Dodávateľ

Henrich Sonnenschein - ITSK

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK

IČO: 37212931

Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra

Registračné číslo: 2019/10-FO-F1391

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2019

Záznam platný do: 14. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 121 135,32 EUR 44 44
2019 669 410,91 EUR 294 294
2020 60 198,67 EUR 24 24
2021 15 028,82 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 121 135,32 EUR 44 44
2019 682 892,57 EUR 296 296
2020 46 717,01 EUR 22 22
2021 15 028,82 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 10 037,12 10037.12 EUR
Slovenská správa ciest 2 4 132,48 4132.48 EUR
Mesto Malacky 1 1 574,91 1574.91 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 84 103 348,76 103348.76 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 40 000,00 40000.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 18 920,19 18920.19 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 5 829,05 5829.05 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 1 197,96 1197.96 EUR
Mesto Kolárovo 1 915,83 915.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 20 571,08 20571.08 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 10 992,32 10992.32 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 11 728,03 11728.03 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 849,17 1849.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 598,97 598.97 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 2 030,02 2030.02 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 10 980,00 10980.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 1 132,40 1132.40 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 834,79 834.79 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 12 813,00 12813.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 583,18 1583.18 EUR
HOREZZA, a.s. 4 5 357,48 5357.48 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 33 425,00 33425.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 28 840,00 28840.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 628,00 628.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 79 434,91 79434.91 EUR
Mesto Komárno 5 1 559,14 1559.14 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 31 35 822,86 35822.86 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 162,50 162.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 2 349,17 2349.17 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 11 999,17 11999.17 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 971,99 971.99 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 472,99 472.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 2 572,98 2572.98 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 1 297,50 1297.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 20 266,67 20266.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 240,50 240.50 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 1 660,00 1660.00 EUR
Mesto Holíč 2 1 187,46 1187.46 EUR
Mesto Nové Zámky 1 2 407,50 2407.50 EUR
Slovenské národné múzeum 3 8 204,10 8204.10 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 7 302,77 7302.77 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 2 319,99 2319.99 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 3 259,00 3259.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 58 563,27 58563.27 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 136,67 136.67 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 2 750,00 750.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 2 897,48 2897.48 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 5 685,82 5685.82 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 941,58 941.58 EUR
Záchranná služba 1 6 153,21 6153.21 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 628,33 628.33 EUR
Slovenské národné divadlo 3 4 639,97 4639.97 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 13 481,66 13481.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 7 192,32 7192.32 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 12 189,97 12189.97 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 19 550,89 19550.89 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 931,90 931.90 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 055,00 1055.00 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 949,17 949.17 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 2 727,42 2727.42 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 8 7 030,97 7030.97 EUR
Ústav polymérov SAV 2 1 289,99 1289.99 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 4 390,00 4390.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 780,75 780.75 EUR
Národný onkologický ústav 10 50 265,79 50265.79 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 262,49 262.49 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 2 114,09 114.09 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 7 039,09 7039.09 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 394,17 1394.17 EUR
Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 7 807,50 7807.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 420,00 420.00 EUR
Výskumná agentúra 1 10 908,33 10908.33 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 453,25 453.25 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 25 200,00 25200.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 7 17 612,70 17612.70 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 3 304,88 3304.88 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 791,50 1791.50 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 1 309,00 1309.00 EUR
Športové centrum polície 1 2 895,80 2895.80 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 8 265,16 8265.16 EUR
Gymnázium - Gimnázium 1 3 540,83 3540.83 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 70,82 70.82 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 6 818,00 6818.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 1 004,64 1004.64 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 249,99 1249.99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 707,42 707.42 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 736,66 736.66 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 1 799,33 1799.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 2 387,50 2387.50 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 606,71 3606.71 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 4 840,00 4840.00 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 17 749,94 17749.94 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 503,33 503.33 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 6 075,00 6075.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 2 662,50 2662.50 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 499,99 499.99 EUR
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 1 7 700,00 7700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Telefóny V. Národný onkologický ústav 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusový softvér Výskumný ústav vodného hospodárstva 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 12/2015 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 952,00 11952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD televizor 24" Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových tabletov a nových počítačových komponentov Gymnázium - Gimnázium 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959,00 959.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vypočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 052,00 1052.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač pre domácnosť KARCHER MV6 power Premium alebo ekvivalent Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor, držiak + mini PC Technická univerzita v Košiciach 1 281,00 1281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň štítkov Zebra ZXP3 - jednostranná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstva pre tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 16GB LTE T555 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 73 958,40 73958.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre fotoaparát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 137,50 137.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
MICROSOFT OFFICE Home and Business - ORIGINÁL Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko Synology™ DiskStation DS415+ 4x HDD NAS SZRB Asset Management, a.s. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Založný zdroj UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Nikon D3300 + objektív+ púzdro Technická univerzita v Košiciach 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
grafická karta do počítača 1024MB DDR3, PCI-E 2.0, Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
výpočtová technika Športové centrum polície 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s elektrickou rúrou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická sušička MH Invest II, s.r.o. 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v3 2.4GHz 6-core HOREZZA, a.s. 4 939,00 4939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 157,00 157.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E550 i3-4005U alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 925,00 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov pre OS X HOREZZA, a.s. 553,00 553.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse HOREZZA, a.s. 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové prezentačné zariadenie - prezentér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57,00 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová klávesnica káblová Apple HOREZZA, a.s. 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 252,00 2252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UBNT NanoStation Loco M2 alebo ekvivalentný Mesto Čierna nad Tisou 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťových prepínač-switch, 5 -portový Mesto Čierna nad Tisou 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, software a nových kancelárskych zariadení Inštitút pre výskum práce a rodiny 9 385,00 9385.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Káble VGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Lenovo I B50-80 / Black Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 416,66 1416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 397,00 2397.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 810,00 3810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaca umývačka riadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,00 361.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + monitor + prísluš. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833,00 833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 Slovenské národné múzeum 209,57 209.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor a ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 322,21 1322.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom 31/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 268,10 1268.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 650,00 2650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika do laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobník papiera do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 916,67 916.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 25,00 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické jednoplatničky Univerzita Komenského v Bratislave 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 694,00 2694.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varná kanvica 4 ks Univerzita Komenského v Bratislave 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, príslušenstvo, laserová tlačiareň, notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 107,00 2107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 662,00 662.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, prenosný počítač a počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NAS Dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (notebooky) s SSD diskom a príslušenstvo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 231,00 1231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň v kvalite SAMSUNG SL-C430W Mesto Komárno 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 213,00 213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 101,03 101.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom a stojan Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SW a HW príslušenstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED televízor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399,00 399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka výpočtovej techniky a softvéru Centrum výcviku Lešť 38 750,00 38750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, časti počítačov a príslušenstvo, mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 262,00 2262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamerový systém s možnosťou živého sledovania a archivácie záznamu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču a telefónu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 448,00 2448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade 3D tlačiarne s náhradným príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 897,52 897.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 230,00 13230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenie 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - USB prepojovací kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15,61 15.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Katolícka univerzita v Ružomberku 1 031,66 1031.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná, vysávač, elektrická rúra s dvojplatničkou Univerzita Komenského v Bratislave 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziace zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysielačky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 732,00 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 040,00 3040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodoskový Mini počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 541,67 541.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Router Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alza TopOffice i5 SSD alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty 34/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 643,00 1643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 225,89 225.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
24 portový switch FEI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 495,00 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň, dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SFP moduly Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 425,00 1425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duplexná sieťová čierno-biela laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 265,00 2265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 332,50 332.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s SSD diskom, dokovacia stanica, tlačiareň a príslušenstvo. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 116,00 1116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Audiovideo technika Prešovský samosprávny kraj 5 243,77 5243.77 EUR 2019 Tovary Áno 1
Serverové HDD Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 231,00 231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 550,00 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Access point VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 626,00 2626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Epson L565 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiacia podložka pod NTB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 472,00 2472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 1 083,34 1083.34 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačová zostava 33/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom 36/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 154,00 1154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 39/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 8 512,18 8512.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Wi-Fi routre pre konferenčnú miestnosť Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Katolícka univerzita v Ružomberku 658,08 658.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Televízory Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 226,00 1226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Zlaté Moravce 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička a umývačka riadu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 515,00 515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 665,00 6665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo, pevné disky (HDD) pre dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852,00 2852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833,33 833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 263,85 5263.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory, IT technika a príslušenstvo Výskumná agentúra 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Externý HDD disk 2TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný PC vyskladaný z komponentov podľa vlastného výberu. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener, dataprojektor, VGA kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 865,00 865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica a monitor 41/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 396,00 1396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 071,00 1071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 762,00 4762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače, sieťový disk a externé disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 855,00 1855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 131,00 1131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka a chladnička Mesto Komárno 875,00 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobné počítače, stolový počítač, pamäťové médiá, externý pevný disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830,40 830.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a dátové úložisko s HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 181,80 1181.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracia karta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 130,00 14130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostná koncová brána Záchranná služba 7 383,95 7383.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 855,60 855.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a SW Abby Finereader 15 Corporate Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 169,00 1169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software pre PC 2 Slovenský ľudový umelecký kolektív 6 250,00 6250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
UPS EATON 5SC1000i alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, monitor, skartovačka, vybavenie PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 15 100,00 15100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 599,00 599.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 Mesto Komárno 149,00 149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 24" LCD monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický bojler v kvalite MORA komfort EOMK 150 SMSM Mesto Komárno 335,00 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 475,00 6475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava HP ProDesk 400G5 MT alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
APC Smart- UPS SC420I 420VA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar a mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 357,00 357.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojplatnička Univerzita Komenského v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtové USB zariadenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý pevný disk 4TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 15.6“ s puzdrom a myšou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabletový počítač 10“ s puzdrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 44/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 052,00 4052.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové úložisko - súborový server Stredná zdravotnícka škola 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook HP Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pevné disky SSD, HDD Stredná zdravotnícka škola 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne pre administratívnu prácu a tlač vysvedčení Stredná zdravotnícka škola 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 347,00 347.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - vysávač, automatická práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory,osobné počítače Mesto Malacky 1 890,00 1890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava desktop PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 83 628,00 83628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 416,66 416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 996,00 2996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 328,14 4328.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289,00 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom 45/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 852,00 852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový osobný počítač do kancelárie s klávesnicou a ovládacou myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s taškou 47/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 256,00 1256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, prezentačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 42/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 538,00 538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L) Národný onkologický ústav 14 999,00 14999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) + napájaci zdroj 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) pre sieťový L3 prepínač switch Cisco Catalyst 3650 Semi PoE Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
original Cisco licencia 25x Access Pointov pre 5508 Controller (PN: LIC-CT5508-25A) Národný onkologický ústav 5 550,00 5550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet WiFi access point (PN: AIR-CAP2802I-E-K9) Národný onkologický ústav 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobný nákup IT potrieb Slovenská správa ciest 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
24 portový switch Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a stolové PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 448,90 3448.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 710,00 710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre knižničné služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252,40 252.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 46/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88,00 88.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Univerzita Komenského v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezová rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 25,00 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sluchadlá Panasonic RP-HF100-P alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L480 /Intel Core i5 8250U Kaby Lake R /14" antireflexný 1920×1080 /RAM 8GB DDR4 /Intel UHD Graphics 620 /SSD 256GB /webkamera /USB 3.2 Gen 1, USB-C /čítačka odtlačkov prstov /WiFi 802.11ac /3-článková batéria 45 Wh /Win 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - zdroj, príslušenstvo, reproduktory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265,00 1265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC- kancelárska pracovná stanica s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria pre UPS APC SUA 1500l Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 196,00 196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k mobilným telefónom Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, externé disky Slovenské národné divadlo 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 156,36 1156.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 269,50 2269.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
1.Tablet2.Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 961,64 961.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 619,00 619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 166,67 166.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a prezentér Katolícka univerzita v Ružomberku 796,49 796.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, externý disk a diktafón Katolícka univerzita v Ružomberku 1 472,66 1472.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 150,00 5150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 906,00 906.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 014,00 1014.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Xerox VersaLink B605S alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 510,00 1510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty, príslušenstvo počítača, laserová tlačiareň, projektor, sieťové prvky Základná škola s materskou školou Župkov 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 660,00 3660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 35 707,00 35707.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 400 G6 MT /Intel Core i7-9700 Coffee Lake 4.7 GHz /Intel UHD Graphics 630 /RAM 8GB DDR4/ SSD 256GB/ DVD/ VGA D-SUB, DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0 /bez OS alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDD Seagate Exos 7E2 3.5" 2TB SATA III 6Gb/s 7.2K RPM 128MB, pamäťová karta SanDisk Extreme Plus microSDXC 128GB 170MB/s + adaptér a počítačový zdroj Seasonic S12II-520 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 435,00 435.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 213,08 1213.08 EUR 2019 Služby Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 311,00 1311.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie a príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 803,83 9803.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie, osobný počítač Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 264,00 1264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, chladnička s mrazničkou, televízor Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 744,00 744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čítačky čiarových kódov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 120,30 7120.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 583,00 583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítača a pevného disku Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986,23 986.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
10-Gigabitový sieťový prepínač a sieťové karty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 592,05 1592.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook na vedeckotechnické výpočty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 630,00 1630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej kancelárskej techniky a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart hodinky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 915,00 4915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 680,70 680.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 756,20 1756.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 526,00 2526.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook – Typ 3 – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný Lenovo ThinkPad X390 (PN: 20Q0003NXS, EAN: 193386440109) Národný onkologický ústav 9 999,00 9999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originál 23" IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free monitor HP EliteDisplay E233 (PN: 1FH46AA#ABB) Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Original stolný počítače HP ProDesk 400 G6 SFF (P/N: 7EL86EA#BCM) / Intel® Core i3-9100 / 4GB / 1TB / Intel UHD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 4 450,00 4450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43RU7172UXXH, Série 7, 108 cm, PQI 1400, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, Steam Link, VESA, reproduktory 20 W, čierná farba, A, + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Panasonic KX-TGK210 alebo ekvivalent, plátno na stojane Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo k počítaču Výskumný ústav vodného hospodárstva 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 814,00 4814.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál do tlačiarne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 969,00 2969.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava desktop PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 229,00 5229.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade kit k 3D tlačiarni Original Prusa i3 MK3S alebo ekvivalent Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 558,00 1558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DeLonghi Vodný filter DLS C002 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 229,36 229.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. PC2. Webová kamera k PC 3. USB 3.0 hub k PC4. NUTS (mini počítač) 1 5. NUTS (mini počítač) 26. Pamäť RAM 7. Hardisk (SSD disk) 18. Hardisk (SSD disk) 29. Prenosný data projektor Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 655,00 2655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 24 924,82 24924.82 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta a SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 367,00 1367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrabook TOSHIBA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 011,00 1011.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 768,00 2768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička -Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299,00 299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 27 641,00 27641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datalogger s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 012,08 1012.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Stredná priemyselná škola 1 041,80 1041.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 313,00 313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
skartovačka, skartovačka basic, kávovar Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 473,00 473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 370,00 5370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tlačiarne, mini PC, projektory, monitory a komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (pre Projekt) Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 9 900,00 9900.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čítačka e-kníh s príslušenstvom a diktafón Katolícka univerzita v Ružomberku 294,40 294.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosné počítače, notebooky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 382,58 10382.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s operačným systémom a príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 362,17 25362.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Počítače a 23,8" monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 888,00 8888.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup doplnkov k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 514,96 2514.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrosystém audio Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 132,50 132.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziaci box Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Komárno 374,90 374.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 222,00 5222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 816,00 816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor, router Mesto Holíč 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT spotrebný materiál Rozhlas a televízia Slovenska 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská správa ciest 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 298,00 2298.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
prenosné počítače, notebooky, displeje Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ipad + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 498,00 1498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 7 666,67 7666.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Zanussi ZRA25100WA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Varná kanvica Orava VK-3717 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač ELECTROLUX EEG44IGM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitor Slovenské národné divadlo 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 360,00 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF421dw Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet 10,5 LTE, originálne puzdro k tabletu, pamäťová karta Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire C24-865 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware - Interný SSD Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s monitormi Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Štátny veterinárny a potravinový ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batoh, sluchátka, tablet Katolícka univerzita v Ružomberku 252,19 252.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IT vybavenia pre školský internát Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 933,17 5933.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga C740-14IML Mica alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58,00 58.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablety a príslušenstvo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 13 777,00 13777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Business WIN UPGRADE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 333,90 333.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu sieťovej infraštruktúry Ústav polymérov SAV 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty k počítačom a notebookom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 302,68 302.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskych zariadení a vybavenia školiacej miestnosti I. Prešovský samosprávny kraj 10 478,34 10478.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stolový počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 282,00 1282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 959,36 959.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 872,00 872.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 303,00 303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenské národné divadlo 2 730,00 2730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Business WIN UPGRADE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 333,90 333.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 230,00 2230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač, časti počítačov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 199,45 5199.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,80 475.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 402,80 4402.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hotelová televízia 43" Samsung HG43EJ690UBXEN, LED, 4K Ultra HD, PQI 1300, HDR+, DVB-T2CS2, EPG, 3x HDMI, 2x USB, LAN, Wifi, DLNA, HbbTV 2.0.1, CI+(1.4), VESA 200x200 M8 43-45 + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 13 200,00 13200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 653,00 4653.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäť RAM, pevný disk SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 290,00 1290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1110 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Henrich Sonnenschein
Adresa:
Letná 4 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×