtu a financovania kapitoly vonkajšie výberové konanie 2018-08-12 2018-08-27
VK/2018/5061 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-03 2018-08-17
VK/2018/5056 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-03 2018-08-17
VK/2018/5060 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-03 2018-08-17
VK/2018/5051 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-03 2018-08-17
VK/2018/5049 - hlavný štátny radca Zrušené výberové konanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti širšie vnútorné výberové konanie 2018-08-03 2018-08-17
VK/2018/5028 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát školenia používateľov informačných systémov vonkajšie výberové konanie 2018-08-02 2018-08-09
VK/2018/4994 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-08-01 2018-08-15
VK/2018/4993 - odborný referent Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-08-01 2018-08-08
VK/2018/4838 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2018-07-25 2018-08-08
VK/2018/4796 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária štátnej tajomníčky I vonkajšie výberové konanie 2018-07-24 2018-08-07
VK/2018/4815 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát školenia používateľov informačných systémov širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-24 2018-07-31
VK/2018/4812 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-24 2018-08-07
VK/2018/4802 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-24 2018-07-31
VK/2018/4818 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-24 2018-08-07
VK/2018/4784 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-23 2018-07-30
VK/2018/4785 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-23 2018-07-30
VK/2018/4783 - odborný referent Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-23 2018-07-30
VK/2018/4771 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad súdnictvom vonkajšie výberové konanie 2018-07-23 2018-08-06
VK/2018/4770 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO vonkajšie výberové konanie 2018-07-23 2018-07-30
VK/2018/4727 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4725 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4726 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4729 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4728 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-07-20 2018-07-27
VK/2018/4712 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-07-19 2018-08-02
VK/2018/4707 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2018-07-19 2018-07-26
VK/2018/4702 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-18 2018-07-25
VK/2018/4674 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelárie zástupcu SR pred ESĽP vonkajšie výberové konanie 2018-07-18 2018-07-25
VK/2018/4675 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-07-18 2018-07-25
VK/2018/4689 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Obchodného vestníka užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-18 2018-07-25
VK/2018/4638 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-16 2018-07-23
VK/2018/4598 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária štátnej tajomníčky I širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-13 2018-07-20
VK/2018/4573 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor dohľadu nad súdnictvom širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-12 2018-07-19
VK/2018/4572 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-12 2018-07-19
VK/2018/4532 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-11 2018-07-18
VK/2018/4534 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-11 2018-07-18
VK/2018/4533 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-11 2018-07-18
VK/2018/4490 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred ESĽP užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-10 2018-07-17
VK/2018/4496 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-10 2018-07-17
VK/2018/4495 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-10 2018-07-17
VK/2018/4437 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor vnútorného auditu vonkajšie výberové konanie 2018-07-06 2018-07-13
VK/2018/4254 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor vnútorného auditu užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-27 2018-07-04
VK/2018/4138 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-21 2018-06-28
VK/2018/4127 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-21 2018-06-28
VK/2018/4136 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-06-21 2018-06-28
VK/2018/4066 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor e-Justice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-06-19 2018-07-03
VK/2018/3868 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2018-06-12 2018-06-26
VK/2018/3856 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad vonkajšie výberové konanie 2018-06-12 2018-06-19
VK/2018/3824 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor trestného súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2018-06-11 2018-06-18
VK/2018/3803 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2018-06-08 2018-06-22
VK/2018/3686 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-06-05 2018-06-19
VK/2018/3692 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-06-05 2018-06-19
VK/2018/3691 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2018-06-05 2018-06-19
VK/2018/3566 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky osobný úrad širšie vnútorné výberové konanie 2018-05-31 2018-06-07
VK/2018/3553 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sekcia ekonomiky a správy užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-31 2018-06-07
VK/2018/3569 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-05-31 2018-06-14
VK/2018/3564 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor Service Desk vonkajšie výberové konanie 2018-05-31 2018-06-07
VK/2018/3325 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu vonkajšie výberové konanie 2018-05-23 2018-05-30
VK/2018/3251 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor Service Desk užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-18 2018-05-25
VK/2018/3241 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2018-05-18 2018-06-01
VK/2018/3242 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2018-05-18 2018-06-01
VK/2018/3192 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-05-17 2018-05-31
VK/2018/3213 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ochrany spotrebiteľa užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-17 2018-05-24
VK/2018/3191 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-05-17 2018-05-31
VK/2018/3175 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-05-16 2018-05-25
VK/2018/3113 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-15 2018-05-22
VK/2018/3114 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad vonkajšie výberové konanie 2018-05-15 2018-05-24
VK/2018/3032 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát rehabilitácií a odškodňovania širšie vnútorné výberové konanie 2018-05-11 2018-05-18
VK/2018/2994 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-09 2018-05-16
VK/2018/2992 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-09 2018-05-16
VK/2018/2915 - odborný referent Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-05-03 2018-05-15
VK/2018/2892 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-02 2018-05-11
VK/2018/2891 - hlavný štátny radca Zrušené výberové konanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad širšie vnútorné výberové konanie 2018-05-02 2018-05-11
VK/2018/2616 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Osobný úrad užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-19 2018-04-26
VK/2018/2564 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor medzinárodného práva súkromného užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-17 2018-05-02
VK/2018/2508 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-04-16 2018-04-23
VK/2018/2507 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-04-16 2018-04-23
VK/2018/2403 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-04-11 2018-04-18
VK/2018/2404 - odborný referent Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2018-04-11 2018-04-18
VK/2018/2336 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky referát verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2018-04-09 2018-04-16
VK/2018/2232 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu vonkajšie výberové konanie 2018-04-05 2018-04-12
VK/2018/2161 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-03 2018-04-10
VK/2018/2158 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-03-30 2018-04-09
VK/2018/2018 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-23 2018-03-29
VK/2018/1985 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2018-03-23 2018-04-06
VK/2018/1927 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor trestného súdnictva vonkajšie výberové konanie 2018-03-20 2018-04-03
VK/2018/1932 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor informačnej bezpečnosti vonkajšie výberové konanie 2018-03-20 2018-04-03
VK/2018/1898 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-03-19 2018-03-26
VK/2018/1908 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov vonkajšie výberové konanie 2018-03-19 2018-03-26
VK/2018/1899 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-03-19 2018-03-26
VK/2018/1909 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám vonkajšie výberové konanie 2018-03-19 2018-03-26
VK/2018/1722 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu širšie vnútorné výberové konanie 2018-03-12 2018-03-19
VK/2018/1676 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor financovania úradu vonkajšie výberové konanie 2018-03-09 2018-03-16
VK/2018/1667 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu SR pred ESĽP užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-08 2018-03-15
VK/2018/1635 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-07 2018-03-14
VK/2018/1634 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-07 2018-03-14
VK/2018/1573 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-03-06 2018-03-20
VK/2018/1603 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania, referát verejného obstrávania vonkajšie výberové konanie 2018-03-06 2018-03-20
VK/2018/1580 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-03-06 2018-03-20
VK/2018/1583 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2018-03-06 2018-03-20
VK/2018/1588 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Právna sekcia užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-06 2018-03-13
VK/2018/1586 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám širšie vnútorné výberové konanie 2018-03-06 2018-03-13
VK/2018/1406 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor medzinárodného práva súkromného vonkajšie výberové konanie 2018-02-28 2018-03-14
VK/2018/1319 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám vonkajšie výberové konanie 2018-02-23 2018-03-09
VK/2018/1254 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2018-02-21 2018-03-07
VK/2018/1259 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2018-02-21 2018-03-07
VK/2018/1251 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor trestného súdnictva širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-21 2018-02-28
VK/2018/1226 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2018-02-20 2018-03-06
VK/2018/1155 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov vonkajšie výberové konanie 2018-02-19 2018-03-05
VK/2018/1156 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor informačnej bezpečnosti širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-19 2018-03-05
VK/2018/1154 - hlavný štátny radca Zrušené výberové konanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor ľudských práv užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-19 2018-03-05
VK/2018/1157 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor financovania úradu širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-19 2018-03-05
VK/2018/1158 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2018-02-19 2018-03-05
VK/2018/949 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-12 2018-02-19
VK/2018/905 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-09 2018-02-16
VK/2018/876 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor Service Desk vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-22
VK/2018/878 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-15
VK/2018/877 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-22
VK/2018/879 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-15
VK/2018/750 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2018-02-05 2018-02-12
VK/2018/749 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-05 2018-02-12
VK/2018/718 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2018-02-02 2018-02-16
VK/2018/677 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-01 2018-02-15
VK/2018/633 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vonkajšie výberové konanie 2018-01-31 2018-02-15
VK/2018/632 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor legislatívy trestného práva užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-31 2018-02-07
VK/2018/607 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor medzinárodného práva súkromného širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-30 2018-02-13
VK/2018/553 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rekodifikácie občianskeho práva vonkajšie výberové konanie 2018-01-29 2018-02-12
VK/2018/554 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-29 2018-02-05
VK/2018/540 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-26 2018-02-02
VK/2018/538 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor Service Desk užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-26 2018-02-02
VK/2018/541 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-26 2018-02-02
VK/2018/481 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2018-01-24 2018-02-07
VK/2018/477 - samostatný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia ekonomiky a správy širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-24 2018-02-07
VK/2018/465 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-23 2018-01-30
VK/2018/428 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-22 2018-02-05
VK/2018/431 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-22 2018-01-29
VK/2018/314 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-17 2018-01-24
VK/2018/256 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-15 2018-01-22
VK/2018/245 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-15 2018-01-22
VK/2018/257 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-15 2018-01-22
VK/2018/168 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva vonkajšie výberové konanie 2018-01-10 2018-01-24
VK/2018/150 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2018-01-10 2018-01-24
VK/2018/172 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-10 2018-01-17
VK/2018/169 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor legislatívy trestného práva vonkajšie výberové konanie 2018-01-10 2018-01-24
VK/2018/171 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor legislatívy trestného práva užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-10 2018-01-17
VK/2018/151 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania – referát verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2018-01-10 2018-01-24
VK/2018/102 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tlačové oddelenie vonkajšie výberové konanie 2018-01-08 2018-01-22
VK/2017/3647 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2017-12-29 2018-01-19
VK/2017/3635 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania – referát verejného obstarávania širšie vnútorné výberové konanie 2017-12-28 2018-01-05
VK/2017/3494 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum vonkajšie výberové konanie 2017-12-18 2018-01-03
VK/2017/3410 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy vonkajšie výberové konanie 2017-12-14 2017-12-22
VK/2017/3419 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva užšie vnútorné výberové konanie 2017-12-14 2017-12-22
VK/2017/3443 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2017-12-14 2018-01-05
VK/2017/3442 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania – referát verejného obstarávania širšie vnútorné výberové konanie 2017-12-14 2017-12-22
VK/2017/3417 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor legislatívy trestného práva užšie vnútorné výberové konanie 2017-12-14 2017-12-22
VK/2017/3396 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2017-12-13 2017-12-29
VK/2017/3397 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2017-12-13 2017-12-21
VK/2017/3404 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk širšie vnútorné výberové konanie 2017-12-13 2017-12-20
VK/2017/3405 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rekodifikácie občianskeho práva vonkajšie výberové konanie 2017-12-13 2017-12-29
VK/2017/3395 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly vonkajšie výberové konanie 2017-12-13 2017-12-21
VK/2017/3251 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva užšie vnútorné výberové konanie 2017-12-05 2017-12-13
VK/2017/3218 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tlačové oddelenie užšie vnútorné výberové konanie 2017-12-04 2017-12-11
VK/2017/3154 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2017-11-30 2017-12-12
VK/2017/3125 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2017-11-29 2017-12-13
VK/2017/3082 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami vonkajšie výberové konanie 2017-11-28 2017-12-12
VK/2017/3034 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rekodifikácie občianskeho práva širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-24 2017-12-01
VK/2017/3035 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária štátnej tajomníčky II širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-24 2017-12-08
VK/2017/2910 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality vonkajšie výberové konanie 2017-11-21 2017-11-28
VK/2017/2877 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-16 2017-11-24
VK/2017/2879 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy užšie vnútorné výberové konanie 2017-11-16 2017-11-24
VK/2017/2875 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum užšie vnútorné výberové konanie 2017-11-16 2017-11-24
VK/2017/2874 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Analytické centrum širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-16 2017-11-24
VK/2017/2854 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor rekodifikácie občianskeho práva širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-15 2017-11-22
VK/2017/2789 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor justičnej spolupráce v trestných veciach širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-13 2017-11-27
VK/2017/2787 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv vonkajšie výberové konanie 2017-11-13 2017-11-27
VK/2017/2492 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2017-10-31 2017-11-07
VK/2017/2493 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor ľudských práv širšie vnútorné výberové konanie 2017-10-31 2017-11-07
VK/2017/2481 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor dohľadu nad právnickými profesiami širšie vnútorné výberové konanie 2017-10-30 2017-11-07
VK/2017/2358 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-25 2017-11-01
VK/2017/2359 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-25 2017-11-01
VK/2017/2353 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-25 2017-11-01
VK/2017/2344 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor informačnej bezpečnosti užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-25 2017-11-01
VK/2017/2343 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor trestného súdnictva užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-25 2017-11-01
VK/2017/2303 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Obchodného vestníka užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-23 2017-10-30
VK/2017/2160 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO vonkajšie výberové konanie 2017-10-17 2017-10-24
VK/2017/2074 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám vonkajšie výberové konanie 2017-10-16 2017-10-23
VK/2017/2070 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát tvorby stratégií užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-16 2017-10-30
VK/2017/2071 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát tvorby stratégií užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-16 2017-10-30
VK/2017/2116 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odbor hospodárskej správy a verejného obstarávania vonkajšie výberové konanie 2017-10-16 2017-11-06
VK/2017/1870 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-09 2017-10-16
VK/2017/1773 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2017-10-04 2017-10-18
VK/2017/1777 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov širšie vnútorné výberové konanie 2017-10-04 2017-10-18
VK/2017/1646 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2017-09-29 2017-10-13
VK/2017/1647 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2017-09-29 2017-10-13
VK/2017/1643 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly vonkajšie výberové konanie 2017-09-29 2017-10-13
VK/2017/1645 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa vonkajšie výberové konanie 2017-09-29 2017-10-13
VK/2017/1358 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk vonkajšie výberové konanie 2017-09-18 2017-09-25
VK/2017/1337 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Operačné stredisko ESMO širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-14 2017-09-21
VK/2017/1338 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-14 2017-09-21
VK/2017/1317 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-13 2017-09-20
VK/2017/1316 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-13 2017-09-20
VK/2017/1314 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-13 2017-09-20
VK/2017/1289 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor rozpočtu a financovania kapitoly širšie vnútorné výberové konanie 2017-09-12 2017-09-26
VK/2017/1193 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2017-09-07 2017-09-14
VK/2017/1192 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2017-09-07 2017-09-14
VK/2017/1194 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex vonkajšie výberové konanie 2017-09-07 2017-09-14
VK/2017/640 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-17 2017-08-31
VK/2017/639 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-17 2017-08-31
VK/2017/638 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Redakcia Slov-Lex širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-17 2017-08-31
VK/2017/616 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-17 2017-08-25
VK/2017/463 - generálny štátny radca Vyhlásený výsledok - čiastočne úspešné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Odbor zastupovania a právnych stanovísk užšie vnútorné výberové konanie 2017-08-09 2017-08-16

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×