Obstarávateľ

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 786 854,00 EUR 2
2015 22 867 437,00 EUR 1
2016 4 722 132,38 EUR 13
2017 1 140 737,91 EUR 15
2018 638 027,20 EUR 12
2019 10 655 011,04 EUR 40
2020 6 797 611,80 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 1
2018 102 224,00 EUR 2
2019 3
2019 72 393,33 EUR 1
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 2 34 750,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 2 2 344 882,00 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 1 96 522,50 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 4 444 540,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 159 800,00 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 1 26 300,00 EUR
EKOFIN Slovakia a.s. 1 278 256,00 EUR
RADIX spol. s r.o. 1 207 200,00 EUR
Pow-en a. s. 3 1 102 882,41 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 1 202 000,00 EUR
TIMED, s.r.o. 1 1 594 430,00 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 29 850,00 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 182 145,00 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 4 189 156,67 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 3 461 160,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 6 318 120,00 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 1 18 500,00 EUR
DCX spol. s r. o. 1 67 089,00 EUR
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 1 157 190,00 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 4 273 950,00 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 1 93 900,00 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 77 100,00 EUR
Bratislavská teplárenská a.s. 2 2 719 624,00 EUR
CMI spol. s r.o. 1 110 990,00 EUR
Energostav spol. s r.o. 1 147 984,00 EUR
ADAMED, s.r.o. 2 107 899,00 EUR
Unique Medical s. r. o. 4 440 480,00 EUR
CHIROSAN, s.r.o. 1 23 100,00 EUR
ARBE, s.r.o. 2 96 400,00 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 2 125 549,00 EUR
Andrej Timko Ing. TA-TRANS 1 37 530,00 EUR
DKT SYSTEM s.r.o. 1 1 584 168,00 EUR
E-BA tpz, spol. s r.o. 2 23 858 623,00 EUR
DISPOMED, s.r.o. 1 25 000,00 EUR
BSC Line, s.r.o. 7 527 263,00 EUR
LT PROJEKT a.s. 1 96 000,00 EUR
Surgitech s. r. o. 5 328 003,00 EUR
SURVEYE, s. r. o. 1 52 000,00 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 19 140,00 EUR
INGOCLEAR s. r. o. 1 9 455,00 EUR
VERDI, s. r. o. 3 280 991,00 EUR
ZOLS s.r.o. 1 44 695,00 EUR
HALLDOR s. r. o. 1 468 000,00 EUR
TRELLIS a.s. 1 40 000,00 EUR
Medsol Slovakia s.r.o. 2 84 995,00 EUR
FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o. 1 908 747,00 EUR
ACCOUNT SP, s.r.o. 2 100 000,00 EUR
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 1 101 718,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s. 278 256,00 278 256,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Rekonštrukcia objektu polikliniky. 182 145,00 182 145,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
OST pre Nemocnicu sv. Michala 131 000,00 123 320,00 94.13% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Prevádzkovanie stravovacej jednotky pre zamestnancov a pacientov v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa a užívanie maj 1 584 168,00 1 584 168,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka tepla a nízko potenciálneho tepla pre Nemocnicu svätého Michala a. s. v Bratislave. 1 655 854,00 1 655 854,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Cintorínskej ulici v Bratislave 22 867 437,00 19 056 197,50 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Doplnenie komplexného vybavenia novostavby Nemocnice svätého Michala, a.s. na Satinského ulici a presťahovaných ambulancií na Cintorínskej ulici 3/B v Bratislave 991 186,00 991 186,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 194 832,00 194 832,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Spracovanie PD: Prístavba operačnej sály a stavebné úpravy časti 4. NP pre lôžkovú jednotku 96 000,00 96 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia 2018 Tovary Nie 0 Nie
Podlahový umývací stroj 9 462,00 9 455,00 99.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade syngo.via VB10-Cbasic 100 320,00 79 700,00 79.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dispozičné-úpravy 640 504,14 311 110,83 48.57% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Servisovanie EPS a HSP 36 761,10 30 416,66 82.74% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Realizácia vykurovania, chladenia a vzduchotechniky v objekte Objednávateľa. 589 999,54 390 000,00 66.1% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
NN PRÍVOD PRE STROJOVŇU CHLADENIA. 71 631,00 33 333,33 46.53% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Prestavba sanitiek 23 120,00 23 100,00 99.91% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Diagnostické ultrazvukové prístroje 173 504,33 99 833,33 57.53% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiacich služieb pre Objednávateľa v Bratislave. 41 075,27 30 325,00 73.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie funkčnosti stropných statívov 22 573,00 15 416,66 68.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stropný modul dvojramenný. 22 470,67 18 283,33 81.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické ultrazvukové prístroje 44 385,00 34 458,33 77.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 78 324,64 65 250,00 83.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky 78 291,34 41 749,16 53.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Flexibilný ureteroneskop 11 002,55 8 541,66 77.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Popisovacia pracovná stanica 75 225,33 62 458,33 83.02% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie funkcionality pre CT-kardio a dual energy. 115 763,33 74 500,00 64.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stomatologická súprava 19 397,22 15 950,00 82.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Echokardiograf prémiovej triedy s možnosťou rozšírenia o Live 3D zobrazenie 96 155,33 78 250,00 81.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Endoskopická zostava 200 917,50 167 430,83 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické ultrazvukové prístroje 61 090,00 49 916,66 81.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pripojenie do Národného zdravotníckeho informačného systému ( NZIS) 35 080,00 27 833,33 79.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Doplnenie licencií NIS Promis 85 230,00 70 041,66 82.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiacich služieb pre Objednávateľa v Bratislave. 41 286,40 31 750,00 76.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Multifokálny ERG /VEP systém 65 000,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Elektrochirurgický generátor 29 999,00 24 875,00 82.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Multifokálny ERG /VEP systém 65 000,00 54 083,33 83.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Neurodiagnostický prístroj najvyššej triedy s magnetickým stimulátorom 44 755,00 37 245,83 83.22% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Digitálny prístroj EEG a Digitálny prístroj pre vyšetrenie EP 43 000,00 35 832,50 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Multifokálny ERG /VEP systém 65 000,00 54 166,66 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Telemetrický systém 35 000,00 29 162,50 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky 71 203,82 34 082,50 47.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diodový laser 37 224,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Diodový laser 37 224,00 29 166,66 78.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Laserový prístroj pre ORL využitie 28 000,00 20 833,33 74.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 81 558,98 67 916,66 83.27% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prenosné modulárne monitory vitálnych funkcií a archivačný systém s komponentami 50 100,00 41 666,66 83.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
ORL CO2 laser 117 826,35 97 708,33 82.92% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie diskového poľa HP 3PAR 7200 78 483,33 65 402,50 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 720 750,00 720 750,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie pre liečbu urologickej litiázy 97 100,00 80 750,00 83.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Anestéziologický prístroj sanestéziologickým s monitorom vitálnych funkcií 58 270,00 48 462,50 83.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Anestéziologické moduly k monitorom vitálnych funkcií 37 142,00 30 940,83 83.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka tepla pre Nemocnicu svätého Michala a. s. v Bratislave 1 063 770,00 1 063 770,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade – softvéru a hardvéru magnetickej rezonancie. 75 500,00 62 500,00 82.78% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka medicinálnych a technických plynov a súvisiacich služieb pre objednávateľa v Bratislave. 47 422,55 37 916,66 79.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka 1 594 430,00 1 594 430,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI 4.NP PRE LÔŽKOVÚ JEDNOTKU 882 833,00 874 448,00 99.05% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Ultrazvukový prístroj vyššej triedy pre gastroenterologické oddelenie 53 141,00 44 083,33 82.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Artroskopická zostava 67 089,00 55 907,50 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prístavba operačnej sály na streche energocentra – zdravotnícke vybavenie 2019 Tovary Nie 0 Nie
Servisovanie EPS a HSP 72 393,33 EUR 2019 Nie 0 Nie
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom 33 100,00 27 124,16 81.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia 908 747,00 908 747,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prístavba operačnej sály na streche energocentra 2 075 621,00 1 971 549,00 94.98% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV NEMOCNICE SV. MICHALA a.s., BRATISLAVA, PRACOVISKO KOŠICE 2019 Práce Nie 0 Nie
Služby podpory a servisné služby informačných technológií. 2019 Služby Nie 0 Nie
Dodávka hardvéru a softvéru. 2020 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka tepla pre Univerzitnú nemocnicu - Nemocnicu svätého Michala a. s. , pracovisko Košice. 1 101 718,00 1 101 718,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Ergonomické pracovisko 77 100,00 64 250,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa 50 000,00 37 530,00 75.06% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servisovanie EPS a HSP 72 393,33 49 916,66 68.95% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Diodový laser s integrovanou štrbinovou lampou a elektrickým ergonomickým stolíkom. 64 400,00 43 333,33 67.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Doplnenie licencií NIS Promis pre pracovisko Košice 195 800,00 154 583,33 78.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pripojenie pracovisko Košice do NZIS (licencie eZdravie) 18 833,30 14 900,00 79.11% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zjednotenie nemocničného informačného systému 55 066,60 44 166,66 80.2% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie 206 900,00 168 333,33 81.35% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
CT prístroj 209 000,00 153 750,00 73.56% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Očný prístroj - optický koherentný tomograf 168 750,00 140 623,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Priamy digitálny mamografický prístroj 163 400,00 130 991,66 80.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hysteroskopická zostava s videosystémom 24 682,30 20 416,66 82.71% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky 217 473,66 158 327,50 72.8% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
3D Endoskopická zostava 99 987,57 83 082,50 83.09% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vyšetrovacie jednotky 148 389,99 121 333,33 81.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Operačný mikroskop 81 000,00 67 275,00 83.05% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Anestéziologické prístroje 95 700,00 77 500,00 80.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie očného pracoviska: Sietnicový laser 91 556,00 76 245,83 83.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vestibulologické vybavenie 111 183,00 92 491,66 83.18% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry 113 219,66 92 566,66 81.75% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
3D/4K endoskopická zostava s príslušenstvom a modulom pre kontrasné vyšetrenie 209 000,00 172 666,66 82.61% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 190 450,40 156 083,67 81.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka potravín 29 400,00 21 916,66 74.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stereotaktický rám 115 827,00 80 435,41 69.44% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka medicinálnych a technických plynov a súvisiacich služieb pre objednávateľa v Bratislave a v Košiciach. 83 595,80 57 638,89 68.94% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice 5 496 471,00 5 165 416,00 93.97% EUR 2020 Práce Nie 1 Ánohttp://www.nsmas.sk


+421907225966

+421904281818


logtrade@logtrade.sk
beatrix.barany@ekoauris.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Spracovanie PD: Prístavba operačnej sály a stavebné úpravy časti 4. NP pre lôžkovú jednotku 114 300,00 EUR Služby 14. Júl 2018 LT PROJEKT a.s.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 653 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×