Dodávateľ

COMINFO, a.s.

Zlín
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COMINFO, a.s.

IČO: 63482576

Adresa: Nábřeží 695, Zlín

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8823

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. August 2018

Záznam platný do: 24. August 2021

Posledná zmena: 29. Január 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 76 612,12 EUR 6 6
2017 0,00 EUR 1 1
2018 14 678,04 EUR 3 3
2019 21 180,48 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 76 612,12 EUR 6 6
2017 0,00 EUR 1 1
2018 14 678,04 EUR 3 3
2019 21 180,48 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 67 051,31 67051.31 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 24 896,00 24896.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 20 203,33 20203.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 320,00 320.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Turnikety s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 600,00 33600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 760,00 26760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž prístupového systému Ekonomická univerzita v Bratislave 29 876,40 29876.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný snímač kariet USB Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 308,00 21308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 173,65 1173.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upgrade/update SW INFOS a migrácia existujúcich údajov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 582,47 3582.47 EUR 2018 Služby Nie 1
Komponenty do prístupového systému - doplnenie existujúceho prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 888,96 12888.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému - doplnenie existujúceho prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 804,58 3804.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty do prístupového systému - doplnenie existujúceho prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 17 326,62 17326.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie prístupového systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 836,00 4836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jarmil Vlček
Adresa:
Letní 2413 Uherský Brod 688 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Zvolský
Adresa:
U Dubu 594 Zlín 76314
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Antonín Zelinka
Adresa:
Čiperova 5527 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×