Dodávateľ

Aliga, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Aliga, s.r.o.

IČO: 47104694

Adresa: Robotnícka 1E, Martin

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6644

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. November 2017

Záznam platný do: 6. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 107 384,00 EUR 1 1
2016 99 681,16 EUR 6 6
2017 61 348,98 EUR 4 4
2018 73 639,16 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 107 384,00 EUR 1 1
2016 99 681,16 EUR 6 6
2017 61 348,98 EUR 4 4
2018 73 639,16 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 32 000,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 39 989,99 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 107 384,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 38 323,99 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 66 249,17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 4 941,15 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 33 649,17 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 19 515,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka informačno-komunikačných technológií pre UNM pozostávajúca z: 1. Upgrade serverovej časti 2. Aktívne prvky LAN siete 3. Počítače, LCD monitory a pracovné stanice 4. Systém riadenia elektronických poradovníkov v objektoch UNM s funkciou výkazníctva Univerzitná nemocnica Martin 419 422,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aktívne prvky pre výučbové stredisko stomatológov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 076,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware prístup Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 542,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware, nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Video konferenčný systém Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a servis zariadenia typu Load Balancer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 146 742,74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch + moduly do switchov Úrad pre verejné obstarávanie 29 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Úrad pre verejné obstarávanie 9 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktívne prvky 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ethernetové prepínače pre chrbticovú sieť CISCO alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica Bratislava 59 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie konferenčnej miestnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 23 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Web aplikačný firewall Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 757,04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrada zariadenia HSM nCipher nShield 500 (Thales HSM 500) na konci životnosti pre systémy využívajúce HSM pre uloženie a prácu s kryptografickými kľučmi. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 58 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421433709302


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 106 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Mičuda
Adresa:
Partizánska 387/67 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Mičuda
Adresa:
Partizánska 387/67 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Jún 2018
Záznam do:
30. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Mičuda
Adresa:
Partizánska 387/67 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Jún 2017
Záznam do:
11. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Ťaptík
Adresa:
Čsl. armády 338/33 Turčianska Štiavnička 03851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Mlynárčik
Adresa:
Račianska 69/B Bratislava 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Mičuda
Adresa:
Partizánska 387/67 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Slavomíra Kurinská
Adresa:
J. Šimka 11 Martin 036 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 11.06.2018 do: 30.01.2019

StiahniZáznam platný od: 20.06.2017 do: 11.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×