Dodávateľ

ITSK, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ITSK, s.r.o.

IČO: 36556050

Adresa: Zelená 29, Nitra

Registračné číslo: 2018/7-PO-E8481

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Júl 2018

Záznam platný do: 11. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 190 080,00 EUR 2 2
2016 1 848 091,80 EUR 1372 1372
2017 1 477 805,30 EUR 943 943
2018 838 722,83 EUR 378 378
2019 643 593,28 EUR 265 265
2020 517 931,94 EUR 194 194
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 190 080,00 EUR 2 2
2016 1 853 029,47 EUR 1374 1374
2017 1 472 867,63 EUR 941 941
2018 838 722,83 EUR 378 378
2019 643 593,28 EUR 265 265
2020 517 931,94 EUR 194 194

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Púchov 1 8 333,33 8333.33 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 7 916,65 7916.65 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 13 916,67 13916.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 532,50 532.50 EUR
Národný onkologický ústav 27 89 636,38 89636.38 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 35,83 35.83 EUR
Zdravé regióny 1 2 910,15 2910.15 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 49,98 49.98 EUR
Encyklopedický ústav SAV 6 15 080,10 15080.10 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 12 423,33 12423.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 229,97 229.97 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 3 6 441,67 6441.67 EUR
Mesto Levice 2 23 824,15 23824.15 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 7 849,15 7849.15 EUR
Dopravný úrad 7 12 649,89 12649.89 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 140 201 415,44 201415.44 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 520,79 520.79 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 5 082,86 5082.86 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 16 11 450,92 11450.92 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 29 719,08 29719.08 EUR
Technická akadémia 1 361,67 361.67 EUR
Spojená škola 4 678,20 678.20 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 41 80 208,89 80208.89 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 3 390,82 3390.82 EUR
Ing. Alfréd Choleva - CHANGE COMPUTER 1 101,99 101.99 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 185,83 185.83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163 214 340,75 214340.75 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 20 715,83 20715.83 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 54 355,86 54355.86 EUR
VIPO a.s. 1 1 047,00 1047.00 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 1 752,50 1752.50 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 1 624,17 1624.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 77 40 876,51 40876.51 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 191,65 191.65 EUR
Obec Varhaňovce 4 5 488,33 5488.33 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 8 916,65 8916.65 EUR
Národné rehabilitačné centrum 4 2 128,33 2128.33 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 13 202,94 13202.94 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 7 083,32 7083.32 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 44,99 44.99 EUR
Domov dôchodcov 1 381,85 381.85 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 13 996,45 13996.45 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 13 6 505,24 6505.24 EUR
Stredná odborná škola 1 608,33 608.33 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 2 9 230,00 9230.00 EUR
Ústav zoológie SAV 4 1 793,29 1793.29 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 245,83 245.83 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 255,82 255.82 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 1 0,00 0.00 EUR
Archeologický ústav SAV 1 1 097,50 1097.50 EUR
Základná škola 1 18 322,50 18322.50 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 799,21 1799.21 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 11 840,00 11840.00 EUR
Mesto Prievidza 1 1 699,99 1699.99 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 301,67 301.67 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 649,17 649.17 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 21 440,72 21440.72 EUR
Slovak Business Agency 1 5 999,87 5999.87 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 14 850,00 14850.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 3 607,11 3607.11 EUR
Ekonomický ústav SAV 8 6 287,30 6287.30 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 19 507,23 19507.23 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 69 554,13 69554.13 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 19 970,00 19970.00 EUR
Okresný súd Trnava 2 2 783,34 2783.34 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1 916,67 1916.67 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 20 10 832,32 10832.32 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3 083,32 3083.32 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 4 086,62 4086.62 EUR
Okresný súd Piešťany 4 5 885,84 5885.84 EUR
Mesto Malacky 1 40 043,42 40043.42 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 26 12 639,31 12639.31 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 53 72 592,08 72592.08 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 82 464,15 82464.15 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 10 1 284,10 1284.10 EUR
Centrum voľného času 1 499,99 499.99 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 1 4 225,00 4225.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 10 406,67 10406.67 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1 620,52 1620.52 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 3 174,21 3174.21 EUR
Okresný súd Nitra 4 4 991,76 4991.76 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 30,83 30.83 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 0.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 129,17 1129.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 498,33 498.33 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 3 886,67 3886.67 EUR
Základná škola Šrobárova 1 229,17 229.17 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 41 703,73 41703.73 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 3 211,16 211.16 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 3 39 599,99 39599.99 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 174,17 174.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 140 500,00 140500.00 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 16 740,00 16740.00 EUR
Gymnázium 1 12 237,50 12237.50 EUR
Školský internát 1 1 876,67 1876.67 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 2 4 748,33 4748.33 EUR
Slovenské národné divadlo 3 1 510,83 1510.83 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 9 833,33 9833.33 EUR
Záchranná služba 5 2 655,01 2655.01 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 166,66 166.66 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 1 099,99 1099.99 EUR
Základná škola Eduarda Schreibera 1 432,61 432.61 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 35 48 168,96 48168.96 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 1 215,83 1215.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 11 846,04 11846.04 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 4 13 069,13 13069.13 EUR
Mesto Piešťany 2 16 247,50 16247.50 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 8 829,17 8829.17 EUR
Mesto Trenčín 1 9 858,33 9858.33 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 102,50 102.50 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 4 800,98 4800.98 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 7 2 770,00 2770.00 EUR
Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 1 374,99 1374.99 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 2 783,33 2783.33 EUR
IUVENTA 1 104,17 104.17 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 9 8 924,05 8924.05 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 412,50 412.50 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 149,00 149.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 492,50 492.50 EUR
BIONT, a.s. 2 4 905,00 4905.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 6 559,17 6559.17 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 861,12 861.12 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 1 333,32 1333.32 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 33 13 799,46 13799.46 EUR
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice 1 8 582,50 8582.50 EUR
Mesto Komárno 17 7 856,97 7856.97 EUR
Mesto Humenné 3 2 014,21 2014.21 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 6 4 996,97 4996.97 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1 395,00 1395.00 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 21 245,83 21245.83 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 15 783,38 15783.38 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 450,00 1450.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 6 289,78 6289.78 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 189,14 189.14 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 1 375,00 1375.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 2 605,83 2605.83 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 14 9 484,26 9484.26 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 158 167 345,55 167345.55 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 1 789,10 1789.10 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 9 807,85 9807.85 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 3 673,75 3673.75 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 3 937,57 3937.57 EUR
CEIT a.s. 4 4 469,97 4469.97 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 2 833,32 2833.32 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 14 444,08 14444.08 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 7 13 079,16 13079.16 EUR
Slovenská národná galéria 2 24 279,16 24279.16 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 370,00 370.00 EUR
Mesto Holíč 3 5 781,67 5781.67 EUR
Kancelária prezidenta SR 10 6 556,10 6556.10 EUR
Mesto Zvolen 5 20 829,98 20829.98 EUR
Mesto Pezinok 1 20 816,67 20816.67 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 4 902,49 4902.49 EUR
Mestská knižnica Ružomberok 1 354,34 354.34 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 2 408,25 2408.25 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 3 569,00 3569.00 EUR
Mesto Ilava 4 2 834,16 2834.16 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 4 376,67 4376.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 958,30 958.30 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 26 050,43 26050.43 EUR
Mesto Hlohovec 20 37 225,93 37225.93 EUR
Stredná odborná škola 7 3 641,44 3641.44 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 2 093,40 2093.40 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 21 869,32 21869.32 EUR
Dopravná akadémia 6 2 293,85 2293.85 EUR
Ústav merania SAV 49 8 648,25 8648.25 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 4 227,52 4227.52 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 11 2 986,05 2986.05 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 13 20 757,59 20757.59 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 35 154,71 35154.71 EUR
Zoologická záhrada 4 1 868,82 1868.82 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 848,00 4848.00 EUR
Slovenské národné múzeum 36 23 589,62 23589.62 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 4 930,73 4930.73 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 172,50 172.50 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 879,17 2879.17 EUR
Vojenský historický ústav 2 0,00 0.00 EUR
Hlavný banský úrad 2 589,43 589.43 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 2 374,99 2374.99 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 735,83 735.83 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 079,00 1079.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 2 364,96 2364.96 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 1 989,14 1989.14 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 0,00 0.00 EUR
Obec Pruské 1 26 665,83 26665.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 6 180,67 6180.67 EUR
Mesto Nové Zámky 11 12 705,82 12705.82 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 63 51 397,46 51397.46 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 53 45 634,78 45634.78 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 6 4 311,28 4311.28 EUR
Okresný súd Topoľčany 2 737,50 737.50 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 25 773,49 25773.49 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 3 720,83 3720.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 150,34 4150.34 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 457,12 457.12 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 3 439,66 3439.66 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 68,33 68.33 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Tornaľa 5 0,00 0.00 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Obec Hrádok 1 95 400,00 95400.00 EUR
Mesto Partizánske 4 16 713,97 16713.97 EUR
Obec Ducové 1 94 680,00 94680.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 11 6 128,35 6128.35 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 3 533,33 3533.33 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 22 10 518,75 10518.75 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 10 965,83 10965.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 44 84 070,23 84070.23 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 1 688,22 1688.22 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 330,82 1330.82 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 17 889,52 17889.52 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 5 890,00 5890.00 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 4 7 047,00 7047.00 EUR
Mesto Michalovce 2 3 945,82 3945.82 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 20 769,19 20769.19 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 822,00 1822.00 EUR
PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. 1 6 625,12 6625.12 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 6 403,33 6403.33 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 11 647,50 11647.50 EUR
Obec Košeca 1 18 082,50 18082.50 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 2 603,12 2603.12 EUR
Základná škola 2 1 989,15 1989.15 EUR
Centrum právnej pomoci 1 2 754,17 2754.17 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 1 583,30 1583.30 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 3 2 067,49 2067.49 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 49 951,82 49951.82 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 26 000,12 26000.12 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 126 427,12 126427.12 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 9 123,31 9123.31 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 460,64 460.64 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 28 410,12 28410.12 EUR
Mesto Senec 1 210,83 210.83 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 32 340,00 32340.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176 111 521,14 111521.14 EUR
Krajský súd v Trnave 3 5 347,30 5347.30 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 4 499,00 4499.00 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 1 429,17 1429.17 EUR
Mesto Brezno 1 3 241,67 3241.67 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 22 225,00 22225.00 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 485,83 485.83 EUR
Divadlo Nová scéna 2 591,64 591.64 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 14 1 659,68 1659.68 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 22 6 427,46 6427.46 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 1 765,82 1765.82 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 6 11 050,82 11050.82 EUR
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 1 190,83 1190.83 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 597,50 597.50 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 3 135,83 3135.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 2 758,79 2758.79 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 31 221,65 31221.65 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 1 561,27 1561.27 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 0,00 0.00 EUR
Sociologický ústav SAV 4 4 586,87 4586.87 EUR
Mesto Nitra 2 29 908,65 29908.65 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 6 165,83 6165.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 268 231 031,16 231031.16 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 12 545,00 545.00 EUR
DataCentrum 2 51 408,33 51408.33 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 8 659,99 8659.99 EUR
1. Humenská a.s. 1 481,00 481.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 445,83 445.83 EUR
Športové centrum polície 1 7 574,99 7574.99 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 10 081,65 10081.65 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Ústredná knižnica SAV 1 1 283,33 1283.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 140,82 140.82 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 12 881,33 12881.33 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 7 708,33 7708.33 EUR
Spojená škola internátna 2 558,07 558.07 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 2 409,00 2409.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 220,83 4220.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 12 27 435,63 27435.63 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 4 065,83 4065.83 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 4 270,00 4270.00 EUR
Slovenská správa ciest 4 14 648,92 14648.92 EUR
MsHKM Žilina, s.r.o. 2 395,00 395.00 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 8 18 141,24 18141.24 EUR
Mesto Poprad 4 21 566,00 21566.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 1 560,00 1560.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 9 871,29 9871.29 EUR
Centrum účelových zariadení 1 1 500,00 1500.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 17 184,89 17184.89 EUR
Obec Šenkvice 1 20 664,17 20664.17 EUR
Košický samosprávny kraj 1 2 749,17 2749.17 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 14 6 288,46 6288.46 EUR
Okresný súd Levice 1 910,86 910.86 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 34 377,40 34377.40 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 507,08 507.08 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 4 299,17 4299.17 EUR
AnMaŠi s. r. o. 1 135,00 135.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 472,66 472.66 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 4 097,50 4097.50 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 902,73 902.73 EUR
Mesto Senica 2 700,00 700.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 6 419,59 6419.59 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 13 233,00 13233.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 439,00 439.00 EUR
Mesto Prešov 3 8 264,14 8264.14 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 375,00 3375.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 108,32 108.32 EUR
Úrad vládneho auditu 3 1 804,68 1804.68 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 136,10 136.10 EUR
Stredná odborná škola 1 1 215,83 1215.83 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 298,33 298.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 1 003,33 1003.33 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 15 245,83 15245.83 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 1 728,00 1728.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 10 749,62 10749.62 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 2 840,00 2840.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 44 430,00 44430.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 1 481,44 1481.44 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 41 053,32 41053.32 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 1 183,33 1183.33 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 1 7 575,00 7575.00 EUR
Obec Nálepkovo 1 3 908,33 3908.33 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 249,17 249.17 EUR
Mesto Galanta 1 3 324,17 3324.17 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 60 500,00 60500.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 941,67 941.67 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 3 8 633,90 8633.90 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 59 608,44 59608.44 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 13 3 463,16 3463.16 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 0,00 0.00 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 369,17 369.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 1 114,17 1114.17 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 4 199,99 4199.99 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 31 001,96 31001.96 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 5 362,23 5362.23 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 42 26 967,32 26967.32 EUR
Spojená škola 1 311,67 311.67 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 30 625,00 30625.00 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 1 729,47 1729.47 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 6 116,67 6116.67 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 7 4 522,51 4522.51 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 357,49 357.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 656,65 1656.65 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 44 123,67 44123.67 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 6 414,15 6414.15 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 20 105,21 20105.21 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 21 81 679,79 81679.79 EUR
HOREZZA, a.s. 14 9 753,62 9753.62 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 0,00 0.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 38 957,50 38957.50 EUR
Nadácia EKOPOLIS 1 1 621,67 1621.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 4 845,82 4845.82 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 1 0,00 0.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 80 569,09 80569.09 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11 28 641,30 28641.30 EUR
Mesto Košice 3 13 950,08 13950.08 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 300,00 2300.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 22 332,72 22332.72 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 2 202,50 2202.50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 2 12 450,00 12450.00 EUR
Mesto Kolárovo 2 279,17 279.17 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 2 466,67 2466.67 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 11 837,49 11837.49 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 9 099,00 9099.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 2 033,33 2033.33 EUR
Stredná odborná škola 2 3 687,46 3687.46 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 79 90 088,09 90088.09 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 3 23 999,99 23999.99 EUR
Stredná odborná škola stavebná 2 666,61 666.61 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 11 029,88 11029.88 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 9 130 071,26 130071.26 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 39 278,99 39278.99 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 304,50 304.50 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 10 3 179,42 3179.42 EUR
Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 4 070,67 4070.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 16 15 441,77 15441.77 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 4 3 259,99 3259.99 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 102,50 102.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699,98 699.98 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 105,83 105.83 EUR
Obec Brezina 1 833,28 833.28 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 358,25 358.25 EUR
Evanjelická spojená škola 1 124,97 124.97 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 0,00 0.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6 7 477,44 7477.44 EUR
Ústav informatiky SAV 22 14 645,31 14645.31 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 485,83 485.83 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 104 374,96 104374.96 EUR
Filozofický ústav SAV 6 4 202,50 4202.50 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 21 463,34 21463.34 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 12 154,72 12154.72 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 271,69 1271.69 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 4 721,12 4721.12 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 5 18 290,23 18290.23 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 9 165,00 9165.00 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 1 6 416,67 6416.67 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 767,00 767.00 EUR
Ústav polymérov SAV 26 20 581,64 20581.64 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 8 12 932,20 12932.20 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 966,29 966.29 EUR
Gymnázium 2 1 094,19 1094.19 EUR
Obec Nesvady 1 726,12 726.12 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrádok Obec Hrádok 81 520,00 81520.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Ducové Obec Ducové 81 500,00 81500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Diskové pole NAS Rozhlas a televízia Slovenska 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OEM Windows Server Standard 2012 R2 x64 English DVD 4CPU/4VM Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4 v 1 - tlačiareň, skener, kopírka, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 271,31 271.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v3 2.4GHz 6-core HOREZZA, a.s. 4 939,00 4939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Air WiFi 3G 16 GB, MD791FD/B HOREZZA, a.s. 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová bez mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové zálohovacie zariadenie s funkciou Wi-Fi základne, bezdrôtová klávesnica a bezdrôtový dotykový ovládač Katolícka univerzita v Ružomberku 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Webkamera Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB kľúč, dotykové pero k tabletu, USB adaptér, bezdrôtová combo sada Štatistický úrad Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka a objektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade ABBYY Fine Reader Corporate Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 647,60 1647.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y50-70 resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre osobný počítač kompatibilná s počítačmi Lenovo ThinkPad T440s, T440p, T540p, W540p (ThinkPad Pro Dock 90 W alebo ekvivalent) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK UX303UB-R4016R alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AutoCAD LT 2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika, ohrievač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky softvérový balík Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi Router Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Hewlett Packard Okresný súd Bratislava III 3 820,00 3820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dátové úložisko Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno komunikačná technológia - Dátové úložisko a 4 x pevný disk Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná pamäť pre notebook Ústav merania SAV 56,00 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k notebooku: batérie a matičná doska Ústav merania SAV 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 131,30 1131.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blu ray domáce kino Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484,43 484.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s objektívom Technická univerzita v Košiciach 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD, externá CD mechanika k notebooku TOSHIBA Hlavný banský úrad 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, bezdrôtový prezentér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň EPSON L565 alebo ekvivalent s potrebnými náplňami Ústav experimentálnej fyziky SAV 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ROG G501 JW-FI198T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578,00 1578.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589,00 589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 154,00 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farebná laserová tlačiareň, scaner, kopírka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Epson L 365 A4 Dopravná akadémia, Trenčín 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Mesto Žilina 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tienený kábel prípojný VGA k monitoru 15M/15M 10 m Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 371,00 371.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Partizánske 3 974,12 3974.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo jeho ekvivalent; notebook HP ProBook 470 G2 alebo jeho ekvivalent BIONT, a.s. 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava+SW+ SM Mesto Ilava 675,00 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dotykový LED monitor Full HD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Air WiFi 3G 16 GB, MD791FD/B HOREZZA, a.s. 792,00 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-One počítačová zostava Ibm/Lenovo ThinkCentre E73z AIO G3440stolový Vysoká škola výtvarných umení 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Standard Národná transfúzna služba SR 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo TC M83 SFF + Technická podpora Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Projekčné plátno NOBO Wall Screen 240 x 181 cm Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec CANON C-EXV32/33 čierny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 2ks chladničiek s mrazničkou Generálna prokuratúra SR 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov: počítačové myši Katolícka univerzita v Ružomberku 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS prístroj ručný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 830,00 1830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 036,80 1036.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panasonic Lumix DMC-FZ72 + batéria T6 power Panasonic DMW-BMB9E, 950mAh, +brašna Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-15ISK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 034,00 2034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 159,20 1159.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor k PC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifinkčná tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový úložný systém (diskové pole) , ekvivalent Synology RS2416rp+ Rack Station Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčné plátno NOBO 240 x 181 cm Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 96,00 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná a čierna zobrazovacia jednotka pre MF zariadenie Ústredie ľudovej umeleckej výroby 924,00 924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro, tlačiareň EPSON L805, notebook HP EliteBook 840 G3, I7-6500U, 14“ QHD, 8GB, 512GB Vysoká škola výtvarných umení 2 580,00 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch 48 port Gigabit - sieťový prepínač Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acronic True Image 2016 BOX CZ pre 1 PC alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor min. 40" max. 43", Nástenný držiak pre televízie, Kábel HDMI Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 304,00 304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na rozšírenie servera IBM X3550 M3 Ústav informatiky SAV 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC AiO s obrazovkou 23“ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Zanussi ZRG 11600 WA Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898,00 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD 2,5", bezdrôtové optické počítačové myši Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 127,00 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk – 2.5 palcový Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosná tlačiareň samolepiacich štítkov Dymo, RHINO 6000, s kufríkom (PN: S0771970) + Sada 5x polyesterových pások s trvalým lepidlom s certifikáciou UL (UL969), a v súlade so smernicou RoHS, čierny text na bielej, vo veľkosti 6mm, 9mm, 12mm, 19mm, 24mm Národný onkologický ústav 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disky na výmenu do servera Ústav informatiky SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 716,00 1716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD do notebooku a adaptéry pre servery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Mestská časť Bratislava - Ružinov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Rozhlas a televízia Slovenska 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC a mobilom (USB kľúče, nabíjačky) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2016), alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399,00 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom a laserové multifunkčné zariadenie (nové) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Vysoká škola výtvarných umení 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung SSD 850 EVO, SATA, 250GB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Služby Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Notebooku pre potreby MŠ Mesto Komárno 738,00 738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň pre potreby MŠ Mesto Komárno 539,00 539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektospotrebiče Stredná odborná škola 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Mestské kultúrne stredisko 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie ABBYY Finereader 12 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 108,33 108.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595,00 595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo k IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 401,00 401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na zloženie workstation Ústav informatiky SAV 1 690,00 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky/notebook/monitor Mesto Poprad 3 760,00 3760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela a čierna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická, veľmi tichá, jednodverová, samostatne stajaca, biela, nová, 1. triedy do hotelových izieb Centrum účelových zariadení 1 630,00 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, umývačka riadu, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná doska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 475,20 475.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
batoh na notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a plátno Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 928,85 928.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 660,29 40660.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,80 550.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook Lenovo IdeaPad Yoga 300-11IBR 80M1001NCK alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Slovak Business Agency EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor+Wifiouter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica vrátane 90W napájacieho adaptéra Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná atramentová tlačiareň HP Officejet 100 CN 551A Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kabel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD LED Monitor Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 267,00 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý SSD disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pračka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,92 331.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovačka a skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD disk 3,5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externé 2.5" disky na zálohovanie dát a iný spotrebný materiál Ústav polymérov SAV 973,00 973.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-af105nc Gréckokatolícka charita Prešov 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa televízora SAMSUNG UE40J5100 LED alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a objektiv alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
procesor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacia kôra Obec Jaslovské Bohunice 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička BEKO TS 190320, alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 2 420,00 2420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Intel Core i5 4590 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 675,00 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 798,00 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 634,00 3634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
presklená chladiaca skriňa Slovenské národné múzeum 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn Gréckokatolícka charita Prešov 845,00 845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- monoklimatická chladnička Zoologická záhrada 145,67 145.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela, laserová, multifunkčná Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 444,00 444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky laminátor Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová, čiernobiela, obojstranná tlač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicové mrazničky Zoologická záhrada 813,96 813.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Archeologický ústav SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná doska plynová Spojená škola internátna 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička vitrínová,mraznička,umývačka riadu,dvojplatnička so sklokeramickými platňami voľne stojaca/značky Whirpool,Liebherr,Bosch/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 641,00 1641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 883,00 883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Epson Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Samsung LS24D300HS/EN/ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 248,00 248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 041,00 1041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) alebo ekvivalent alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOBO roleta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávač pár Spojená škola internátna 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery,klávesníca, pamať,káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk M3 Portable 1TB, 2,5", USB3.0, HX-M101TCB Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska PC zostava+multifunkčná tlačiareň Mesto Ilava 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100,40 1100.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prídavné zariadenie pre počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 241,60 241.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Nikon D3300 + 18-105 VR (objektív) + blesk SB 700 + pamäťová karta + taška Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 857,50 857.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scanner Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenský hydrometeorologický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca do 120 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 299,92 2299.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 769,96 5769.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 169,96 5169.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - kávovar a rýchlovarné kanvice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 418,13 418.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,96 99.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97,92 97.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický dvojplatničkový II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,92 361.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický dvojplatničkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,96 105.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát PANASONIC DMC-FT30 alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiomagnetofón s CD a USB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarne SAMSUNG CLX - 3305 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky IKT. Katolícka univerzita v Ružomberku 895,00 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitory k PC Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 638,00 1638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laminovačky HT 230 photo - formát A4 alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 802,80 802.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet dotykový Katolícka univerzita v Ružomberku 64,00 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB data logger, operačná pamäť, pevný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware print/tlač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 394,00 1394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 872,00 2872.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardvér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495,00 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý harddisk (HDD) ADATA HD710 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Full HD Smart televízory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 834,00 3834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT a príslušenstvo rôzneho druhu Katolícka univerzita v Ružomberku 6 541,00 6541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový kábel a konektory na ethernetovú sieť Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalkulačky - kancelárska technika Sociálna poisťovňa, ústredie 3 631,00 3631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SAT prijímač digitálny HD - SAT prijímač HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Rozhlas a televízia Slovenska 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta a harddisk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolný osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón a notebook s príslušenstvom na účely plnenia pracovných úloh pre medzinárodný projekt Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 178,72 2178.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň farebná, multifunkčná (A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP 225dn Mesto Dolný Kubín 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 845,00 845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k PC a notebooku Katolícka univerzita v Ružomberku 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo - hard disk, batéria do notebooku , USB kľúč Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 226,00 226.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač s tepovaním Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad L450 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 975,00 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička s vyparníkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 038,00 1038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad B50-80 s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 506,93 506.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laserové farebné multifunkčné zariadenie, tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálne audiovizuálne zariadenie s prístupom do mobilnej dátovej siete LTE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 571,94 571.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety, PC zostava, monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 459,00 1459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová duplexná sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP7210dn alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 572,00 572.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, usb kľúč, externý HDD Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 613,00 613.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 554,00 3554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk mSATA 500GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo-USB Kľúč Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 72,78 72.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleobjektív k fotoaparátu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 586,80 586.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC (ROG), 27 LED monitor IPS, reproduktory 2.1 bluetooth, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 424,00 2424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka vrátane objektívu s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Outdoorový GPS navigátor Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oprava dataprojektora Ekonomická univerzita v Bratislave 608,00 608.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nový notebook - Lenovo alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 474,00 474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta Aeris Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 492,20 492.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft office 2016 pre podnikateľov Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble s prepäťovou ochranou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 74,50 74.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 935,00 935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie notebooku s brašnou na notebook Akadémia Policajného zboru v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC príslušenstvo-Harddisk model HDD WD Blue 1000GB 64MB cache, WD10EZRZ alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 908,00 908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie s kopírkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 412,00 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
grafická karta do počítača 1024MB DDR3, PCI-E 2.0, Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kinect s adaptérom na pripojenie sa k pc Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiarne,akumulátory,LCD monitor, zdroj,MS office, klavesnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 096,00 1096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, skartovacie stroje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička+ ekologická likvidácia Zoologická záhrada 355,67 355.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
varič elektrický dvojplatničkový Ekonomická univerzita v Bratislave 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PHILIPS 3270QP alebo ekvivalent - 3kusy VIPO a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blesk k fotoaparátu Nikon D5500 s batériami a nabíjačkou batérií Technická univerzita v Košiciach 415,00 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Kärcher K7 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spínaný zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozvody Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Navigačný systém GPS Katolícka univerzita v Ružomberku 332,25 332.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet, adaptér, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852,00 852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Dopravná akadémia 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný PC: ASUS Desktop G11CB,Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24",Kábel HDMI typ M/M, 2.0m, prepojovací Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 536,00 3536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 981,00 981.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitory pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie pre údržbu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s vrchným plnením. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 507,00 507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 357,01 357.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Smart Cover iPad Pro 9.7" alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 170,64 170.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad Pro 9.7" Wi-Fi 32GB Space Grey alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 053,65 2053.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria pre Metrologic Typ 00-06260A alebo ekvivalent BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízory 4 ks Fakultná nemocnica Nitra 1 595,00 1595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava (3ks) s LCD monitorom (2ks) Národný ústav reumatických chorôb 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP Color LaserJet Pro MFP M44fn alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 449,00 449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks kávovar Dopravná akadémia 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smart televízor Samsung UE60J6272 alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 824,00 824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Držiak na televízor s uhlopriečkou 32'' HOREZZA, a.s. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Zostava + monitor + USB flash disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 128,52 128.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP fuser - RM1-3146-070CN alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 129,00 1129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Pinnacle Studio 19 Plus CZ alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 79,18 79.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 203,00 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Vysoká škola výtvarných umení 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom Exportno-importná banka Slovenskej republiky 19 640,00 19640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Full HD LED Televízor s nástenným konzolovým otočným držiakom Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Základná škola 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava PC a výmena komponentov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 801,60 801.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon Pixma Pro-1 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, LCD monitor, , tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovacie stroje pre kancelárske využitie. Ekonomická univerzita v Bratislave 164,00 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termochladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156,00 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie , pamätové médium Ústav experimentálnej fyziky SAV 317,67 317.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 961,00 4961.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízory a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 043,66 14043.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 182,50 182.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, PC zostava, monitor k PC, fotoaparát,Multifunkčné zariadenie, Televízor Spojená škola 7 100,00 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presklená chladiaca skriňa GUZZANTI GZ 338 Technická univerzita v Košiciach 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interné pevné disky SSD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň SAMSUNG SL-M2625D alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153,00 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T s taškou na notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687,62 687.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 483,00 1483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor, video kábel, multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovárne kanvice biele a v prevedení nerez NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 873,60 873.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plná verzia ABBYY FineReader 12 Professional Edition Box Sk desktopové riešenie OCR Krajská prokuratúra Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk SATA 500GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 076,00 2076.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň SAMSUNG SL-M2625D alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 76,50 76.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čítačka čiarových kódov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-AC023NP 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 531,30 1531.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 172,03 1172.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
original televízor SMART LED Samsung (PN: UE-40JU6472UXXH) 40", uhlopriečka 101cm, 4K Ultra HD 3840x2160, DVB-S2 / T2 / C, 4x HDMI, 3x USB, CI +, LAN, WiFi, DLNA, MHL, HbbTV, Tizen OS, energ. trieda A Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kemping parabola Micro EasyFlat Singel s ALU statívom, Amiko X-Finder -DVB-S2/T2/C +CA+CI +Multimedia, Satelitný Finder SF-560 Combo DVB-S2/T2 Technická univerzita v Košiciach 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M277 dw JetIntelligence Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umyvacka riadu CANDY CPD 4609 biela Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kabeláž SFTP pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, taška, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 354,00 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný ventilátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak na projektor, kábel VGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42,00 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač all in one Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 914,16 1914.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 715,17 2715.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi access point original Cisco AIR-CAP2802I-E-K9 Národný onkologický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie- farebné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počitačový monitor 24" Ústav experimentálnej fyziky SAV 138,00 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čítačky čiarových kódov alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 391,80 391.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 796,00 2796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 7 728,00 7728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s hadicovým bubnom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M125a alebo ekvivalent alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 119,00 119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač v monitore – Lenovo IdeaCentre 300-22ISU a bezdrôtové slúchadlá Sennheiser RS 120 II alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 735,61 735.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Canon i-Sensys LBP-7100Cn alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 141,63 141.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Genius SW-2.1 375 PC audio system Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus F555UF-DM031T biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne komponenty do PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 249,00 2249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka laserových tlačiarní HP a skeneru Canon alebo ich ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 802,00 2802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 484,15 484.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 116,30 116.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
MSI PX60 6QD-039CZ/i7-6700HQ Skylake/2x8GB/128SSD+1TB SATA 7200ot./GTX 950M, 2GB/15.6" FHD/BT/Win10 s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné pamäte pre server HOREZZA, a.s. 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, tabletu a mobilom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666,00 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky s mrazničkou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 11z Touch s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547,14 547.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar KRUPS KP 100B NESCAFE DOLCE GUSTO PICCOLO alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka Electrolux EWT 1262 TDW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF212w alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 626,00 1626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Brezina 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s CMOS snímačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Acer Aspire Switch 10V 64GB Full HD + dock s 500GB HDD a klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Stredná odborná škola stavebná 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory Mesto Senica 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
D-LINK DIR-655 N DRAFT WIRELESS IP ROUTER Technická univerzita v Košiciach 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91,67 91.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 537,00 537.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal KO 29913 Expres alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23,00 23.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a USB flash disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 726,00 726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 585,40 4585.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, myš, klávesnica, vysielačka, projektor, pamäť. médiá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 150,00 6150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor LED 32" Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová/kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 367,88 2367.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka automatická spredu plnená alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny, príslušenstvo k mobilným telefónom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery,multifunkčné zariadenie,CD-R, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 22 483,98 22483.98 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Lenovo E31 - 80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 584,00 1584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň OKI MC362dn Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 315,60 315.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie OKI MC342dn Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 258,00 258.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač, notebook, multifunkčné zariadenie, externý disk, operačný systém alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 399,00 2399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 841,00 841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD, USB kľúč Ústav experimentálnej fyziky SAV 732,00 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 541,31 1541.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optické myši a CAT5E FTP lanko cca 300m/box Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 220,00 23220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53,00 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Základná škola Eduarda Schreibera 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrického a ručného náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 763,92 763.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov a externých periférií pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovače Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 764,00 1764.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 870,00 4870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 a taška na notebook Black Cherry (17,3ʺ) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 712,80 712.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook AVER ASPIRE Switch Alpha 12 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 936,00 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Stredná odborná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 M9T44EA#BCM alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E450 20DC0084XS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky Fakultná nemocnica Nitra 1 720,00 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook - zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátovy rozvádzač (rack) 9U, pre 19" zariadenie a spotrebný materiál Ústav polymérov SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 318,00 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové multifunkčné zariadenie –tlačiareň, skener, kopírka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 77,00 77.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reproduktory k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Led Monitor alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi zosilňovač Kancelária prezidenta SR 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook: ASUS N751JX-T7229T Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 183,20 1183.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 805,00 805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 975,00 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 324,91 324.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierná technika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 535,00 535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 413,00 8413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 263,00 263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 11 850,00 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G2 MT J8T40ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 991,50 991.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 91 999,04 91999.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a externá optická mechanika Katolícka univerzita v Ružomberku 268,00 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre notebook Lenovo ThinkPad X250 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdverová chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 617,00 617.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový adaptér HP 90W alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 25,87 25.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 068,00 1068.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý úložný disk pre zálohovanie dát 1. Humenská a.s. 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 a Projektor Epson EB-X31/ekvivalent Obec Nesvady 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 223V5LSB2 a monitor Samsung S24D300H alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Server Národný bezpečnostný úrad 9 120,00 9120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19,70 19.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup videoprojektorov Centrum výcviku Lešť 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Kingston DataTraveler R3.0 G2 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66,15 66.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Stredná odborná škola 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabijačka univerzálna pre batérie AA/AAA/C/D/9V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 693,00 693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.CONNECT IT bezdrôtová vodotesná klávesnica+ myš combo SK, USB -1 ks 2. Transcend Jetflash 700 flashdisk 64GB USB 3.0, JetFlash Elite SW,černy,30/70MB/s - 1ks Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 31,50 31.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 194,00 1194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízne a rozhlasové prijímače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796,00 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, mikrovlnová rúra, jednoplatňový varič Mesto Kolárovo 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
576 GB RAM pre servery HP alebo ekvivalent Národná transfúzna služba SR 9 936,00 9936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externé 2.5" disky na zálohovanie dát Ústav polymérov SAV 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovač,HDD,tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, inštalačné a sieťové káble, pevné disky, wifi zariadenia Základná škola s materskou školou Župkov 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rychlovarná kanvica SENCOR SWK 1730BK, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor, fólie na laminovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 909,80 5909.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Technická univerzita v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízory 2 ks Fakultná nemocnica Nitra 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 960,00 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Delonghi ECAM 25.462.S alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inteligentné hodinky Samsung Gear S2 (SM-R720) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spätný projektor Dopravná akadémia 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
viazací stroj NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1 380,00 1380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátory Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), pamäť do PC Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audio-video elektronika Mesto Prešov 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 966,60 12966.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál stolný počítač pre zberný dvor - nový alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 152,00 11152.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektronické zariadenia Technická univerzita v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS Vysoká škola múzických umení v Bratislave 410,30 410.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátový kábel RJ-45 UTP cat5e, LSOH, 305m, drôt Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná pamäť do NB do NB Sony VAIO SVE111A11M Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 198,85 9198.85 EUR 2016 Tovary Áno 1
Office 365 Business Premium Mesto Banská Bystrica 12 096,00 12096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP office Pro 8100 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 173,00 173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
router, disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 138,70 138.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria pre notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor, chladnička 102 l a 395 l Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 799,00 799.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a univerzálny držiak Stredná odborná škola 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska HP LTO3 Ultrium RW 800 GB C7973A Ľubovnianska nemocnica, n. o. 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Národný ústav celoživotného vzdelávania 685,00 685.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sieťový predlžovací kábel s prepäťovou ochranou a rozbočovacia zásuvka NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 837,00 837.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 2x laserová tlačiareň, 1x stolný počítač/ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 448,00 1448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet UNIVERZITA J. SELYEHO 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj a náhradné batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 356,97 356.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 97,00 97.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook a optická myš alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery,multifunkčné zariadenie,CD-R, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay S231d - F3J72AA#ABB Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 450,00 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál, telefón Mesto Holíč 1 943,00 1943.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototechnika k digitálnej zrkadlovke Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 474,00 3474.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Počítač Alza GameBox Neo GTX950+ s kapacitou SSD disku 250 GB alebo jeho ekvivalent; Tablet PC - HP Pavilion x2 10-n200nc Turbo Silver alebo jeho ekvivalent; Externý disk 3,5 "; LCD monitor 24" Dell S2415H alebo jeho ekvivalent. alebo ekvivalent BIONT, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softver Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 912,00 912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
klávesnica Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-Sensys MF-6180dw, Lenovo IdeaPad 300-80QH003YCK alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 182,15 1182.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38,00 38.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoplatňový elektrický varič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Ekonomický ústav SAV 1 480,00 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Ekonomický ústav SAV 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák (varenie na plyn, rúra na pečenie elektrická) Obec Veľké Kostoľany 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný televízny prijímač LED Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optické patch káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 841,00 841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 322,10 1322.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač elektrický - bezsáčkový Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čítačky QR kódov Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor - 3ks Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Led Monitor Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 733,00 733.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 280,00 19280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťová karta 64GB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 20,40 20.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tablet PC HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 999,17 999.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware DataCentrum 22 750,62 22750.62 EUR 2016 Služby Nie 1
stolový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň etikiet Zebra GK420t Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 604,00 604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Prestigio MultiPad 3797 biely alebo ekvivalent BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Senica 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 751,82 4751.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo IdeaPad 510-15ISK Pearl Black Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener pre A4 formát, k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Inspiron 17z Touch sivý, 7778-6403 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slúchadlá Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stojanových ventilátorov a bezvreckového vysávača Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 366,00 366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Domov dôchodcov 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety UNIVERZITA J. SELYEHO 395,00 395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovládacia myš k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 24,00 24.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepojovacie káble Národný onkologický ústav 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 758,00 758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 679,62 13679.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redukcia, Káble, slúchadla, predlžovacie káble Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble, USB Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zariadenia Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 859,00 1859.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 614,40 614.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robotický vysávač Dolphin Spring Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 561,60 561.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 858,00 858.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát podporujúci vymeniteľné objektívy, puzdro, SD karta, náhradná batéria Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 040,00 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15, 6´´ s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér a WiFi router Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie, termotlačiareň Fakultná nemocnica Nitra 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook, záložný zdroj/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária prezidenta SR 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo ThinkStation p500 Tower alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobné počítače Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 486,12 17486.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 743,00 1743.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk 2,5" Western Digital 2TB Kancelária prezidenta SR 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kingston DataTraveler HyperX Predator 512 GB, Kingston DataTraveler HyperX Predator 1000 GB Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odvlhčovač vzduchu Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet 32GB + kryt s klávesnicou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 468,00 468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Epson L565 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom, pamäť, USB klávesnica, USB myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pamäťová karta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23,82 23.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266,10 266.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - externý Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24D300HS alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 124,98 124.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet pre žiakov 1 Spojená škola Kráľovnej pokoja 4 980,00 4980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 223,60 223.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát CANON EOS 700D s objektívom EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 875,00 2875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 120,00 6120.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 630,74 630.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725 originál , Canon 728 originál , Canon 712 originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M225dn (CF484A) Mesto Tornaľa 242,00 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MS Office 2016 Mesto Komárno 146,00 146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál strieborný Smart TV SAMSUNG UE40K5672SUXXH, Full HD, PQI 400, DVB-T2 / DBB-C / DVB-S2, H.265 HEVC, 1xCI, HbbTV , OS Tizen, Wi-Fi, Mobile to TV, zrkadlenie, DLNA, BLE, PVR, 3 x HDMI, 2 x USB, 1x LAN, 1x optic, TM1240, Ener. trieda A, VESA mounting + držiak na stenu Stell SHO 2040 Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 334,00 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 196,00 196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý box pre 2.5´´ SATA disky a SSD, USB 3.0, dodávané vr. púzdra a káblu USB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,00 21.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička vstavaná NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pokladničná tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototlačiareň atramentová A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDMI kábel, HDMI repeater 1.4 (zosilňovač HDMI signálu) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 207,00 207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 900,00 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie záruky na 1 rok pre páskovú mechaniku Tape Library IBM TS 3200, PN/51J8790, PW 1 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day Žilinský samosprávny kraj 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrospotrebiče-chladničky, rýchlovarné kanvice, ventilátory, predlžovacie káble alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 370,81 3370.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacia kôra Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 232,11 232.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladničky,klimatizácia, umyvačká riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, prezentéry a projektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária prezidenta SR 101,00 101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 363,00 363.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 2,5´´ s kapacitou 1TB, obal na externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rychlovarné kanvice, mikrovlné rúry Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 19 632,00 19632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 4 656,00 4656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 343,00 343.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 114,00 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, usb kľúč, myš k PC, klávesnica k PC, switch Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M201dw alebo ekvivalentná alebo ekvivalent Dopravný úrad 193,56 193.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook Súkromná obchodná akadémia 8 280,00 8280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
9,7 palcový tablet Apple iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 128GB MGWM2FD/A s obalom Dopravný úrad 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Western Digital Elements Desktop 5TB USB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 169,04 169.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk SSD Kancelária prezidenta SR 1 472,40 1472.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebok Asus NB F540LA s príslušenstvom alebo ekvivalent Technická akadémia 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 373,33 6373.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smart TV Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 585,00 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Instalacny IT material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 148,10 1148.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 3x tablet, 1x prenosný externý disk/ alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 836,80 2836.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo PHAB Plus 6,8" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672,00 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač-notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 28 142,04 28142.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 554,14 1554.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84,90 84.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
1x serverová pamäť RAM HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM CAS-9 LP Memory Kit (PN: 647903-B21) Národný onkologický ústav 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Lenovo Yoga 900-13ISK2 Champagne Gold alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň Canon i-SENSYS MF628Cw alebo kompatibilná Najvyšší súd Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX330UA-FB018R Ekonomický ústav SAV 1 085,00 1085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre materskú školu_81 Mesto Komárno 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítače -desktopy a laptop s operačnou pamäťou a OS Windows Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo TP E460 i3-6100U 2.3GHz 14.0" FHD IPS , operačný systém Microsoft Windows 10pro 64bit + Office 2016 pre podnikateľov, slovak Medialess Slovenská agentúra pre cestovný ruch 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň, pokladničná tlačiareň a RAM pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 581,00 581.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796,00 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry pi 3 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 724,59 724.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metalické prepojpvacie káble RJ45, ethernetové prepínače a príslušenstvo štrukturovanej kabeláže Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook - tablet PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 676,86 2676.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Príslušenstvo-Externé disky, myš Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka na kolená pod notebook Esperanza EA155B DAMO Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 201,00 201.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skenery s podávačom pre obojstranné skenovanie. Okresný súd Nitra 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 460,00 1460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia, príslušenstvo PC Krajský súd v Trnave 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 318,74 318.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Home and Business SZRB Asset Management, a.s. 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre materskú školu_81 Mesto Komárno 488,00 488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kärcher K 3 PREMIUM HOME LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kärcher T 7/1 Classic - vysávač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Adobe Acrobat Profesional Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraziaci box Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 678,00 678.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko NAS a pevné disky pre NAS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC All In One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 596,00 1596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga Tablet 2 10 LTE 32GB Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dátové uložisko - server Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 900,00 17900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC, All-in-one, SW, IKT Mesto Ilava 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie záruky diskového poľa HP MSA 2040 o tri roky. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 559,00 2559.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie záruky servera HP ML 310 G8 o jeden rok. Výskumný ústav vodného hospodárstva 191,00 191.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Notebook, príslušenstvo k notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hardisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a prenosný počítač Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 344,00 1344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Indukčný varič, chladnička, automatická práčka, bezvreckový vysávač Ekonomická univerzita v Bratislave 724,00 724.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372,00 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 348,00 1348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Phablet typ 4G Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová skriňa Ústav merania SAV 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtací skrutkovač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s počítačovými komponentami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 309,00 2309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UPS EATON 5PX 2200i RT2U Netpack, batéria Eaton 5PX 48 RT EBM 2U pre záložný zdroj, alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, kabeláž a iné príslušenstvo pre zabezpečenie prevádzky LAN Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s počítačovými komponentami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 478,00 478.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 916,00 916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, pevný disk, klávesnica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 657,00 657.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 63,00 63.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766,00 766.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, pamäťová karta, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, náhradná batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,00 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo PHAB Plus 6,8" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 68,00 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7,Dell Vostro 3250 SFF, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Košice 1 752,00 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Mesto Košice 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Ekonomická univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo ThinkPad 13 Black Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné zariadenie, notebook Mesto Humenné 519,00 519.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 299,00 1299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 29 712,00 29712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup fotoaparátu s objektívom Canon EOS 1200D+EF-S 18-55mm DC III Value Up Kit s brašňou alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 349,00 349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 295,00 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 310,00 7310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (9ks), MS Office (9 ks) a tlačiarne (9 ks) Obec Nálepkovo 5 850,00 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív na digitálny fotoaparát DSLR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener, interný pevný disk (HDD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Monitor, videokamera, externý disk, úložný priestor HDD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Základná škola 26 632,37 26632.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,00 112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35,90 35.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 291,67 1291.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava 3x, monitor, tlačiareň, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 876,00 1876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M125nw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E460 alebo ekvivalent Nadácia EKOPOLIS 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoapatát Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 409,00 409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 257,80 257.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 302,00 302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátový rozvádzač Gymnázium 540,80 540.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23", full HD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zanussi ZRG 10800WA Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7, 32GB RAM. na grafické práce Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18,00 18.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prezentačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 41,24 41.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vypočtová technika, príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 272,00 272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 190,00 2190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky do serverov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 970,33 970.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499,00 499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová multifunkčná tlačiareň, prepojovací kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 239,00 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika-chladnička, mraznička, rýchlovarné kanvice Slovenské národné múzeum 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - rýchlovarné kanvice, kávovary a chladnička s mrazničkou Sociálna poisťovňa, ústredie 32 759,51 32759.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák Concept a podstavný odsávač pár Mora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Notebook 14" displej s rozlíšením HD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 996,62 996.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SAT prijímač digitálny HD - SAT prijímač HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 278,00 278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898,80 898.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 572,71 1572.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna náhradná batéria Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 15-ba062nc Turbo Silver Filozofický ústav SAV 559,00 559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre výpočtovú techniku Technická univerzita v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 196,39 3196.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka rádioprijímača s prehrávačom CD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický ohrievač-konvektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 61,00 61.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové slúchadlá, externý disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100,82 100.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 977,57 977.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofón a predlžovací audio kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23,00 23.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DVD+R, disk CD-RW, USB kľúče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 309,00 309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks počítačov a 3ks laserových tlačiarní Generálna prokuratúra SR 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Hlavný banský úrad 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 554,00 554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 266,67 266.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + stropný držiak projektoru Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex 3040SFF a LED monitor BENQ BL2205PT 21,5 alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 199,55 3199.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigácia do auta Garmin Nuvi 68LMT alebo jej ekvivalent alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásuvková mraznička a kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628,33 628.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
DPL projektor BenQ MW529 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Centrum sociálnych služieb - DEMY 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, mini notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 054,00 2054.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prezentér bezdrôtový, USB WiFi adaptér, WiFi router Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava a notebok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 550,00 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener, taška na NB, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň atramentová, farebná Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 120,00 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 499,00 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 32" 4K Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou pre drobnochov Stredná odborná škola 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh bez reklám Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156,68 156.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička americká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 786,00 1786.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 944,00 944.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač do kancelárie s predinštalovaným operačným systémom Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 359,00 359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Black 17,3"/Intel Core i7-6700HQ/16GB/1TB/W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook Folio G1 Ekonomický ústav SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Router/AP AirLive AirMax5X Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB 23,6" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 116,67 116.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát SONY CyberShot DSC-HX300 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 364,00 364.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104,00 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, nabíjačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 470,33 470.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 230,72 230.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulačná vŕtačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: Intel® Core™ i3-4170 3.70 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-ROM, Windows 10 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 443,00 443.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón - Huawei E3372H alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 47,39 47.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Microsoft Lumia 550 čierny alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 412,80 412.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK FLIP UYX360UA-C4022T Sociologický ústav SAV 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399,00 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Bezdrôtová myš a externý pevný disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69,68 69.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 300,00 21300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 936,00 1936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G2 mini PC - NOVÝ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office Home and Business 2016 Slovak Medialess - ORIGINÁL Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 472,00 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 13 700,00 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet pc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 166,00 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 339,22 339.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odvlhčovač a zvlhčovač vzduchu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354,00 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687,20 687.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 2 790,00 2790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenský pozemkový fond 49 760,00 49760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačové komponenty - pamäte RAM Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104,00 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný pevný disk+Obal,Prenos.tlačiareň+čier.+far. toner,Usb klúč,Gelová podložka,Podložka pod myš alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 557,00 557.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-ultrabook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 345,62 1345.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, Navigačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 708,00 2708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a monitor Dopravný úrad 7 181,63 7181.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor, rezačka papiera Evanjelická spojená škola 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server 2016 Standard GOV Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérsky prenosný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k fotoaparátom Slovenské národné múzeum 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y700 15 80NV00MKCK Ekonomický ústav SAV 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu výpočtovej techniky na prepoj budov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 299,96 1299.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 828,00 828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 204,00 1204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoplošný 46" LCD monitor-multidotykový panel - iiyama ProLite TH4664MIS-B2AG-AMVA3 Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 931,62 931.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 896,00 1896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (7ks), MS Office (7 ks) Mesto Michalovce 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hard disk s púzdrom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 248,00 248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diskové dátové úložisko a CISCO RV042G GIGABIT VPN DUAL WAN ROUTER Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica TOSHIBA HI-SPEED PORT REPLICATOR III s adaptérom 120W alebo 180W Ústav experimentálnej fyziky SAV 180,18 180.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
naparovacia žehlička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria HSTNN-DB30 HP Business NX7300*NX7400 series Li-lon 10,8V 5200mAh/56Wh Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 53,00 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory Philips 243V5LSB /alebo ekvivalent/ - 10 kusov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 276,00 1276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 347,84 6347.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka modemu Huawei E3372H alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 47,39 47.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 94,00 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 328,00 2328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 230,40 230.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 221,00 221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar DELONGHI ESAM 3000 alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 491,48 1491.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 440 G3 i5-7200U 14.0 FHD 4GB 256SSD+slot 2,5" DVD backlitKB FpR W10P Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2 568,00 2568.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 470,00 6470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transformer Book Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 217,00 1217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 253,00 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia-multifunkčné Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 342,97 342.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
externa napalovacka, externy disk a tlaciaren Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333,33 333.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia-tlačiareň, skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 577,12 577.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD My Passport Ultra Metal 4TB Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 329,00 329.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 229,00 229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčná zariadenie (nové A4 ) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Samsung 1TB ST1000LM024 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv. Mesto Nitra 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor a projekčné plátno so statívom Slovenské národné múzeum 437,00 437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smoothie maker SENCOR SNB 4301 RD alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CANON Multifunkcia i-SENSYS MF724Cdw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 371,00 371.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely do PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 653,00 3653.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 758,45 758.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač, SSD disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, klávesnica s myšou Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Značkový pamäťový modul pre PC; PowerBank-a určená k dobíjaniu zariadení s USB, tabletov, smart telefónov a pod.; Výkonná PowerBank-a určená k dobíjaniu zariadení s USB, notebookov a pod. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 222,10 222.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 554,01 554.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 811,00 811.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre grafický dizajn + kolekcia softvéru pre grafický dizajn Vysoká škola výtvarných umení 4 128,00 4128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 101,67 101.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 30 ks Slovenský pozemkový fond 22 980,00 22980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 012,00 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunikačné zariadenie – mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 292,58 4292.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s dvomi monitormi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, USB kľúč Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749,00 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 299,48 1299.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403,21 403.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ekonomický ústav SAV 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odvlhčovač vzduchu Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon MF3010 MFP Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117,00 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Stredná odborná škola 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 655,81 655.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor - Epson EB-W31 Filozofický ústav SAV 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917,00 917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prezenter a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Páková rezačka na papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 42,85 42.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ochladzovanie vzduchu-Stojanový ventilátor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21,62 21.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň a externý disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83,33 83.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,09 20.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
CD minisystém Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický bojler 120l Slovenské národné múzeum 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124,00 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítače s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 583,33 583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 932,17 5932.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízne prijímače Sociálna poisťovňa, ústredie 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacie stroje s príslušenstvom pre kancelárske využitie Ekonomická univerzita v Bratislave 425,00 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 435,64 1435.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupový bod WiFi 802.11b/g/n Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 601,27 601.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 328,00 9328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika - Apple, Office MAC pre podnikateľov, USB flash, PC pamäť Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook CEIT a.s. 807,00 807.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Synology RackStation RS815 + alebo ekvivalent Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833,00 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta do PC Ústav experimentálnej fyziky SAV 488,83 488.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry pi 3, Micro SDHC 16 GB Class 10 , Micro USB nabijačka, Switche triedy Enterprise Spojená škola 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 515,00 1515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a príslušenstvo-Digitálny diktafón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OLP Academic – Open Licence program Academic alebo ekvivalent Slovenská národná galéria 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970,17 970.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup páskového zálohovacieho zariadenia a príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 5 791,20 5791.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor + statívové plátno a multifunkčné zariadenie Mesto Humenné 609,00 609.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One PC, skener, externy SSD Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom, batéria pre fotoaparát, UV filter na objektív, brašňa na fotoaparát a digitálna kamera s príslušenstvom, kufrík príslušenstva pre digitálnu outdoorovú kameru. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulačná vŕtačka Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redukcia z konektora DisplayPort (M) na port DVI-D (F); Interný HDD pre NB; Optická myš, Optická myš mini Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94,00 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra voľne stojaca Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 97,00 97.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 774,72 774.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet 7,9" s iOS a USB kľúč Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 583,33 583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak na dataprojektor s policou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82,80 82.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do výpočtovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky Mesto Poprad 18 894,90 18894.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát NIKON COOLPIX B700 Technická univerzita v Košiciach 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojacia mraznička zásuvková Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color Laser JetPro M477 fdw CF379A Mestská knižnica Ružomberok 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, počítačového príslušenstva a digitálneho fotoaparátu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 274,00 274.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou 17‘‘ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 835,00 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 597,00 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BenQ GP30 Wireless Portable Mini Projector Technická univerzita v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malý ručný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický dvojplatničkový a rýchlovarná kanvica, chladiaca skriňa - mraznička Ekonomická univerzita v Bratislave 1 091,02 1091.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 59,00 59.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 925,00 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 954,00 3954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc komponenty + usb kluce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, softvér, externý harddisk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný externý disk, obal na pevný disk, taška na notebook, operačná pamäť, batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,66 216.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor ASUS VC 239H Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Canon Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 136,00 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory k PC Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 9 672,00 9672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacia súprava pre čističe na okná Kärcher WV LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistič na okná a hladké povrchy Kärcher WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,00 86.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS F540LA-DM022T čierny Filozofický ústav SAV 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup výkonného počítača Encyklopedický ústav SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobných počítačov Encyklopedický ústav SAV 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk, flash disk a mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 85,42 85.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty /ekvivalent alebo aj lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 837,74 1837.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 554,95 554.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné laserové zariadenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup bezpečnostnej techniky pre uzamknutie notebookov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický softvér - na tvorbu grafických návrhov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 179,54 179.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-atramentová tlačiareň so štartovacím originálnym tonerom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176,00 176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 900,00 10900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovládacia myš k osobnému počítaču, USB klávesnica SK/US, podložka pod myš, taška na NTB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 165,70 165.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač podlahový KÄRCHER MV 3 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zariadenia Ústav experimentálnej fyziky SAV 886,00 886.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 458,00 2458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar s kovovým viacstupňovým mlynčekom, model espresso Ekonomická univerzita v Bratislave 378,00 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk USB 3.0 s USB káblom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet, prezenter a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 545,82 545.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 530,00 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová konfigurácia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 183,33 183.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ohrievač - konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak na projektor, kábel VGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 37,00 37.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 748,70 748.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, USB flash disky kovové. Katolícka univerzita v Ružomberku 886,39 886.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB Biely Ekonomický ústav SAV 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo B51-80LM00QNCK Ekonomický ústav SAV 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 016,62 2016.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Základná škola Šrobárova 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC, dokovacia stanica, WiDI dispej adaptér, dátové úložisko NAS, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 885,00 1885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor LCD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 748,00 2748.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 732,00 51732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 308,33 308.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
24" neblikajúci Full HD monitor určený pre prácu s textom a grafikou Ústav experimentálnej fyziky SAV 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov do PC/NB a periférií pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a monitory pre použitie v laboratóriu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 156,00 9156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk, flash disk, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 320,82 320.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook: ASUS EeeBook E502SA-XX183T Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kluc 64 GB AnMaŠi s. r. o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APC BR1200G alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5 297,00 5297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, grafická karta a switch Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 440,00 5440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Dopravný úrad 137,00 137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch HP 2530-24G alebo ekvivalent s príslušenstvom Mesto Hlohovec 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor, SSD disk, záložný zdroj a PC príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 639,00 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Gymnázium 860,67 860.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble na prenos dát Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika k asistenčným technológiám pre študentov so špecifickými potrebami. Katolícka univerzita v Ružomberku 28 068,83 28068.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
sušička bielizne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - skladačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - skladačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka WEB kamier, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 674,00 1674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430,00 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 458,50 458.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 449,00 3449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, ultrabook, tlačiarne, disk, projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 650,00 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original stolný počítače Microtower HP 280 G2 (P/N: X3K98EA#BCM) / Intel Pentium G3900 / 4GB / 500GB / Intel HD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit English, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22n (PN: M2J71A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet Power 802.3at PoE+ Universal PoE (UPOE®) Injector (PN: AIR-PWRINJ6) Národný onkologický ústav 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC kancelárske, monitory a multifunkčné tlačiarne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 14 976,00 14976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034,00 1034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 731,52 731.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň , externý disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 273,00 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Apple SE 64GB Space gray Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
switch 3 ks, externá dokovacia stanica 1 ks Centrum vedecko-technických informácií SR 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Samsung LS24F350FHU Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, hard disky Štátny fond rozvoja bývania 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 394,00 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike-USB 3.0 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 47,84 47.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 823,74 5823.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks skener Generálna prokuratúra SR 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 009,00 1009.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava klávesnice s myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51,00 51.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie komponentov počítača alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 899,00 3899.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tlačiareň na potlač a tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický podlahový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Bonsai 3S23 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561,00 561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 867,20 1867.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 033,33 1033.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - skladačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 7 329,90 7329.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acer Aspire V13 "alebo ekvivalent" Sociologický ústav SAV 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28,00 28.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu k prezentácii Ústav polymérov SAV 298,00 298.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64,00 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 700,06 700.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Počítačové monitory a konzoly Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 779,28 4779.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 705,00 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk a kamera Vysoká škola výtvarných umení 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a projektor Vysoká škola výtvarných umení 1 386,00 1386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 2,5"WD Element Portable alebo ekvivalent Ústav merania SAV 82,00 82.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 793,48 793.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 626,66 2626.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 134,60 1134.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad G70-80 Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 551,00 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk a pevný disk Ústav merania SAV 655,00 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé HDD, multifunkčná tlačiareň, puzdra na notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 782,00 782.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávača zn. KÄRCHER Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33,60 33.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk , USB disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 341,00 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk , puzdro na externý disk Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk s kapacitou 3 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Vysoká škola výtvarných umení 761,00 761.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 245,00 1245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC technika - laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenia a notebooky Krajský súd v Košiciach 21 200,00 21200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 260-a180nc (Y4K50EA) Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň; HP Laser Jet Pro M274n alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Okresný súd Trnava 6 344,00 6344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet - 8 palcový displej s LTE konektivitou a OS Android 6.0 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 998,40 998.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk 1 TB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 242,00 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 651,99 2651.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k VT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17,62 17.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 277,28 1277.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 20EVA-032 alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 3 720,00 3720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LJ Enterprise M506dn JetInteligence alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 952,00 1952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoválec Ústav zoológie SAV 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE čierny alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 120,17 1120.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, LED monitor Mesto Humenné 1 459,00 1459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Trenčiansky samosprávny kraj 2 851,38 2851.38 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup PC Mesto Prešov 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set klávesnica + myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a diskové polia Národný bezpečnostný úrad 10 026,96 10026.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor - Epson EB-W31 MsHKM Žilina, s.r.o. 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet Pro 400 M401d) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OEM MS Windows Server Datacenter 2016 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 10 600,00 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra a externý disk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky pre servery HP DL385 G7 a DL165G7 o 12 mesiacov Národná transfúzna služba SR 11 988,00 11988.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ultrabook - ASUS ZENBOOK Pro UX501VW-FJ006R kovový s taškou alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 533,00 1533.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24E650PL alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF512x alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatické espresso Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 303,66 303.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 458,33 458.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor a myš Dopravný úrad 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 776,00 1776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 5 486,00 5486.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5 260,00 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky 2 alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie RAM Slovenská agentúra životného prostredia 307,00 307.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Stredná odborná škola 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo B51-30 80LK00P5CK, čierny Gymnázium 15 745,50 15745.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Okresný súd Trnava 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Dell Inspiron alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 6 432,00 6432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122,00 1122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 995,00 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup pamäťovej karty Encyklopedický ústav SAV 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk a USB kľúče Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítača a spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 6 270,00 6270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD obrazovka UHD - TV Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_171 Mesto Komárno 218,00 218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátor stĺpový Okresný súd Levice 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor prenosný alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 817,94 1817.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK 15.6" Mesto Partizánske 517,00 517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 702,00 10702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor - Epson EB-W31 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Alza Top Office 3040, PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K, alebo ekvivalenty, monitor, tlačiareň MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje, káble Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty, výpočtová technika Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Správa mestskej zelene v Košiciach 458,00 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF728Cdw alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G3 (T6P21ES) alebo ekvivalent Centrum právnej pomoci 4 045,00 4045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optoma OCM815 univerzálny stropný držiak s teleskopickou tyčou alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Optoma DS-9092PWC alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 785,00 1785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz Late 2013 ME086LL/A, A1418 (EMC 2638) alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová klávesnica káblová Apple alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a laserová tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 423,36 2423.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED IP TV, monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 940,00 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Štátny inštitút odborného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálna náhradná batéria Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LJ P1102W alebo ekvivalent) Národný ústav reumatických chorôb 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káble HDMI Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 27,00 27.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety v prevedení Pro 8" s Win10 64bit Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 198,80 1198.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1800 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,20 29.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
externé 2.5" a 3.5" disky na zálohovanie dát Ústav polymérov SAV 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brašňa na notebook 40cm (15,6) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28,30 28.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolík pod projektor a notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 208,00 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné atramentové tlačiarne, multifunkčné laserové tlačiarne, laserové tlačiarne Vojenský historický ústav 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup - server INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a čítačka elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Printable médiá CD-R 8 cm Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 19,90 19.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a automatický kávovar Technická univerzita v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Programové vybavenie PC (13_2017/1) Zoologická záhrada 1 196,50 1196.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
elekktrický radiátor Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 090,00 2090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 812,80 812.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač okien Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mraziacim boxom, elektrický sporák Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 332,00 332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 340,00 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulačná vŕtačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 118,00 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Notebooku, Tabletu a príslušenstva PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varné kanvice BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 114,00 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička so zabudovaným mraziacim oddielom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT doplnky, siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovač Elektrotechnický ústav SAV 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung Galaxy S6 edge 32GB Black Sapphire Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, náhradné batérie, usb kľúče, tlačiareň a cartridge, cd/dvd/bluray médiá, dvd mechanika, bluray mechanika, pamäťové karty, vga kábel, hdmi kábel, batéria do notebooku, adaptéry k notebookom Základná škola s materskou školou Župkov 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 184,00 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty k výpočtovej technike Akadémia umení v Banskej Bystrici 164,70 164.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Nitra 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Katolícka univerzita v Ružomberku 798,93 798.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimediálny LCD dataprojektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 192,00 3192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Variče, rýchlovarné kanvice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 415,00 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833,00 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425,00 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač s monitorom a notebook pre firemné prostredie s možným rozšírením HW Ústav polymérov SAV 2 620,00 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 240,00 12240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook s príslušenstvom Základná škola 749,00 749.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom: Laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146,03 146.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Professional Plus Národný ústav reumatických chorôb 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, termosky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Púchov 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54,00 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obrazový valec do OKI MB471 w Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo PHAB 2 Plus 32GB Gray Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 294,00 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný teplovzdušný ventilátor s termostatom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39,60 39.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 177,50 177.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové vysávače Mestská časť Bratislava - Dúbravka 763,00 763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 733,00 733.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k osobným počítačom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 310,00 9310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada tonerov do tlačiarne Samsung Xpress color C460 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 334,00 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička a mikrovlnná rúra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Média konvertor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk SSD pre server, náhradná lampa pre projektor Stredná zdravotnícka škola 612,00 612.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby Microsoft Office 365 Enterprise E1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 564,00 3564.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Dopravná akadémia 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica ,USB kľúče Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 277,00 277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 451,00 451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Outdoorový GPS prístroj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132,67 132.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 040,00 24040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače, monitory, reproduktory a klávesnica s myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 479,00 2479.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184,00 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pevných diskov do serverov Štátna školská inšpekcia 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 64,00 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s príslušenstvom, softvérom a sieťovými prácami. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál IT a periférne zariadenia Slovenská národná galéria 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, výrobník ľadu Technická univerzita v Košiciach 11 300,00 11300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klávesnice Úrad vládneho auditu 341,64 341.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet PC Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 16 046,10 16046.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné puzdro na tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,86 20.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela a čierna technika Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom: Laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 145,99 145.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 77,00 77.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chladničiek Divadlo Nová scéna 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 22 219,20 22219.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Technická univerzita v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 978,00 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stropný držiak na projektor a káble HDMI a VGA Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 42,00 42.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 729,00 2729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 835,29 28835.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD, SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 550,00 8550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 995,90 995.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Ústav merania SAV 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k audiovizuálnej technike-pamäťová karta do videokamery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55,49 55.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety Gymnázium Milana Rúfusa 4 590,00 4590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 256,00 256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon MF3010 MFP Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Štátny inštitút odborného vzdelávania 280,20 280.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač Lenovo TC M600 Tiny J3710 alebo ekvivalent s rovnakou a vyššou špecifikáciou Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Professional Plus Národný ústav reumatických chorôb 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom, tlačiarňou a kancelárskym SW Národný ústav reumatických chorôb 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 169,00 169.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre potreby odboru informatiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 170,40 3170.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 63,50 63.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82,50 82.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava + príslušenstvo a projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 5 333,33 5333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický prietokový ohrievač vody tlakový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou Senohrad 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 439,00 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová sieť Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 8 160,00 8160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky bez mraziaceho boxu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 850,00 6850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty - P2 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multidotykový monitor 32" ELO 3202L kapacitný (PCAP) a interný mini PC kompatibilný s ELO3202L Fakultná nemocnica Trnava 11 994,00 11994.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér Pinnacle Studio 20 Ultimate CZ Mesto Ilava 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
VoIP telefóny Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 920,00 4920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné projekčné plátno Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač, vysokotlaký čistič Ekonomická univerzita v Bratislave 705,82 705.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Prenosná tlačiareň so skenerom, Bezdrôtová myš, Pracovná taška pre 16" notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 381,20 1381.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB3 panel, grafická karta, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 7, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Mesto Kežmarok 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrosporebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 257,00 2257.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Wifi AP - UBNT UniFi AP AC LR HOREZZA, a.s. 509,28 509.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál od výrobcu tlačiarní značky OKI Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktné multifunkčné zariadenie a externý disk 2,5“, 2000 GB Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 223,68 223.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 803,50 803.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599,00 599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 729,00 729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS APC SMC1500I-2U, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava- digitálny fotoaparát Nikon D3300+AF-P 18-55mm VR+brašňa+16GBkarta+statív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blesk NIKON Speedlight SB-700 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 301,34 301.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
M