Dodávateľ

Top Soft BSB, s.r.o.

Brezová pod Bradlom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Top Soft BSB, s.r.o.

IČO: 36301001

Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 336, Brezová pod Bradlom

Registračné číslo: 2019/8-PO-F961

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. August 2019

Záznam platný do: 13. August 2022

Posledná zmena: 12. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 000 876,33 EUR 3 3
2017 99 890,00 EUR 1 1
2019 14 690,00 EUR 2 2
2020 484 689,00 EUR 9 35
2021 985 798,00 EUR 32 71
2022 3 606 988,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 000 876,33 EUR 3 3
2017 99 890,00 EUR 1 1
2019 14 690,00 EUR 2 2
2020 41 637,00 EUR 3 4
2021 1 180 371,00 EUR 23 72
2022 3 855 467,00 EUR 18 34

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 870,00 870.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 8 190,00 8190.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 21 555,00 21555.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 77 6 792 869,00 6792869.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 45 988,00 45988.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 47 740,00 47740.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 240,00 9240.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 498,33 100498.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 268,00 268.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 6 500,00 6500.00 EUR
Obec Smolenice 2 40 712,00 40712.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 25 118 446,00 118446.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 55,00 55.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT periférie Univerzita Komenského v Bratislave 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Projekčné plátno Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 310,00 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkčné tlačové zariadenie pre tvorbu farebných a zmiešaných dokumentov vysokej kvality Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 20 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 10 080,00 10080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov vrátane vypracovania písomnej dokumentácie. Stredisko sociálnej starostlivosti 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komponenty na modernizáciu stolového počítača Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skener Canon LiDE 400 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 81,00 81.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach Obec Smolenice 73 614,00 73614.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 29 241,00 29241.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 630,00 6630.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 31 106,00 31106.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 29 932,00 29932.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 53 121,00 53121.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2020 Tovary Áno 17
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 784,00 2784.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 219,00 7219.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 369 043,00 2369043.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 770,00 1770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 45 915,00 45915.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 33 000,00 33000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 31 329,00 31329.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 354 680,00 354680.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 83 644,00 83644.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 66 877,00 66877.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 42 061,00 42061.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 9 694,00 9694.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 32 500,00 32500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 103 151,00 103151.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 73 169,00 73169.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 23 070,00 23070.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 65 765,00 65765.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 5 564,00 5564.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 5 680,00 5680.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 26 368,00 26368.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 16 671,00 16671.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 8 246,00 8246.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 10 386,00 10386.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 21 100,00 21100.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 12 863,00 12863.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 59 568,00 59568.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 82 716,00 82716.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 137 010,00 137010.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 80 211,00 80211.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 24 663,00 24663.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 47 033,00 47033.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 92 998,00 92998.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
ACCORD – Rekonštrukcia vnútorných rozvodov - elektrické a dátové rozvody Univerzita Komenského v Bratislave 3 689 579,00 3689579.0 EUR 2022 Práce Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022 Univerzita Komenského v Bratislave 5 000,00 5000.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 47 740,00 47740.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 206 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Borovský
Adresa:
Trenčianska 56/B Bratislava 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rudolf Snopek
Adresa:
Bajkalská 29E Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Borovský
Adresa:
Ivana Bukovčana 15 Bratislava 84108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Borovský
Adresa:
Trenčianska 56/B Bratislava 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rudolf Snopek
Adresa:
Bajkalská 29E Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Borovský
Adresa:
Ivana Bukovčana 15 Bratislava 84108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Paškala
Adresa:
Záhradnícka 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×