Obstarávanie

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 138,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 138,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh, krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu , vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 3 138,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 236929

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974778/content/696104/download","filename":"Súťažné podklady - Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974778/content/696105/download","filename":"Príloha č. 1 - Všeobecné podmienky pre dynamické nákupné systémy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974778/content/696106/download","filename":"Príloha č. 2 - Informácia o sortimente - tabuľka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974778/content/696107/download","filename":"Príloha č. 3 - Predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974778/content/696108/download","filename":"Príloha č. 4 - Rámcová dohoda - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974778/content/696109/download","filename":"Príloha č. 5 - Kúpna zmluva - návrh.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010684/content/834106/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010700/content/834110/download","filename":"ponuka Elfa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk -IKT -008 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031903/content/834155/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 008.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o. - Ponuka-012 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034883/content/834164/download","filename":"Ponuka_c_2_Autocont.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o. - ponuka 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025572/content/808891/download","filename":"Ponuka AUTOCONT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o.- ponuka 007 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027381/content/810114/download","filename":"Ponuka AUTOCONT.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk-IKT-011 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034891/content/834169/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 011.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 014 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038352/content/834185/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT 007 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027379/content/810113/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy IKT 006-KZ č.1000/2018 5. September 2018 5. September 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT-006 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024793/content/834152/download","filename":"Sprava o zakazke IKT-006.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - IKT 004 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025575/content/808894/download","filename":"Sprava o zakazke 004.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT 007 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027385/content/810118/download","filename":"Sprava o zakazke 007.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva IKT 015 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001046/content/839466/download","filename":"zmluva na zverejnenie 015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Synergon, a.s. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010721/content/834112/download","filename":"ponuka Synergon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Datacomp s.r.o. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010695/content/834108/download","filename":"ponuka Datacomp.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zriadení DNS 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988240/content/761489/download","filename":"Správa o zriadení DNS.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982112/content/731302/download","filename":"Ziadost o vysvetlenie SP c. 1 a 2 - odpoved.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy IKT 007- KZ 1001/2018 3. September 2018 3. September 2018 []
Ponuky uchádzačov AutoCont SK a.s. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010692/content/834107/download","filename":"ponuka Autocont.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002535/content/707928/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010697/content/834109/download","filename":"ponuka Datalan.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke-IKT 008 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031919/content/834159/download","filename":"Sprava o zakazke 008.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010826/content/834117/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice, spol. s r.o.-ponuka 012 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034882/content/834163/download","filename":"Ponuka_c_1_Zero.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk IKT-012 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034884/content/834165/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_012.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č. 2 15. Máj 2018 15. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983562/content/736829/download","filename":"vysvetlenie_SP_c__2.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010823/content/834116/download","filename":"Ramcova_dohoda-final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010709/content/834111/download","filename":"ponuka Gratex.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - IKT-001 20. Júl 2018 20. Júl 2018 []
Ponuky uchádzačov Tecton, a.s. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010724/content/834113/download","filename":"ponuka Tecton.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT-012 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034887/content/834167/download","filename":"Sprava o zakazke IKT-012.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT-012 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034881/content/834162/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - 012.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice spol. s r.o. - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010729/content/834114/download","filename":"ponuka Zero.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005896/content/876720/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - IKT-001 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010733/content/834115/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o.- ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022246/content/834126/download","filename":"Ponuka Autocont.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Zero IKT 025 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010010/content/886449/download","filename":"Ponuka Zero.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016074/content/834121/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016069/content/834120/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazka -IKT 003 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022453/content/834138/download","filename":"Sprava o zakazke 003.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -IKT - 004 9. August 2018 9. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020081/content/834123/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT-002 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022306/content/834129/download","filename":"Sprava o zakazke 002.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o.- ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022414/content/834132/download","filename":"Ponuka AutoCont.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk-IKT 002 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022239/content/834124/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk -002 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022255/content/834127/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. August 2018 16. August 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk-IKT 003 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022399/content/834130/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice, spol. s r.o.-ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022410/content/834131/download","filename":"Ponuka Zero.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-IKT -007 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022733/content/834139/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Datacomp s.r.o.-ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022424/content/834133/download","filename":"Ponuka Datacomp.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Synergon s.r.o. - ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022441/content/834136/download","filename":"Ponuka Synergon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s.-ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022434/content/834135/download","filename":"Ponuka Gratex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o.- ponuka 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022427/content/834134/download","filename":"Ponuka elfa.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk -003 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022450/content/834137/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk .pdf"}]
Zmluva IKT 009 - Rámcová dohoda č. 1151/2018 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039322/content/834195/download","filename":"Rámcová dohoda - IKT 009 - CCVaPP - Dodávka IKT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 014 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038356/content/834187/download","filename":"Sprava o zakazke 014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - IKT 004 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025569/content/808888/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - IKT 004 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025570/content/808889/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku IKT-006 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023447/content/807999/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zrušenie zákazky - IKT 010 - PF - Notebook, tablet 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023467/content/808006/download","filename":"DNS - IKT 010 - oznámenie o zrušení VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023467/content/808007/download","filename":"DNS - IKT 010 - oznámenie o zrušení VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy IKT 003 16. August 2018 16. August 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 024 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007877/content/881023/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o.- ponuka 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023828/content/808253/download","filename":"Ponuka Elfa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice, spol. s r.o.-ponuka 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023829/content/808254/download","filename":"Ponuka Zero.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o. - ponuka 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025574/content/808893/download","filename":"Ponuka Elfa.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT-010 22. August 2018 22. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024200/content/834147/download","filename":"Sprava o zakazke_010.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka elfa 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039304/content/834190/download","filename":"ponuka elfa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice, spol. s.r.o. - ponuka 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025573/content/808892/download","filename":"Ponuka Zero.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International a.s. - ponuka 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025571/content/808890/download","filename":"Ponuka Gratex.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 019 6. November 2018 6. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005453/content/875830/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-IKT-008 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026309/content/809231/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO 008.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT-006 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024789/content/834148/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - 006.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy -IKT 004 - RD 966/2018 27. August 2018 27. August 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - IKT 012 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027956/content/834154/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk IKT 007 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027384/content/810117/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - IKT 009 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030514/content/810456/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva IKT 018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005994/content/877043/download","filename":"KZ - CRZ - IKT 018 - text.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 015 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001043/content/839463/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice, spol. s r.o.-ponuka 007 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027382/content/810115/download","filename":"Ponuka zero.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009621/content/884906/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 022.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o.- ponuka 007 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027383/content/810116/download","filename":"Ponuka elfa 007.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk IKT-006 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024792/content/834151/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_006.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005894/content/876718/download","filename":"ponuka elfa 017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o. - Ponuka 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024790/content/834149/download","filename":"Ponuka c_1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 011 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027918/content/834153/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o. - Ponuka IKT-006 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024791/content/834150/download","filename":"Ponuka c_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOCONT s.r.o.- ponuka 008 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031905/content/834156/download","filename":"Ponuka AUTOCONT 008.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa, s.r.o.- ponuka -008 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031906/content/834157/download","filename":"Ponuka Elfa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005992/content/877041/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011827/content/889594/download","filename":"Ponuka Zero 021.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk -IKT 008 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031916/content/834158/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 008.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy- IKT 008 -KZ 1086/2018 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-IKT-011 20. September 2018 20. September 2018 []
Iný dokument k zákazke Zrušenie čiastkovej výzvy 013 14. September 2018 14. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032807/content/834161/download","filename":"DNS - IKT 013 - oznámenie o zrušení VO na UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zrušenie čiastkovej výzvy 005 14. September 2018 14. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032805/content/834160/download","filename":"DNS - IKT 005 - oznámenie o zrušení VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov-IKT -011 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034888/content/834168/download","filename":"Ponuka zero.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Datacomp IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007137/content/879585/download","filename":"Ponuka Datacomp.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy- IKT 012 -KZ 1113/2018 20. September 2018 20. September 2018 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 005 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038308/content/834176/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 005.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 005 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038299/content/834173/download","filename":"ponuka elfa 005.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk-IKT-011 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034886/content/834166/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 011.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke-IKT -011 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034893/content/834171/download","filename":"Sprava o zakazke 011.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 005 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038310/content/834177/download","filename":"Sprava o zakazke 005.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zrušenie čiastkovej výzvy 014 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037891/content/834172/download","filename":"DNS - IKT 014 - oznámenie o zrušení VO - na zverejnenie.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu-IKT-011 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034892/content/834170/download","filename":"odovodnenie postupu-IKT 011.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero 005 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038301/content/834174/download","filename":"ponuka Zero 005.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 013 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038344/content/834182/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 013.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007144/content/879594/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 013 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038342/content/834181/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 013.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 2 Gratex 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019623/content/904341/download","filename":"ponuka Gratex 028.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Datacomp 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039302/content/834189/download","filename":"ponuka Datacomp.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 005 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038305/content/834175/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 005.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Aliter 013 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038332/content/834178/download","filename":"ponuka Aliter 013.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Autocont 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039299/content/834188/download","filename":"ponuka Autocont.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka elfa 013 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038339/content/834180/download","filename":"ponuka elfa 013.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Gratex 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039309/content/834191/download","filename":"ponuka Gratex.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 013 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038346/content/834183/download","filename":"Sprava o zakazke 013.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Autocont 013 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038337/content/834179/download","filename":"ponuka Autocont 013.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 014 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038354/content/834186/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2018 2. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka Synergon 014 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038350/content/834184/download","filename":"ponuka Synergon 014.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039316/content/834193/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 009.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039319/content/834194/download","filename":"Sprava o zakazke 009.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 009 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039314/content/834192/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 009.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 015 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001052/content/839469/download","filename":"Sprava o zakazke 015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 021 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005805/content/876585/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039699/content/834197/download","filename":"odovodnenie nezrusenia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - IKT 015 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039646/content/834196/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero 016 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000597/content/838673/download","filename":"ponuka Zero 016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 016 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000604/content/838686/download","filename":"Sprava o zakazke 016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 017 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000611/content/838705/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 016 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000600/content/838682/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zrušenie čiastkovej výzvy 016 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039818/content/834198/download","filename":"DNS - IKT 016 - oznámenie o zrušení VO - na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Tecton 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011846/content/889622/download","filename":"ponuka Tecton 024.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 022 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005863/content/876666/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 016 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000601/content/838684/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 016.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 015 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001044/content/839464/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 015.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia postupu 019 6. November 2018 6. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005456/content/875832/download","filename":"odovodnenie nezrusenia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-IKT 020 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004065/content/873595/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia postupu 018 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000639/content/838755/download","filename":"odovodnenie nezrusenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 015 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001042/content/839461/download","filename":"ponuka elfa 015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Synergon 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005895/content/876719/download","filename":"ponuka Synergon 017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -IKT 025 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006632/content/878226/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 018 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000638/content/838754/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 023 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005885/content/876707/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Autocont 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005893/content/876717/download","filename":"ponuka Autocont 017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005996/content/877047/download","filename":"Sprava o zakazke 018.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva IKT 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005898/content/876722/download","filename":"KZ - CRZ - IKT 017 - text.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005897/content/876721/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005993/content/877042/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 019 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009798/content/885271/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 019.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero - 018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005991/content/877039/download","filename":"ponuka Zero 018.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 023 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009766/content/885047/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 023.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 017 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005900/content/876723/download","filename":"Sprava o zakazke 017.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia postupu 026 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008314/content/882528/download","filename":"odovodnenie nezrusenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 8. November 2018 8. November 2018 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 019 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009800/content/885273/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 019.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Autocont 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011823/content/889590/download","filename":"Ponuka Autocont 021.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011844/content/889617/download","filename":"ponuka elfa 024.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007142/content/879593/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Elfa IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007138/content/879587/download","filename":"Ponuka Elfa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 023 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009765/content/885045/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 023.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero Košice spol.s r.o. KZ 1326/2018-IKT 020 7. Január 2019 7. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016960/content/900383/download","filename":"Fa Zero IKT 020 KZ 1326-18.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Datacomp IKT 022 RD 1446/2018 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022975/content/909814/download","filename":"Fa Datacomp IKT 022 KZ 1446-18.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa AUTOCONT s.r.o. KZ č.1468/2018- IKT 025 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017561/content/901373/download","filename":"Fa Autocont IKT 025.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Tecton IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007141/content/879589/download","filename":"Ponuka Tecton.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011848/content/889625/download","filename":"ponuka Zero 024.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača AUTOCONT s.r.o.IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007134/content/879583/download","filename":"Ponuka Autocont.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 026 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013416/content/892369/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 026.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011850/content/889627/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 024.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero - 026 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013415/content/892368/download","filename":"ponuka Zero 026.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero Košice spol.s r.o. IKT 026 KZ 1531/2018 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022976/content/909815/download","filename":"Fa Zero IKT 026 KZ 1531-18.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011849/content/889626/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 024.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007306/content/879804/download","filename":"Sprava o zakazke 020.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Elfa IKT 015-KZ 1239/2018 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020803/content/906486/download","filename":"Fa Elfa IKT 015 KZ 1239-18.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa AUTOCONT s.r.o. KZ č.943/2018 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014384/content/894423/download","filename":"Fa AUTOCONT IKT 002 KZ 943-2018.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 026 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013417/content/892370/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 026.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Zero - 027 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014574/content/894694/download","filename":"ponuka Zero 027.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero Košice spol.s r.o. KZ 1944/2018 IKT -003 7. Január 2019 7. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016957/content/900365/download","filename":"Fa Zero IKT 003 KZ 944-2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013418/content/892371/download","filename":"Kupna_zmluva_026.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 027 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010869/content/888006/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Zero IKT 020 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007139/content/879588/download","filename":"Ponuka Zero.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ - 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011852/content/889628/download","filename":"IKT 024 – UPJŠ – Zlúčená dodávka IKT 2 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009617/content/884902/download","filename":"ponuka elfa 022.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 7. November 2018 7. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ -KZ 1326/2016 14. November 2018 14. November 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka Autocont 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009614/content/884899/download","filename":"ponuka Autocont 022.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk IKT 026 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008313/content/882527/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Datacomp 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009616/content/884901/download","filename":"ponuka Datacomp 022.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 029 11. Február 2019 11. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024514/content/912738/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009620/content/884905/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 022.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero KZ 1113/2018 IKT -012 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017560/content/901372/download","filename":"Fa Zero IKT 012.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Gratex 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009618/content/884903/download","filename":"ponuka Gratex 022.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero Košice spol.s r.o. KZ 1098/2018 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014390/content/894428/download","filename":"Fa AUTOCONT IKT 011 KZ1098-2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011834/content/889600/download","filename":"Sprava o zakazke 021.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 026 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013419/content/892372/download","filename":"Sprava o zakazke 026.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011853/content/889629/download","filename":"Sprava o zakazke 024.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 3 Aliter 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019624/content/904342/download","filename":"Ponuka Aliter 028.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk IKT 025 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010012/content/886451/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 019 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009802/content/885275/download","filename":"Sprava o zakazke 019.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Synergon IKT 017- KZ 1319/2018 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021940/content/908168/download","filename":"Fa Synergon IKT 017 KZ 1319-18.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Datacomp IKT 019 RD 1455/2018 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022974/content/909813/download","filename":"Fa Datacomp IKT 019 KZ 1455-18.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009622/content/884907/download","filename":"IKT 022 – PF – Sieťové prepínače CAI 3 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Autocont 023 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009761/content/885040/download","filename":"ponuka Autocont 023.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 023 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009764/content/885044/download","filename":"ponuka elfa 023.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 022 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009623/content/884908/download","filename":"Sprava o zakazke 022.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009801/content/885274/download","filename":"IKT 019 – LF – Atramentová tlačiareň - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Datacomp 023 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009763/content/885043/download","filename":"ponuka Datacomp 023.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009768/content/885049/download","filename":"IKT 023 – PF – Servis pre VS a DU PF CAI 4 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Datacomp 019 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009797/content/885270/download","filename":"ponuka Datacomp 019.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa AUTOCONT s.r.o. KZ č.1001/2018- IKT 007 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017559/content/901371/download","filename":"Fa Autocnot IKT 007.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 023 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009769/content/885050/download","filename":"Sprava o zakazke 023.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ -KZ 1468/2018 28. November 2018 28. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014578/content/894705/download","filename":"Kupna_zmluva_IKT 027.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Elfa IKT 025 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010009/content/886448/download","filename":"Ponuka elfa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT 025 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010011/content/886450/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Gratex 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011825/content/889592/download","filename":"Ponuka Gratex 021.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 027 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014577/content/894696/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 027.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača AUTOCONT s.r.o.IKT 025 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010008/content/886447/download","filename":"Ponuka Autocont.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa AUTOCONT s.r.o. KZ č.1086/2018 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014387/content/894426/download","filename":"Fa AUTOCONT IKT 008 KZ1086-2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke IKT 025 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010166/content/886656/download","filename":"Sprava o zakazke 025.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka elfa 027 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014572/content/894692/download","filename":"ponuka elfa 027.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011828/content/889595/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 021.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ - 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011831/content/889599/download","filename":"IKT 021 - LF - Extrémne odolný notebook - text.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 021 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011829/content/889596/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 021.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Elfa IKT 027- KZ 1536/2018 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020805/content/906487/download","filename":"Fa Elfa IKT 027 KZ 1538-18.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 4 Autocont 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019626/content/904344/download","filename":"ponuka Autocont 028.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 028 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019615/content/904512/download","filename":"Sprava o zakazke IKT-028.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 027 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014579/content/894706/download","filename":"Sprava o zakazke 027.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 028 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019618/content/904334/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na UVO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Datacomp IKT 009 RD 1151/2018 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021261/content/907280/download","filename":"Fa datacomp IKT 009 RD 1151-18.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk IKT 028 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019633/content/904513/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_028.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 027 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014575/content/894695/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk 027.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 5 Synergon 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019631/content/904521/download","filename":"Ponuka Synergon 028.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 1 Elfa 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019622/content/904340/download","filename":"ponuka Elfa 028.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT 028 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019621/content/904515/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - 028.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ - IKT 028 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021526/content/907614/download","filename":"Kupna_zmluva_IKT_028.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa AUTOCONT s.r.o. KZ č.100/2018- IKT 006 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017558/content/901370/download","filename":"Fa Autocont IKT 006.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Autocont 024 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011843/content/889615/download","filename":"ponuka Autocont 024.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk IKT 010 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015254/content/896304/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk_10.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1447/2018 (IKT 023) 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024175/content/912065/download","filename":"Platba kúpnej ceny na splátky - text.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk IKT 010 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015257/content/896323/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_10.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×