Dodávateľ

COMPUTER ABC, s.r.o.

Nove Zamky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COMPUTER ABC, s.r.o.

IČO: 36564176

Adresa: Petöfiho 7, Nové Zámky

Registračné číslo: 2018/5-PO-D7371

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2018

Záznam platný do: 29. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 32 970,59 EUR 63 63
2017 5 944,53 EUR 17 17
2018 400,28 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 32 970,59 EUR 63 63
2017 5 944,53 EUR 17 17
2018 400,28 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 1 596,00 1596.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 85,00 85.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 533,27 533.27 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 814,36 7814.36 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 393,50 393.50 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 229,17 229.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 205,36 205.36 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 1 724,17 1724.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120,80 120.80 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 198,00 198.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 156,50 156.50 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 963,43 963.43 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 337,00 337.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 278,33 278.33 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 370,34 370.34 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 1 497,58 1497.58 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 398,06 398.06 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 422,50 2422.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 2 665,84 2665.84 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 515,83 515.83 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 113,33 113.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 888,76 888.76 EUR
Slovenské národné múzeum 1 649,13 649.13 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 288,50 288.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 460,23 460.23 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 120,90 1120.90 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 132,48 132.48 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 1 145,00 1145.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 124,00 124.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 130,00 130.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 7 911,15 7911.15 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 626,32 626.32 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 273,00 273.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 148,75 148.75 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 223,75 223.75 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 758,14 758.14 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 240,42 240.42 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 75,00 75.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 125,83 125.83 EUR
Hlavný banský úrad 1 190,83 190.83 EUR
Spojená škola 1 180,83 180.83 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 485,00 485.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 27,92 27.92 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 234,17 234.17 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 58,98 58.98 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 157,94 157.94 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 40,00 40.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Záložné zdroje APC Smart UPS 1500 VA /ekvivalenty alebo lepšie/ a akumulátory k záložným zdrojom Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 12/2015 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 179,00 3179.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, klávesnica, myš Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 141,00 1141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, dotykové pero k tabletu, USB konvertor Štatistický úrad Slovenskej republiky 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola lesnícka 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC -myš s káblom USB, -myš bezdrôtová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa s modulom do dataprojekora NEC NP610 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové slúchadlá Centrum vedecko-technických informácií SR 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, monitor, softwear, skartovací stroj Vysoká škola výtvarných umení 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie čiernobiele Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 376,00 376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačky a podložky pod počítačové myši Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, scaner Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 946,00 946.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 067,00 1067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M127fn A4 alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Ekonomická univerzita v Bratislave 54,17 54.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Technická univerzita v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie USB kľúčov a externých pevných diskov s rozhraním USB, vrátane ich dovozu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 260,00 4260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny stropný výsuvný držiak pre dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 318,00 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilná lampa bez modulu pre videoprojektor Slovenské národné divadlo 156,00 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásky popisovacie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 516,50 516.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 075,86 1075.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampový modul pre dataprojektor 3M SCP712 Technická univerzita v Košiciach 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa do datavideoprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska CASIO XR-9YW1 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče a adaptér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň, USB Hub, USB kľúč Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtová ovládacia myš k osobnému počítaču, dodaná s 2 ks podložiek Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Prezentér so zabudovaným USB prijímačom a laserovým ukazovátkom; 2. Podložka pod myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204,00 204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nového, nepoužívaného optického valca pre tlačiareň HP LJ 2550 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC súčiastky alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 279,56 279.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Western Digital My Passport Ultra 2TB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 106,24 106.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroj viazací mechanický Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 316,00 316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk 3,5" Western Digital My Book 4TB alebo ekvivalent Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krúžková vazba plastová Spojená škola 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 73,62 73.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
výpočtová technika tlačiareň Xerox Workcentre 3325CB MFP 35 str,tonery na výmenu,SSD disk samsung SSD 850 EVO series 500GB,UPS APC Back-UPS Pro 1500VA France Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 425,00 1425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie pre meracie prístroje, nabíjačka na batérie Technická univerzita v Košiciach 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Peach PS500-50 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 63,78 63.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovací stroj, predlžovací kábel, rozdvojka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 441,00 441.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty k PC Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom, laserová tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 073,00 1073.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, myši, USB Hlavný banský úrad 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor k počítaču Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 99,57 99.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Outdoor kamera GoPro HERO3+ Silver Edition alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, myši a usb kľúče Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 273,00 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová zostava Základná škola Matky Alexie 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 48,90 48.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 271,20 271.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom-myš,disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 418,82 418.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 316,80 316.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Printable DVD média Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty k výpočtovej technike Akadémia umení v Banskej Bystrici 164,70 164.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom, laserová tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 528,00 528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilného lampového modulu s originálnou lampou do dataprojektora Ekonomická univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čítačka elektronických kníh BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC prislusenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 265,86 265.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý disk SSD, SAMSUNG 2TB, SSD, MU-PT2T0B/EU Slovenské národné múzeum 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý HDD Ústav experimentálnej fyziky SAV 315,60 315.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý disk - kapacita 2 TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 673,70 673.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB kľúče NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 306,00 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Viazací stroj, laminátor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 223,99 223.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky, telefónov, náhradných dielov a príslušenstva pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575,00 575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 301,04 301.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica a myš Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,73 198.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 2 715,00 2715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 320,15 320.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne počítačové vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 139,13 139.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická vedecká kalkulačka Ústav experimentálnej fyziky SAV 228,00 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 176 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Veronika Solárová
Adresa:
Andovce 360 Andovce 94123
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Kecskés
Adresa:
Nový Svet 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×