Dodávateľ

COMPEX DATA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COMPEX DATA s.r.o.

IČO: 31358411

Adresa: Dúbravská cesta 9, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6193

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. September 2017

Záznam platný do: 5. September 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 47 141,00 EUR 1 1
2016 104 051,76 EUR 11 11
2017 3 675,67 EUR 3 3
2018 1 207,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 47 141,00 EUR 1 1
2016 104 051,76 EUR 11 11
2017 3 675,67 EUR 3 3
2018 1 207,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 383,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 525,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 5 899,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 2 568,51 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 89 334,16 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 47 141,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 762,00 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 9 9 462,76 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výpočtová technika Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 39 874,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Realizácia optického ethernetového prepojenia, zapojenie a oživenie u zákazníka Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + púzdro Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava bez pevného disku Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 710,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG holterovský monitoring Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malé medicínske diagnostické prístroje a pomôcky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 166,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Biomedicínske centrum SAV 115 029,94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tablety a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 630,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spirometre na diagnostiku pľúcnych funkcií pacientov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oftalmologické vyšetrovacie prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozík na rozdeľovanie liekov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 190,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie vyšetrovacieho pracoviska a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 525,84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+42144456407


info@compex-data.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Števko
Adresa:
Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 93001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Račanský
Adresa:
Opletalova 34 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×