Dodávateľ

DATALAN, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DATALAN, a.s.

IČO: 35810734

Adresa: Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1458

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Október 2019

Záznam platný do: 22. Október 2022

Posledná zmena: 6. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 135 349,00 EUR 3 3
2013 1 853 396,00 EUR 13 13
2014 10 461 349,00 EUR 39 43
2015 35 670 857,00 EUR 48 70
2016 13 592 538,82 EUR 50 56
2017 40 067 199,43 EUR 61 65
2018 51 370 550,17 EUR 33 34
2019 15 676 286,65 EUR 55 60
2020 13 100 938,67 EUR 31 34
2021 9 418 746,41 EUR 30 33
2022 115 164,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 804 875,00 EUR 19 21
2015 40 083 815,00 EUR 52 61
2016 15 420 175,82 EUR 62 70
2017 39 066 600,43 EUR 47 58
2018 52 281 066,17 EUR 47 51
2019 13 115 230,31 EUR 49 56
2020 12 894 153,01 EUR 44 47
2021 13 340 888,41 EUR 39 43
2022 455 571,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 21 040,80 21040.80 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 500 000,00 500000.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 115 164,00 115164.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 1 878 004,90 1878004.90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 3 144 144,67 3144144.67 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 2 052 336,00 2052336.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 286 101,67 286101.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 4 187 178,00 4187178.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 57 336,00 57336.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 52 11 114 156,45 11114156.45 EUR
Trnavský samosprávny kraj 10 1 639 010,50 1639010.50 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 3 279 648,67 3279648.67 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 349 179,00 349179.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 100 000,00 100000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 2 571 965,00 2571965.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 6 560,00 6560.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 4 470,00 4470.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 240 600,00 240600.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 11 8 253 354,00 8253354.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 97 682,08 97682.08 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 335 112,00 335112.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 108 604,17 108604.17 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 179 350,00 179350.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 924 400,00 924400.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 51 083 885,00 51083885.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 11 1 296 106,17 1296106.17 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 1 784 166,00 1784166.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 7 407 531,00 407531.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 28 150,00 28150.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 15 5 965 293,00 5965293.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 19 235,00 19235.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 255 939,00 255939.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 3 838 017,33 3838017.33 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27 3 944 553,00 3944553.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 31 24 703 105,33 24703105.33 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 124 694,92 124694.92 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 46 750,00 46750.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 217,00 9217.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 334 498,74 334498.74 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 5 658 719,00 5658719.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 173 400,00 173400.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 230 164,00 230164.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 6 1 589 408,34 1589408.34 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 6 341 063,75 341063.75 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 171 416,67 171416.67 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 4 689 323,00 4689323.00 EUR
Mesto Zvolen 2 4 533,00 4533.00 EUR
Mesto Gbely 1 13 208,00 13208.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 3 904,00 3904.00 EUR
Mesto Handlová 1 15 200,00 15200.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 8 545 075,00 545075.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 10 750,00 10750.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 5 1 253 996,00 1253996.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 5 30 230 189,00 30230189.00 EUR
Obec Santovka 1 215 967,00 215967.00 EUR
Archeologický ústav SAV 3 3 227 110,00 3227110.00 EUR
VUKI a.s. 1 74 891,00 74891.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 5 199 100,00 199100.00 EUR
Okresný súd Bratislava I 1 17 395,00 17395.00 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 4 7 317 330,00 7317330.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 161 292,99 161292.99 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 32 400,00 32400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce od 51 300,00 do 62 000,00 51300 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41 200,00 41200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie licencií Oracle Database vrátane podpory Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 58 714,00 58714.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Užívateľské prístupy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 203 936,00 203936.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Reengineering ekonomických študijných predmetov pre potreby praxe na TU vo Zvolene. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 102 300,00 102300.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. Národné lesnícke centrum (NLC) 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup softvéru pre CVTI SR a národné projekty CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií SR 143 200,00 143200.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka – zariadenie a vybavenie – výpočtová technika pre projekty Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 202 866,00 202866.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vytvorenie nového modulu pre evidenciu a archiváciu výsledkov výskumu a vývoja a jeho integrácia v rámci IKT v spoločnosti VUKI VUKI a.s. 77 000,00 77000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka a inštalácia SAN prepínačov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 195 200,00 195200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia (APV) pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41 200,00 41200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 753,00 36753.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 296 500,00 7296500.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508 711,00 508711.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520,00 13520.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 750,00 26750.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 074,00 24074.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 219 610,00 219610.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 163,00 51163.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT Generálna prokuratúra SR 332 127,00 332127.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Žilinský samosprávny kraj 2 296 656,00 2296656.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 272 691,00 272691.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 48 662,00 48662.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 27 593,00 27593.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520,00 13520.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 11 761,00 11761.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 17 345,00 17345.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dátové centrum s konektivitou s prepojením na systém pre vývoj mobilných a fixných komunikačných technológií pre Regionálne centrum eSMART UVP STU - Mlynská Dolina Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 622 000,00 1622000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 834,00 5834.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 030,00 78030.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 809,00 49809.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 109 138,00 109138.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 126 766,00 126766.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 367,00 59367.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 947,00 16947.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 332,00 22332.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 1 256 220,00 1256220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 385,00 24385.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 331 429,00 2331429.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 40 933,00 40933.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 133 448,00 133448.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií Trnavský samosprávny kraj 333 250,00 333250.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 862,00 60862.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 506,00 7506.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 010,00 20010.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 000,00 749000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 125 526,00 125526.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 159 840,00 1159840.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 860,00 29860.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 43 567,00 43567.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 60 331,00 60331.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 69 006,00 69006.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 680,00 65680.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 592,00 1592.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule Metodicko-pedagogické centrum 1 784 166,00 1784166.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 276 592,00 276592.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 612 661,00 612661.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 127 978,00 1127978.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 4 800 000,00 4800000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 115 904,00 115904.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim Ústav ekológie Lesa SAV 7 166 900,00 7166900.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 38 100,00 38100.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 29 649,00 29649.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221 969,00 221969.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb časť 3: Technická infraštruktúra Univerzita Komenského v Bratislave 2 053 581,00 2053581.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 389 727,00 389727.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 708 360,00 708360.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych zariadení sieťovej infraštruktúry LAN Sociálna poisťovňa, ústredie 836 400,00 836400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 055,00 83055.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 835 480,00 2835480.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 376 447,00 1376447.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 064,00 7064.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 338 127,00 338127.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 545 134,00 4545134.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 99 301,00 99301.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 99 499,00 99499.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 649,00 38649.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM. Sociálna poisťovňa, ústredie 953 400,00 953400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 874 250,00 874250.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 447,00 58447.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 121 181,00 121181.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 74 380,00 74380.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 128 043,00 128043.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 825 487,00 3825487.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 405 000,00 405000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55 105,00 55105.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 363,00 24363.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 167 718,00 1167718.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73 374,00 73374.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) Sociálna poisťovňa, ústredie 865 000,00 865000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 614 342,00 614342.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Modernizácia a konsolidácia laboratórnej a IKT infraštruktúry interdisciplinárneho výskumu a vývoja. Archeologický ústav SAV 3 294 264,00 3294264.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 344 115,00 344115.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 87 020,00 87020.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ Ústav ekológie Lesa SAV 150 430,00 150430.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 316,00 62316.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 142 517,00 142517.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 248 373,00 4248373.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 525,00 87525.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 185,00 32185.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 274 166,00 1274166.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 461,00 13461.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 861,00 26861.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 760,00 67760.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 183,00 183.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106 267,00 106267.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32 499,00 32499.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 822,00 64822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 908,00 16908.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 202,00 30202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 836,00 1836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 159,00 14159.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 019 527,00 2019527.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 205 293,00 1205293.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 132 824,00 132824.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konsolidácia prostredia serverových zariadení Sociálna poisťovňa, ústredie 1 461 000,00 1461000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 37 828,00 37828.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 76 924,00 76924.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155 152,00 155152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 648,00 42648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647,00 465647.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 117 700,00 117700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 105 019,00 105019.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 596,00 23596.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 254,00 8254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 862,00 73862.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 864,00 17864.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 170 357,00 170357.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463,00 59463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry Sociálna poisťovňa, ústredie 2 996 000,00 2996000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 52 401,00 52401.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 166 174,00 166174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 458,00 51458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 000 000,00 54000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 677,00 99677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 895,00 31895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 000 000,00 17000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú poštu a elektronickú komunikáciu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 647 334,00 647334.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie IS RT GP SR v súlade so zákonom proti byrokracii Generálna prokuratúra SR 122 080,00 122080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 680,00 160680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom, nákup licencií a služby s tým spojené Akadémia Policajného zboru v Bratislave 70 557,45 70557.45 EUR 2016 Služby Nie 1
Centralizovaná tlač HW + SW Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka servera a migrácia softvéru Korwin Mesto Handlová 18 300,00 18300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu podpory pre VMware Trnavský samosprávny kraj 18 112,70 18112.7 EUR 2016 Služby Nie 1
Prepínač počítačovej siete Huawei CE6851-48S6Q-HI, alebo ekvivalent, vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 39 000,00 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na kopírovanie, skenovanie a tlačenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 80 067,60 80067.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné a mobilné pracovné stanice s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 748,40 130748.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z440 Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 932,00 4932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamery a diktafóny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 63 110,50 63110.5 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové pevné disky pre servre a diskové polia IBM alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 081,88 2081.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Zvolen 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zaistenie bezpečnosti projektu Elektronické služby Generálna prokuratúra SR 76 000,00 76000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Compellent SC4020 a Blade riešenie (Šasi M1000e, 8x Blade Server M630 a 2x prepínač MXL) Rozhlas a televízia Slovenska 144 000,00 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér pre vývoj a prevádzku intranetu Národné lesnícke centrum (NLC) 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka maintenance pre bezpečnostné technológie pre rozšírenie existujúcej evidencie osôb Generálna prokuratúra SR 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
HP SFP+ moduly NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 900,00 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup produktov HW a SW Národné centrum zdravotníckych informácií 178 460,00 178460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér pre vývoj a prevádzku intranetu Národné lesnícke centrum (NLC) 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň čiernobiela, Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 2 617,50 2617.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Firewall Úrad pre verejné obstarávanie 27 500,00 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vývojové prostredie Národné lesnícke centrum (NLC) 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade riešenia pre virtualizáciu serverov Nemocnica Poprad a. s. 29 721,00 29721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačový systém pre tlač z viacerých nezávislých sietí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 67 900,00 67900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard Sociálna poisťovňa, ústredie 36 806,00 36806.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sieťové zariadenia Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 35 388,00 35388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 502,00 502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880,00 161880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Zvolen 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Patch káble NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 900,00 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového deduplikačného úložiska EMC DataDomain 2500 Sociálna poisťovňa, ústredie 249 600,00 249600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD do diskového poľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 969,03 5969.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hypervízor diskového poľa a diskové pole - riešenie vysokej dostupnosti a redundantnosti diskového priestoru. Exportno-importná banka Slovenskej republiky 145 000,00 145000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) Národné centrum zdravotníckych informácií 247 036,00 247036.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 165 918,97 165918.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do projektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 197,00 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup páskových mechaník IBM Utrium LTO6 a rozširujúca pásková skriňa pre existujúcu páskovú knižnicu IBM TS 3584 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 144 000,00 144000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do projektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie podpory HPE Foundation Care pre servery HP Proliant NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 101,67 47101.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber dodávateľa AP WiFi NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 117 558,00 117558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunikačná infraštruktúra Slovenská akadémia vied (SAV) 206 500,00 206500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 119 393,00 119393.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka servera a migrácia softvéru Korwin Mesto Gbely 15 850,00 15850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 249,43 25249.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozáručná servisná podpora pre IBM a LENOVO zariadenia Úrad pre verejné obstarávanie 96 000,00 96000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komponenty do projektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 118,15 118.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprografické služby na území SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 159 320,00 159320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy zariadení informačných technológií a reprografickej techniky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 133 200,00 133200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie a zrealizovanie projektu výmeny existujúcich mandátnych certifikátov a súvisiacich bezpečnostných komponentov (MQC a McAfee) Generálna prokuratúra SR 161 868,00 161868.0 EUR 2017 Služby Nie 1
OptiPlex 7050 SFF zostava Rozhlas a televízia Slovenska 205 900,00 205900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPE SFP+ moduly a HPE SFP+ transceivery NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 000,00 205000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií Trnavský samosprávny kraj 44 531,00 44531.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup HW – Osobné počítače, notebooky s príslušenstvom, monitory a manažérske tabletové počítače Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 58 200,00 58200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 525,63 128525.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity diskového úložiska IBM Storwize V7000 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 164,48 28164.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre koordinátorov ochrany detí pred násilím a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre konzultantov národnej linky na pomoc detským obetiam a pre manažérov metodického riadenia - IKT. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 75 757,20 75757.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozšírenie modulárnych switchov Cisco Catalyst 6500E o optický modul a príslušenstvo Sociálna poisťovňa, ústredie 96 120,00 96120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, odpadové nádoby na toner, fotovalce a iný spotrebný materiál Národné lesnícke centrum (NLC) 67 440,00 67440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nakup techniky Centrum vedecko-technických informácií SR 23 854,00 23854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 982,00 61982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie SSD diskov IBM 800GB 2.5 Inch Flash Drive Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 193 875,00 193875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPE Access switche NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 140 000,00 140000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
* Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servery NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 910,00 84910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks serverov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 55 072,00 55072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií Trnavský samosprávny kraj 44 530,80 44530.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie maintenance na HW a SW Trnavský samosprávny kraj 103 068,97 103068.97 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelárska technika - tlačiarne a multifunkčné zariadenia Okresný súd Bratislava I 20 900,00 20900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup informačne komunikačných technológií Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 142 226,40 142226.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 073,00 45073.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Podporné služby pre servery, počítače a multifunkčné zariadenia Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálny zálohovací systém - výmena Master serverov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 146 996,00 146996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 179,00 10179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839,00 82839.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56 586,00 56586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické rozšírenie produkčných serverov Sociálna poisťovňa, ústredie 264 000,00 264000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR Generálna prokuratúra SR 3 282 592,00 3282592.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup sieťových komponentov, školenia, analytických, konfiguračných a implementačných prác Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 171 366,00 171366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reprografické služby na území SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 74 400,00 74400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontinuálne podporné služby pre servery, počítače a multifunkčné zariadenia vykonávané pravidelne Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 160 800,00 160800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Materiál pre školiace miestnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 56 766,14 56766.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 48 804,00 48804.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 170 048,00 170048.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 82 778,00 82778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnovenie podpory pre monitorig CDU - SAN Network Advisor NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 14 350,00 14350.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Java SE Sociálna poisťovňa, ústredie 159 000,00 159000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 180 833,00 180833.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783,00 197783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IT tovaru, rozšírenie virtualizačného centra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 900,00 21900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 67 539,00 67539.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787,00 938787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 174,00 38174.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 202 849,00 2202849.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 69 350,66 69350.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné lesnícke centrum (NLC) 35 177,87 35177.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizácia systému procesov elektronického spracovania a toku dokumentov. Generálna prokuratúra SR 172 798,80 172798.8 EUR 2019 Služby Nie 1
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 100 863,00 3100863.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Web Application Firewall NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 199 545,00 199545.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servery Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 167 373,62 167373.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity virtuálnych páskových knižníc NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 64 904,93 64904.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 79 676,40 79676.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 110 975,00 3110975.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Opravy zariadení informačných technológií a reprografickej techniky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 83 748,00 83748.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 641,00 160641.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188,00 131188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 008 976,00 2008976.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 818 000,00 818000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická podpora a údržba pre informačný systém Správny výkon Sociálna poisťovňa, ústredie 220 800,00 220800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 524,00 23524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170,00 742170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 82 840,00 82840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Informačno komunikačné technológie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 323 975,00 323975.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 52 250,00 52250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 25 750,00 25750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prestavba dátového prostredia v infraštruktúre NUDCH Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 924 400,00 924400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 83 189,00 83189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 800 735,00 800735.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 124 999,00 124999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 471 976,00 471976.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 347 059,00 347059.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 322 044,00 1322044.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Predĺženie maintenance na HW a SW Trnavský samosprávny kraj 103 000,00 103000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie virtuálneho aplikačného firewal-u Sociálna poisťovňa, ústredie 89 330,40 89330.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie ochrany E-mail a WEB komunikácie Sociálna poisťovňa, ústredie 263 019,60 263019.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií Trnavský samosprávny kraj 44 529,60 44529.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie produktov Problem Determination Tools Sociálna poisťovňa, ústredie 75 627,60 75627.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 2ks diskových polí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 102 472,00 102472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového priestoru pre potreby systémov DMS a DWH Exportno-importná banka Slovenskej republiky 123 272,50 123272.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie sieťových prepínačov LAN/SAN Sociálna poisťovňa, ústredie 228 000,00 228000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup informačne komunikačných technológií - serverov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 98 114,80 98114.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie virtualizačnej platformy POWER serverov Sociálna poisťovňa, ústredie 264 840,00 264840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov Sociálna poisťovňa, ústredie 264 720,00 264720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upgrade bezdrôtovej infraštruktúry Trnavský samosprávny kraj 146 573,75 146573.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aktualizácia a rozšírenie systému na automatizovanú správu registratúry Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 400,00 20400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie serverov pre databázy Oracle NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 380,00 188380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 599 657,00 1599657.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 19 235,00 19235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Obec Santovka 1 523 207,00 1523207.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 318 235,00 318235.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 157,00 14157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora systému pre zaistenie oblasti informačnej bezpečnosti a monitoringu Generálna prokuratúra SR 114 056,81 114056.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 44 513,00 44513.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 574 750,00 574750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 260,00 21260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 4 888 021,00 4888021.0 EUR 2020 Služby Nie 1
datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 412,40 19412.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - tlačiarne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 378,00 8378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery I. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 020,00 14020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia a doplnenie serverových systémov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 88 930,08 88930.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 600,00 31600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 39 209,00 39209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 268 186,00 268186.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon Sociálna poisťovňa, ústredie 878 400,00 878400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Náhradné diely na ODGD - oprava existujúcej páskovej knižnice od výrobcu HP. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 30 472,20 30472.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 196 131,00 196131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvýšenie výkonnosti, priepustnosti a bezpečnosti siete a wifi Trnavský samosprávny kraj 107 492,40 107492.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Relokácia záložného technologického pracoviska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 541 204,00 541204.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 319 767,00 319767.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - dodanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 673,00 9673.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 79 393,00 79393.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia Oracle Standard Edition 2 (CPU) + 1 year support Národné centrum zdravotníckych informácií 16 800,00 16800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Moderné dotácie BSK Bratislavský samosprávny kraj 205 416,00 205416.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 158 482,80 158482.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zrýchlenie dátovej komunikácie Generálna prokuratúra SR 87 238,00 87238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Údržba a prevádzková podpora APV pre KNIS Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 500 000,00 500000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 102 064,00 102064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na zariadenia HP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 333,50 8333.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 448 712,00 3448712.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 79 833,00 79833.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131 986,00 131986.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 688 587,00 688587.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Skener A3 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 9 162,95 9162.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 166 201,00 166201.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 212 639,00 1212639.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 614 268,00 614268.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 245,00 111245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 51 650,00 51650.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 986,00 29986.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 45 126,00 45126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 231,00 161231.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 484,00 10484.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie IKT infraštruktúry Nemocnica Poprad a. s. 149 850,00 149850.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 676,00 12676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 584,00 121584.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
3-ročná podpora video konferenčného riešenia Cisco WEBEX Národný bezpečnostný úrad 13 440,00 13440.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 220 370,00 220370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 34 829,00 34829.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666,00 4791666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maitenance softvérových licencií „Integrovaného Informačného systému“ Žilinský samosprávny kraj 145 000,00 145000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“ Žilinský samosprávny kraj 195 000,00 195000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Standard - Podklady pre dodávku IKT Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 17 832,00 17832.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 305 178,00 305178.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Komunikačná cloud platforma pre online a hybridné stretnutia Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 144 000,00 144000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zabezpečenie notebookov, monitorov a príslušenstva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 163 945,74 163945.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie serverov a záložných zdrojov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 163 500,00 163500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 759,00 58759.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 160 902,00 160902.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Prenosné počítače, počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 63 307,00 63307.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 736,00 32736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora systému pre zaistenie oblasti informačnej bezpečnosti a monitoringu Generálna prokuratúra SR 137 138,40 137138.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačný systém centralizácie manažmentu údajov Národného lesníckeho centra a migrácia do vládneho cloudu Národné lesnícke centrum (NLC) 1 850 372,00 1850372.0 EUR 2021 Služby Áno 3
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 138 920,00 138920.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 420 897,00 420897.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 759,00 58759.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 19 423,00 19423.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 525,00 73525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 212 639,00 1212639.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prevádzkové služby informačného systému Trnavský samosprávny kraj 880 180,00 880180.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN Generálna prokuratúra SR 4 035 400,00 4035400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 516 518,00 1516518.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 660,00 23660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 103 070,00 103070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 65 145,00 65145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 153 432,00 153432.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup hardware pre potreby SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 219 123,00 219123.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

info@datalan.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 897 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2018
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2018
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2018
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
23. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
23. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
23. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Meno:
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Meno:
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 12.08.2021 do: 27.01.2022

StiahniZáznam platný od: 24.03.2021 do: 12.08.2021

StiahniZáznam platný od: 19.07.2019 do: 24.03.2021

StiahniZáznam platný od: 23.02.2018 do: 19.07.2019

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 23.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Softvérové úpravy IS EOO - ČŠ EU 36 000,00 EUR Služby Dátum neuvedený Generálna prokuratúra SR DATALAN, a.s.
Odstránenie havárie servera vrátane výmeny poškodených segmentov IT infraštruktúry 93 643,00 EUR Služby 19. Október 2020 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DATALAN, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×