Dodávateľ

GIEGO s.r.o.

Tvrdošín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GIEGO s.r.o.

IČO: 51055724

Adresa: Vojtaššákova 846, Tvrdošín

Registračné číslo: 2021/1-PO-F5429

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Január 2021

Záznam platný do: 19. Január 2024

Posledná zmena: 1. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 227 617,25 EUR 189 189
2019 40 892,12 EUR 12 12
2020 268 226,24 EUR 168 168
2021 16 790,62 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 227 617,25 EUR 189 189
2019 40 892,12 EUR 12 12
2020 268 226,24 EUR 168 168
2021 16 790,62 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102 88 269,28 88269.28 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 12 144,67 12144.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 5 988,30 5988.30 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 13 550,00 13550.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 19 565,00 19565.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 7 281,97 7281.97 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 714,38 1714.38 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 18 558,25 18558.25 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 3 806,00 3806.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 7 662,50 7662.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 9 949,59 9949.59 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 1 733,33 1733.33 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 939,00 939.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 3 602,00 3602.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 7 168,33 7168.33 EUR
Košický samosprávny kraj 1 916,67 916.67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 1 819,80 1819.80 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 5 000,00 5000.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 26 690,00 26690.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 599,17 1599.17 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 379,16 379.16 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 411,66 1411.66 EUR
Mesto Komárno 2 583,61 583.61 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 12 240,02 12240.02 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 14 078,56 14078.56 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 23 519,56 23519.56 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 7 958,33 7958.33 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 26 369,16 26369.16 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 5 860,01 5860.01 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 889,00 889.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 16 575,00 16575.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 639,98 2639.98 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 1 195,00 1195.00 EUR
Slovenské národné múzeum 5 1 625,80 1625.80 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 22 668,20 22668.20 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 9 053,52 9053.52 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 4 666,67 4666.67 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 570,00 570.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 968,00 1968.00 EUR
IUVENTA 1 266,66 266.66 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 605,00 605.00 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 358,33 358.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 2 380,00 2380.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 1 319,16 1319.16 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 878,33 878.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 7 170,83 7170.83 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 14 15 588,90 15588.90 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 353,33 2353.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 17 782,50 17782.50 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 625,00 625.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 9 983,00 9983.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 2 398,00 2398.00 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 490,75 490.75 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 915,83 915.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 750,00 750.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 1 447,50 1447.50 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 1 000,00 1000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 10 335,83 10335.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 599,17 599.17 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 000,00 1000.00 EUR
Divadlo Nová scéna 1 322,50 322.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 458,33 458.33 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 1 230,00 1230.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 1 808,34 1808.34 EUR
CEIT a.s. 2 1 739,00 1739.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 6 887,83 6887.83 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 2 199,75 2199.75 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 330,83 330.83 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 483,33 483.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 1 580,00 1580.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 5 500,00 5500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 9 693,33 9693.33 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 10 416,67 10416.67 EUR
Ústav merania SAV 3 1 839,16 1839.16 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 1 682,33 1682.33 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 268,33 2268.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 2 251,66 2251.66 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 3 3 047,50 3047.50 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 1 365,83 1365.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 2 818,33 2818.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 8 700,00 8700.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 220,83 2220.83 EUR
Školský internát 2 8 674,17 8674.17 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 1 859,75 1859.75 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 3 1 713,33 1713.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 740,00 740.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 237,50 1237.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Smart TV Samsung UE65J6292SUXXH + Držiak na televízor Arkas LCW 270T MB LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 815,00 815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 949,00 2949.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 510-14IKB Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - dataprojektor a plátno Trenčiansky samosprávny kraj 412,14 412.14 EUR 2018 Tovary Áno 1
Televízory LED Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 590,00 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Michelin MPX 150L alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet 11,6" s odnímateľnou klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor pre bowlingovú dráhu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odolný smartfón Výskumný ústav vodného hospodárstva 701,06 701.06 EUR 2018 Tovary Áno 1
chladnička, rýchlovarná kanvica-nerezová, ventilátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 724,80 724.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 434,00 434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenie - rôzne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 932,00 1932.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2ks smartfónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 172,00 2172.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná pracovná stanica pre tvorbu digitálnych modelov prvkov výrobných logistických systémov vstupujúcich do emulácie CEIT a.s. 1 474,10 1474.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízory, Chladničky, , umývačka riadu, varič-jedno platnička (nerez), rýchlovarné kanvice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 320,00 2320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV žiarič - horské slnko Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206,00 206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varič, tlakový hrniec Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 448,00 448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - mobilné telefóny Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 610,00 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup prenosného štartovacieho zdroja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 276,55 1276.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Statív pre kameru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 402,14 402.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
mikrovlná rúra,chladnička, batérie alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hadice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 434,00 434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 609,00 609.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 548,00 548.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výškomer-ďiaľkomer-sklonomer Laser Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 445,00 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s objektívom a bleskom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky - Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN Platinum Grey, ekvivalent Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 677,00 1677.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 582,00 582.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kávovarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 527,60 1527.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Slovenská agentúra životného prostredia 11 370,00 11370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka betonárskej ocele SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 8 700,00 8700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 918,00 1918.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malé chladničky a varná doska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 642,33 642.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenie - vinotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 128,00 128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje pre zdravotnícke učebne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanitárne vybavenie sociálnych zariadení Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 020,00 4020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 920,00 920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup digitálneho fotoaparátu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače- notebook, pamäťové médium, tlačiareň, taška k notebooku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 160,34 2160.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED televízor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 385,43 5385.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 488,00 488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohyblivý basketbalový kôš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 955,30 955.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - hudobné nástroje Metodicko-pedagogické centrum 22 600,00 22600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieť na volejbal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika, strihač vlasov, batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 748,00 748.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Full HD LED Televízor Samsung UE40M5002 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát - zrkadlovka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný sprchovací vozík s odklopnými stupačkami Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická karta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prietokový ohrievač, spínač sporákový Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (7573) 2-in-1 + Dokovacia stanica Dell D6000 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar so zabudovaným mlynčekom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesný vozík do 1,5 t so signalizačným zariadením - 5 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory CEIT a.s. 484,29 484.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 7 238,00 7238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bahenný kôš 50 l - zinkovaný Technické služby mesta Humenné 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odstraňovač vlhkosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 235,30 235.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne fotoaparáty, notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 423,33 1423.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 940,00 940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 579,00 2579.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770,50 1770.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 1 428,47 1428.47 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chladnička Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 287,36 287.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky MH Invest II, s.r.o. 1 252,00 1252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, prenosné externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - mobilný telefón Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebooky, monitor, tlačiareň, set klávesnica s myšou, skartovačka) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2 525,40 2525.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Farebné televízory, držiaky na stenu, antény DVBT Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 040,00 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 185,00 185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266,00 266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
sada vrtákov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45,00 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 551,00 1551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 729,00 729.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup športových potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 756,00 756.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové skladacie schodíky 4 priečkové, nosnosť 150kg Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externá grafická karta, VR okuliare Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook HP Envy 13-ad101nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 884,00 884.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook; multifunkčná farebná tlačiareň, toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upínadlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objektív k plnoformátovej zrkadlovke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup statívu a upínacej hlavy Múzeum Slovenského národného povstania 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 666,00 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 342,72 342.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrická rúra s dvojplatničkou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 327,00 327.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát (zrkadlovka) s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 910,00 1910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 428,67 1428.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 455,00 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný sprchovací vozík s odklopnými stupačkami IUVENTA 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 784,00 784.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý pevný disk 2,5"Bezdrôtová optická myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný PA audio systém VONYX ST-100 MK2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 422,40 422.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 5 ks notebookov Generálna prokuratúra SR 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-notebook s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 851,05 851.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295,14 295.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-cx0017nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 230,00 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238,00 238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
All-in-One PC, ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 656,00 1656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjačka auto-batérií so štartom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup športových potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 978,00 1978.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 836,81 1836.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED televízory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 432,00 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157,00 157.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezivo ihličnaté smrekové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
digitálny fotoaparát na mikroskop so softvérom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Programovateľný skladový systém - elektronické stavebnice Merkúr, Boffin, Voltík Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 667,00 1667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hračky pre potreby CVČ_132 Mesto Komárno 268,88 268.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a ozobot Katolícka univerzita v Ružomberku 1 011,00 1011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 13 198,18 13198.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páková vaňová a umývadlová batéria Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gemini PDA - 4G + WiFi (vreckový počítač) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 950,70 950.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151,00 151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzduchové delo na pneumatiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sedacie vaky pre študentov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 256,50 256.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 164,00 164.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 836,00 836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 958,23 2958.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk, SSD disk Ústav merania SAV 367,00 367.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Statívové mobilné plátno. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Huawei P10 Lite Dual SIM Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 486,00 486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor LCD k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
GPS Oregon 750t EU + SK TOPO Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, umývačka riadu BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Okuliare športové strelecké, Okuliare pre vodiča, Chrániče kolien Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 175,77 2175.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 290,28 1290.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lak na drevo a riedidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Robotická stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 008,00 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramické obklady na stenu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 428,00 1428.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 402,80 1402.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje upratovacie Školský internát 905,00 905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárske stroje, programové vybavenie Školský internát 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nôž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 686,04 686.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 545,91 1545.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hliníkové lešenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 002,00 1002.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
športové náradie, náčinie a športový materiál Stredná odborná škola technická 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporak ELEGANT 3 L bocny biely, 2 kusy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kachle THORMA FILEX - H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
sporák THORMA ÖKONOM85/FIKO DE LUXE HNEDÝ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál II Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický ohrievač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920,00 920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpeľňový ventilátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanitárne vybavenie sociálnych zariadení Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 936,00 6936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochladzovač vzduchu Trenčiansky samosprávny kraj 359,80 359.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
TOSHIBA Tecra Z50-E-104 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 955,00 6955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojplatničkový elektrický varič so sklokeramickými platničkami Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojplatničkový sklokeramický varič, rýchlovarná konvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prietokový ohrievač, spínač sporákový Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MAKITA MLT100 - okružná píla so stolom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 23 760,00 23760.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rebríky a zámky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 651,09 1651.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela magnetická uzamykateľná vitrína AL rám Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 565,00 565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Programovateľný robot Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 31 590,00 31590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie, merací prístroj, transportný vozík Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do kúpeľní Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízor + Bezdrôtové okuliare na virtuálnu realitu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovary Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 694,00 1694.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízor Univerzita Komenského v Bratislave 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hygienické a sanitárne doplnky Slovenské národné múzeum 629,00 629.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sadrokartónový systém Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 780,70 16780.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň,klávesnice a myši Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 625,00 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroj na záznam zvuku - mikrofón + držiak /pavúk/ + rameno na uchytenie držiaka /pavúka/ s mikrofónom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348,00 348.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 103,60 2103.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
tabletový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál a sanita Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 040,00 5040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 635,00 635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rebríky Spojená škola internátna Prakovce 445,00 445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke prístroje Spojená škola internátna Prakovce 442,00 442.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Spojená škola internátna Prakovce 1 435,00 1435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vitrína Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 058,00 1058.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 950,00 10950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zaradenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 435,08 435.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Handry, špongie, žinky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 842,10 842.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Domáce potreby - dávkovače, zásobníky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 113,00 8113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smartphone s VR Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 503,00 2503.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vrecia na pranie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Variče elektrické, ohrievače, filtre a sáčky do vysávačov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 528,76 1528.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna keramika a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 130,00 11130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ocelový profil Ústav na výkon trestu odňatia slobody 435,00 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie, ručné náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Národný onkologický ústav 8 275,00 8275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na opravu ústredného kúrenia Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače 9/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 260,22 2260.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer a vlhkomer - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre videokonferencie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače a dezinfekčné prostriedky – čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216,50 216.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páková umývadlová batéria, inštalačný materiál Slovenské národné múzeum 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 639,43 639.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, monitor, klávesnica, myš k prenosnému počítaču Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 113,00 113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 145,00 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Objektív NIKON AF-S 16-80MM F/2,8-4E ED VR DX Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 991,00 991.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
smrekové drevo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 789,65 1789.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s príslušenstvom + objektív Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nahrávacie zariadenie s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 kusov notebookov Košický samosprávny kraj 1 307,00 1307.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ochladzovač vzduchu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Binokulárny ďalekohľad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD Televízory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375,00 1375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
uhlová brúska Slovenské národné múzeum 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický ohrievač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449,00 449.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 619,20 619.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hliníkových rebríkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 412,52 412.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 787,11 787.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
TV prijímač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 076,00 1076.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie Národný onkologický ústav 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 443,75 1443.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
príslušenstvo k PC Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
hutný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 191,00 1191.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor, ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 138,00 138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 490,00 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 767,40 767.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny hliníkový rebrík, hliníkový odhŕňač snehu ručný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149,00 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezvreckový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109,00 109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup montážnej peny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,20 99.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 528,00 528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rezivo/polotovary a výrobky s reziva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 775,00 2775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom - ručné plošinové vozíky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 583,75 1583.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 198,99 1198.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 050,83 1050.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 495,00 495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,52 320.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu - teplovzdušný ventilátor, konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 562,00 4562.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
prúdový chránič Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224,00 224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rybárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trubky potrubia hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 193,00 193.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na pranie a bublinková fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 188,00 188.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 075,00 2075.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 280,80 1280.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 632,00 1632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rezivo/polotovary a výrobky s reziva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 083,00 1083.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlakové delo na pneumatiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,66 156.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 740,00 2740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie do kúpeľní Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 300,00 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oceľové a konopné laná, povrazy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 424,00 424.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rebríky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 439,00 1439.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Taktické svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 710,90 710.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,64 416.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízny prijímač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 968,81 968.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál pre IT Univerzitná nemocnica Bratislava 1 714,40 1714.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 200,00 19200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odvodňovacie žľaby pre vysokú záťaž Správa ciest Košického samosprávneho kraja 26 697,00 26697.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor SMART LED, 100 cm, 4K Ultra HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 195,00 1195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352,49 352.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980,00 1980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Megafón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prívesný vozík za vozidlá - nebrzdený Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,48 630.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 436,70 1436.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer digitálny lekársky Univerzitná nemocnica Martin 1 014,45 1014.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zobrazovacie zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 151,58 1151.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kynologický materiál a výbava kynológa. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 172,00 5172.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Clevo N141CU 14.0 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 489,81 489.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 987,00 1987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 497,20 497.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 378,00 378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 460,00 1460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hadica na vodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 257,00 257.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sprchové závesy Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horolezecké lano Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 933,00 933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rezivo/polotovary a výrobky z reziva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 848,64 2848.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gymnastická zostava Mesto Komárno 431,46 431.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obchodné vode odolné váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 533,38 533.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývadlá, sifóny, kryty na sifóny a batérie do učební Stredná zdravotnícka škola 1 154,00 1154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A41, 64GB, Dual SIM, modrý Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 571,00 571.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 310,00 2310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 065,00 1065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
smrekové drevo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 396,01 396.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špagáty, laná, reťaze a ich príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154,00 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smartphone s VR Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 472,50 2472.5 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektronika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stavebného reziva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 589,90 589.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Turistické mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598,00 598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 952,89 3952.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354,00 354.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nôž vylamovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 368,00 368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 047,00 1047.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup elektrických jednoplatničiek 50 ks Univerzita Komenského v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy ,fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 729,30 729.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sférická kamera s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 160,59 1160.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 935,00 935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rezivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 419,00 419.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 493,00 20493.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354,00 354.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 610,00 610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a prevádzkový materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 554,08 554.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
mobilné zariadenie pre podporu rozšírenej reality Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 796,00 796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sférická kamera s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 025,00 1025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika a vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 675,00 5675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné dosky a hranoly Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 648,20 648.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 791,00 2791.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítača Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 835,00 2835.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre foto a video Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor a príslušenstvo k notebooku Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presný digitálny teplomer s vodotesnými sondami Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika - Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 290,00 4290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo Ústav merania SAV 199,00 199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika-Pákové batérie, prietokové ohrievače, Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 175,00 1175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kynologické potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 479,00 2479.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 666,67 1666.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC 9 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 256,85 1256.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor a fotografická technika, PC a elektro príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 246,00 3246.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer bezkontaktný digitálny Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 471,75 2471.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové dvere Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 485,00 1485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Asus ZenBook 14 UX425JA-BM284R alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 094,00 1094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 509,96 509.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 176,00 176.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audiovizuálne, foto zariadenia a spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička Klarstein Survivor 35 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 906,00 5906.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SSD disky, operačné pamäte a WiFi systémy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 996,00 996.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 689,00 689.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 718,00 718.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory, myši, klávesnica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997,00 997.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie a zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244,38 244.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
smrekové drevo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,00 199.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT a ďalšie zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 077,40 5077.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup mobilných klimatizačných jednotiek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 012,49 1012.49 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia, hadice a armatúry, vodoinštalačný materiál , ventily, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 531,00 531.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitárna technika a kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 132,00 2132.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 452 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×