Dodávateľ

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným

Tvrdošín
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36200883

Adresa: Vojtaššákova 846, Tvrdošín

Registračné číslo: 2018/1-PO-E7082

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Január 2018

Záznam platný do: 11. Január 2021

Posledná zmena: 10. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 25 717,26 EUR 3 3
2019 192 587,70 EUR 136 136
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 25 717,26 EUR 3 3
2019 192 587,70 EUR 136 136

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 54 452,15 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 5 366,67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 18 625,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 105,82 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 415,82 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 2 536,39 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 230,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 5 418,33 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 350,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 687,50 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 22 958,33 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 375,00 EUR
Mesto Komárno 2 174,58 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 168,33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 465,75 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 498,33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 099,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 783,62 EUR
Mesto Nové Zámky 1 350,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 9 775,00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 320,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 4 961,21 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 4 441,67 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 597,40 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925,00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 1 174,17 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 750,00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 11 416,67 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 337,50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 9 090,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 915,83 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 166,66 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 000,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 698,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 15 712,49 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 2 066,67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 348,33 EUR
Ústav merania SAV 2 764,17 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 037,50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 558,33 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 569,92 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2 2 875,00 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 2 083,33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 495,83 EUR
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 1 5 163,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bezpilotné letecké zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 698,99 EUR 2018 Tovary Nie 1
RGB-D kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 625,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 877,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 451,39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie pre stavebnú údržbu Slovenské národné divadlo 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s redukciou na bajonet T2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 558,90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 070,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do kúpeľní Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické kávovary Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 896,83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 496,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 661,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 602,56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 620,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 270,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 224,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 102,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný vozík na tlakové fľaše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
manipulačný vozík, vozík na prepravu náradia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262,17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka televízora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 375,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 279,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá,osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 774,44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 310,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolová lampa, ručné nabíjacie svetlo halogénové, kovové svietidlo ručné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 930,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rebríky Mesto Komárno 160,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika - vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 986,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plombovacie kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný anemometer s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antikorový mlynček mäsa elektrický s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 242,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 457,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom a objektív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 023,67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Železiarske výrobky, brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 316,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostný zámok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaci popolník exteriérový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
spinningový bicykel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 395,95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580,34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196,11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorček stieračov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 659,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT001KXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 280,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odmeny za súťaže žiakov a výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 4 427,94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Visiace zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 304,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zálievkové malty Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 040,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém určenia polohy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 025,35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rebrík pre MŠ Mesto Komárno 50,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup organizérov a kufríkov na súčiastky a náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 256,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, SW Slovenské národné múzeum 1 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žľaby pre vysokú záťaž Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie prvky a krytky k hliníkovým profilom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 179,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reťaze snehové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 383,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Futbalová lopta Košický samosprávny kraj 1 620,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - konvertibilný notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 176,36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 987,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 732,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 870,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 308,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 482,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom - ručný vozík so sklopnou rukoväťou, nosnosť 300 kg Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 348,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotoaparát NIKON D3400 TELO a Objektív Nikon NIKKOR 50 mm f/1.8G AF-S čierny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Canon EOS 2000D-telo + objektív Canon EF-S 18–135mm IS STM Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 685,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 984,49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna videokamera a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 609,45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 609,45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Širokouhlý objektív k digitálnej zrkadlovke Mesto Nové Zámky 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie vodovodné pákové,umývadlo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 6 282,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páska lepiaca obojstranná penová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na knihársku výrobu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 619,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 509,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 560,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety s púzdrom VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samozatvárač dverí, kľučky dverové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 633,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kachle na tuhé palivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom 38/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 008,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 004,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 359,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízny monitor Sony KD-55XG8196 Ústav merania SAV 699,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 110,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové náradie a náčinie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 793,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - elektrické prístroje pre domácnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 932,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
montážne svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
montážne svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pojazdný vozík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 857,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 48/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 861,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Florbalové hokejky a Florbalové loptičky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 899,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička, PC príslušenstvo a mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny, zariadenia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 256,24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Technická univerzita v Košiciach 28 745,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamera SONY Handycam HDR-CX405 Black (HDRCX405B.CEN) alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 408,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava All in One/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slúchadlá so skladacím mostíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 170,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 630,12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 567,48 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 958,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 234,55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čítačka elektronických kníh (projekt) Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 6 196,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stolový počítač, monitor, laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 086,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby-laky a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2019 II SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 439,18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 295,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anna Garbiarová
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Garbiar
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Nechala & Co. s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×