Obstarávateľ

Generálna prokuratúra SR

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 436 482,00 EUR 6
2015 2 794 500,00 EUR 4
2016 1 132 499,80 EUR 49
2017 1 511 513,36 EUR 24
2018 7 167 070,74 EUR 37
2019 1 198 899,83 EUR 21

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 27 916,33 EUR 6
2017 26 416,80 EUR 1
2018 2
2018 31 612,00 EUR 1
2019 1
2019 99 514,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 2 5 121 000,00 EUR
DATALAN, a.s. 7 3 939 374,00 EUR
AutoCont SK a.s. 1 0,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 7 579,80 EUR
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 1 95 000,00 EUR
Gratex International, a.s. 1 0,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 1 156,67 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 0,00 EUR
Pow-en a. s. 2 195 394,34 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 1 0,00 EUR
eDevelopment s.r.o. 1 0,00 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 1 20 250,00 EUR
Lechstav, s. r. o. 2 323 395,00 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 1 333,32 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 1 49 900,00 EUR
LEON global s.r.o. 1 0,00 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 0,00 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
SOFTIP, a. s. 1 2 000,00 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 1 0,00 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 1 250,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 139 500,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 0,00 EUR
SIBAZ, spol. s r.o. 1 39 390,00 EUR
TEMPEST a.s. 22 3 687 194,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 0,00 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 1 4,50 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 16 44 576,46 EUR
BOAT a.s. 3 26 343,33 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 397 555,00 EUR
ITSK, s.r.o. 3 507,08 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 1 833,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 8 190,00 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 1 47 999,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 3 941,67 EUR
Ardaco, a.s. 1 138 333,33 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 1 515,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 4 3 204,99 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 1 665,00 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 999,17 EUR
CMA Group, s.r.o. 1 0,00 EUR
VICOM s.r.o. 1 1 833,33 EUR
PC team spol. s r.o. 1 0,00 EUR
IKARO s.r.o. 1 0,00 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 3 083,99 EUR
Martin Gall - MG COMP 3 0,00 EUR
VERDI, s. r. o. 1 0,00 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 550,00 EUR
EURO-MONT SK s.r.o. 1 1 225,00 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 1 1 225,00 EUR
TechAid s.r.o. 2 0,00 EUR
KFP, s. r. o. 1 1 049,17 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 0,00 EUR
TRIPSY s.r.o. 8 19 794,60 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 1 383,34 EUR
Chránená dielňa ALFA s.r.o. 1 0,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 1 555,83 EUR
GRIPEX s.r.o. 3 3 495,83 EUR
Pavel Scholtz 2 0,00 EUR
X logistics, s.r.o. 2 2 500,00 EUR
GIEGO s.r.o. 1 5 000,00 EUR
KASON, s.r.o. 1 676,46 EUR
HTONER s.r.o. 1 11 750,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Dodávka zemného plynu 34 487,00 95 000,00 275.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup osobného automobilu vyššej strednej triedy 24 000,00 20 250,00 84.37% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Doplnenie a konfigurácia systému na blokáciu prienikov a konsolidácia existujúcej siete 85 000,00 81 000,00 95.29% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie prístupového bodu v súvise so zmenou architektúry a administrátorského pracoviska serverovne GP SR 34 000,00 33 300,00 97.94% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia strechy na budove GP SR 53 000,00 32 825,00 61.93% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zateplenie budovy GP SR na Kvetnej ul.č.13, Bratislava 223 500,00 159 051,66 71.16% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Dátové view pre synchronizáciu údajov 2 000,00 2 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb virtuálnej privátnej siete 397 555,00 331 295,83 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT 332 127,00 332 127,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR 1 595 800,00 1 595 800,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Virtuálna privátna dátová sieť 2 484 000,00 2 070 000,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Support na databázový systém SAP/Sybase ASE 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Zateplenie budovy B VaRC Stará Lesná 132 533,00 132 533,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR) 149 220,00 149 220,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu 489 000,00 489 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zákon č. 91/2016 Z. z., 1. - 3. etapa 2018 Služby Nie 0 Nie
Rozšírenie IS RT GP SR v súlade so zákonom proti byrokracii 122 080,00 122 080,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2 637 000,00 2 637 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup kopírovacieho stroja 1 680,00 1 041,66 62.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 8 ks HP LaserJet Pro 400 M401dne 2 400,00 1 387,50 57.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup tonerov 12 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup vozidla Hyundai Genesis alebo ekvivalent 57 600,00 39 999,16 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 7 PC 5 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup laminátovej podlahy 1 920,00 1 020,83 53.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 8ks skríň 1 920,00 832,64 43.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskych stoličiek 2 760,00 1 111,10 40.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 2ks chladničiek s mrazničkou 720,00 422,56 58.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kuchynské stoličky 288,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup tlačiarne 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup 12ks tlačiarní 4 680,00 2 569,99 54.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup drogistického materiálu 3 240,00 1 262,50 38.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výmena komponentov rezortného systému adresárových služieb vrátane doplnenia niektorých bezpečnostných prvkov 144 000,00 100 000,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 5 ks PC 4 200,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup tonerov 22 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 5ks tlačiarní 1 600,00 1 020,83 63.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho materiálu 4 320,00 963,89 22.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Support na CISCO a dalsie zariadenia 161 998,80 104 166,66 64.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 5 pc 3 840,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
xerografický papier 4 800,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zaistenie bezpečnosti projektu Elektronické služby 76 000,00 45 062,50 59.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laserová tlačiareň 1 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
zakúpenie pamätí 16 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1ks notebooku 660,00 458,33 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskych stoličiek 2 760,00 874,30 31.67% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laserová tlačiareň 2 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka maintenance pre bezpečnostné technológie pre rozšírenie existujúcej evidencie osôb 9 000,00 6 250,00 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup tonerov 8 608,33 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup drogistického materiálu 9 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup licencií pre klientov mailovej elektronickej pošty IBM Lotus Notes SK 16 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Systém časovej synchrinizácie 19 992,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup tonerov 13 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho materiálu 3 360,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antivírusová ochrana koncových zariadení a serverov 140 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kresiel 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup originál tonerov 4 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 3 ks počítačov a 3ks laserových tlačiarní 3 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
IBM Domino Enterprise CAL licencie so softvérovou podporou 20 760,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup 5ks tlačiarni 1 800,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup auto drogérie a materiálu na zimnú údržbu chodníkov 0,00 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho papiera 5 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servis a oprava služobných osobných motorových vozidiel 13,00 3,75 28.84% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 4 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup drogistického materiálu 5 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 8ks kresiel 1 700,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho materiálu 1 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 8ks kresiel 1 700,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1ks skener 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 16 ks skenerov 27 120,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 3ks PC 3 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné zariadenie 2 016,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup tlačiarne 1 092,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 116 900,00 76 708,33 65.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1 ks PC 600,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava a údržba kancelárskej techniky-kopírovacie stroje, tlačiarne 4,80 3,30 68.75% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup 16 ks harddiskov 10 675,20 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 52 kusov skenerov 88 133,76 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 14 185,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava a údržba kancelárskej techniky-kopírovacie stroje, tlačiarne 4,80 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Support na CISCO a dalsie zariadenia 161 998,80 112 499,16 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzková podpora ASE prostredia pre aplikácie ES GP SR 26 416,80 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Prevádzková podpora ASE prostredia pre aplikácie ES GP SR 132 084,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 11 080,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 3ks PC 3 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie a zrealizovanie projektu výmeny existujúcich mandátnych certifikátov a súvisiacich bezpečnostných komponentov (MQC a McAfee) 161 868,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Údržba SW riešenia Romboid 124 416,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup 2 ks PC 1 440,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 19 050,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1 ks skenera 1 020,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Konsolidácia technických prostriedkov a dátového úložiska pre systém SunRay na virtualizačnej platforme VMware 32 000,00 21 500,00 67.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 741,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil VW Passat alebo ekvivalent 31 420,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného automobilu 30 700,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup Pc s monitorom, tlačiarňou a UPS 63 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 17 100,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 3 ks PC a 4 ks notebookov 4 449,60 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 6 650,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 14 619,70 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Posilnenie infraštruktúry pre realizáciu nových úloh v súvislosti s novou funkcionalitou kľúčového informačného systému 161 951,06 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 13 200,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup toaletného papiera 2 160,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup obálok 640,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. 103 176,00 71 650,00 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho materiálu 1 908,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Migrácia pracovísk na prístup používateľov k aplikáciám na novú technológiu 59 976,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Servis výpočtovej a kancelárskej techniky 27,60 0,00 0.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Originál tonery 6 867,60 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil VW Passat Var Business alebo ekvivalent 30 950,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zakúpenie výpočtovej techniky 2 100,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho papiera 4 032,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie utierok 2 160,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1 ks PC 720,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Projektor, notebook a premietacie plátno 2 030,00 1 296,52 63.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR, v zmysle zákona č.91/2016 Z.z. a optimalizácia IS GP SR 2018 Služby Nie 0 Nie
Obstaranie 51 ks skenerov 127 813,75 61 412,50 48.04% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie pred-produkčného prostredia centrálneho IS 161 465,32 111 000,00 68.74% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup 4 kusov notebookov a príslušenstva 3 116,00 2 083,33 66.85% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 5 ks notebookov 6 000,00 4 166,66 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup auto drogérie 1 680,00 638,89 38.02% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 15 831,11 10 173,60 64.26% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup drogérie- čistiace prostriedky 1 887,00 796,51 42.21% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity diskového poľa pre virtuálne prostredie tenkých klientov 11 296,80 6 512,50 57.64% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby podpory a vývoja v oblasti informačnej bezpečnosti (McAfee a EPO) 169 215,60 116 250,00 68.69% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup nového osobného automobilu 31 612,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup nového osobného automobilu 31 612,00 21 952,77 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Doplnenie systému SAP Sybase ASE EE o bezpečnostný modul 84 672,00 58 791,66 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kalendárov na rok 2019 2 199,60 1 527,50 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR 3 282 592,00 3 282 592,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho materiálu 8 412,00 2 083,33 24.76% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektronický systém právnych informácií 59 880,00 41 583,33 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup multifunkčného zariadenia s funkciami kopírky-skenera-tlačiarne 4 380,00 2 913,19 66.51% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 18 320,00 10 173,60 55.53% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho papiera 4 527,60 3 143,58 69.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup papierových utierok a toaletného papiera 4 914,00 1 874,30 38.14% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 99 514,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Nákup originál tonerov 9 807,33 6 810,41 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup obálok 3 704,40 1 089,58 29.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 31 kusov notebookov a príslušenstva 16 432,00 9 791,66 59.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
nákup toner originál 763,00 409,72 53.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 130 710,00 86 120,28 65.88% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 20 kusov notebookov a príslušenstva 10 080,00 6 825,00 67.7% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1ks Multifunkčného zariadenia 12 000,00 3 284,72 27.37% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho papiera 8 388,00 5 798,33 69.12% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 13 200,00 9 166,66 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS 172 798,80 116 512,50 67.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup papierových utierok a toaletného papiera 4 437,00 1 527,77 34.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup drogérie- čistiace prostriedky 2 204,00 1 530,50 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie dátového prostredia pre elektronický mobilný spis 268 860,00 276 830,00 102.96% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 1 kus notebook s príslušenstvom 850,00 563,71 66.31% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup materiálu na údržbu vozidiel 1 944,00 513,89 26.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Aktualizácia systému procesov elektronického spracovania a toku dokumentov. 172 798,80 117 500,00 67.99% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie a realizácia plánu výmeny existujúcich mandátnych certifikátov a rekonfigurácia súvisiacich bezpečnostných a kancelárskych komponentov 172 759,20 115 277,77 66.72% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Migrácia služieb v oblasti informačnej bezpečnosti na nové zariadenia 172 132,70 115 441,66 67.06% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup originál tonerov 15 589,00 9 576,39 61.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
TZPO - Dopracovanie IS Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 91/2016 Z.z. 2019 Služby Nie 0 Niehttp://www.genpro.gov.sk


+421259531111/259532580
+421259532871


stanislav.fatyka@genpro.gov.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 106 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×