Dodávateľ

EMM, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EMM, spol. s r.o.

IČO: 17316260

Adresa: Sekurisova 16, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2343

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Február 2020

Záznam platný do: 21. Február 2023

Posledná zmena: 26. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 364 602,00 EUR 4 4
2015 21 804 772,00 EUR 7 8
2016 252 871,67 EUR 7 7
2017 2 942 438,95 EUR 7 7
2018 30 956 798,00 EUR 9 9
2019 3 635 900,00 EUR 2 2
2020 389 861,66 EUR 7 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 104 508,00 EUR 3 3
2015 19 990 404,00 EUR 6 6
2016 3 327 333,67 EUR 9 10
2017 1 374 827,95 EUR 6 6
2018 28 946 694,00 EUR 8 8
2019 7 193 288,00 EUR 3 3
2020 387 868,66 EUR 7 7
2021 22 320,00 EUR 1 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
DataCentrum 11 275 125,95 275125.95 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 116 748,00 116748.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 673 144,00 673144.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 169 686,00 169686.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 19 308,33 19308.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 20 574 814,67 20574814.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 92 796,00 92796.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 4 802 900,00 4802900.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 183 333,33 183333.33 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 12 122 703,00 12122703.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 11 22 322 585,00 22322585.00 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 1 971 780,00 1971780.00 EUR
Gedis distribution s. r. o. 5 22 320,00 22320.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie kapacity diskového poľa o ďalšiu diskovú policu Národné lesnícke centrum (NLC) 29 125,00 29125.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 823 420,00 3823420.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Údržba, technická podpora a rozvoj informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami Sociálna poisťovňa, ústredie 1 952 900,00 1952900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 834,00 140834.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 387 337,00 387337.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 503 789,00 2503789.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mobilné laboratórium DPZ pre zisťovanie stavu lesných ekosystémov Ústav ekológie Lesa SAV 1 971 780,00 1971780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 66 058,00 66058.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 545 134,00 4545134.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 14 699 293,00 14699293.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 276 593,00 2276593.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 173 058,00 173058.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 423 308,00 423308.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 169 686,00 169686.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 317 850,00 317850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 607 767,00 1607767.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 544 988,00 8544988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 311 251,00 1311251.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový elektronický dochádzkový systém v NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 673 144,00 673144.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 000 000,00 17000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií CA Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 125 610,00 125610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity diskového poľa Hitachi HUS 130 Národné lesnícke centrum (NLC) 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 35 904,00 35904.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 8 132,40 8132.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 747,60 747.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie pokračovania prevádzky monitoringu a doplnenie o moduly Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880,00 161880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 8 905,00 8905.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 36 792,00 36792.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 36 792,00 36792.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 8 560,00 8560.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia softvéru Leica MissionPro Národné lesnícke centrum (NLC) 3 058,00 3058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 544 988,00 8544988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 785 900,00 785900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia Sociálna poisťovňa, ústredie 2 850 000,00 2850000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 327,00 20327.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybudovanie prostredia pre prevádzku aplikáciína virtuálnej platforme Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 248 250,00 248250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
rozšírenie IBM diskového poľa DataCentrum 167 040,00 167040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov Symantec DataCentrum 43 362,00 43362.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Assuria DataCentrum 8 568,00 8568.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Hardvérová podpora produktov IBM DataCentrum 12 561,00 12561.0 EUR 2020 Služby Nie 1
APLIKÁCIA NA SPRACOVANIE LIDAROVÝCH DÁT_OPAKOVANÉ VO Gedis distribution s. r. o. 284 804,00 284804.0 EUR 2020 Služby Áno 5

sekretariat@emm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 189 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Chebeň
Adresa:
Hradná 25 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Schill
Adresa:
Búdková 34 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Schill
Adresa:
Búdkova 34 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Chebeň
Adresa:
Hradná 25 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Adriana Tomanová
Adresa:
Jakubovo námestie 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×