Obstarávateľ

Mesto Hlohovec

Hlohovec

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 348 960,00 EUR 2
2015 3 167 056,00 EUR 10
2016 3 683 989,00 EUR 39
2017 2 344 634,00 EUR 31
2018 3 254 389,20 EUR 32
2019 1 878 161,00 EUR 11

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2 160,00 EUR 2
2017 3
2017 24 268,00 EUR 4
2018 80 000,00 EUR 1
2019 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 3 106,67 EUR
O.S.V.O. comp, a.s. 1 2 948 333,00 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 1 160 478,00 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 2 98 650,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 33 601,28 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 3 411,67 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 389 150,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 363 159,00 EUR
Ing. Anton Čaniga -ACIS 1 550 951,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 158,32 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 1 475,00 EUR
G-Tec Professional s.r.o. 1 77 916,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 117 298,82 EUR
UNIPRASTAV, s.r.o. 1 103 498,00 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 141 735,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 8 782,50 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 53 333,00 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 12 082,49 EUR
Darien, s.r.o. 1 43 937,00 EUR
JOMA STAV, s. r. o., 1 382 083,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 4 6 117,50 EUR
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 10 2 465 301,00 EUR
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 2 799 979,00 EUR
Datacomp s.r.o. 2 1 126,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 276 874,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 68 728,53 EUR
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. 1 744 241,00 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 4 7 749,97 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 23 750,00 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 2 1 984 634,00 EUR
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 1 56 844,00 EUR
KAMI PROFIT, s.r.o. 1 550 000,00 EUR
ITSK, s.r.o. 18 35 657,60 EUR
Tibor Schottert 1 169 300,00 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 31 186,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 275,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 2 797,50 EUR
ARNET, s.r.o. 1 1 000,00 EUR
MB TECH BB s.r.o. 1 2 608,33 EUR
Next Team, s.r.o. 1 281,67 EUR
SOAR sk, a.s. 2 1 028 416,00 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 1 75 161,95 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 160 500,00 EUR
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. 1 23 138,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 1 416,00 EUR
SAMOSTAV, s.r.o. 1 179 166,00 EUR
KOSIT WEST s. r. o. 1 61 002,00 EUR
OPTIO s. r. o. 1 550 000,00 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 0,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 4 012,50 EUR
Altrinia s. r. o. 2 9 026,66 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 4 10 545,07 EUR
Martin Gall - MG COMP 2 13 227,50 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 2 1 648,33 EUR
jai group s.r.o. 1 230 582,00 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1 038,24 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 5 820,00 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 1 0,00 EUR
realshop.sk, s.r.o. 2 3 960,92 EUR
ACTE, s. r. o. 2 4 468,33 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 2 2 458,34 EUR
flex-it, s.r.o. 1 270,83 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 2 658,34 EUR
Setop, s.r.o. 3 5 003,32 EUR
REDOX - ENEX s.r.o. 1 120 999,00 EUR
ITbubble, spol. s r.o. 1 259,17 EUR
Fanny s.r.o. 1 665,00 EUR
LUXWOOD s.r.o. 1 49 160,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení 21 886,00 21 886,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo. 53 000,00 19 149,16 36.13% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch 199 392,00 199 392,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, ich zimná údržba a zber zmesového odpadu zo zberných nádob. 160 059,00 160 059,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci 158 960,00 153 928,33 96.83% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Parkovisko ul. Hlohová-M.R.Štefánika Hlohovec 190 000,00 133 731,66 70.38% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev 55 000,00 61 045,83 110.99% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia priestorov ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec 101 000,00 86 248,33 85.39% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia I.etapa 370 000,00 324 291,66 87.64% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Výmena jestvujúcich parkiet za športovú podlahu v Telocvični II.ZŠ Koperníkova č. 24, Hlohovec 43 000,00 36 614,16 85.14% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Výmena jestvujúcich okien na telocvični II.ZŠ Koperníkova č. 24, Hlohovec. 67 000,00 47 370,00 70.7% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Hlohovec LED technológiou 646 864,00 620 200,83 95.87% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Prevádzka cintorínov Hlohovec a m. č. Šulekovo 172 000,00 169 300,00 98.43% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Ubytovňa Hlohovec - zmena účelu využitia, prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti 1 662 192,00 1 499 933,33 90.23% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Parkovisko Nitrianska ul. Hlohovec 50 000,00 45 414,00 90.82% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie parkovacích plôch Podzámska ul. Hlohovec od 70 000,00 do 150 000,00 44 363,33 EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum 141 735,00 141 735,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie – 2. Etapa a údržba verejného osvetlenia 2 851 965,00 2 948 333,00 103.37% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum - interiér 31 186,00 31 186,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec na roky 2017 - 2019 2017 Služby Neuvedené 0 Nie
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch 241 665,00 241 665,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec 208 258,00 208 258,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec 23 138,00 23 138,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. Etapa - SO 103 časť A - 1NP 2017 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo I. etapa 491 645,00 382 083,00 77.71% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Stavebné úpravy priestorov 1., 2. a 4.NP v objekte mestského úradu v Hlohovci 2017 Práce Nie 0 Nie
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP 321 000,00 321 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa: Komplexná obnova 3. podlažia NKP Zámku v Hlohovci 707 416,00 707 416,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec na roky 2018-2022 777 000,00 777 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec 396 392,00 352 416,00 88.9% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec 145 316,00 145 300,00 99.98% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Stavebné úpravy priestorov 1., 2. a 4.NP v objekte mestského úradu v Hlohovci 160 500,00 160 500,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Hľadisko amfiteátra v Hlohovci – 1. etapa 179 166,00 179 166,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec 61 002,00 61 002,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy 550 951,00 550 951,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Kino Úsmev v Hlohovci – Rekonštrukcia interiéru stavby 550 000,00 550 000,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent 370,00 234,72 63.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 27 376,00 12 902,77 47.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tabletového počítača Tablet HP Pavilion x2 10-n100nc Turbo Silver + dock s 500GB HDD a klávesnicou s puzdrom alebo ekvivalent, vrátane dopravných nákladov na miesto dodania 380,00 244,16 64.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 81kW alebo ekvivalent 14 600,00 10 068,74 68.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Uličné plastové nádoby na odpad 50 l 1 150,00 558,33 48.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kancelárske potreby 1 342,00 625,00 46.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový 2 420,00 1 413,19 58.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkové koše na triedený zber odpadov alebo ekvivalent 10 550,00 6 527,77 61.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier a obálky 3 100,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové úžitkové motorové vozidlo (dodávka) 20 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 3 850,00 1 659,01 43.09% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kancelárske stoličky 1 700,00 1 180,00 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook HP 250 G4 M9T44EA#BCM alebo ekvivalent 380,00 263,17 69.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook Lenovo ThinkPad E450 20DC0084XS alebo ekvivalent 1 100,00 760,43 69.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kancelárske potreby 4 450,00 2 218,05 49.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítač HP ProDesk 490 G2 MT J8T40ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania 9 990,00 6 218,75 62.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitory 3 120,00 1 936,10 62.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Notebook LENOVO E550 15,6"HD/I3-4005U/4G/500GB/ATI 2G/W7P+W8.1P alebo ekvivalent 620,00 387,50 62.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový 1 380,00 915,27 66.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 7 150,00 4 300,00 60.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kartotéková skrinka 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania 7 310,00 4 808,68 65.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitory 3 120,00 1 786,80 57.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kartotéková skrinka 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
kancelárska skartovačka 330,00 229,16 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Uličné plastové nádoby na odpad 50 l 996,00 656,25 65.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania 4 400,00 2 989,36 67.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 2 010,00 1 229,16 61.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Switch HP 2530-24G alebo ekvivalent s príslušenstvom 720,00 408,50 56.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitory 1 540,00 986,10 64.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 2 988,00 1 875,00 62.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) alebo ekvivalent 470,00 311,40 66.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 115 368,00 113 715,00 98.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 332,00 216,66 65.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový 1 340,00 820,14 61.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 19 368,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Dodanie elektrickej energie 92 000,00 62 634,95 68.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odpadkové koše na triedený zber odpadov alebo ekvivalent 1 160,00 790,97 68.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Veľkoobjemový závesný kontajner 7 000,00 4 850,00 69.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
EKOSKLAD 5 600,00 3 883,33 69.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 23 500,00 15 098,29 64.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tabletový počítač Lenovo TAB3 10 Business LTE (ZA0Y0008CZ) alebo ekvivalent vrátane dopravných nákladov na miesto dodania 510,00 323,25 63.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 410,00 1 513,88 62.81% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kancelárske potreby 238,00 131,93 55.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent 1 380,00 833,33 60.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový 4 000,00 2 777,76 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Uličné nádoby na odpad 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Uličné nádoby na odpad 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Uličné nádoby na odpad 2 250,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent 1 400,00 865,20 61.8% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 1 750,00 1 020,83 58.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M402dn C5F94A alebo ekvivalent 1 560,00 763,19 48.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent 450,00 253,47 56.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 5 000,00 3 152,76 63.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 5 000,00 3 222,21 64.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil 29 000,00 19 791,66 68.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Počítačová zostava, vrátane dopravy na miesto dodania 15 750,00 9 236,10 58.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Monitory 2 340,00 1 180,55 50.45% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 360,00 225,69 62.69% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebook LENOVO ThinkPad L470 20J4002FXS alebo ekvivalent s možnosťou dokovania 1 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Počítačová zostava vrátane dopravy HP ML30 Gen9 831068-425 Tower alebo ekvivalent 1 150,00 659,72 57.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebook LENOVO ThinkPad L470 20J4002FXS alebo ekvivalent s možnosťou dokovania 1 150,00 797,91 69.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 115 368,00 113 555,40 98.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 1 400,00 868,05 62.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 51 500,00 30 614,14 59.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie elektrickej energie 80 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodanie elektrickej energie 92 000,00 57 273,77 62.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 3 650,00 1 839,57 50.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook s možnosťou dokovania 1 070,00 638,89 59.7% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook s možnosťou dokovania 3 756,00 2 569,44 68.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania 2 880,00 1 862,77 64.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitory 1 300,00 694,16 53.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook s možnosťou dokovania 1 850,00 1 083,33 58.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR 4 200,00 2 640,27 62.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tablet APPLE iPad (2018) 32GB Wi-Fi Silver MR7G2FD/A - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR 4 680,00 2 588,89 55.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 360,00 215,97 59.99% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 700,00 447,91 63.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania 2 880,00 1 643,05 57.05% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent 700,00 447,91 63.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný počítač, vrátane dopravy na miesto dodania 7 000,00 4 593,74 65.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent 1 000,00 572,22 57.22% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitor HP EliteDisplay LED LCD E243m 23,8" Wide IPS alebo ekvivalent 720,00 665,00 92.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitory 1 300,00 622,01 47.84% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania 5 450,00 3 248,54 59.6% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zariadenie pre seniorov HARMONIA – Rekonštrukcia kuchyne Hollého ul. č. 52/7 v Hlohovci - Technológia kuchyne a práčovne 53 333,00 53 333,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania 3 600,00 2 173,60 60.37% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Historický nábytok pre konferenčné a chodbové priestory zámku v Hlohovci na 3 podlaží 49 160,00 49 160,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravovacie poukážky 139 573,20 135 888,60 97.36% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020 788 554,00 788 554,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodanie elektrickej energie 100 500,00 67 134,87 66.8% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent s dokovacou stanicou Dell D3100 alebo ekvivalent 1 200,00 707,64 58.97% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tonery 3 500,00 1 445,83 41.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020 274 516,00 274 516,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Notebook HP ZBook 15u G5 2ZC29ES#BCM alebo ekvivalent s dokovacou stanicou HP 2013 UltraSlim alebo ekvivalent 1 620,00 1 072,90 66.22% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR 1 900,00 1 083,33 57.01% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci 77 916,00 77 916,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci 2019 Tovary Áno 0 Nie
Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec – obnova obvodového a strešného plášťa 2019 Služby Nie 0 Nie
Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec – obnova obvodového a strešného plášťa 230 582,00 230 582,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hlohovec 276 874,00 276 874,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad - sídlisko Sihoť Hlohovec 120 999,00 120 999,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
+421333813384


martina.miklovicova@hlohovec.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 232 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×