Obstarávateľ

Mesto Malacky

Malacky

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 206 643,00 EUR 4
2015 1 953 893,00 EUR 11
2016 1 540 590,00 EUR 12
2017 1 680 026,00 EUR 11
2018 1 366 133,00 EUR 6
2019 1 380 058,00 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 204 960,00 EUR 1
2017 1
2018 174 960,00 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 1 550 823,00 EUR
O.S.V.O. comp, a.s. 2 961 648,00 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 2 179 584,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 397 600,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 29 178,64 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 318 927,29 EUR
CESTY NITRA, a.s. 2 366 587,00 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 121 226,00 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 29 907,00 EUR
Pow-en a. s. 16 1 227 372,00 EUR
Hydro Gas Manufacture, s.r.o. 1 74 327,00 EUR
MARO, s.r.o. 1 58 451,00 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 662 000,00 EUR
DOKARO výrobné družstvo 1 39 390,00 EUR
HORNEX, a.s. 1 389 000,00 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 94 973,00 EUR
CONCO, s. r. o. 1 72 522,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 2 299 525,00 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 2 255,00 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 299,99 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1 189 583,33 EUR
SOAR sk, a.s. 1 646 254,00 EUR
DOP - KONT, s.r.o. 1 195 365,00 EUR
MEDIA INVEST COMPANY s.r.o. 2 120 221,00 EUR
GFA Development s.r.o. 1 205 049,00 EUR
KOVOSTAV SK, s. r. o. 1 428 832,00 EUR
Electricity s. r. o. 1 347 148,00 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 5 248,00 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 0,00 EUR
DIZART, s.r.o. 1 12 450,00 EUR
GEO IGS s.r.o. 1 6 600,00 EUR
ANRAcar s.r.o. 1 27 500,00 EUR
Marián Juhás MRJ 1 2 228,33 EUR
Setop, s.r.o. 1 4 328,32 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 5 725,00 EUR
LittleLane, a.s. 1 32 083,33 EUR
N/A s. r. o. 1 95 468,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách 134 751,00 134 751,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka. od 420 000,00 do 450 000,00 251 462,00 EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Výstavba skateparku v Malackách - I.etapa 70 500,00 74 327,00 105.42% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Detské ihrisko - vnútroblok ul. Bernolákova, Malacky 44 312,00 39 390,00 88.89% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Malacky - I. etapa 188 837,00 136 111,66 72.07% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy 148 000,00 137 906,00 93.17% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk. od 145 000,00 do 165 000,00 95 937,50 EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Fontána na Kláštornom námestí v Malackách 58 643,00 72 522,00 123.66% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách 54 128,00 44 833,00 82.82% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Multifunkčné ihrisko v Zámockom parku v Malackách 68 011,00 58 451,00 85.94% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách 95 249,00 94 973,00 99.71% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
MODERNIZÁCIA MONITOROVACIEHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU MESTA MALACKY 39 226,00 24 922,50 63.53% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – juźné a západné krídlo 389 000,00 389 000,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Cesty mládeže v Malackách 337 015,00 397 600,00 117.97% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 54,00 54,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 460 106,00 460 106,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 10 Áno
Dodávka elektrickej energie 460 106,00 460 106,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO) 662 000,00 662 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 1 323,00 1 323,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 286,00 286,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 201,00 201,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poisťovacie služby 121 226,00 121 226,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 1 401,00 1 401,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
"Prvomájové Malacky a Vianočné trhy Malacky" 78 250,00 78 250,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Zateplenie Základnej Školy Záhorácka 95 v Malackách 2017 Práce Nie 0 Nie
"Prvomájové Malacky a Vianočné trhy Malacky" 120 222,00 41 971,00 34.91% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách 195 365,00 195 365,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zateplenie Základnej Školy Záhorácka 95 v Malackách 205 049,00 205 049,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Malacky - II. etapa 798 314,00 798 314,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení 474 266,00 428 832,00 90.42% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Obnova materskej školy v Malackách 347 148,00 347 148,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zefektívnenie triedeného zberu 204 960,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Zefektívnenie triedeného zberu 245 952,00 157 986,10 64.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač novín 20 000,00 10 375,00 51.87% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
KANCELÁRSKY NÁBYTOK - zostava 9 000,00 4 373,33 48.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Geometrický plán 10 000,00 5 500,00 55.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Stravné poukážky 83 200,00 81 152,92 97.53% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 21 000,00 11 807,96 56.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika 3 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika 425,00 249,99 58.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 181 500,00 126 000,00 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 75 500,00 73 774,37 97.71% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 183 600,00 127 458,33 69.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 166 500,00 164 000,00 98.49% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Elektromobil 33 000,00 22 916,66 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 174 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky“ 161 619,00 161 619,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 21 500,00 12 507,56 58.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie 48 360,00 26 736,10 55.28% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie 5 424,00 1 856,94 34.23% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky 6 984,00 4 770,83 68.31% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
550 823,00 550 823,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Notebook,monitory,osobné počítače 5 245,00 3 606,93 68.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách 2019 Práce Nie 0 Nie
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách 646 254,00 646 254,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Projektová dokumentácie a autorský dohľad diela "Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách" 95 468,00 95 468,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Ánohttp://malacky.sk


+421347966157


eva.sokolova@malacky.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 178 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×