Obstarávanie

Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 947,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 947,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky ,,Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky" je dodanie štandardnej výpočtovej techniky, ktorá je potrebná pre zabezpečenie prevádzky informačných a komunikačných technológií verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s uvedením výpočtovej techniky do prevádzky, zabezpečenie záručného servisu tejto techniky .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 3 16 947,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2014 59968

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193589/content/86162/download","filename":"zapisnica c. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193589/content/86163/download","filename":"otvaranie_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TEMPEST a.s. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193461/content/296240/download","filename":"kopia ponuky_TEMPEST.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193547/content/86175/download","filename":"fakt._ jun 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193559/content/86223/download","filename":"faktury_ august 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943068/content/762324/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193541/content/86211/download","filename":"dopln. faktury_ jun 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193538/content/86133/download","filename":"faktura_jun 2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke dodatok č. 1 k rámcovej dohode 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193532/content/86129/download","filename":"Zmluva 1210000004_000001 - scan.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193514/content/85906/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia vypoctova technika.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193562/content/86451/download","filename":"faktury dopln._august 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193496/content/85792/download","filename":"faktury_september.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193517/content/296265/download","filename":"faktura_februar 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193511/content/296250/download","filename":"faktura_januar 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193556/content/86196/download","filename":"dopln. fakt._ jul 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193577/content/86222/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nakup vypoctovej techniky 2013 a Pozarucny servis sucasnej vypoctovej techniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193508/content/296249/download","filename":"faktury za mesiac november.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193526/content/86220/download","filename":"dopln. faktury_marec.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193464/content/85835/download","filename":"faktury_jun.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193523/content/86180/download","filename":"faktura_marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193544/content/86217/download","filename":"dopl. fakt._ jun 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193595/content/86296/download","filename":"kopia ponuky_DATALAN.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193473/content/296243/download","filename":"faktury_jul.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193550/content/86197/download","filename":"faktury_ jul 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193502/content/296248/download","filename":"faktury_oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_januar 2016 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629051/content/480790/download","filename":"faktura_ januar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193574/content/86382/download","filename":"faktury_december 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopln.faktur_januar 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647348/content/424538/download","filename":"dopln.faktur_januar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193571/content/86183/download","filename":"faktura_november 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193553/content/86186/download","filename":"Správa_DATALAN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke dodatok č. 2 k rámcovej dohode 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193529/content/86184/download","filename":"Zmluva 1210000004_000002 - scan.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193565/content/86185/download","filename":"faktury_september 2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193583/content/86203/download","filename":"zapisnica c. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193583/content/86204/download","filename":"zapisnica c. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193583/content/86205/download","filename":"zapisnica c. 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193580/content/86141/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov eGROUP Solutions a.s. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193592/content/86166/download","filename":"kopia ponuky_eGROUP.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936829/content/739158/download","filename":"Zoznam subdodávateľov DATALAN, a.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193483/content/296247/download","filename":"faktury_august.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193568/content/86146/download","filename":"faktury_oktober 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780520/content/588865/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup výpočtovej techniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_april 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669030/content/547104/download","filename":"faktura_april 2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86153/download","filename":"zapisnica c. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86154/download","filename":"zapisnica c. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86155/download","filename":"zapisnica c. 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86156/download","filename":"zapisnica c. 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86157/download","filename":"zapisnica c. 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86158/download","filename":"zapisnica c. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86159/download","filename":"zapisnica c. 11.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977353/content/708818/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nakup vypoctovej tehcniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_marec 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647357/content/424562/download","filename":"faktury_marec 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193535/content/86138/download","filename":"faktura_maj 2015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773445/content/558144/download","filename":"Zoznam subdodávateľov DATALAN, a.s. .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_maj 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669058/content/547163/download","filename":"faktury_maj 2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193458/content/85918/download","filename":"Ramcova dohoda Hardware0204.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_februar 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647350/content/424541/download","filename":"faktury_februar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopln. faktury_marec 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669024/content/547099/download","filename":"dopln.faktury_marec 2016.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977344/content/708784/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Datalan, a.s.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×