Dodávateľ

PMS Delta s.r.o.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PMS Delta s.r.o.

IČO: 36843521

Adresa: J. Fándlyho 2005/1, Michalovce

Registračné číslo: 2020/4-PO-C9346

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Apríl 2020

Záznam platný do: 22. Apríl 2023

Posledná zmena: 24. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 98 611,00 EUR 4 4
2016 412,00 EUR 1 1
2017 1 666,50 EUR 1 1
2018 9 899,17 EUR 2 2
2020 12 890,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 98 611,00 EUR 4 4
2016 412,00 EUR 1 1
2017 1 666,50 EUR 1 1
2018 9 899,17 EUR 2 2
2020 12 890,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 12 890,00 12890.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 2 666,50 2666.50 EUR
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 1 10 943,00 10943.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 412,00 412.00 EUR
Gymnázium 1 11 748,00 11748.00 EUR
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 1 39 500,00 39500.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 36 420,00 36420.00 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 8 899,17 8899.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia / vybavenia pre Gymnázium Giraltovce Gymnázium 53 807,00 53807.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 27 020,00 27020.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie - didaktické pomôcky Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 54 140,00 54140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 36 280,00 36280.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Miešač farieb na hodnotenie farebného videnia u človeka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predzosilovač Com – Power PAL-010 High Gain Preamplifier 100 Hz – 30 MHz Technická univerzita v Košiciach 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčný, merací a riadiaci USB modul ADLINK Technická univerzita v Košiciach 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interfaceová jednotka LabQuest 2 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 10 700,60 10700.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na počítačom podporovanú výučbu chémie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 946,00 12946.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421918347372


spisak.peter@slovanet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Peter Spišák CSc.
Adresa:
J.Fándlyho 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Mária Spišaková
Adresa:
J.Fándlyho 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Peter Spišák CSc.
Adresa:
J.Fándlyho 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Mária Spišaková
Adresa:
J.Fándlyho 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×