Dodávateľ

AXISplus SK s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AXISplus SK s.r.o.

IČO: 35903643

Adresa: Špitálska 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8711

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. August 2018

Záznam platný do: 10. August 2021

Posledná zmena: 11. August 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 075,22 EUR 9 9
2018 8 854,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 837,42 EUR 1 1
2016 3 237,80 EUR 8 8
2018 8 854,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 771,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 837,42 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 855,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 033,33 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 578,32 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 8 083,33 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 5 771,15 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PC Lenovo IdeaCentre B50-35 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón s obalom a bezdrátovou nabíjacou stanicou Ekonomická univerzita v Bratislave 870,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň multifunkčná Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 78,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flashdisk USB 2.0 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäť Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 74,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 525,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, externý disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 195,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovacie stroje Pôdohospodárska platobná agentúra 12 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádioprijímač s CD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 126,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: káble, prepínače, USB kľúče, externé disly, konvertor USB na SATA, média Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marian Jonáši
Adresa:
Orgovánova 2 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Meno:
Ing. Denisa Jonášiová
Adresa:
Orgovánova 2 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×