Dodávateľ

Disig, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Disig, a.s.

IČO: 35975946

Adresa: Záhradnícka 151, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-F976

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. August 2019

Záznam platný do: 14. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 950,00 EUR 1 1
2015 3 146 314,00 EUR 3 3
2016 36 857,65 EUR 4 4
2017 19 203 779,01 EUR 9 9
2018 413 612,07 EUR 6 6
2019 17 307 000,00 EUR 1 1
2020 415 753,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 950,00 EUR 1 1
2015 3 146 314,00 EUR 3 3
2016 36 857,65 EUR 4 4
2017 19 203 779,01 EUR 9 9
2018 413 612,07 EUR 6 6
2019 17 307 000,00 EUR 1 1
2020 291 553,00 EUR 5 5
2021 124 200,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 9 918,00 9918.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 84 166,67 84166.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 149 002,07 149002.07 EUR
Slovak Business Agency 5 3 049 830,00 3049830.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 51 950,00 51950.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 700,00 2700.00 EUR
Dopravný úrad 1 5 416,67 5416.67 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 17 544 466,67 17544466.67 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 13 300,00 13300.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 10 000,00 10000.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 163 741,65 163741.65 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 334 800,00 334800.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 124 200,00 124200.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 65 000,00 65000.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 18 853 514,00 18853514.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 113 260,00 113260.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sieťový HSM modul na ochranu kľúčov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 51 200,00 51200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie a implementácia dátového úložiska do infraštruktúry MH SR, migrácia dát a podpora prevádzky používateľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 334 800,00 334800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexný informačný systém s portálovým rozhraním na poskytovanie expertných podporných služieb vedeckej komunite a MSP Slovak Business Agency 2 015 000,00 2015000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno - komunikačných technológií Slovak Business Agency 796 514,00 796514.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad 18 687 800,00 18687800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Čítačka čipových kariet vo formáte id-000 usb Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Slovak Business Agency 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie programu k podpisovaniu elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom Sociálna poisťovňa, ústredie 19 800,00 19800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čipové karty Národné centrum zdravotníckych informácií 11 990,00 11990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
QSCD zariadenia (čipové karty bez potlače), kvalifikované mandátne certifikáty a zriadenie Registračnej autority Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 954,00 156954.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čipové karty Národné centrum zdravotníckych informácií 250 200,00 250200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
QSCD zariadenia (čipové karty bez potlače), kvalifikované mandátne certifikáty, čítačky čipových kariet, zabezpečenie programu k podpisovaniu elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom, časová pečiatka TS 5000 Dopravný úrad 8 221,92 8221.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a dodanie mandátnych kvalifikovaných certifikátov s požadovaným príslušenstvom. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup sieťových serverov pre antispamové riešenie systému elektronickej pošty Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 149 400,00 149400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup webového proxy servera Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 988,00 161988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mandátne certifikáty Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 240,00 18240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Národný bezpečnostný úrad 26 796,00 26796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup servisnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 54 854,00 54854.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka technologických zariadení pre Creative Point Slovak Business Agency 250 323,88 250323.88 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka mail serveru Slovak Business Agency 26 787,60 26787.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78 000,42 78000.42 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup HSM kariet Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 94 303,00 94303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora HSM modulov Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 455,94 13455.94 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 307 000,00 17307000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisné služby na produkty QES Signer Štatistický úrad Slovenskej republiky 162 576,00 162576.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie podpory licencií Palo Alto 3020 Národný bezpečnostný úrad 51 408,30 51408.3 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora HSM modulov Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 442,48 13442.48 EUR 2020 Služby Nie 1
Ethernetové prepínače (switche) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie sieťových prvkov Národný bezpečnostný úrad 135 184,03 135184.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisné služby na produkty QES Signer Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 124 200,00 124200.0 EUR 2020 Služby Nie 1www.disig.skdisig@disig.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 582 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ján Cesnak
Adresa:
Tvarožkova 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Batěk
Adresa:
Starohorská 40 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Kühn
Adresa:
Okružná 36 Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Cesnak
Adresa:
Tvarožkova 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
24. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Batěk
Adresa:
Starohorská 40 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
24. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Kűhn
Adresa:
Okružná 36 Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
24. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Batěk
Adresa:
Starohorská 40 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Kűhn
Adresa:
Okružná 36 Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Lysina & Partneri s. r. o.
Adresa:
Trnavská cesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Meno:
LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Hurbanovo námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
Advokátska kancelária Four Legal s. r. o.
Adresa:
Trnavská cesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.11.2019 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 24.08.2018 do: 8.11.2019

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 24.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×