Obstarávateľ

Mesto Pezinok

Pezinok

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 371 862,00 EUR 7
2015 1 585 102,00 EUR 9
2016 406 576,01 EUR 26
2017 2 147 099,00 EUR 28
2018 13 100,00 EUR 15
2019 1 616 343,00 EUR 12

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 2
2017 600,00 EUR 1
2018 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 41 065,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 341 599,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 1 805,30 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 19 14 155,91 EUR
Energie2, a.s. 3 1 314 016,00 EUR
EBA, s.r.o. 1 97 595,00 EUR
SATES, a.s. 1 22 667,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 2 1 025 987,00 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 2 30 747,84 EUR
LEON global s.r.o. 3 3 349,16 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 3 174 078,00 EUR
Adina Fogtová ADA 1 78 840,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 3 26 024,99 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 46 575,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 798,99 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 12 600,00 EUR
Window holding SK, a.s. 1 70 750,00 EUR
Datacomp s.r.o. 1 715,00 EUR
Aquacom, s. r. o. 2 146 951,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 131 655,00 EUR
InterWay, s.r.o. 1 359 868,00 EUR
SPELIS 1 34 967,00 EUR
Jaroslav Kvaššay s.r.o. 1 323 058,00 EUR
MENERT spol. s r.o. 2 921 013,00 EUR
Energetika stavebníctvo financovanie, a.s. 2 51 963,00 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 167 262,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 20 816,67 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 739,00 EUR
3S.sk, spol. s r. o. 1 185 401,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 2 791,67 EUR
SOAR sk, a.s. 1 401 667,00 EUR
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 1 1 030 500,00 EUR
ecorec Slovensko s.r.o. 1 266 866,00 EUR
Ing. Iveta Janíková 2 3 211,67 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 11 5 041,66 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 4 1 845,97 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 499,17 EUR
One Print s.r.o. 1 666,60 EUR
VICOM s.r.o. 9 3 492,08 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 15 491,67 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1 999,17 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 2 1 186,65 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zabezpečenie celodennej stravy do ZOS v Pezinku na roky 2015-2016 65 800,00 65 700,00 99.84% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
"Tlačový systém MsÚ Pezinok" 69 583,00 46 575,00 66.93% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zateplenie ZŠ Na bielenisku v Pezinku 170 000,00 133 258,00 78.38% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
ISS - údržba a servis pre Mesto Pezinok 160 000,00 131 655,00 82.28% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia komunikácie L. Novomeského 2-20 v Pezinku 56 000,00 41 065,00 73.33% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - I.časť 75 000,00 42 612,50 56.81% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže MsÚ Pezinok 2. NP 50 000,00 29 139,16 58.27% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
RM ZŠ Na bielenisku č.2, Pezinok - doplňujúce stavebné práce 36 000,00 34 585,83 96.07% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
RM ZŠ Na bielenisku č. 2, Pezinok - doplňujúce stavebné práce II 9 000,00 8 716,66 96.85% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - III. a IV. časť 95 000,00 90 572,00 95.33% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - II.časť 42 500,00 26 975,83 63.47% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok - doplňujúce stavebné práce 117 771,00 117 770,83 99.99% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Zateplenie ZŠ Na bielenisku - doplňujúce stavebné práce 11 666,00 11 410,83 97.81% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia okien na ZŠ Fándlyho v Pezinku 141 666,00 70 750,00 49.94% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Obnova objektu Mestský dom v Pezinku, Holubyho 22 - I. etapa strecha 352 000,00 269 215,00 76.48% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
ISRMO OPBK - Revitalizácia vychádzkovo-oddychových zón - doplňujúce stavebné práce 19 291,00 18 889,16 97.91% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého č. 74, Pezinok 772 643,00 649 740,00 84.09% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Servis a údržba diskového pola pre mesto Peziok 185 000,00 154 500,83 83.51% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Elektronizácia služieb Mesta Pezinok 359 868,00 299 890,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie a plynu. 508 862,00 508 861,00 99.99% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
Nákup zemného plynu PSO 1116 432 167,00 432 167,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1016 132 243,00 132 243,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky 2017 Práce Neuvedené 0 Nie
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II 94 800,00 97 595,00 102.94% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého 2017 Práce Nie 0 Nie
Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok II 547 200,00 1 030 500,00 188.32% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov II 266 866,00 266 866,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
"ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky" 401 667,00 401 667,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 169 471,00 169 471,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie Rekonštrukcie, Prevádzky a Údržby Sústavy Verejného Osvetlenia a Cestnej Svetelnej Signalizácie Mesta Pezinok 2018 Práce Nie 0 Nie
Vybudovanie cyklochodníka Pezinok-Limbach 2018 Práce Áno 0 Nie
Obálky doručenkové 1 200,00 650,00 54.16% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 1 000,00 800,00 80.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 800,00 360,41 45.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre 7 stredísk 3 600,00 1 659,72 46.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby III 1 450,00 625,00 43.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
KIA cee´d SW 1,6 GDi 15 440,01 10 500,00 68.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby IV 1 300,00 555,50 42.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 1 000,00 665,82 66.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby V 650,00 333,33 51.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mini počítač s nízkou spotrebou 12 900,00 8 263,89 64.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 300,00 205,00 68.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby jún 2016 650,00 374,30 57.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby VI 2 200,00 1 032,25 46.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby august 2016 800,00 386,66 48.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 600,00 312,49 52.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby september 2016 470,00 229,16 48.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 316,66 65.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby október 2016 400,00 256,25 64.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 308,39 64.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Veľkokapacitný kontajner 5,5 m3 6 500,00 4 513,88 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Veľkokapacitný kontajner 7 m3 12 370,00 8 590,27 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby november 2016 1 300,00 660,70 50.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 1 820,00 1 805,30 99.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mini počítač s nízkou spotrebou 20 000,00 12 909,72 64.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 316,33 65.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby január 2017 650,00 415,97 63.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Veľkokapacitný kontajner 7 m3 12 370,00 8 583,33 69.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre 7 stredísk sociálnych služieb 3 825,00 1 357,64 35.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby február 2017 2 800,00 1 031,25 36.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mini počítač s nízkou spotrebou 25 000,00 17 359,30 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 328,47 68.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby marec 2017 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace potreby marec 2017 800,00 458,33 57.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mini počítač s nízkou spotrebou 25 000,00 17 347,22 69.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 319,37 66.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby jún 2017 800,00 530,54 66.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby jún 2017 2 500,00 956,25 38.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 600,00 361,10 60.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby september 2017 670,00 336,80 50.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 333,31 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 480,00 333,32 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby november 2017 650,00 437,50 67.3% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 336,08 61.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby december 2017 2 250,00 1 520,83 67.59% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby február 2017 450,00 236,10 52.46% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre 6 stredísk sociálnych služieb marec 2018 2 100,00 1 023,60 48.74% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 343,05 62.37% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby pre 5 stredísk sociálnych služieb marec 2018 1 200,00 229,16 19.09% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby apríl 2018 750,00 333,33 44.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 346,52 63.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 381,60 69.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby júl 2018 1 200,00 666,66 55.55% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby jún 2018 750,00 395,14 52.68% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 600,00 409,71 68.28% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby jún 2018 750,00 506,94 67.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 364,50 66.27% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 381,94 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby november 2018 850,00 495,14 58.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby november 2018 1 700,00 1 096,52 64.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia mesta Pezinok 2018 Služby Nie 0 Nie
Čistiace potreby január 2019 700,00 381,25 54.46% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 381,94 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Energie 2019 - 2020 1 606 123,00 1 606 122,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Čistiace potreby marec 2019 600,00 384,72 64.12% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telefóny 900,00 624,30 69.36% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telefóny 1 800,00 1 041,66 57.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telefóny 990,00 595,83 60.18% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre strediská sociálnych služieb marec 2019 2 250,00 1 016,66 45.18% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 374,93 68.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby máj 2019 760,00 334,02 43.95% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby pre strediská sociálnych služieb máj 2019 570,00 387,50 67.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier multifunkčný 550,00 372,90 67.8% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
+421220902554
+421000000000


obstaravanie@vosk.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 351 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×