Dodávateľ

Top Soft BSB, s.r.o.

Brezová pod Bradlom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Top Soft BSB, s.r.o.

IČO: 36301001

Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 336, Brezová pod Bradlom

Registračné číslo: 2019/8-PO-F961

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. August 2019

Záznam platný do: 13. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 000 876,33 EUR 3 3
2017 99 890,00 EUR 1 1
2019 8 190,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 000 876,33 EUR 3 3
2017 99 890,00 EUR 1 1
2019 8 190,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Generálna prokuratúra SR 1 8 190,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2 000 000,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 498,33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 268,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT periférie Univerzita Komenského v Bratislave 2 000 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Projekčné plátno Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkčné tlačové zariadenie pre tvorbu farebných a zmiešaných dokumentov vysokej kvality Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 20 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 10 080,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421905651381


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Borovský
Adresa:
Trenčianska 56/B Bratislava 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rudolf Snopek
Adresa:
Bajkalská 29E Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Borovský
Adresa:
Ivana Bukovčana 15 Bratislava 84108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Borovský
Adresa:
Ivana Bukovčana 15 Bratislava 84108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Borovský
Adresa:
Trenčianska 56/B Bratislava 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rudolf Snopek
Adresa:
Bajkalská 29E Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Paškala
Adresa:
Záhradnícka 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×