Obstarávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Banská Štiavnica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 24 318 857,00 EUR 19
2015 108 263 502,00 EUR 72
2016 37 599 553,00 EUR 40
2017 38 382 204,00 EUR 41
2018 92 026 323,00 EUR 53
2019 52 806 046,00 EUR 33
2020 3 682 106,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 452 817,00 EUR 2
2017 1
2018 11
2019 5
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
M – SILNICE a.s. 1 565 342,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 798 990,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 34 35 934 624,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22 2 521 171,00 EUR
AutoCont SK a.s. 2 4 013 500,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20 25 899 007,00 EUR
PSJ Hydrotanzit, a.s. 2 2 664 313,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 16 31 461 774,00 EUR
STRABAG s.r.o. 4 31 644 713,00 EUR
KROS a.s. 2 270 018,00 EUR
AGRA, s.r.o. 2 8 825 500,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 1 288 000,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 189 393,00 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 5 893 368,00 EUR
Gratex International, a.s. 8 1 082 139,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 2 663 601,00 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 9 9 800 537,00 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 1 182 935,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 19 3 222 082,00 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 6 9 811 943,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 5 33 238 654,00 EUR
SOFTIP, a. s. 3 11 949 048,00 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 2 5 262 209,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 21 887 834,00 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 1 144 800,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 6 133 289,00 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 2 3 075 392,00 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 3 906 759,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 60 38 060 453,00 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 3 3 176 998,00 EUR
T M G , a.s. 4 10 969 445,00 EUR
INPEK, s.r.o. 4 7 859 418,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 1 943 696,00 EUR
Lomtec.com a.s. 2 3 626 880,00 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 9 269 001,00 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 2 160 414,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 150 445,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 2 3 726 942,00 EUR
Rempo s.r.o. 2 3 395 658,00 EUR
PHOTOMAP, s.r.o. 1 142 980,00 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 5 600 000,00 EUR
EUROTER, s.r.o. 7 8 400 154,00 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 2 2 564 291,00 EUR
ProCare, a.s. 1 497 412,00 EUR
AVG group, a.s. 1 2 752 053,00 EUR
EUROSENSE s.r.o. 1 45 118,00 EUR
TuCon, a. s. 1 7 492 545,00 EUR
Telegrafia, a.s. 2 3 334 982,00 EUR
PALESTRA a. s. 2 10 913 293,00 EUR
Nemeček SONES, spol. s r.o. 2 61 198,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15 8 022 809,00 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 1 162 000,00 EUR
SECURTY GLOBAL,s.r.o. 6 787 548,00 EUR
KAISER Eastern Europe, s.r.o. 7 9 055 133,00 EUR
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. 2 3 328 000,00 EUR
O.M.O., s.r.o. 2 3 179 466,00 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 21 488 913,00 EUR
MSJ group, s. r. o. 1 599 944,00 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 8 970 000,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 8 24 507 674,00 EUR
CSM Industry s.r.o. 1 1 005 000,00 EUR
Metalcon, s.r.o. 1 149 000,00 EUR
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 1 2 160 414,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 2 191 323,00 EUR
SM PONTON, s.r.o. 1 3 700 000,00 EUR
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 1 2 420 000,00 EUR
Plosab s.r.o. 1 8 970 000,00 EUR
U.K.S.R. s. r. o. 1 2 135 964,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Balík podpory a aktualizácií cenníkových databáz CENEKON a TSP k programu CENKROS plus 102 730,00 101 960,00 99.25% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Modra – úprava Stoličného potoka, SO 08 Povrchy komunikácií, chodníkov a zábradlia 305 999,00 305 695,00 99.9% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10 4 911 004,00 4 504 797,00 91.72% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Ochrana urbanizovaného územia Bratislavy na úpätí Malých Karpát, poder na Pieskovom potoku I 417 604,00 383 305,00 91.78% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Softvér MIKE 21 pre mapy povodňového ohrozenia 160 890,00 144 800,00 89.99% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Produkty spoločnosti ESRI – ArcGIS Server / ArcGIS Desktop 184 000,00 147 202,00 80.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov, SO 02 Ukľudňovacia nádrž tesniaca podzemná stena 396 000,00 376 167,00 94.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Aplikačné moduly informačného systému podniku na komplexnú archiváciu odovzdávaných údajov a publikačný systém MPO a MPR 195 000,00 175 392,00 89.94% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zemplínska Šírava – Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu v Zálužiciach 921 991,00 892 240,83 96.77% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Ochrana urbanizovaného územia BA na úpätí Malých Karpát, polder na Banskom potoku I 220 260,00 182 935,00 83.05% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Modra - úprava Stoličného potoka 2 578 074,00 2 358 618,00 91.48% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov 2 271 051,00 2 033 325,00 89.53% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Jakubianka 2 783 032,00 2 476 286,00 88.97% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Harichovce - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 3 228 120,00 2 879 438,00 89.19% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa 3 601 300,00 3 126 998,00 86.82% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia protipovodňového múru v Komárne 636 704,00 565 342,00 88.79% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
VS Teplý Vrch, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu 1 150 000,00 1 055 454,00 91.77% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Plášťovce, protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica 900 000,00 553 698,00 61.52% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 2 852 132,00 1 949 996,00 68.36% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Košice-rekonštrukcia hate Vyšné Opátske 2 914 233,00 2 663 601,00 91.39% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Špeciálne vozidlá (EVO) 154 000,00 150 445,00 97.69% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Turá Lúka - stabilizácia pravostranného oporného múru toku Myjava v úseku sanácie zosuvu 46 000,00 48 887,00 106.27% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Doplňujúce práce a služby pre dielo Rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory v zmysle zák. 309/2009 Z.z. v pl. znení. 928 840,00 845 244,16 90.99% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Turá Lúka – sanácia zosuvu v km 1,139-1,297 úpravy koryta Myjavy 200 000,00 234 061,00 117.03% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa, stabilizácia päty koryta 400 000,00 298 358,00 74.58% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia a doplnenie ASVaV. 2 735 432,00 2 735 432,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexná dodávka kancelársky potrieb 24 897,00 24 897,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Modernizácia ASVaV 599 550,00 599 550,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 264 971,00 264 970,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 791 225,00 791 225,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 45 411,00 45 411,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 56 791,00 56 791,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 669 860,00 669 860,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 150 207,00 150 207,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb 56 074,00 56 074,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice 139 854,00 139 854,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 339 159,00 339 159,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. 189 439,00 189 438,00 99.99% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p. 1 813 500,00 1 813 500,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Pracovná zdravotná služba 497 412,00 497 412,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 642 782,00 642 782,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 39 966,00 39 966,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica 220 323,00 220 323,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 347 315,00 347 315,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 195 430,00 195 430,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 397 426,00 397 426,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 4 021 505,00 4 021 505,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica 614 586,00 614 586,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 943 696,00 1 943 696,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka kancelársky potrieb 13 033,00 13 033,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 105 712,00 105 712,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice 139 166,00 139 166,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 150 081,00 151 081,00 100.66% EUR 2014 Služby Nie 2 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 304 950,00 304 950,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 402 702,00 402 702,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 3 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 1 023 955,00 1 023 955,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie funkcionality mofulov komplexného IS SOFTIP PROFIT 4 000 000,00 4 000 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie technickej podpory Mcrosoft Premier Support 2 900 000,00 2 900 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 6 344 800,00 6 344 800,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. 4 150 460,00 241 551,00 5.81% EUR 2014 Služby Nie 2 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 83 641,00 83 641,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb 15 350,00 15 350,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice 140 568,00 140 568,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 967 387,00 967 387,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 419 220,00 419 219,00 99.99% EUR 2014 Tovary Nie 3 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica 35 713,00 35 713,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 337 737,00 337 737,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 102 003,00 102 003,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. 175 157,00 175 157,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 12 023 700,00 12 023 700,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 847 888,00 847 888,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 317 967,00 317 967,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb 10 661,00 10 661,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 49 225,00 49 225,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice 137 798,00 137 798,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 371 281,00 371 281,00 EUR 2015 Služby Nie 1 Nie
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 81 536,00 81 536,00 EUR 2015 Služby Nie 1 Nie
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica 49 928,00 49 928,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. 177 511,00 177 511,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 45 645,00 46 645,00 102.19% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne prístroje pre analýzu vody 1 162 000,00 1 162 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tok Oščadnica, rekonštrukcia, VD Kráľová stabilizácia ĽOH, Nová Bystrica úprava toku Bystrica 10 851 000,00 10 851 000,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Bardejov ochrana pred povodňami na rieke Topľa 4 963 851,00 4 963 851,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Nákup ťažkej techniky 5 893 368,00 4 911 140,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. v pl. znení. 9 899 000,00 9 899 000,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov UDS 2 998 000,00 2 998 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 192 380,00 192 380,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica 152 606,00 152 606,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 373 685,00 373 685,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 669 860,00 34 737,00 5.18% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 36 381,00 36 381,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služvy - Odštepný závod Košice 136 420,00 136 420,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. 4 016 960,00 4 016 960,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
SW na správu a evidenciu verejných obstarávaní 221 500,00 221 500,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 742 779,00 742 779,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie jednotných služieb podpory a údržby KIS SOFTIP PROFIT 1 860 008,00 1 860 008,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica 47 853,00 47 853,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Produkty spoločnosti ESRI – ArcGIS Server / ArcGIS Desktop 281 101,00 281 101,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 385 356,00 385 355,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Strážna služba 2 995 589,00 2 995 589,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 21 874,00 21 874,16 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 110 247,00 110 246,66 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 36 ks kráčajúcich rýpadiel vrátane špecifikácie a 21 kusov podvalníkov 2 656 334,00 2 213 611,66 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 2 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 17 631 091,00 17 631 091,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 33 361,00 33 361,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta do nádrží 287 657,00 287 655,00 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 3 Áno
Nákup 1 ks UDS 330 000,00 330 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica 97 110,00 97 110,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 356 796,00 356 796,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 149 792,00 149 792,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. 133 408,00 133 407,00 99.99% EUR 2016 Služby Nie 2 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 122 839,00 122 839,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze 10 748 333,00 8 956 944,00 83.33% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Motorové palivá - nafta, benzín na karty 482 870,00 482 870,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 19 455,00 19 455,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 935 000,00 935 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica 55 913,00 55 913,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 154 433,00 154 433,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 110 827,00 110 827,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 282 517,00 282 517,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 291 484,00 291 484,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 834 392,00 834 392,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 747 135,00 747 135,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 180 950,00 180 950,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica 49 489,00 49 489,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 149 524,00 149 524,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 290 847,00 290 847,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 34 715,00 34 715,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 139 741,00 139 741,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Vrecia určené na protipovodňovú ochranu 229,00 229,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb 13 274,00 13 274,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice 93 742,00 93 742,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 29 103,00 29 103,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 8 242,00 8 242,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica 168 075,00 168 075,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 130 431,00 130 431,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 55 077,00 55 077,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 285 492,00 285 492,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Borša, Viničky - čerpacie stanice vnútorných vôd 688 038,00 688 038,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
ČS Ladislav rekonštrukcia technologických zariadení 878 385,00 878 385,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
ČS Kamenná Moľva - rekonštrukcia technologických zariadení 707 826,00 707 826,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 1 926,00 1 926,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 36 144,00 36 144,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 910 959,00 910 959,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
VS Bukovec Rekonštrukcia ostenia prevodu Myslavského potoka 1 493 602,00 1 493 602,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Komplexné databázy digitálneho terénneho modelu a 2D obvodov budov pre určenie transformácie povodňovej vlny na toku Nitra 45 118,00 45 118,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica 163 701,00 163 701,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 8 761,00 8 761,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 1 169 579,00 11,00 0.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Dodávka traktorov pre potreby SVP, š.p. 2 598 500,00 2 598 500,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 33 240,00 21 850,00 65.73% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Strážna služba 183 877,00 183 877,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 72 887,00 72 887,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 323 625,00 323 625,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 186 912,00 186 912,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 4 179 472,00 4 179 472,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 644 306,00 644 306,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Rekonštrukcia plavidla 2017 Služby Neuvedené 0 Nie
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 17 938,00 17 938,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 39 791,00 39 791,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 81 153,00 81 153,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1 040 663,00 1 040 663,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 382 455,00 382 455,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 168 378,00 168 378,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 171 026,00 171 026,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia 599 944,00 599 944,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 5 367,00 5 367,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 32 748,00 32 748,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 716 950,00 716 950,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1 026 878,00 1 026 878,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 52 810,00 52 810,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 166 082,00 166 082,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 265 689,00 265 689,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 202 752,00 202 752,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 18 437 405,00 18 437 405,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 3 Áno
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 5 448 946,00 5 448 946,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 8 978,00 8 978,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 41 000,00 41 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 729 891,00 729 891,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 958 615,00 958 615,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 106 213,00 106 213,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 5 460,00 5 460,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 159 278,00 159 278,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 304 624,00 304 624,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebný dozor 2018 Služby Áno 0 Nie
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 216 431,00 216 431,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 36 633,00 36 633,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 37 199,00 37 199,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 16 436,00 16 436,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 72 995,00 72 995,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500) 2018 Práce Áno 0 Nie
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava ( stupeň v rkm 28,500 ) 2018 Práce Áno 0 Nie
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov 1 005 000,00 1 005 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 205 485,00 205 485,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 428 518,00 428 518,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 598 454,00 598 454,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 6 893,00 6 893,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 51 290,00 51 290,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia 324 245,00 324 245,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025- stavebné práce 2 777 691,00 2 777 691,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403, 1 926 215,00 1 926 215,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce 1 208 842,00 798 990,00 66.09% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka; stavebné práce 2018 Práce Áno 0 Nie
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 1 255 753,00 1 255 752,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) v rátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry 2018 Služby Nie 0 Nie
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 180 950,00 8 925,00 4.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu 2018 Práce Áno 0 Nie
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 2 990,00 2 990,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 42 151,00 42 151,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 73 018,00 73 018,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1 085 843,00 1 085 843,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa 1 042 862,00 1 042 862,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 38 048,00 38 048,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 138 845,00 1 138 845,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron 73,400 1 345 062,00 1 345 062,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 5 600 000,00 5 600 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 16 949,00 16 949,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nájom plavidla 2018 Služby Nie 0 Nie
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 762 801,00 762 801,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 45 861,00 45 861,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 140 112,00 1 140 112,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 37 876,00 37 876,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1 110 082,00 1 110 082,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 12 782 000,00 12 782 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800 ) 2018 Práce Áno 0 Nie
Dodávka elektrickej energie na obdobie 36 mesiacov 2018 Tovary Nie 0 Nie
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 21 488 913,00 21 488 913,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Žacia technika – prídavné zariadenia 6 216 295,00 6 227 000,00 100.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 2 200 000,00 2 200 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia plavidla Kyselica 2018 Služby Nie 0 Nie
Nákup vysokozdvižných a elektrických paletových vozíkov pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 75 276,00 61 198,00 81.29% EUR 2018 Tovary Áno 2 Áno
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) II. 2018 Práce Áno 0 Nie
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 3 395 429,00 3 395 429,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop 478 456,00 478 456,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 1 590 787,00 1 590 787,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Makov - úprava toku Kysuca 1 186 944,00 1 186 944,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod 2 160 414,00 2 160 414,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce 5 451 894,00 5 451 894,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Laboratórne prístroje pre analýzu vody a sedimentov 3 405 380,00 3 405 380,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup terénnych osobných vozidiel do 3,5 t pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 2019 Tovary Áno 0 Nie
Nákup nákladných automobilov s hydraulickou rukou pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 2019 Tovary Áno 0 Nie
Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 2019 Tovary Áno 0 Nie
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 6 089 040,00 6 089 040,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. 22 947,00 22 947,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 2 116 607,00 2 116 607,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 139 854,00 1 139 854,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 2 Áno
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 295 400,00 980 722,00 331.99% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici 2 770 000,00 2 752 053,00 99.35% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne 1 185 472,00 1 185 472,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 981 690,00 981 690,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 36 479,00 36 479,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 107 411,00 107 411,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 2 191 323,00 2 191 323,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 156 491,00 1 156 491,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 25 839,00 25 839,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup plávajúcich zariadení (pontóny) 3 700 000,00 3 700 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 656 961,00 656 961,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia(ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry 2019 Služby Nie 0 Nie
Krompachy-Hornád-rkm 99,800, rekonštrukcia hate 1 288 000,00 1 288 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Nákup prievoznej lode 2 420 000,00 2 420 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) III. 189 393,00 189 393,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 138 664,00 1 138 664,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 2 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 71 876,00 71 876,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 368 332,00 368 332,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu III. 1 360 743,00 1 360 743,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka; stavebné práce II 1 554 388,00 1 554 388,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby 8 970 000,00 8 970 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 800 000,00 686 446,00 85.8% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 134 060,00 1 134 060,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 2 Áno
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate 2019 Práce Áno 0 Nie
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa 7 492 545,00 7 492 545,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY 202 000,00 142 980,00 70.78% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 49 149,00 49 149,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 366 323,00 366 323,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov 2 608 001,00 2 608 001,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Balík podpory k programu CENKROS 4 168 058,00 168 058,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj 149 000,00 149 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici - interiérová časť I. 2 135 964,00 2 135 964,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 1 136 142,00 1 136 142,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 2 Áno
Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií 2020 Tovary Nie 0 Nie
Národný systém WAMS 410 000,00 367 440,00 89.61% EUR 2020 Služby Áno 1 Áno
+421456945154

+421456945157


adrian.breznicky@svp.sk
zuzana.mrazova@svp.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7588 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×